Додаткові відомості

Освіта

У 1976 році закінчила  Київський Державний педагогічний інститут ім.О.М.
Горького за спеціальністю «Дошкільна освіта», здобула кваліфікацію «Викладач
дошкільної педагогіки і психології, методист дошкільного виховання».  Член мінародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language).

Перелік місць роботи

Має великий досвід педагогічної та адміністративної роботи. 1976-1980- методист Дитячого садка № 12 Дніпровського району м.Києва. 1980-1990- викладач фахових методик Київського педагогічного коледжу ім.К.Д. Ушинського. З 1990 - 2014р.р. поєднувала адміністративну і викладацьку роботу у коледжі та Київському університеті імені Бориса Грінченка. На кафедрі іноземних мов і методик їх навчання працює з 2014 року. Коло наукових інтересів: "Європейський досвід раннього навчання іноземної (англійської мови) в країнах Балканського регіону: Румунії, Угорщині, Болгарії. Автор статей і публікацій на тему методичних аспектів навчання дітей дошкільного віку англійської мови, Європейського досвіду раннього навчання англійської мови.  Співавтор «Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Методичних рекомендацій до Програми «Дитина». Автор навчального посібника для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» «Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови». Наразі викладає такі дисципліни: "Сучасна англійська мова з практикумом", Лінгвокраїнознавство","Іноземна мова з методикою навчання", "Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови". 

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Член мінародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 114 2 1 9 2023.12.08 10:54:29 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 67 2 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
113 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 20.1 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Loboda2

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9780 I Міжнародна наукова конференція «Актуальні питання розвитку галузей науки» Теоретичні аспекти використання педагогічних технологій у початковій школі Чернігів, Україна document
7376 Навчально-методичний онлайн-семінар для вчителів іноземних мов початкової школи «Інноваційні технології дистанційного навчання іноземних мов у початковій школі» - Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7375 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики» "Іншомовна професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти" Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4488 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті робудови суспільства сталого розвитку та євроінтергації" Тенденції підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови в країнах Європейського Союзу Київський універитет імені Бориса Грінченка document
4060 International Conference TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UKRAINE AND BEYOND: BEST PRACTICES AND CHALLENGES Імплементація позитивного досвіду іншомовної підготовки педагогів Угорщини в умовах євроінтеграції в Україні Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk City, Ukraine document
3595 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3406 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Професійна підготовка педагогів іноземної мови у Республіці Болгарія ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" document
3641 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Досвід іншомовної підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови у Республіці Болгарія Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3642 Annual National IATEFL Ukraine conference - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2446 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Європейська модель підготовкивчителів до раннього навчання іноземної мови:на прикладі Угорщини Київський університете імені Бориса Грінченка document
2447 Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції :проблеми та перспективи Формування готовності педагога до раннього навчання англійської мови дітей: досвід Румунії Київський університет імені Бориса Грінченкака document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
45605 Digital and multimedia technologies in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
45605 Digital and multimedia technologies in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
42414 Передумови використання соціальних мереж як інструменту навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей
21996 Європейська модель підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови: на прикладі Угорщини
23201 Досвід Румунії з підготовки учителя до раннього навчання англійської мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
45556 Підвищення рівня мотивації до навчання у закладах вищої освіти
42414 Передумови використання соціальних мереж як інструменту навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей
32420 Сучасні тенденції іншомовної підготовки майбутніх учителів початкової ланки освіти Угорщини
27831 Впровадження позитивного досвіду іншомовної підготовки педагогів Угорщини в умовах євроінтеграційних процесів в Україні
24695 Професійна підготовка педагогів у Республіці Болгарія
23201 Досвід Румунії з підготовки учителя до раннього навчання англійської мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
4165 Теоретичні засади формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
14778 Методичні аспекти формування іншомовної лексичної компетентності дітей дошкільного віку, як складова підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти
18739 Підготовка майбутніх фахівців до іншомовного навчання дошкільників в умовах євроінтеграції
10963 Досвід іншомовної дошкільної освіти у Румунії
10900 До питання структурних компонентів професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови дошкільних навчальних закладів
10889 Досвід іншомовної дошкільної освіти у Румунії
7475 Проблема наступності у навчанні іноземної мови дітей дошкільного і молодшого шкільного віку
10904 Проблема наступності у навчанні іноземної мови дошкільників і учнів початкової школи
4164 Формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти
4183 Теоретичні основи професійної компетентності майбутніх вихователів з правом навчання англійської мови дітей дошкільного віку: акмеологічний підхід
5009 Мова в ентнічній картині світу

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
353 Передумови використання соціальних мереж як інструменту навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42414/ 2022

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
224 Системна робота впродовж півріччя 2017 5

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
752 Фаховий модуль (стажування) - document 26.12.2014
959 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
1435 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1764 Інше - document 30.03.2017
1869 Інше - document 31.10.2017
3583 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.11.2019
3648 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4000 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4553 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
6126 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021
8432 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_699_02.11.2023_compressed.pdf 02.11.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
147 Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
552 Методика навчання дітей іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
820 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) - Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
851 Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020
1576 Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023

Використання ЕНК (27)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
296 Педагогічний інститут Іноземна мова (1 курс, ОМ, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується 30.12.2016
5342 Педагогічний інститут Методика навчання дітей іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 27.12.2019
5343 Педагогічний інститут Методика навчання дітей іноземної мови (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
6090 Педагогічний інститут Англійська мова за професійним спрямуванням (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
6403 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
6409 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6428 Педагогічний інститут Іноземна мова. Англійська мова (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
6642 Педагогічний інститут Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 7 5 не враховується 10.12.2020
7129 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7527 Педагогічний інститут Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 5 10 10.12.2020
7528 Педагогічний інститут Методика навчання дітей іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
7918 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (2 курс, ГДЗ, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7919 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ГДЗ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8451 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
9083 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9209 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10492 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10563 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 4 3 30.11.2021
10632 Педагогічний інститут Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10752 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11178 Педагогічний інститут Практика виробнича методична зі спеціалізації (2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11502 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ГДЗ, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12132 Факультет педагогічної освіти Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12513 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12547 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12589 Факультет педагогічної освіти Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12692 Факультет педагогічної освіти Лінгвокраїнознавство (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
606 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,04 30.12.2016
1235 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,60 12.01.2017
2079 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,53 26.12.2018
3027 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,50 28.12.2019
3848 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,75 28.12.2020
5034 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,75 28.12.2021
5682 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,20 30.12.2022