Додаткові відомості

Освіта
Український державний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (зараз – Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Київ) (1996)
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Префіксальна сполучуваність дієслів руху в сучасній українській мові
Громадська активність
Голова профспілки кафедри, куратор.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
20 3 0 2022.11.19 10:22:06 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5960 Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем До засад укладання тлумачних словників Київ document
2357 Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи Категорія фазовості в системі актантної функціональності Київський університет імені Бориса Грінченка document
365 Соціум. Наука. Культура Зовнішня та внутрішня валентність дієслова як форма реалізації актантної функціональності Київ. Інтернет-конференція document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
42231 Using of the language factor in modern conflicts of various levels
42759 Using of the language factor in modern conflicts of various levels

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
41393 Undivisible subject-object structures in the field of actant functionality
38431 Formation of transitional lexical-semantic variants of movement verbs
33319 The actant distribution semantics of modal quasi-passive verbs
28879 Relation of aspects of verbal action to an actant functionality system
25714 Word-building potentials of lexical-semantic variants on the designation of time
15620 External and internal valence of the verb as a form of realization of the actant functionality
10685 Actant distributing of semantics of prefixed verbs

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
41393 Undivisible subject-object structures in the field of actant functionality
38431 Formation of transitional lexical-semantic variants of movement verbs
33319 The actant distribution semantics of modal quasi-passive verbs
28879 Relation of aspects of verbal action to an actant functionality system
24990 Aspectual nature of the sphere of actant distribution of verb`s semantics
19864 Actant focus of verbs’ suffixes’ semantics
21323 Actant focus semantics of verb suffixes
21325 Phase category in the actant functionality system
15941 Specific of the actant distrbution semantics of absolutive verbs
36781 Functional characteristics of nominal adverbial actants
6113 Sema intensity as a basis for the formation of secondary values

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
25714 Word-building potentials of lexical-semantic variants on the designation of time
15620 External and internal valence of the verb as a form of realization of the actant functionality
6113 Sema intensity as a basis for the formation of secondary values
5831 To principles of conclusion of explanatory dictionaries
6108 Словообразовательные потенции непарных глаголов движения
6138 ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВАЛЕНТНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ
6140 контекстное варьирование семы направленности движения у непарных глаголов движения

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
520 Інститут філології Кафедра української мови 3.5 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Lakhno

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
163 Фаховий модуль (стажування) - document 05.05.2015
408 Лідерський модуль - document 21.05.2015
935 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_17.pdf 10.04.2017
2595 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
4358 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.11.2020
4551 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
180 Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія) (2 курс, Ф(У)) Інститут філології Бакалавр Денна 2015 255 03.06.2015
305 Українська мова (1 курс, СП, СР, ПО) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 249 10.04.2017
793 Сучасна українська літературна мова (2 курс, ФУ, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2020 706 11.11.2020
909 Українські студії (1 курс, ПП, ПБУ, КП, САРП, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020
1173 Сучасна українська літературна мова (1-4 курс, ФУ, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2022 63 01.02.2022

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
247 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія) (2 курс, Ф(У)) Бакалавр Денна 4 не враховується не враховується не враховується 26.11.2016
421 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія) (2 курс, Ф(У)) (з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
7250 Інститут філології Українська мова (1 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8006 Інститут філології Українські студії (1 курс, ПП, ПБУ, КП, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 10 10.12.2020
8792 Інститут філології Сучасна українська літературна мова (2 курс, ФУ, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується 4 10 31.12.2020
10349 Інститут філології Українська мова (1 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10504 Інститут філології Українські студії (1 курс, ПП, ПБУ, КП, САРП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 3 30.11.2021
11444 Історико-філософський факультет Українські студії (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
363 Кафедра української мови 4,00 29.12.2016
1592 Кафедра української мови 3,89 12.01.2017
2062 Кафедра української мови 4,07 26.12.2018
2920 Кафедра української мови 3,62 28.12.2019
3826 Кафедра української мови 4,08 28.12.2020
4990 Кафедра української мови 4,34 28.12.2021