Додаткові відомості

Освіта

Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С. Пушкіна. Спеціальність: викладач російської мови та літератури (спеціаліст).

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Спеціальність: журналіст, професіонал у галузі журналістики (магістр).

Заслужений працівник освіти України

Перелік місць роботи

З жовтня 2022 року
– професор кафедри міжнародної журналістики Київського університету імені
Бориса Грінченка.2019-2022 –
професор кафедри перекладу, прикладної та загальної лінгвістики
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка.2011-2021 – ректор
ЦДПУ ім. В. Винниченка.2005-2011 –
проректор з наукової роботи ЦДПУ ім. В. Винниченка.2004-2019 -
завідувач кафедри перекладу та загального мовознавства ЦДПУ ім. В. Винниченка.2001-2002 - декан
факультету довузівської та післядипломної освіти КДПУ ім. В. Винниченка.1994-2003 – доцент
кафедри загального мовознавства КДПУ ім. В. Винниченка.1993-1994 - декан
факультету журналістики приватного вищого навчального закладу Кіровоградський
інститут регіонального управління та економіки.1989-1993 –
викладач кафедри практичного курсу української та російської мов
Кіровоградського державного педагогічного інституту. 
Теми дисертацій (захищених)

Тема дисертації доктора філологічних наук: «Мова доби та мовна особистість у сатирико-гумористичному
тексті» (спеціальність: 10.02.01 - українська мова, 10.02.02 - російська мова),
захищена
в Інституті мовознавства імені О.О. Потебні НАН України у 2002 році.

Громадська активність
Депутат районної в місті ради (м. Кропивницький, 1996-2000 рр.)
Президент Кіровоградського обласного осередку МАН (2011-2021 рр.)
Член спілки ректорів Кіровоградської області (з 2011 до сьогодні)
Член Національної спілки журналістів України

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 498 7 6 2024.05.19 10:36:59 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 193 5 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
903 Факультет журналістики Кафедра міжнародної журналістики 1.6 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oleg-Semeniuk-2

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10297 3. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика професійної освіти: українська мова та українська література» Пленарна доповідь: «Культурний концепт як одиниця комплексного вивчення мови, свідомості й культури» Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. document.pdf
10249 2. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція «Культура мови в українському суспільстві» Медіалінгвістика: особливості функціонування мови в ЗМІ ДНУ імені О.Гончара, м. Дніпро document.pdf
10240 1. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні соціокультурні трансформації: медіа, мова, комунікація» Пленарна доповідь «Підготовка майбутніх журналістів: соціокультурний аспект» м. Київ, НУБІП document
9906 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "проблеми слов`янської філології" Образ «вільних ЗМІ» в романі Томаса Кленсі «Борг честі Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань) document.pdf
9895 Міжнародна науково-практична конференція «ЗАМКИ ТА ПАЛАЦИ В ТУРИЗМІ» Джерела інформації як інструмент активізації туристичної привабливості палацу Шувалових Київ, КНУ імені Тараса Шевченка document.pdf
9908 II міжнародний круглий стіл \ Право і відповідальність журналіста у дзеркалі масової культури Київський університет імені Бориса Грінченка document
9836 Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська журналістика у світовому інформаційно-комунікаційному контексті: здобутки і перспективи». «Мова українських медіа на тлі процесів культурної глобалізації» Київ, КНУ імені Тараса Шевченка document
9401 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ В ДІАЛОЗІ КУЛЬТУР: ВИКЛИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ» Держава і ЗМІ: проблеми відповідальності у воєнний період м. Київ (Київський університет імені Бориса Грінченка) document
9089 Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах: ХI Міжнародна наукова конференція Про деякі функції запозичень військової сфери в сучасних українських медіа м. Дніпро, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара document
8850 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку». Роль антропологічної культури в процесі комунікації м. Одеса document.pdf
8849 Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації: теорія і практика сучасної науки» Імпліцитні впливи реклами на сучасний дискурс м. Київ (ТНУ ім. В. Вернадського) document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
47854 Запозичення в сучасному українському мовленні як маркер лінгвокультурної ситуації
47836 Назви магазинів міста Кропивницькoго в лінгвістичному та екстралінгвістичному аспектах
47837 Право та відповідальність журналістів у дзеркалі західної масової культури
47834 Мас-медіа воєнного часу: проблеми лінгвістичного інструментарію.

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
47854 Запозичення в сучасному українському мовленні як маркер лінгвокультурної ситуації
47836 Назви магазинів міста Кропивницькoго в лінгвістичному та екстралінгвістичному аспектах
47837 Право та відповідальність журналістів у дзеркалі західної масової культури
47834 Мас-медіа воєнного часу: проблеми лінгвістичного інструментарію.

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
349 Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах Етап дослідження 12.2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (1)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
9200 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 14.01.2024

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (2)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5359 Кафедра міжнародної журналістики 4,97 30.12.2022
6245 Кафедра міжнародної журналістики 4,93 30.12.2023