Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 1993 р.
Перелік місць роботи
Докторантура Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України
Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертацію на тему: «Наукові зв’язки українських та іноземних вчених у міжвоєнний період (1918 - 1939 рр.).
Докторська дисертація на тему: СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ЗВ’ЯЗКИ
ЮГОСЛАВІЇ ТА УКРАЇНИ
(1918–1991 рр.)
Громадська активність
Член міжнародної організації "Міжнародна організація "Козацтво України"
Член ГО Українська асаціація релігієзнавців

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 2 1 2024.05.26 06:01:34 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
56 Кафедра всесвітньої історії AAG-8101-2019 4 1 2021 https://publons.com/researcher/3273438/galyna-sagan/
263 Кафедра всесвітньої історії AAG-8101-2019 4 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1908432
402 Кафедра всесвітньої історії AAG-8101-2019 4 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1908432

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 41 3 1 2024.05.25 10:35:42 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 13 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
416 Факультет суспільно-гуманітарних наук Кафедра всесвітньої історії 9.5 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Halyna_Sahan

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6322 III-IV КОНГРЕСУ СХОДОЗНАВЦІВ до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського Відродження діаспорного життя українців в Туреччині на початку ХХІ ст. ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ КАФЕДРА СХІДНОЇ ФІЛОЛОГІЇ document.pdf
6321 Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю на тему: «Соціально-економічний і політичний розвиток країн Східної Європи у ХVІІІ-ХІХ ст.». Соціальна і культурна адаптація українських переселенців на Балканах (ХVІІІ-початок ХХ ст.). УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ document.docx
6320 ХIV Міжнародна наукова конференція «Китайська цивілізація: традиції та сучасність» Тенденції поширення християнства в сучасному Китаї Інституті сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України document.pdf
6319 ІХ Всеукраїнській науковій конференції «Київ і кияни у соціокультурному просторі України: Історія міського повсякдення» Київські синагоги в соціокультурному просторі єврейської громади міста: історія та сьогодення. Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5047 Международная научно-практическая конференция Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне (Восьмые чтения памяти И.А. Анцупова) 30 октября – 1 ноября 2019 г. Етноконфесійна специфіка розвитку України: до питання діалогу культур Тараклийский государственный университет им. Григория Цамблака document.pdf
5048 «Універсальні цінності релігій світу: історія і сучасність» Розвиток релігій як перманентний пошук балансу національного та універсального Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С.Сковороди НАН України document.pdf
5045 МІЖНАРОДНИЙ КАРПАТСЬКИЙ СИМПОЗІУМ ”Бойки, лемки, гуцули, русини – історія, сучасність, матеріальна та духовна культура VІІ” Діяльність Просвіти в Сербії у міжвоєнний період. Новий Сад (Сербія) document.docx
5046 «Українська діаспора: напрямки, осередки, виклики» Українці Югославії: досвід спілкування з Батьківщиною у 1960–1980-ті роки Київський університет імені Бориса Грінченка document.rtf

Монографії (колективні) (7)

ID Назва Рік
43105 Public life of ukrainians of Yugoslavia during the Second world war
33863 Київські синагоги в соціокультурному просторі єврейської громади міста: історія та сьогодення
33861 Українське питання: виклики сьогодення та історія дипломатичного сприяння українській ідеї на території Королівства СХС
29786 Складні питання історичної пам'яті у парадигмі діалогічності культур
24368 Новітня історія південних слов'ян в українській історіографії: сучасні тенденції та особливості
20813 Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ-ХХІ століть
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
33859 Problematic issues of institutional development of islamic associations in contemporary Ukraine
29847 Роль релігійного чинника в утвердженні етнічної ідентичності русинів на Балканах
29850 Створення та діяльність громадських організації русинів-українців в Королівстві сербів, хорватів і словенців у міжвоєнний період
29836 Створення та перші роки діяльності союзу русинів і українців Югославії

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
44043 Діяльність Українського культурно-просвітнього товариства «Кобзар» (м. Загреб) з організації діаспорного життя в Хорватії
43100 Scientific and technological partnership of Ukraine with Turkey (1992–2021)
33860 Діяльність Андроника Степовича з розвитку сербістики в Україні
21026 Актуалізація "русинського питання" в Хорватії на початку ХХІ століття: витоки та наслідки
20813 Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ-ХХІ століть
20918 Створення та діяльність Товариства української мови, літератури і культури Воєводини (Сербія)
16036 Україна в системі змін парадигми світопорядку XX–XXI століть
13267 Interchurch contacts as part of cultural cooperation between the USSR and SFRY (1950-80-ies years)

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
44043 Діяльність Українського культурно-просвітнього товариства «Кобзар» (м. Загреб) з організації діаспорного життя в Хорватії
43100 Scientific and technological partnership of Ukraine with Turkey (1992–2021)
33867 Успіхи шкільної освіти в Республіці Корея: історичні чинники сучасного реформування
29862 Союз русинів і українців Югославії: створення та перші роки діяльності
21026 Актуалізація "русинського питання" в Хорватії на початку ХХІ століття: витоки та наслідки
21075 Навчання південних слов'ян у Київській духовній академії (1900-1918)
21072 Контакти українських освітян з югославськими у 50-80-х роках ХХ століття
20814 Специфіка контактів українських та югославських вчених у 50-80-ті роки ХХ ст.
20918 Створення та діяльність Товариства української мови, літератури і культури Воєводини (Сербія)
13267 Interchurch contacts as part of cultural cooperation between the USSR and SFRY (1950-80-ies years)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
33997 Тенденції поширення християнства в сучасному Китаї
20440 Актуалізація «русинського питання» в Хорватії на початку ХХІ ст.: витоки та наслідки
20809 Культурна діяльність української діаспори в Сербії на початку ХХІ ст
20804 Культурно-просвітницька діяльність української діаспори в Республіці Хорватія в ХХІ ст.
18712 Контакти українських освітян з югославськими у 50–60-ті рр. ХХ ст.
20917 Українська діаспора в Хорватії: виклики сьогодення
6525 Відродження громадських і культурних інституцій українців у 50–70-ті роки ХХ ст. в Боснії і Герцеговині
7268 Проблемные вопросы становления культурных связей между УССР и ФНРЮ после Второй мировой войны (идеологические и политические факторы)
7044 Сooperation trends between Ukrainian and Yugoslav universities in 60-70th years of the XX century

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
49 Створення та перші роки діяльності Союзу русинів і украінців Югославії наукове службова 2018
396 Діяльність Українського культурно-просвітнього товариства «Кобзар» (м. Загреб) з організації діаспорного життя в Хорватії фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44043/ 2023

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (4)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
145 Культурний центр Сінан-Паша (Туреччина) Наукове стажуваня 01.04.-08.04.2019

Культурний центр Сінан-Паша (Туреччина)

Учасник програми -
216 Культурний центр Сінан-Паша (Туреччина) Наукове стажуваня 03-09.02.2020

Культурний центр Сінан-Паша (Туреччина)

Учасник програми SAGANGALYNA.pdf
242 Sinan Pasha Culture Centre, Туреччина Міжнародне стажування 15-21.08.2021 Ahmet Tevke, Executive manager Учасник програми document
475 Університет імені Овідія (Румунія) Міжнародне стажування Еразмус+ 08-12.05.2023

Cristina Staicu

Erasmus+ Coordinator

Учасник програми document

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
218 Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури Повноцінне дослідження 12.2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1071 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 30.06.2015
3711 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Sagan.pdf 13.06.2019
3832 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) SAGANGALYNA.pdf 09.02.2020
3917 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_198_19.03.20.pdf 19.03.2020
5253 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
6489 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
7095 інше Інший модуль document 24.02.2022
8002 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 07.07.2023
9542 Освітнє лідерство в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
526 «Навчання на основі дослідження: досвід та іновації». Науково-методичний семінар Історико-філософський факультет 30.11.2016 3

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
16 Студентський театральний гурток 2017 7 - 30.11.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
44502 Аналіз і моделювання суспільно-політичних процесів у регіонах світу (арабські країни)

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
695 Аналіз і моделювання суспільно-політичних процесів у регіонах світу (5 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2020 198 19.03.2020
960 Аналіз і моделювання етнокультурних процесів у регіонах світу (6 курс, ІСТ, денна) Історико-філософський факультет Магістр Денна 2021 252 05.04.2021
1135 Середньовічна і ранньомодерна історія країн Сходу (2 курс, ІСТ, денна) Факультет суспільно-гуманітарних наук Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
11715 Історико-філософський факультет Середньовічна і ранньомодерна історія країн Сходу (2 курс, ІСТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
160 Кафедра всесвітньої історії 4.8 20.05.2016
1403 Кафедра всесвітньої історії 4,90 12.01.2017
2237 Кафедра всесвітньої історії 4,88 27.12.2018
2795 Кафедра всесвітньої історії 4,76 28.12.2019
4022 Кафедра всесвітньої історії 4,67 28.12.2020
4896 Кафедра всесвітньої історії 4,94 28.12.2021
5935 Кафедра всесвітньої історії 4,91 30.12.2022
6814 Кафедра всесвітньої історії 4,82 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
66 Мудрак Марина Сергіївна Історико-філософський факультет V Історія та археологія III document 2019
82 Сарапина Анастасія Іванівна Історико-філософський факультет V Історія та археологія III - 2020
93 Галушко Марина Олександрівна Історико-філософський факультет III Історія і археологія III - 2021

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
41 VI Всеукраїнський студентський турнір з історії Київський університет імені Бориса Гргінченка 07.11.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (4)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
94 Семеха Анна Руславівна V Історія та археологія I 2019
128 Мартьянова Яна Василівна III Історія та археологія I 2020
158 Іщенко Поліна Олександрівна III Історія і археологія I 2021
211 Шуточкін Владислав Олександрович III Історія I 2022

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
415 Бабіч Валерій Олексійович Факультет суспільно-гуманітарних наук IV V Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2023 Всеукраїнський III document