Додаткові відомості

Освіта
Слов'янський державний педагогічний університет
Перелік місць роботи
Донбаський державний педагогічний університет
Теми дисертацій (захищених)
"Особливості самоактуалізації майбутніх психологів в процесі професійної підготовки"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
51 3 2 2021.11.30 16:51:27 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6350 ХV Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛІНГВІСТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ – 2020» Стереотипізація образу осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень як умова їх стигматизації Переяслав-Хмельницький document.pdf
5825 III Всеукраїнська науково-методична Інтернет-конференція "Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти Комунікативна компетентність та її складові Луцьк document
2780 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки» ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ м. Люблін, Республіка Польща document
1953 VI Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання Властивості самоактуалізованої особистості студентів м. Київ, Україна document
1944 IX Міжнародна науково-практична конференція "Психологічні основи здоров'я, освіти, науки та самореалізації особистості" Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості м. Рівне, Україна document
1955 V Всеукраїнська заочна науково-практична конференція "Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії" Ситуативна самоактуалізація студентів-психологів у процесі навчально-професійної діяльності м. Харків, Україна document
1954 XI Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" Особливості ситуативної самоактуалізації студентів-психологів під час навчально-професійної діяльності у ВНЗ м. Київ, Україна document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
11491 Features actualization of future psychologists in the training

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
24097 Structure of properties of the self-actualizing person of students

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
40079 To the problem of sustainability and self-actualization as components of resource potential of personality
32994 Creativity as a characteristic of a self-actualizing person abstract
31611 Relationship of self-actualization and attributive styles of psychological students
20545 Peculiarities of situational self-actualization of psychology students during educational and professional activity in Higher Education Institution
20579 Traits of self-actualizing personality of students
10700 Аnalysis of changes of personal sense of psychology students’ self-actualization during the studying and professional activity
10329 Interrelation between social and psychological adaptation and self-actualization of students in the process of professional training

Фахові видання, що затверджені МОН (16)

ID Назва Рік
40079 To the problem of sustainability and self-actualization as components of resource potential of personality
32994 Creativity as a characteristic of a self-actualizing person abstract
31611 Relationship of self-actualization and attributive styles of psychological students
28168 A programme aiming to develop student self-actualization skills
26119 Professional identity of psychology students
20570 Adaptative potential as a factor of professional self-identity
17529 Creatively oriented development of the teenager identity self-actualization aspect
5518 Definition students of psychology personality characteristics samoaktualizovanoyi
5520 Osoblivostі profesіynoї іdentichnostі maybutnogo psychologist aspektі Yogo profesіonalіzatsії
5517 Analysis of the properties of the individual samoaktualizovanoyi future psychologists depending on the form of financing education
5522 Features psycho-pedagogical support of self optimizing future psychologists in the training
5526 The system of psycho-pedagogical support of self optimizing future psychologists in the training
5527 Structure lychnostnыh properties samoaktualyzyruyuscheysya personality studentov
5525 Психологические особенности самоактуализации студентов в процессе обучения в вузе
5516 Adaptation potential as a factor in professional self-identity
5519 Motivational mechanism of adaptation of students to educational process in high school

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
37746 Psychological and pedagogical support of educational and professional activities of psychology students
34144 The Stereotyping of People with Intellectual Disabilities Image as a Stigmatization Condition
5524 The problem of self-actualization personality studentov

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
100 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Дослідження постдипломної кроскультурної супервізійної програми у галузі психологічного консультування та травмотерапії

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/проект_Ріджент.pdf 01.09.2016-30.06.2020
145 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Характеристики і перспективи індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/Наказ.PDF 01.04.2021-31.12.2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
81 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра практичної психології 3.8 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Starinskaia

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
278 ISMA The University of Applied Sciences (Латвія) Міжнародне стажування 21.06-31.07.2021

Координатор проєкту

Roman Djakon, Dr. sc. ing., Professor, Academician, ISMA President

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
36 Наукове дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та Повноцінне дослідження 12.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6278-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-efektyvnosti-postdyplomnoi-kroskulturnoi-superviziinoi-prohramy-v-haluzi-psykholohichnoho-konsultuvannia-ta-travmoterapii-v-umovakh-sotsialno-ekonomichnoi-i-politychnoi 45
149 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
28 Розважально-корекційні заняття “Цікава психологія для киян” 12 листопада 2016р. 3

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1019 Фаховий модуль (стажування) - document 01.12.2017
1350 Модуль з ІКТ - document 30.06.2016
1355 Дидактичний модуль - document 26.06.2016
1682 Лідерський модуль - document 12.10.2017
3655 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
5571 інше Інший модуль document 27.10.2021
5587 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 31.07.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
100 «Музична та ізотерапія в діяльності практичного психолога» Захід у межах Днів науки (Наукова цукерня) Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
101 “Креативність як властивість самоактуалізованої особистості майбутніх психологів” Інтерактивний семінар Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 14.11.2016 2
243 «Музична та ізотерапія в діяльності практичного психолога» Арт-терапевтична майстерня Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.05.2016 2
1113 Креативність як властивість самоактуалізованої особистості майбутніх психологів Інтерактивний семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 10.10.2017 2

Керівництво науковим гуртком (2)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
19 Самоактуалізація студента-психолога Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 8 Не зазначено 17.03.2016
106 Самоактуалізація особистості упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 5 Не зазначено 12.05.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
271 Психологія спілкування (5 курс, з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2016 347 30.06.2016
569 Університетські студії (1 курс, ПП, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019 21/22 н.р.
663 Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь (1 курс, ПП, заочна) Інститут людини Бакалавр Заочна 2019 902 28.12.2019 21/22 н.р.

Використання ЕНК (21)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
330 Інститут людини Вступ до спеціальності (1 курс, ПП(ДВ), з.ф.н.) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
332 Інститут людини Вступ до спеціальності (1 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
432 Інститут людини Я - студент (1 курс, ПП, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
644 Інститут людини Психологія спілкування (4 курс, ПП) Бакалавр Денна 4 не враховується 4 не враховується 29.12.2017
757 Інститут людини Університетські студії: Я - студент (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
758 Інститут людини Університетські студії: Вступ до спеціальності (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 2 не враховується не враховується не враховується 29.12.2017
3878 Інститут людини Психологічний спецпрактикум (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3900 Інститут людини Психологія спілкування (5 курс) Магістр Заочна 11 не враховується 10 25 28.12.2018
3901 Інститут людини Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь (1 курс) Бакалавр Денна 6 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
5541 Інститут людини Практична психологія: Профілактика та корекція відхилень поведінки (4 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
5614 Інститут людини Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10 27.12.2019
5846 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 10 27.12.2019
7024 Інститут людини Психологія творчості та тренінг креативності (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7690 Інститут людини Практика (4 курс, СП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8743 Інститут людини Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8866 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
10853 Інститут людини Сімейне консультування (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10854 Інститут людини Сімейне консультування (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11663 Інститут людини Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується 3 30.11.2021
11664 Інститут людини Психологія спілкування та тренінг комунікативних умінь (1-2 курс, ПП, КП, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11765 Інститут людини Університетські студії (1 курс, ПП, СП, заочна) Бакалавр Заочна 10 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
651 Кафедра практичної психології 4,20 30.12.2016
1447 Кафедра практичної психології 4,07 12.01.2017
2293 Кафедра практичної психології 4,50 27.12.2018
3101 Кафедра практичної психології 4,49 28.12.2019
4071 Кафедра практичної психології 4,80 28.12.2020
4866 Кафедра практичної психології 4,76 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
140 ППб-1-16-4.0д I 3 - 2016
498 ППб-2-16-4.0д II 2 3 2017-2018