Додаткові відомості

Освіта

У 1976 році закінчила  Київський Державний педагогічний інститут ім.О.М.
Горького за спеціальністю «Дошкільна освіта», здобула кваліфікацію «Викладач
дошкільної педагогіки і психології, методист дошкільного виховання».  Член мінародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language).

Перелік місць роботи

Має великий досвід педагогічної та адміністративної роботи. 1976-1980- методист Дитячого садка № 12 Дніпровського району м.Києва. 1980-1990- викладач фахових методик Київського педагогічного коледжу ім.К.Д. Ушинського. З 1990 - 2014р.р. поєднувала адміністративну і викладацьку роботу у коледжі та Київському університеті імені Бориса Грінченка. На кафедрі іноземних мов і методик їх навчання працює з 2014 року. Коло наукових інтересів: "Європейський досвід раннього навчання іноземної (англійської мови) в країнах Балканського регіону: Румунії, Угорщині, Болгарії. Автор статей і публікацій на тему методичних аспектів навчання дітей дошкільного віку англійської мови, Європейського досвіду раннього навчання англійської мови.  Співавтор «Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Методичних рекомендацій до Програми «Дитина». Автор навчального посібника для студентів напряму підготовки «Дошкільна освіта» «Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови». Наразі викладає такі дисципліни: "Сучасна англійська мова з практикумом", Лінгвокраїнознавство","Іноземна мова з методикою навчання", "Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови". 

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Член мінародної організації IATEFL (International Association of Teachers of English as a Foreign Language).

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
57 1 1 2022.11.19 11:33:33 Перейти на сторінку link

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7376 Навчально-методичний онлайн-семінар для вчителів іноземних мов початкової школи «Інноваційні технології дистанційного навчання іноземних мов у початковій школі» - Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7375 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики» "Іншомовна професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти" Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка document
4488 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті робудови суспільства сталого розвитку та євроінтергації" Тенденції підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови в країнах Європейського Союзу Київський універитет імені Бориса Грінченка document
4060 International Conference TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UKRAINE AND BEYOND: BEST PRACTICES AND CHALLENGES Імплементація позитивного досвіду іншомовної підготовки педагогів Угорщини в умовах євроінтеграції в Україні Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk City, Ukraine document
3595 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3406 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю Професійна підготовка педагогів іноземної мови у Республіці Болгарія ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" document
3641 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Досвід іншомовної підготовки вчителів до раннього навчання іноземної мови у Республіці Болгарія Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3642 Annual National IATEFL Ukraine conference - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2446 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Європейська модель підготовкивчителів до раннього навчання іноземної мови:на прикладі Угорщини Київський університете імені Бориса Грінченка document
2447 Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції :проблеми та перспективи Формування готовності педагога до раннього навчання англійської мови дітей: досвід Румунії Київський університет імені Бориса Грінченкака document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
42414 Prerequisites for the use of social networks as a tool of foreign language learning for students of non-philological specialties
21996 European teachers preparation model to early foreign language training: Hungarian example
23201 Romanian experience of pre – and primary school teachers’ english language training

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
42414 Prerequisites for the use of social networks as a tool of foreign language learning for students of non-philological specialties
32420 Current trends in foreign language training of future primary teachers of Hungary education
27831 Implementation of positive experience of Hungarian foreign training of pedagogues in the conditions of the European integration of Ukraine
24695 The system of foreign language teachers training in the Republic of Bolgaria
23201 Romanian experience of pre – and primary school teachers’ english language training
4165 Theoretical base of foreign language methodological competence of teachers of pre-school education

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
18739 Future specialists training to foreign teaching preschoolers in term of European integration
14778 Methodological aspects of foreign language lexical competence forming of preschool children as a part of preschool education future specialist training
10963 Досвід іншомовної дошкільної освіти у Румунії
10889 Foreign language pre-school education experience in Romania
10900 The question of structural components of future English language pre-schools teachers professional competence
4164 Formation of foreign language competence of methodical caregivers of preschool education
10904 The problem of continuity in foreign language teaching preschoolers and primary schoolers
7475 The succession of foreign language teaching preschoolers and elementary school pupils problem
4183 Theoretical foundations of profession competence future educators with the right teaching English preschool children: acmeological approach
5009 Language in the Ethnic Picture of the World

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
113 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 13.2 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Loboda2

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
353 Передумови використання соціальних мереж як інструменту навчання іноземних мов студентів нефілологічних спеціальностей фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/42414/ 2022

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
224 Системна робота впродовж півріччя 2017 5

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
752 Фаховий модуль (стажування) - document 26.12.2014
959 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
1435 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1764 Інше - document 30.03.2017
1869 Інше - document 31.10.2017
3583 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 22.11.2019
3648 ІКТ Інший модуль ЕНК_735_31.10.2019.pdf 31.10.2019
4000 Дидактичний модуль Інший модуль document 05.02.2020
4553 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
6126 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
31897 Child. Educational program for women from 2 to 7 years

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"
14622 Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років
8301 ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років
8302 Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА"

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
147 Психолого-педагогічні основи навчання англійської мови дітей дошкільного віку (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
552 Методика навчання дітей іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 735 31.10.2019
820 Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
851 Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020

Використання ЕНК (22)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
296 Педагогічний інститут Іноземна мова (1 курс, ОМ, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 1 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
5342 Педагогічний інститут Методика навчання дітей іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 10 27.12.2019
5343 Педагогічний інститут Методика навчання дітей іноземної мови (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6090 Педагогічний інститут Англійська мова за професійним спрямуванням (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6403 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
6409 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6428 Педагогічний інститут Іноземна мова. Англійська мова (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6642 Педагогічний інститут Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7129 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ОМ*, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7527 Педагогічний інститут Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
7528 Педагогічний інститут Методика навчання дітей іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7918 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (2 курс, ГДЗ, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7919 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ГДЗ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8451 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
9083 Педагогічний інститут Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9209 Педагогічний інститут Іншомовна освіта (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10492 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10563 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 5 4 3 30.11.2021
10632 Педагогічний інститут Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10752 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11178 Педагогічний інститут Практика виробнича методична зі спеціалізації (2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11502 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ГДЗ, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
606 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,04 30.12.2016
1235 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,60 12.01.2017
2079 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,53 26.12.2018
3027 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,50 28.12.2019
3848 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,75 28.12.2020
5034 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,75 28.12.2021