Додаткові відомості

Освіта
Вища освіта. У 1996 році закінчила Київський державний лінгвістичний університет за спеціальністю «Мова і література», отримавши кваліфікацію спеціаліста «Вчитель англійської мови».
Перелік місць роботи
З 1996 по 2003 рік працювала на посаді викладача, а згодом старшого викладача кафедри іноземної філології Київського cлавістичного університету. У 1997 році склала кандидатські іспити у Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова. Протягом 2000, 2001, 2006 років стажувалась у Мальмському, Хальмстадському, Лундському, Крістіанстадському університетах, факультети професійно-педагогічної підготовки вчителів. Починаючи з 01.09.2003 року місце роботи - Київський університет імені Бориса Грінченка на посаді старшого викладача кафедри практики та методики навчання англійської мови філологічного факультету, згодом трансформованого в Гуманітарний інститут. З 01 вересня 2013 року - доцент кафедри іноземних мов і методик їх навчання Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка У 2007 році нагороджена грамотою за досягнення у галузі підготовки педагогічних працівників
Теми дисертацій (захищених)
«Педагогічна підготовка вчителя у системі вищої освіти Швеції» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 4 1 2024.05.18 06:06:41 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
156 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання - 3 0 2021 -
340 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання AEE-1779-2022 4 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3380642
446 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання AEE-1779-2022 4 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/3380642

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 137 6 5 2024.05.12 10:10:52 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 117 6 4

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
110 Факультет педагогічної освіти Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 128 3 2023 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Kosharna

Конференції (33)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9368 V International Scientific and Theoretical Conference:THEORY AND PRACTICE OF MODERN SCIENCE THE SAMR MODEL AS AN APROACH FOR TECHNOLOGIES CHOICE IN HYFLEX TERMS Kraków, Republic of Poland document.pdf
9370 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації Концепції ''Нова українська школа" Іншомовна підготовка педагога в умовах сучасних освітніх реформ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
8582 ІV Міжнародна наукова конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти» Навчання іншомовному професійному спілкуванню студентів педагогічних спеціальностей другого (магістерського) рівня вищої освіти засобом інноваційних технологій м. Київ document.pdf
8581 XXIX International Scientific and Practical Conference «Trends in science and practice of today» ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНИХ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК УЧНІВ 3 КЛАСУ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Stockholm, Sweden document
8208 III International Scientific and Practical Conference «SCIENCE OF POST-INDUSTRIAL SOCIETY: GLOBALIZATION AND TRANSFORMATION PROCESSES» РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇМОВИ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Вінниця, UKR - Відень, AUT document.pptx
8113 IV KONFERENCJA STUDENCKA „Bezpieczeństwo Na Co Dzień, Zarządzanie W Codzienności” Przygotowanie nauczyciela do nauczania języka obcego uczniów szkół podstawowych Poznan, Poland 2022-06-10 document.pdf
7601 Theoretical and scientific bases of development of scientific thought Організація навчальних тренінгів з формування комунікативних навичок іншомовного професійного спілкування майбутніх педагогів Rome_Italy document
7600 Cambridge October Conference Teaching Foreign Language Ukraine_ Great Britain document
7716 CyTEA's Αnnual Conference \ Teachers’ views on language teaching in the era of enriched language classrooms and online lessons: a study in Greece and in Ukraine Cyprus document
7377 Навчально-методичний онлайн-семінар для вчителів іноземних мов початкової школи «Інноваційні технології дистанційного навчання іноземних мов у початковій школі» - Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7186 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики» Стратегія іншомовної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка document
7717 2 nd International Conference on Language Teaching and Learning Foreign Language Teacher Training Greece document.pdf
7602 Theoretical and scientific bases of development of scientific thought Організація навчальних тренінгів з формування комунікативних навичок іншомовного професійного спілкування майбутніх педагогів Rome_Italy document
5898 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція "Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін" Розвиток критичного мислення сучасного вчителя іноземної мови Київський університет імені Бориса Грінченка document
5821 ІІI Міжнародна наукова онлайн-конференція МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ: ДОСВІД КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Київський університет імені Бориса Грінченка document
5381 Всеукраїнський науковий онлайн-форум «Якість професійної підготовки сучасного педагога: український та європейський виміри» Іншомовна підготовка сучасного педагога в умовах євроінтеграції Київський університет імені Бориса Грінченка (система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings) document
5265 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Забезпечення якості вищої освіти у країнах Європейського Союзу (За підсумками реалізації Модулю «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус+: Жан Моне»)» Забезпечення якості педагогічної освіти у Швеції Київський університет імені Бориса Грінченка (система онлайн-вебінарів і вебконференцій Cisco Webex Meetings) document
4584 Освітній захід «НУШ-ФЕСТ» - Київський університет імені Бориса Грінченка document
4486 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції" Формування навичок критичного мислення у студентів-магістрантів педагогічних спеціальностей у змісті дисципліни "Професійне спілкування іноземною мовою" Київський університет імені Бориса Грінченка document
4582 3й Форум фахівців англійської мови \ - Dinternal Education та Pearson в Україні document
4944 Інновації у професійній підготовці педагогі в умовах Євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків. Формування навичок критичного мислення у студентів-магістрантів педагогічних спеціальностей у змісті дисципліни "Професійне спілкування іноземною мовою" Київський університет імені Бориса Грінченка document
4097 24th Annual National IATEFL Ukraine Conference - Kyiv National University of Trade and Economics document
4438 III International Conference on Social, economic and academic leadership (ICSEAL 2019) Formation of Future Teachers’ Leadership Qualities through Learning a Foreign Language Prague, Czech Republic document
4055 International Conference TEACHING FOREIGN LANGUAGES IN UKRAINE AND BEYOND: BEST PRACTICES AND CHALLENGES Роль іншомовної освіти у формуванні навичок критичного мислення дітей молодшого шкільного віку Precarpathian National University, Ivano-Frankivsk City, Ukraine document
4030 V International Spring Symposium Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices Seven Steps of Forming the Future Teacher’s Methodology Competence in the 21st Century Skills Challenges Dimension Bălți, Moldova document
3454 II Міжнародна наукова конференція "Педагогіка у міждисуиплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Педагогічна підготовка вчителя у системі вищої освіти Швеції Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3637 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА Teaching a pedagogical profession in the modern world Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
3455 Annual National IATEFL Ukraine conference \ - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2492 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи - Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2495 Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи» Змістовий компонент педагогічної підготовки вчителів у Швеції Київський Університет імені Бориса Грінченка, м. Київ document
2493 Science without boundaries - development in 21st century - 2017 Basic structures of the future teacher’s intelligence and activity Угорщина, Будапешт document
2494 Annual National IATEFL Ukraine Conference - The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv document
9369 Інноваційні освітні практики підготовки сучасного педагога в умовах реалізації концепції «Нова українська школа» ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕФОРМ Київ, Україна document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
45605 Digital and multimedia technologies in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
31801 Підготовка майбутніх вчителів іноземної мови у початковій школі засобами інноваційних технологій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
46956 An adaptive system of teaching a foreign language to students of pedagogical specialties: European experience
46958 Corpus linguistics in building professional communicative competencies of graduates of higher educational institutions
45605 Digital and multimedia technologies in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties
45555 Linguistic and Stylistic Features of English Public Speeches
43452 Building Future Specialists’ Reflective and Prognostic Competence in the Context of Blended Learning
43386 The application of communicative linguistics in the study of foreign languages (an example of the English language)
40938 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties
36233 Європейський досвід професійної підготовки вчителів початкової школи
33208 Інноваційні методи в мовних дисциплінах під час профільного навчання
34016 Професійна підготовка вчителів початкових класів (досвід Великобританії, Швеції)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (10)

ID Назва Рік
47685 The use of HyFlex technology in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties under modern challenges
42329 Організація HyFlex навчання іноземної мови: спеціальності 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта»
42927 Розвиток пізнавальної активності молодших школярів у навчанні іноземних мов із використанням інформаційно-комунікаційних технологій
40938 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties
36711 Зміни у методиці навчання іноземних мов у ЗВО в сучасних умовах
30579 Формування лідерських якостей майбутніх вчителів у межах вивчення іноземної мови
25312 Досвід професійної підготовки вчителів у Швеції
22867 Базові структури освіченості і діяльності майбутнього вчителя
26157 Змістовий компонент педагогічної підготовки вчителів у Швеції
10947 Змістовий компонент загальнопедагогічної підготовки майбутнього вчителя в Україні

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
47532 Bilingual young learners “read” their picturebooks: a multidimensional research in Greece
47685 The use of HyFlex technology in teaching foreign languages to students of pedagogical specialties under modern challenges
42329 Організація HyFlex навчання іноземної мови: спеціальності 013 «Початкова освіта» та 012 «Дошкільна освіта»
41170 Organisational and pedagogical conditions for training future primary school teachers to use Google services in teaching english to primary school pupils
40370 Organization of future primary school teachers’ professional practice within the optional block «Foreign language»
35223 Сучасний європейський досвід практичної підготовки вчителів
32421 Підготовка майбутніх педагогів до застосування цифрових технологій у процесі раннього навчання іноземних мов
33236 Розвиток навичок критичного мислення студентів-магістрантів педагогічних спеціальностей у змісті дисципліни «Професійне спілкування іноземною мовою»
27279 Тенденції реформування системи педагогічної освіти Швеції на рубежі ХХ – ХХІ століть
26157 Змістовий компонент педагогічної підготовки вчителів у Швеції
2064 The genesis of pedagogical education in Sweden
3167 Генезис системи педагогічної підготовки вчителя у Швеції

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
45297 The SAMR model as an approach for technologies choice in HyFlex terms
43521 Організаційно-методичні засади забезпечення якості процесу формування іншомовних граматичних навичок учнів 3 класу на уроках іноземної мови у початковій школі
35228 Організація навчальних тренінгів з формування комунікативних навичок іншомовного професійного спілкування майбутніх педагогів
30579 Формування лідерських якостей майбутніх вчителів у межах вивчення іноземної мови
10932 Формування іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи в змісті дисципліни «наукова англійська мова»
10948 Формування іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи в змісті навчальної дисципліни «Наукова англійська мова»
9216 Забезпечення якості вищої освіти у Швеції (на прикладі педагогічної підготовки майбутніх вчителів)
3939 Огранізаційно-педагогічні умови запровадження європейських стандартів педагогічної підготовки вчителів в Україні (на прикладі Швеції)
9261 Операційно-процесуальний компонент педагогічної підготовки майбутніх вчителів у ВНЗ (на прикладі України та Швеції)
9217 Особливості сучасної педагогічної освіти в Україні
4173 Теоретико-методологічні засади в системі педагогічної підготовки вчителів у Швеції
3168 До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови
474 Проблемы профессионального становления личности педагога в системе подготовки учителя
473 Особливості підготовки вчителів англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
169 Учасник проєкту Національне агентство освіти Фінляндії Розвиток кар’єрного радництва для України CARE Carita Cruz, Career Guidance Counsellor , HAMK наказ №667.pdf 01.08.2023-31.12.2025

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
141 The use of blended learning technology in the training for students of pedagogical specialties https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40938/ 2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
101 Змістовий компонент педагогічної підготовки вчителів у Швеції фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26157/ 2019

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (3)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
396 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowiе (Польща) New and innovative teaching methods 14.02-25.03.2022 Dr. Piotr Kopycinski Учасник програми Кошарна_Certificate_Program_Krakow.pdf
515 Університет прикладних наук, Хяме (Фінляндія) «Розвиток кар’єрного радництва для України CARE» 08-14.10.2023

Carita Cruz, EDU Research Unit, HAMK,  carita.cruz@hamk.fi

Учасник проєкту document
533 Угорський університет спортивних наук (Угорщина) Міжнародне стажування Еразмус+ 10-23.07.2023 Gabriela Sztojalovzky, IRO coordinator Учасник програми Кошарна_Мобільність_Угорщина_2023.pdf

Заявки на колективні гранти (11)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
47 Підготовка вчителя англійської мови майбутнього Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне - - 2017
125 Підготовка вчителя іноземної мови для майбутнього Європейського Союзу (FuTurEs) Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018
177 Підготовка вчителів початкових класів по викладанню іноземних мов:західно-європейські практики до українських реалій Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
356 PRIMARY SCHOOL TEACHER TRAINING to FOREIGN LANGUAGE TEACHING: EUROPEAN PRACTICES FOR UKRAINIAN REALITIES (FLEUR) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
561 Foreign language primary school teacher training: European practices for Ukrainian realities (FLEUR) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
728 FLEUR Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2023
746 Developing Guidance Career Education in Ukraine Team Finland Knowledge (TFK) Коллективний - 2023
771 Compassionate Inclusion for Children in Pain Erasmus KA210 Коллективний - 2023
809 FLEUR Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024
827 VITALITY Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024
838 CREATE Erasmus CBHE Коллективний - 2024

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
7 Наукове стажування Latvian state scholarship Подано Документ відсутній 2020
105 Навчаємось разом МЗС Фінляндії Виграно Лист ректору Київського університету_Ukr.pdf 2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
192 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (36)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
418 Лідерський модуль - document 25.04.2018
873 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_06_16_new.pdf 30.06.2016
1053 Фаховий модуль (стажування) - document 27.04.2018
1762 Інше - document 30.03.2017
1791 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
1865 Інше - document 31.10.2017
3210 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3958 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4624 інше Інший модуль document 10.10.2020
4972 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5237 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5330 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5852 інше Інший модуль document 11.11.2021
5934 інше Інший модуль document 23.05.2021
6123 Лідерський модуль Інший модуль document 17.12.2021
6146 інше Інший модуль document 22.12.2021
6402 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6468 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6535 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
6657 інше Інший модуль document 08.08.2022
6658 інше Інший модуль document 22.08.2022
6906 інше Інший модуль document 29.07.2022
6907 інше Інший модуль document 10.11.2022
6908 інше Інший модуль document 10.06.2022
6927 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 3.pdf 25.03.2022
7042 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_212_02.05.2022.pdf 02.05.2022
7142 інше Інший модуль document 16.11.2022
7274 інше Інший модуль document 23.12.2022
7835 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.05.2023
8159 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8246 Дидактичний модуль Інший модуль Кошарна Н.В..pdf 24.02.2023
8862 Дидактичний модуль Інший модуль document 21.12.2023
9406 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
9483 Побудова індивідуальної траєкторії викладача в контексті інтернаціоналізації Дослідницький модуль document 01.04.2024
9559 Спілкування без вигорання Лідерський модуль document 01.04.2024
9652 Методика створення тестів для організації онлайн-тестування Дидактичний модуль document 15.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1260 "Професійна підготовка педагогів в умовах євроінтеграції: проблеми та перспективи" Всеукраїнська науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 12.10.2017 5

Зимові та літні школи (1)

ID Підрозділ Тип школи Назва Місце проведення Роль Рік Документ, що засвідчує
5 Факультет педагогічної освіти Зимова VІІ міжнародна Грінченківська наукова школа для докторантів, аспірантів, молодих вчених та магістрантів у галузі знань «Освіта / Педагогіка» Київський університет імені Бориса Грінченка Член робочої групи 2022 -

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
85 Сучасний науковий дискурс упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 12.10.2017

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
4557 Методичні рекомендації з вивченням дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.01010101 «Дошкільна освіта» та «Початкова освіта» 7.01010201 освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

Сертифіковані ЕНК (18)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
262 Наукова англійська мова (5 курс, ПОм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 347 30.06.2016
263 Теоретичні основи англійської мови Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
451 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2019 397 03.06.2019 -
498 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, денна) - Бакалавр Денна 2019 446 27.06.2019 21/22 н.р.
736 Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ПМ) - Магістр Денна 2020 251 12.05.2020 -
965 Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, ПО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1122 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1123 Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 811 06.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1208 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ХОР, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 212 02.05.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1240 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ОМ, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 266 03.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1260 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс,СС, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1290 Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ПМ) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 599 15.11.2022
1325 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1327 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ, денна) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2022 749 27.12.2022 23/24 н.р.
1499 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (1-2 курс, ДО, спп) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.
1609 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ЛОГ, ВА) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2023 786 04.12.2023
1666 Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, СР, СП, заочна) Факультет педагогічної освіти Магістр Заочна 2023 843 25.12.2023
1761 Сучасна англійська мова з практикумом (3 курс, ПО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2024 330 02.04.2024

Використання ЕНК (41)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
130 Педагогічний інститут Наукова англійська мова (5 курс, ПОм) Магістр Денна 5 5 не враховується 25.11.2016
259 Педагогічний інститут Теоретичні основи англійської мови Бакалавр Денна 6 5 не враховується 26.11.2016
3779 Педагогічний інститут Наукова англійська мова (5 курс) Магістр Денна 7 10 25 28.12.2018
3982 Педагогічний інститут Теоретичні основи англійської мови (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 25 28.12.2018
5578 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 4 10 27.12.2019
5581 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 8 4 10 27.12.2019
6641 Педагогічний інститут Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6976 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
6977 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 10.12.2020
7367 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7368 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8186 Педагогічний інститут Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ПМ) Магістр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
8277 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується 10.12.2020
8455 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2020
8457 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8660 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8720 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
8916 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО) Магістр Денна 8 5 10 30.11.2021
9002 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 7 5 10 30.11.2021
9163 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 8 5 3 30.11.2021
9740 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс англійської мови (5 курс, ПМПО, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10626 Педагогічний інститут Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
11214 Педагогічний інститут Практика виробнича (методична з додаткової спеціалізації) (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11865 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2021
12117 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО) Магістр Денна 9 5 10 31.12.2022
12182 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 5 3 31.12.2022
12266 Факультет педагогічної освіти Іноземна мова професійного спрямування (5 курс, ПМ) Магістр Денна 9 5 10 31.12.2022
12404 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 9 5 10 31.12.2022
12408 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
12503 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, МОСП, ПП, ЕКП, ЛОГ, ВА, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2022
12564 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
12568 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12691 Факультет педагогічної освіти Лінгвокраїнознавство (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
12890 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ДО) Магістр Денна 9 5 5 31.12.2023
12970 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПО) Магістр Денна 9 5 5 31.12.2023
13209 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 9 5 5 31.12.2023
13211 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 9 5 5 31.12.2023
13371 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс іноземної мови (3-4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 4 5 31.12.2023
13374 Факультет педагогічної освіти Інтегрований практичний курс англійської мови (2 курс, ПО, спп) Бакалавр Денна 8 5 5 31.12.2023
13378 Факультет педагогічної освіти Методика навчання дітей дошкільного віку іноземної мови (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13784 Факультет педагогічної освіти Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ЛОГ, ВА) Магістр Денна 9 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
92 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,8 20.05.2016
1187 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,85 12.01.2017
2039 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,82 26.12.2018
2722 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,86 28.12.2019
3792 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,84 28.12.2020
4908 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,65 28.12.2021
5695 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,95 30.12.2022
6574 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,97 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
67 Прохорчук Віра Андріївна Педагогічний інститут IV Дошкільна освіта III document 2019

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
57 Берізко Марія Ігорівна VI Початкова освіта I 2018