Додаткові відомості

Освіта
Донецька державна академія управління 1997
Перелік місць роботи
завідувач кафедри педагогіки та управління навчальними закладами Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) «Університет менеджменту освіти» НАПН України
Теми дисертацій (захищених)
Тема докторської дисертації: «Державне управління людським розвитком в умовах трансформації українського суспільства».
Тема кандидатської дисертації: «Організація управління кар’єрою на підприємстві»
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 64 3 1 2024.07.17 10:08:04 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 29 2 1

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
572 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра управління 0 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Tetana_Pospelova
812 Факультет економіки та управління Кафедра управління 0.1 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetana-Pospelova/stats

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
656 Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі Соціально-економічні процеси в Україні Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
7691 Механізми державного управління людським розвитком в Україні

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
31365 Integrated approach to determining key directions of state youth policy in the context of sustainable human development in Ukraine
31366 The impact of ICT expansion in the economy and management on human development in Ukraine
13027 Методологічні основи державного регулювання у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
31365 Integrated approach to determining key directions of state youth policy in the context of sustainable human development in Ukraine
31366 The impact of ICT expansion in the economy and management on human development in Ukraine
19881 Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери
13020 Концептуальні засади державного управління у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
7786 Зміст та значення трансформаційних процесів українського суспільства в контексті державного управління
7723 Концептуальні засади державного управління у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
163 Комплексний підхід до визначення ключових напрямів державної молодіжної політики в контексті сталого, людського розвитку в Україні фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31365/ 2020

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
107 Програма Європейського Союзу Еразмус+ Побудова стійких держав та суспільств: відповідь ЄС на нові виклики безпеці у Європейському Добросусідстві" 01.09.-31.12.2018

Мяляренко Тетяна Анатоліївна,

директор ГО "Укрвїнський інститут кризового менеджменту"

Маріуполь, Україна
Учасник проекту скан(1).pdf

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
9 TEMPUS 544091-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR Європейська Комісія ELITE Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging 1 грудня 2013 – 1 липня 2017 р Учасник проекту
104 Jean Monnet 101094420 — PeaECH — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH-UA-IBA Erasmus+ Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи 01.10.2022-30.09.2025 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
393 EU human development for democracy and peace in neighboring countries Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
586 Peace education as a part of human development in EU and neighboring countries (PEHD) Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
657 Peace education for consolidated and human-centered Europe Програма імені Жана Моне Коллективний - 2022
686 Миротворча освіта заради консолідованої та людино-центрованої Європи Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
95 Удосконалення механізмів управління в економічній та соціальній сферах міста Києва Повноцінне дослідження 04.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/images/stories/Departments/ku/2021/5/2016_2021___compressed.pdf

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
531 Модуль з ІКТ - document 18.12.2015
1064 Фаховий модуль (стажування) - document 21.11.2013
1894 Інше - document 06.12.2017
2680 Інше Інший модуль document 23.11.2018
2946 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
3143 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) 597987456321.pdf 22.03.2019
4538 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_464_01.09.20.pdf 01.09.2020
5153 інше Інший модуль document 13.05.2021
5250 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5451 інше Інший модуль document 08.08.2021
8766 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_786_.pdf 04.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (6)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
310 Семінар з підготовки освітніх експертів Державної інспекції навчальних закладів Семінар-тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 25.11.2016 5
340 Посилення демократичного урядування у секторі безпеки країн Європейського добросусідства: інтеграція політики та досліджень Міжнародна конференція в рамках проекту Жан Моне Факультет інформаційних технологій та управління 01.04.2016 5
350 Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою IV регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 13.12.2016 5
1002 Проблеми та перспективи управління в економічній та соціальній сфері Круглий стіл Факультет інформаційних технологій та управління 28.09.2016 5
1005 Проблеми та перспективи управління сучасною школою ІІІ регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 26.01.2016 5
1011 Інноваційний розвиток навчального закладу: проблеми, пошуки, знахідки ІІ регіональна науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 25.02.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
17801 Розвиток лідерського потенціалу керівника закладу середньої освіти

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
20079 Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт (для студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (Державне управління)

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
244 Управління персоналом (5 курс, ЖУР) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2016 200 13.04.2016
776 Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком (6 курс, ДУ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2020 464 01.09.2020
976 Підвищення власної ефективності держслужбовця (5 курс, ДУ, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Заочна 2021 252 05.04.2021
1102 Самоменеджмент (7 курс, УЗО, заочна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 785 25.11.2021
1599 Комунікативна політика в публічному управлінні (5 курс, ДУ, заочна) Факультет економіки та управління Магістр Заочна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
272 Факультет інформаційних технологій та управління Управління персоналом (4 курс, М) Бакалавр Денна 8 4 не враховується 26.11.2016
630 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент: Управління персоналом (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 2 5 не враховується 28.12.2017
3752 Факультет інформаційних технологій та управління Менеджмент: Управління персоналом (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується 25 28.12.2018
6200 Факультет інформаційних технологій та управління Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується 10 10.12.2020
6825 Факультет інформаційних технологій та управління Підвищення власної ефективності держслужбовця (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
10003 Факультет інформаційних технологій та управління Організаційне лідерство (3 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10234 Факультет інформаційних технологій та управління Самоменеджмент (7 курс, УЗО, заочна) Магістр Заочна 6 не враховується 10 30.11.2021
10787 Факультет інформаційних технологій та управління Підвищення власної ефективності держслужбовця (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується 10 30.11.2021
11542 Факультет інформаційних технологій та управління Державне управління соціальним та гуманітарним розвитком (6 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
13400 Факультет економіки та управління Комунікативна політика в публічному управлінні (5 курс, ДУ, заочна) Магістр Заочна 9 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
458 Кафедра управління 4,61 30.12.2016
1369 Кафедра управління 4,78 12.01.2017
2204 Кафедра управління 4,98 27.12.2018
3200 Кафедра управління 4,99 28.12.2019
3989 Кафедра управління 4,94 28.12.2020
4717 Кафедра управління 4,92 28.12.2021
5294 Кафедра управління 4,92 30.12.2022
6184 Кафедра управління 4,95 30.12.2023

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
249 Всеукраїнський конкурс студенстьких наукових робіт зі спеціальності "Публічне управління та адміністрування" м. Київ 12.04.2018