Додаткові відомості

Освіта
Вища освіта. У 1996 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література», отримавши кваліфікацію спеціаліста «Вчитель англійської мови».
Перелік місць роботи
З 1996 по 2003 рік працювала на посаді викладача, а згодом старшого викладача кафедри іноземної філології Київського cлавістичного університету. У 1997 році склала кандидатські іспити у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Протягом 2000, 2001, 2006 років стажувалась у Мальмському, Хальмстадському, Лундському, Крістіанстадському університетах, факультети професійно-педагогічної підготовки вчителів. Починаючи з 01.09.2003 року місце роботи - Київський університет імені Бориса Грінченка на посаді старшого викладача кафедри практики та методики навчання англійської мови філологічного факультету, згодом трансформованого в Гуманітарний інститут. З 01 вересня 2013 року - доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка У 2007 році нагороджена грамотою за досягнення у галузі підготовки педагогічних працівників
Теми дисертацій (захищених)
«Педагогічна підготовка вчителя у системі вищої освіти Швеції» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
78 5 1 2022.11.30 07:19:41 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 1 1 2022.11.21 06:02:38 Перейти до Scopus link

Конференції (28)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8208 III International Scientific and Practical Conference «SCIENCE OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY: GLOBALIZATION AND TRANSFORMATION PROCESSES» РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇМОВИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Вінниця, UKR - Відень, AUT document.pptx
8113 IV KONFERENCJA STUDENCKA „Bezpieczeństwo Na Co Dzień, Zarządzanie W Codzienności” Przygotowanie nauczyciela do nauczania języka obcego uczniów szkół podstawowych Poznan, Poland 2022-06-10 document.pdf
7601 Theoretical and scientific bases of development of scientific thought Організація навчальних тренінгів з формування комунікативних навичок іншомовного професійного спілкування майбутніх педагогів Rome_Italy document
7600 Cambridge October Conference Teaching Foreign Language Ukraine_ Great Britain document
7716 CyTEA's Αnnual Conference \ Teachers’ views on language teaching in the era of enriched language classrooms and online lessons: a study in Greece and in Ukraine Cyprus document
7377 Навчально-методичний онлайн-семінар для вчителів іноземних мов початкової школи «Інноваційні технології дистанційного навчання іноземних мов у початковій школі» - Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7186 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики» Стратегія іншомовної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка document
7717 2 nd International Conference on Language Teaching and Learning Foreign Language Teacher Training Greece document.pdf
7602 Theoretical and scientific bases of development of scientific thought Організація навчальних тренінгів з формування комунікативних навичок іншомовного професійного спілкування майбутніх педагогів Rome_Italy document
5898 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" Розвиток критичного мислення сучасного вчителя іноземної мови Київський університет імені Бориса Грінченка document
5821 ІІI Міжнародна наукова онлайн-конференція МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ: ДОСВІД КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Київський університет імені Бориса Грінченка document
5381 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Іншомовна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка (система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings) document
5265 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу (За підсумками реалізації Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»)» Забезпечення якості педагогічної освіти у Швеції Київський університет імені Бориса Грінченка (система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings) document
4584 Освітній захід «НУШ-ФЕСТ» - Київський університет імені Бориса Грінченка document
4486 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Формування навичок критичного мислення у студентів-магістрантів педагогічних спеціальностей у змісті дисципліни "Професійне спілкування іноземною мовою" Київський університет імені Бориса Грінченка document
4582 3й Форум фахівців англійської мови \ - Dinternal Education та Pearson в Україні document
4944 Інновації у професійній підготовці педагогі в умовах Євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків. Формування навичок критичного мислення у студентів-магістрантів педагогічних спеціальностей у змісті дисципліни "Професійне спілкування іноземною мовою" Київський університет імені Бориса Грінченка document
4097 24th Annual National IATEFL Ukraine Conference - Kyiv National University of Trade and Economics document
4438 III International Conference on Social, economic and academic leadership (ICSEAL 2019) Formation of Future Teachers’ Leadership Qualities through Learning a Foreign Language Prague, Czech Republic document
4055 International Conference TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UKRAINE AND BEYOND: BEST PRACTICES AND CHALLENGES Роль іншомовної освіти у формуванні навичок критичного мислення дітей молодшого шкільного віку Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk City, Ukraine document
4030 V International Spring Symposium Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices Seven Steps of Forming the Future Teacher’s Methodology Competence in the 21st Century Skills Challenges Dimension Bălți, Moldova document
3454 II Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисуиплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Педагогічна підготовка вчителя у системі вищої освіти Швеції Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3637 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Teaching a pedagogical profession in the modern world Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3455 Annual National IATEFL Ukraine conference \ - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2492 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2495 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» Змістовий компонент педагогічної підготовки вчителів у Швеції Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2493 Science without boundaries - development in 21st century - 2017 Basic structures of the future teacher’s intelligence and activity Угорщина, Будапешт document
2494 Annual National IATEFL Ukraine Conference - The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
31801 Pre-Service Primary School Teacher’s Foreign Language Training by Means of Using Innovative Technologies

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
36233 European experience of professional training of primary school teachers
40938 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties
33208 Innovative Methods in Language Disciplines During Profile Training Implementation
34016 Professional training of primary school teachers (experience of Great Britain, Sweden)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
42329 HyFlex organization of foreign language teaching: specialties 013 «Primary education» and 012 «Preschool education»
36711 Changes in the methodology of teaching foreign languages at higher educational institutions under current conditions
40938 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties
30579 Formation of future teachers’ leadership qualities through learning a foreign language
25312 Experience of teacher training in Sweden
22867 Basic structures of the future teacher’s intelligence and activity
26157 The content component of teacher training in Sweden
10947 The general pedagogical content component of future teachers’ training in Ukraine

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
42329 HyFlex organization of foreign language teaching: specialties 013 «Primary education» and 012 «Preschool education»
41170 Organisational and pedagogical conditions for training future primary school teachers to use Google services in teaching english to primary school pupils
40370 Organization of future primary school teachers’ professional practice within the optional block «Foreign language»
35223 Modern European experience of practical teacher training
32421 Preparation of future teachers for using digital technologies in the process of early foreign language teaching
33236 Students` critical thinking skills development within pedagogical specialties of master`s educational level in the content of the discipline «Professional communication in a foreign language»
27279 Tendencies of reforming the pedagogical education system of Sweden at the turn of XX - XXI centuries
26157 The content component of teacher training in Sweden
2064 The genesis of pedagogical education in Sweden
3167 The genesis of teacher training system in Sweden

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
35228 Organization of educational trainings of the formation of future teachers` foreign language professional communication skills
30579 Formation of future teachers’ leadership qualities through learning a foreign language
10932 Формування іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи в змісті дисципліни «наукова англійська мова»
10948 Forming a foreign language competence of primary school teachers in the content of the subject «The Scientific English Language»
9261 Operational and procedure component of future teachers' pedagogical training in the higher educatonal institution (on the basis of Ukraine and Sweden)
9217 Peculiarities of Modern Pedagogical Education in Ukraine
9216 Providing the Quality of Higher Education in Sweden (On the Model of Teacher Training the Future Pedagogues)
3939 The Organizational and Pedagogical Conditions of Providing the European Standards of Teacher Training in Ukraine (in the Swedish Example)
4173 The Theoretical and Methodological Foundations of the Pedagogical Teacher Training System in Sweden
3168 To the problem of researching Swedish higher education institutions in Teacher Training
474 Problems of professional forming the teacher peresonality in the teacher training system
473 Peculiarities of the teacher of English training in general educational establishments in Sweden

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
141 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40938/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
171 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 57218831188 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57218831188&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
156 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання - 3 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
110 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 66.7 2 2021 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Kosharna

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
101 Змістовий компонент педагогічної підготовки вчителів у Швеції фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26157/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
396 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowiе (Польща) New and innovative teaching methods 14.02-25.03.2022 Dr. Piotr Kopycinski Учасник програми Кошарна_Certificate_Program_Krakow.pdf

Заявки на колективні гранти (5)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
47 Підготовка вчителя англійської мови майбутнього Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
125 Підготовка вчителя іноземної мови для майбутнього Європейського Союзу (FuTurEs) Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
177 Підготовка вчителів початкових класів по викладанню іноземних мов:західно-європейські практики до українських реалій Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
356 PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINING to FOREIGN LANGUAGE TEACHING: EUROPEAN PRACTICES FOR UKRAINIAN REALITIES (FLEUR) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
561 Foreign language primary school teacher training: European practices for Ukrainian realities (FLEUR) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
7 Наукове стажування Latvian state scholarship Подано Документ відсутній 2020
105 Навчаємось разом МЗС Фінляндії Виграно Лист ректору Київського університету_Ukr.pdf 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
192 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 100

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (21)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
418 Лідерський модуль - document 25.04.2018
873 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_06_16_new.pdf 30.06.2016
1053 Фаховий модуль (стажування) - document 27.04.2018
1762 Інше - document 30.03.2017
1791 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
1865 Інше - document 31.10.2017
3210 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3958 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4624 інше Інший модуль document 10.10.2020
4972 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5237 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5330 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5852 інше Інший модуль document 11.11.2021
5934 інше Інший модуль document 23.05.2021
6123 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021
6146 інше Інший модуль document 22.12.2021
6402 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6468 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6535 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
6657 інше Інший модуль document 08.08.2022
6658 інше Інший модуль document 22.08.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1260 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
5 Педагогічний інститут Зимова VІ міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів, молодих вчених та магістрантів у галузі знань «Освіта / Педагогіка» Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2021 -

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
85 Сучасний науковий дискурс упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 12.10.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
4557 Methodical recommendations to learning the discipline «Business Foreign Language (English)» for external students of the specialty 7.01010101 «Pre-school education» and "Primary school education" 7.01010201 within the professional qualification «Specialist»

Сертифіковані ЕНК (11)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
262 Наукова англійська мова (5 курс, ПОм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 347 30.06.2016
263 Теоретичні основи англійської мови Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
451 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 397 03.06.2019 -
498 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019 21/22 н.р.
736 Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ПМ) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 251 12.05.2020
965 Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 21/22 н.р.
1122 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2021 811 06.12.2021
1123 Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021
1208 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ХОР, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2022 212 02.05.2022
1240 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2022 266 03.06.2022
1260 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ(СС), денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2022 335 30.06.2022

Використання ЕНК (24)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
130 Педагогічний інститут Наукова англійська мова (5 курс, ПОм) Магістр Денна 5 не враховується 5 не враховується 25.11.2016
259 Педагогічний інститут Теоретичні основи англійської мови Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 26.11.2016
3779 Педагогічний інститут Наукова англійська мова (5 курс) Магістр Денна 7 не враховується 10 25 28.12.2018
3982 Педагогічний інститут Теоретичні основи англійської мови (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 25 28.12.2018
5578 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 не враховується 4 10 27.12.2019
5581 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 8 не враховується 4 10 27.12.2019
6641 Педагогічний інститут Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6976 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 6 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6977 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7367 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7368 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8186 Педагогічний інститут Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ПМ) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8277 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8455 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8457 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8660 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8720 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8916 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО) Магістр Денна 8 5 5 10 30.11.2021
9002 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 7 5 5 10 30.11.2021
9163 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 5 5 3 30.11.2021
9740 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (5 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10626 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10 30.11.2021
11214 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична з додаткової спеціалізації) (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11865 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
92 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,8 20.05.2016
1187 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,85 12.01.2017
2039 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,82 26.12.2018
2722 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,86 28.12.2019
3792 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,84 28.12.2020
4908 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,65 28.12.2021

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
67 Прохорчук Віра Андріївна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта III document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
57 Берізко Марія Ігорівна VI Початкова освіта I 2018