Додаткові відомості

Освіта
Слов'янський державний педагогічний університет
Перелік місць роботи
Донбаський державний педагогічний університет
Теми дисертацій (захищених)
"Особливості самоактуалізації майбутніх психологів в процесі професійної підготовки"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 60 3 2 0 2023.03.14 14:52:25 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 40 3 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
81 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра практичної психології 3.8 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Starinskaia

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6350 ХV Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛІНГВІСТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ – 2020» Стереотипізація образу осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень як умова їх стигматизації Переяслав-Хмельницький document.pdf
5825 III Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція "Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти Комунікативна компетентність та її складові Луцьк document
2780 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки» ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ м. Люблін, Республіка Польща document
1953 VI Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання Властивості самоактуалізованої особистості студентів м. Київ, Україна document
1944 IX Міжнародна науково-практична конференція "Психологічні основи здоров'я, освіти, науки та самореалізації особистості" Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості м. Рівне, Україна document
1955 V Всеукраїнська заочна науково-практична конференція "Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії" Ситуативна самоактуалізація студентів-психологів у процесі навчально-професійної діяльності м. Харків, Україна document
1954 XI Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" Особливості ситуативної самоактуалізації студентів-психологів під час навчально-професійної діяльності у ВНЗ м. Київ, Україна document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
11491 Особливості самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24097 Structure of properties of the self-actualizing person of students

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
43344 Psycholinguistic Structure of Stigmatic Statements about Persons with Intellectual Disabilities

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
43344 Psycholinguistic Structure of Stigmatic Statements about Persons with Intellectual Disabilities
40079 До проблеми життєстійкості та самоактуалізації як складових ресурсного потенціалу особистості
31611 Взаємозв'язок самоактуалізації та атрибутивних стилів студентів-психологів
32994 Креативность как характеристика самоактуализирующейся личности
20579 Властивості самоактуалізованої особистості студентів
20545 Особливості ситуативної самоактуалізації студентів-психологів під час навчально-професійної діяльності у ВНЗ
10700 Аналіз змін особистісного сенсу самоактуалізації студентів-психологів під час навчально-професійної діяльності
10329 Interrelation between social and psychological adaptation and self-actualization of students in the process of professional training

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
40079 До проблеми життєстійкості та самоактуалізації як складових ресурсного потенціалу особистості
31611 Взаємозв'язок самоактуалізації та атрибутивних стилів студентів-психологів
32994 Креативность как характеристика самоактуализирующейся личности
28168 Програма розвитку самоактуалізації студентів
26119 Професійна ідентичність студентів-психологів
20570 Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості
17529 Розвиток творчої спрямованості самоактуалізації особистості підлітка
5520 Osoblivostі profesіynoї іdentichnostі maybutnogo psychologist aspektі Yogo profesіonalіzatsії
5518 Визначення студентами-психологами характеристик самоактуалізованої особистості
5517 Аналіз властивостей самоактуалізованої особистості майбутніх психологів залежно від форми фінансування навчання
5522 Особливості психолого-педагогічного супроводу оптимізації самоактуалізації майбутніх психологів в процесі професійної підготовки
5526 Система психолого-педагогічного супроводу оптимізації самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки
5525 Психологические особенности самоактуализации студентов в процессе обучения в вузе
5527 Структура личностных свойств самоактуализирующейся личности студентов
5516 Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості
5519 Мотиваційний механізм адаптації студентів до навчального процесу у ВНЗ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
37746 Психолого-педагогічний супровід навчально-професійної діяльності сдудентів-психологів
34144 Стереотипізація образу осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень як умова їх стигматизації
5524 Проблема самоактуализации личности студентов

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
100 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Дослідження постдипломної кроскультурної супервізійної програми у галузі психологічного консультування та травмотерапії

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/проект_Ріджент.pdf 01.09.2016-30.06.2020
145 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Характеристики і перспективи індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/Наказ.PDF 01.04.2021-31.12.2022

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
248 Psycholinguistic Structure of Stigmatic Statements about Persons with Intellectual Disabilities https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43344/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
278 ISMA The University of Applied Sciences (Латвія) Міжнародне стажування 21.06-31.07.2021

Координатор проєкту

Roman Djakon, Dr. sc. ing., Professor, Academician, ISMA President

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
36 Наукове дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та Повноцінне дослідження 12.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6278-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-efektyvnosti-postdyplomnoi-kroskulturnoi-superviziinoi-prohramy-v-haluzi-psykholohichnoho-konsultuvannia-ta-travmoterapii-v-umovakh-sotsialno-ekonomichnoi-i-politychnoi
149 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
28 Розважально-корекційні заняття “Цікава психологія для киян” 12 листопада 2016р. 3

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1019 Фаховий модуль (стажування) - document 01.12.2017
1350 Модуль з ІКТ - document 30.06.2016
1355 Дидактичний модуль - document 26.06.2016
1682 Лідерський модуль - document 12.10.2017
3655 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
5571 інше Інший модуль document 27.10.2021
5587 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 31.07.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
100 «Музична та ізотерапія в діяльності практичного психолога» Захід у межах Днів науки (Наукова цукерня) Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
101 “Креативність як властивість самоактуалізованої особистості майбутніх психологів” Інтерактивний семінар Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
243 «Музична та ізотерапія в діяльності практичного психолога» Арт-терапевтична майстерня Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
1113 Креативність як властивість самоактуалізованої особистості майбутніх психологів Інтерактивний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 10.10.2017 2

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
19 Самоактуалізація студента-психолога Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 8 Не зазначено 17.03.2016
106 Самоактуалізація особистості упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 5 Не зазначено 12.05.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
271 Психологія спілкування (5 курс, з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2016 347 30.06.2016
569 Університетські студії (1 курс, ПП, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
663 Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь (1 курс, ПП, заочна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Заочна 2019 902 28.12.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (22)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
330 Інститут людини Вступ до спеціальності (1 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
332 Інститут людини Вступ до спеціальності (1 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
432 Інститут людини Я - студент (1 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується 30.12.2016
644 Інститут людини Психологія спілкування (4 курс, ПП) Бакалавр Денна 4 4 не враховується 29.12.2017
757 Інститут людини Університетські студії: Я - студент (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 29.12.2017
758 Інститут людини Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується 29.12.2017
3878 Інститут людини Психологічний спецпрактикум (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 28.12.2018
3900 Інститут людини Психологія спілкування (5 курс) Магістр Заочна 11 10 25 28.12.2018
3901 Інститут людини Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь (1 курс) Бакалавр Денна 6 9 не враховується 28.12.2018
5541 Інститут людини Практична психологія: Профілактика та корекція відхилень поведінки (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 27.12.2019
5614 Інститут людини Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 10 27.12.2019
5846 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 5 10 27.12.2019
7024 Інститут людини Психологія творчості та тренінг креативності (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7690 Інститут людини Практика (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8743 Інститут людини Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8866 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 31.12.2020
10853 Інститут людини Сімейне консультування (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10854 Інститут людини Сімейне консультування (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11663 Інститут людини Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується 3 30.11.2021
11664 Інститут людини Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь (1-2 курс, ПП, КП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
11765 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПП, СП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12504 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Університетські студії (1 курс, ПП, КП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
651 Кафедра практичної психології 4,20 30.12.2016
1447 Кафедра практичної психології 4,07 12.01.2017
2293 Кафедра практичної психології 4,50 27.12.2018
3101 Кафедра практичної психології 4,49 28.12.2019
4071 Кафедра практичної психології 4,80 28.12.2020
4866 Кафедра практичної психології 4,76 28.12.2021
5758 Кафедра практичної психології 4,76 30.12.2022