Додаткові відомості

Освіта
Національна музична академія імені Петра Ілліча Чайковського, 2008 р.
Перелік місць роботи

1991-1998 рр. – викладач гри на фортепіано, концертмейстер, завідувач фортепіанного відділу у Ємільчинській ДМШ.

2009-2013 рр. – аспірантка відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти НАПН України.

З вересеня 2009 р. –  асистент, викладач, доцент кафедри теорії та методики музичного мистецтва, концертмейстер кафедри академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

 З січня 2019 р. –  заступник директора Інституту мистецтв з наукової роботи.

З вересня 2019 р. –  доцент кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
10 1 0 2022.12.05 10:29:29 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3681 Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми, перспективи Духовний саморозвиток майбутнього викладача музичних дисциплін: сутнісна характеристика поняття Умань document
3680 Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства Техніки релаксації в духовному саморозвитку майбутнього викладача музичного мистецва Одеса document
3679 Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін Інноваційні підходи у духовному саморозвитку майбутнього викладача музичного мистецтва Умань document
3678 Професійна мистецька освіта і художня культура : виклики ХХІ століття Духовний саморозвиток майбутнього викладача музичного мистецтва у процесі інструментально-виконавської підготовки Київ document
2703 Естетичні засади розвитку педгогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін Інноваційні підходи в духовному саморозвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва Уманьський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань document
2702 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Рефлексивний потенціал готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до професійного саморозвитку Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
29414 The Transformation of Communicative Practices in the Development of Organizational and Methodological Support for Contemporary Arts Education
25942 The Use of F. Busoni's Piano Music Development Method in the Instrumental Performance Training of Future Teachers of Music
19747 Духовно-смислова інтуїція у формуванні герменевтичного досвіду майбутнього вчителя музичного мистецтва

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
40040 Emotional expressiveness of the vocalist: a cross-sectional study
27942 Innovative Model of Communicative Practices

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
37278 Development of hearing self-control skills of the future teacher of music in the class of additional musical instruments as a psychological and pedagogical problem
37277 Reflective training in the professional self-development of the future teacher of music art
37279 Method of projects in professional training of future teacher of musical art
24167 Edutainmemt in professional training of future masters of music art
21783 The principle of fractal harmony in the spiritual musician-teacher’s self-development
5434 Theoretic aspects of shaping of the future music teachers’ ability for occupational self-development

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
37278 Development of hearing self-control skills of the future teacher of music in the class of additional musical instruments as a psychological and pedagogical problem
37277 Reflective training in the professional self-development of the future teacher of music art
37279 Method of projects in professional training of future teacher of musical art
20878 Hermeneutic methods in the professional training of the future teacher of musical art
5437 Professional self-development of future music teacher: the hermeneutic approach.

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
14476 Методи розвитку фортепіанної техніки ф. бузоні в інструментально-виконавській підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва
18167 Professional Self-Development of Future Music Teacher in Content of Art Education
13004 Axiological analysis methods in performing instrumental training of future music teachers
5209 Кластери компетентностей як освітній результат готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку
10235 Professional self-development of future music teachers: synergistic approach
10534 Модель формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
5 Музичне мистецтво в освітологічному дискурсі / Musical art in the educological discourse - не встановлено

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
136 Emotional expressiveness of the vocalist: a cross-sectional study https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40040/ 2022

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
34 Кафедра музикознавства та музичної освіти AAF-5046-2019 1 0 0 https://publons.com/researcher/3242380/larysa-bondarenko/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
100 НМЦ досліджень, наукових проектів та програм Кафедра музикознавства та музичної освіти 6.8 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Larysa_Bondarenko

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
250 Метод проєктів у професійній підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/37279/ 2021

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
378 Contemporary European Art: a Synthesis of New Forms and Means of Expression Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
104 Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті Етап дослідження 04.2021 https://drive.google.com/file/d/1inWhNtkmJwIIYn0VYGckywhptxwbnZso/view 25

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
963 Модуль з ІКТ - sert_kurs_08_04_15.pdf 08.04.2015
2505 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3764 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.12.2019
4881 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
5497 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 10.03.2021
6372 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
470 Ділова гра за участі студентів науково-дослідницької студії ""Школа молодих вчених: Прес-конференція: виконавські принципи видат Ділова гра Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 25.11.2016 5
476 Від класичної до постнекласичної мистецької освіти Круглий стіл Інститут мистецтв б-р Ігоря Шамо, 18/2 22.04.2016 2
478 ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття" Секція "Іннов Міжнародна конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 15.04.2016 5

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
23 Сценарист Відео-проєкт для освітньої програми "Музичне мистецтво" Київ 2020 document

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
26246 Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
157 Методологія наукових музично-педагогічних досліджень Інститут мистецтв Магістр Денна 2015 168 08.04.2015
384 Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки (5 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2018 549 04.09.2018
578 Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі (5 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2019 735 31.10.2019
832 Музична педагогіка (2 курс, ММ(СС), денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.
833 Університетські студії (1 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 21/22 н.р.

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5319 Інститут мистецтв Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
6632 Інститут мистецтв Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8314 Інститут мистецтв Музична педагогіка (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8315 Інститут мистецтв Університетські студії (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10 10.12.2020
9105 Інститут мистецтв Університетські студії (1 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
9989 Інститут мистецтв Музична педагогіка (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021
11262 Інститут мистецтв Виробнича (зі спеціалізації) практика (4 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11275 Інститут мистецтв Історія мистецтв (1-2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11600 Інститут мистецтв Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі (5 курс, ММ, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
960 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,58 12.01.2017
1825 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,92 26.12.2018
2956 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,79 28.12.2019
3488 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,88 28.12.2020
4418 Кафедра музикознавства та музичної освіти 4,96 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
276 ММб-3-15-2.0д IV 1 2 2016-2017
455 ММм 1-17-1.4д V 5 5 2017-2018

Заходи мистецького спрямування (1)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8 Ділова гра «Музика, народжена поезією Бориса Грінченка»link особиста участь Інститут мистецтв Dilova_gra-17 (1).docx 30.11.2017

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
12 Мазніцький Сергій Вадимович Інститут мистецтв VI Мистецтвознавство II document 2016

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
201 Майсак Олександра Костянтинівна IV Музичне мистецтво I 2022