Додаткові відомості

Освіта

Сумський Державний Педагогічний Університет ім. А.С.Макаренка, 2000 рік

Перелік місць роботи

МГО Міжнародна Георгіївська Академія Безпеки і права

Теми дисертацій (захищених)

Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 7 1 2024.07.13 06:01:51 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 85 5 3 2024.07.16 10:55:35 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 43 3 1

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
436 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 8.4 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Tetana_Savrasova-Vun

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10372 ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АГРЕСІЇ МОВА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ПРОФЕСІЙНІЙ КОМУНІКАЦІЇ Київ document.pdf
10267 Художні феномени в історії та сучасності (Етноімагологічний вимір) ЕТНІЧНИЙ СТЕРЕОТИП ЯК СКЛАДОВА НАРАЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ АВТОРА ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ Харків document.pdf
10177 Міжкультурні комунікації в галузі освіти Еволюція наративної ідентичності в контексті літературної казки Хмельницький document.pdf
10142 Епоха Грінченка: просвіта, нація, ідентичність Сучасне переосмислення поетики літературних казок Бориса Грінченка Київ document
10140 Борис Грінченка в літературному, культурно-освітньому та громадсько-політичному житті України ХІ щорічні Грінченківські читання Київ document.pdf
2830 Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору Громадянська активність студентів як чинник професійного становлення майбутнього фахівця м. Київ document
10141 Борис Грінченко - відомий і невідомий ІХ щорічні Грінченківські читання Київ document.pdf
10139 Педагогіка в міждисциплінарному вимірі: від традицій до інновацій Педагогічні чинники формування психологічної компоненти у професійній підготовці майбутніх фахівців Київ document

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
27491 Technologia przezwyciężenia stresu u współczesnej osobowości metodą bajkoterapii
11447 Вища освіта: досвід і перспективи
6730 Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
37309 Вплив віртуального освітнього простору на стресостійкість майбутніх філологів
19339 Social networks and their role in development of civic activity of the ukrainian youth

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
48554 Наративний і психотерапевтичний аналізи українських літературних казок
46786 Літературна казка як терапевтичний інструмент
42510 Психологічні детермінанти потенціалу особистості
42423 Розробка й апробація авторської методики «особистісні активи»
38050 Навчальний проєкт як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців: психологічний аспект
39712 Готовність до лідерства як чинник стресостійкості студентів
19339 Social networks and their role in development of civic activity of the ukrainian youth
11447 Вища освіта: досвід і перспективи
12517 Діагностика рівнів сформованості професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
48553 Зцілювальний потенціал літературної казки як проєкції нараційної ідентичності
48554 Наративний і психотерапевтичний аналізи українських літературних казок
48476 Наративний підхід до інтерпретації літературної казки
46786 Літературна казка як терапевтичний інструмент
48552 Нараційна ідентичність як літературознавчий феномен
42510 Психологічні детермінанти потенціалу особистості
41003 Психологічні детермінанти потенціалу особистості
42423 Розробка й апробація авторської методики «особистісні активи»
38050 Навчальний проєкт як засіб формування професійної компетентності майбутніх фахівців: психологічний аспект
37309 Вплив віртуального освітнього простору на стресостійкість майбутніх філологів
39712 Готовність до лідерства як чинник стресостійкості студентів
16525 Освітологічні характеристики чинників формування психологічної компоненти у професійній підготовці майбутніх фахівців
12517 Діагностика рівнів сформованості професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів
8953 Зміст і структура професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів
36816 Концептуальна модель громадянської активності студентів класичного університету
6428 Громадянська активність студентів: психологічна характеристика проявів розвитку
6609 Організаційно-методичні засади розвитку громадянської активності студентів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
7168 Формування громадянської активності студентів: виклики часу
36063 Формування громадянської активності студентів: виклики часу

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
3 Соціальні мережі та їх роль у розвитку громадянської активності української молоді / Social networks and their role in development of civic activity of the Ukrainian youth http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19339/ 2018

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
493 Літературна казка як терапевтичний інструмент фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46786/ 2024
494 Нараційна ідентичність як літературознавчий феномен фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48552/ 2024

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
244 координація діяльності кафедр щодо реалізації заходів проекту упродовж року 2017 10
245 супровід діяльності студентських академічних груп у реалізації міні-соціальних проектів у рамках загального проекту упродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
395 Лідерський модуль - document 20.04.2016
886 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
1076 Фаховий модуль (стажування) - document 04.07.2013
1241 Дидактичний модуль - DM.pdf 02.07.2015
2986 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 09.04.2019
3334 Інше Інший модуль document 08.09.2019
3335 Інше Інший модуль document 10.09.2019
3495 Інше Інший модуль document 19.10.2019
3496 Інше Інший модуль document 10.11.2019
3871 інше Інший модуль document 26.04.2020
3872 інше Інший модуль document 12.02.2020
4249 інше Інший модуль document 16.08.2020
4250 інше Інший модуль document 21.06.2020
4328 інше Інший модуль document 18.10.2020
5585 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 31.08.2021
8257 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
9189 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.10.2024
9369 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 1.pdf 17.03.2024
9544 Освітнє лідерство в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
37 Бути успішним педагогом Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 10 Не зазначено 23.03.2016

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
36062 Діагностика професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів
11544 Практикум дослідження та формування професійно-психологічної компетентності майбутніх фахівців
11536 Тренінг розвитку громадянської активності студентів

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
175 Методика виховної роботи (3 курс, Ф(А), з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
246 Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм) Педагогічний інститут Магістр Денна 2016 200 13.04.2016
1547 Медіапсихологія (2 курс, ВТП, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
121 Педагогічний інститут Методика виховної роботи (3 курс, ФІНб) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 25.11.2016
370 Педагогічний інститут Педагогіка вищої школи (5 курс, ПВШм, з.ф.н.) Магістр Заочна 5 не враховується не враховується 30.12.2016
7173 Інститут філології Текст. Педагогічний дискурс (6 курс, УМЛЗЛ, заочна) Магістр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7285 Інститут філології Університетські студії: Лідерствослужіння (1 курс, ФІН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8018 Інститут журналістики Університетські студії (1 курс, ІБА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8033 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФІС, ФІН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
12728 Факультет української філології, культури і мистецтва Університетські студії (1 курс, ВТП, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2022
13689 Факультет української філології, культури і мистецтва Медіапсихологія (2 курс, ВТП, денна) Бакалавр Денна 9 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
603 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,43 30.12.2016
1401 Кафедра теорії та історії педагогіки 4,78 12.01.2017
2233 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,59 27.12.2018
2777 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,50 28.12.2019
4018 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,90 28.12.2020
4889 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,60 28.12.2021
6016 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,72 30.12.2022
6907 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,94 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (3)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
377 День Інституту філологіїlink Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 15.03.2017
395 конкурс «Словник Грінченка та сучасність»link Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 05.12.2017
396 фестиваль першокурсників "Ось ми які!"link Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету Київський університет імені Бориса Грінченка Посилання 01.11.2017