Додаткові відомості

Освіта

Сумський державний педагогічний
інститут ім. А. С. Макаренка, філологічний факультет  Київський державний лінгвістичний
університет(аспірантура)


 Інститут журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка (докторантура)
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Мова білінгвальної сім'ї у функціональному аспекті: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Київ, 1999.

Аксіологічні моделі мас-медійної інформації: комунікативно-концептуальний підхід: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних комунікацій. Київ, 2010.

Громадська активність
Голова правління ГО "Молодіжний центр ефективних комунікацій"
член правління ГО "Центр дослідження та розвитку громадянських ініціатив"
член міжнародної Східноєвропейської мережі громадянської освіти дорослих EENCE
член НСЖУ
координатор співпраці вищих навчальних закладів з проектом ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду"
член пре-журі Всеукраїнського конкурсу професійної журналістики "Честь Професії"
засновник Міжнародного молодіжного фестивалю соціальної реклами "Інший погляд", член Оргкомітету Міжнароднодого молодіжного фестивалю соціальної реклами "Іший погляд" (2011-2023)
голова журі МАН секція "Журналістика" в Одеській області

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 0 0 0 -219 2023.09.01 12:05:08 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
896 Факультет журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 0.2 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana-Kuznietsova/stats

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9715 Перший форум Української наукової діаспори "Відродження освіти України" участь в дискусії Франкфурт-на-Майні, Німеччина document
9583 Słowiańska frazeologia gwarowa III Фразеологізми у сімейній комунікації двомовних родин в Україні Краків, Польща document
9471 The 13th Annual Lotman Conference "FEAR IN CULTURE AND CULTURE OF FEAR", 15–17 JUNE 2023, TALLINN Communicative Techniques of Overcoming Fear: Modern Ukrainian Dimension Tallinn University document.pdf
9472 Медіакомунікації в діалозі культур: виклики європейської інтеграції для української освіти і науки Мовні атитюди в ЗМІ, або як медіа формують ставлення до української мови Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf

Професійний розвиток

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (1)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
5366 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,62 30.12.2022