Додаткові відомості

Освіта

2021 - Класичний приватний університет. Магістр (Фізична
терапія, ерготерапія).
2014 - Класичний приватний університет. Спеціаліст (Фізична
реабілітація).
2007 – Гуманітарний університет «Запорізький інститут
державного та муніципального управління». Магістр (Педагогіка вищої школи).
2006 – Інститут спеціальної педагогіки АПН України, Доктор
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка.
1992 – Науково-дослідний інститут дефектології АПН СРСР,
Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка.
1986 – Запорізький державний університет, Спеціаліст
(Фізичне виховання).


Перелік місць роботи

2022 – теперішній час – Київський університет імені Бориса
Грінченка, Професор кафедри фізичного виховання і педагогіки спорту.
2018 – 2022  –  Запорізький державний медичний університет, Професор
кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і
здоров’я.
2009 – 2018 – Класичний приватний університет (м. Запоріжжя), Проректор з
науково-педагогічної роботи – директор інституту здоров’я, спорту і туризму.
2004 – 2009 – Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та
муніципального управління», Завідувач кафедри теоретичних основ фізичного та
адаптивного виховання, професор.
2003 – 2004 – Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та
муніципального управління», Доцент кафедри теоретичних основ фізичної культури.
2000 – 2003 – Докторантура Запорізького державного університету.
2000 – 2000 – Запорізький державний університет, Доцент кафедри спорту.
2000 – 2000 – Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та
муніципального управління», Доцент кафедри менеджменту.
1997 – 2000 – Запорізький державний університет, заступник декана факультету
здоров’я, фізичного виховання і спорту.
1996 – 1997 – Запорізький державний університет, Доцент кафедри валеології.
1992 – 1996 – Запорізький державний університет, Доцент кафедри гімнастики.
1992 – 1992 – Запорізький державний університет, Старший викладач кафедри
гімнастики.
1990 – 1992 – Запорізький державний університет, Викладач кафедри гімнастики.
1986 – 1990 – Запорізький державний університет, Асистент кафедри теорії і
методики фізичного виховання.

Теми дисертацій (захищених)

Тема кандидатської дисертації: "Корекційне значення гімнастики в навчально-педагогічному процесі глухих школярів молодших класів".

Тема докторської дисертації: "Теоретико-методичні основи корекції рухової сфери дітей зі зниженим слухом засобами фізичного виховання"".

Громадська активність
- Учасниця ХХІІ Всесвітнього фестивалю молоді та студентів (1985).
- Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (1995-1997).
- Відмінник освіти України (2007).
- Нагороджена почесною відзнакою «За активну громадську діяльність» Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту (2008).
- Експерт експертної ради Вищої атестаційної комісії (ВАК) МОН України з педагогічних наук (2006-2011).
- Експерт експертної ради ДАК МОН України з педагогічних і психологічних наук, фізичного виховання та спорту (2011-2012).
- Член спеціалізованої вченої ради Д 17.127.08 КПУ (спеціальність 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія, 2011 - 2012); Д 17.127.04 КПУ (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, 2007 – 2021).
- Член колегії управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації (2014-2022).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 152 6 5 2024.07.16 12:44:48 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 79 5 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
854 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Inna-Liakhova

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8973 XIV Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту" Особливості психомоторного розвитку дітей із розладами спектру аутизму як основа для корекції їх рухової діяльності м. Київ document.pdf

Організація міжнародних/всеукраїнських наукових конференцій на базі Університету (1)

ID Назва Підрозділ Тип Місце проведення Роль Рік
3 Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту IV Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка Член оргкомітету 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
8022 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_137_21.03.2023.pdf 21.03.2023
8693 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.12.2023
9325 Основи роботи з ЕНК Цифровий модуль document 01.04.2024
9999 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль nakaz_sertyfikatsiia_traven_2024.pdf 03.06.2024

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1406 Прикладні аспекти адаптивного фізичного виховання (3 курс, АСП) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Доктор філософії Денна 2023 137 21.03.2023
1429 Адаптивна фізична культура і спорт (3-4 курс, ФР, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2023 178 04.04.2023 23/24 н.р.
1829 Олімпійський, професійний та адаптивний спорт (2-3 курс, ТД, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2024 480 03.06.2024

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
12594 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання ЛФК в спеціальних медичних групах (4 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
13403 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання ЛФК в спеціальних медичних групах (4 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2023
13559 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Адаптивна фізична культура і спорт (3-4 курс, ФР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5420 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,77 30.12.2022
6310 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,94 30.12.2023