Додаткові відомості

Освіта
У 1976 р. закінчив Київську державну консерваторію ім. П.І.Чайковського за спеціальністю «Фортепіано» та здобув кваліфікацію «Концертний виконавець, викладач, соліст камерного ансамблю, концертмейстер». У цьому ж навчальному закладі у 1979 р. закінчив асистентуру-стажування за спеціальністю «Фортепіано» та здобув кваліфікацію «Викладач музичного вузу, концертний виконавець».
Перелік місць роботи
У 1978-1981 рр. працював викладачем і концертмейстером у Київському державному музичному училищі імені Р.М.Глієра.
У 1980-2007 рр. працював у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова та у Київській середній спеціальній школі імені М.В.Лисенка.
Теми дисертацій (захищених)
У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування виконавських умінь як компонент професійної підготовки студентів музично-педагогічних факультетів» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
Громадська активність
Член Національної всеукраїнської музичної спілки

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
23 2 1 2022.06.07 12:21:26 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
359 Київ і кияни у соціокультурному просторі XIX-XXI cстоліть: європейський цивілізаційний вимір Київ і кияни у соціокультурному просторі XIX-XXI cстоліть: європейський цивілізаційний вимір м. Київ Київський університет імені Бориса Грінченка Благодійний фонд спияння розвитку освіти імені Бориса Грінченка document
361 Міжнародна науково-практична конференція 'Професійна мистецька освіта і художня культура' Міжнародний конкурс піаністів пам’яті В. Горовиця у культурно-мистецькому просторі України Інститут мистецтв, Київський університет імені Бориса Грінченка document
360 'Я йшов туди, де гуркіт праці чути...' (До 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка). Всеукраїнська науково-практична конференція (VІ Грінченківські читання) Музичне грінченкознавство: сучасний стан та перспективи наукових досліджень м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
42911 Formation of stage culture skills during distance education
42908 Jazz arranging of piano academic music
27889 Practical-oriented instrumental and performing training of students-vocalists
24698 Essence and structure of individual students in the master training system of future pedadoges-musicians.

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
42911 Formation of stage culture skills during distance education
42908 Jazz arranging of piano academic music
39110 Competitions of performing skills in the conditions of distance carrying out (experience 2020 - the beginning of 2021)
39108 The main vectors of the formation of cultural competence in students majoring in “Musical Art” (direction “Pop Vocal”) by means of instrumental art.
27889 Practical-oriented instrumental and performing training of students-vocalists
24698 Essence and structure of individual students in the master training system of future pedadoges-musicians.
24526 Instrumental-pedagogical practical work in the system of professional training of undergraduate students.
23796 Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
23802 Gala Europa на сцене Национальной оперы
36768 В объятиях музыки.
18203 Джаз и классика на сцене университета
14620 Інструментально-виконавська підготовка студентів: перспективи вдосконалення
14053 Improvisation in jazz tones
16992 Music and Performing Arts within Present-Day Culture of Kyiv
9929 Київський міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця: європейський цивілізаційний вимір
7319 Piano art in the modern world: the angle International Piano Competition in Memory of Vladimir Horowitz
4892 Міжнародний конкурс піаністів пам’яті Володимира Горовиця у культурно-мистецькому просторі України
4814 Музичне грінченкознавство: сучасний стан та перспективи наукових досліджень
2792 A poetry of Boris Grinchenko in work of the Ukrainian composers of end of ХІХ - beginning of ХХ of centuries
7322 Producing music festivals and competitions students of pedagogical universities
3206 Parade virtuoso
3205 Virtuosos of the Planet
3207 Faust among us
8437 Formation of the creative personality and the system of musical-aesthetic education by K.Orff

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
7 Інструментально-педагогічний практикум в системі професійної підготовки студентів магістратури фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24526/ 2018
8 Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23796/ 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (3)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
381 Лідерський модуль - document 29.04.2016
457 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
626 Фаховий модуль (стажування) - document 19.06.2017

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
59 ІІ Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO – 2018» Музичний Україна, м.Київ - 17.03.2018
68 ІІ Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO – 2018» Музичний Україна, м.Київ - 18.03.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
4408 The poetry of Boris Grinchenkо in the works of ukrainian composers and performers
7501 Music Archive Boris Hrinchenko
2793 Carrying out practice as form of professional preparation of music master

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
4408 The poetry of Boris Grinchenkо in the works of ukrainian composers and performers
2930 Theory and practical worker musically-aesthetic educations by system of К. Оrph

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
713 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,84 30.12.2016
1575 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 5,00 12.01.2017
2053 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,98 26.12.2018
2859 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 5,00 28.12.2019
3812 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,56 28.12.2020
4962 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 5,00 28.12.2021

Підготовка переможців спортивних змагань (1)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
42 Лимаренко Валерій конкурс -фестиваль мистецтва "зірки майбутнього" Миргород Не зазначено I - 2016

Заходи мистецького спрямування (10)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
176 Мала філармонія. Виступ студента Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 15.03.2017
177 Мала філармонія. Виступ студента Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 11.12.2017
178 Мала філармонія. Виступ студентки Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 11.12.2017
179 Музичний антракт Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 17.03.2017
181 Музичний антракт. Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 14.04.2017
184 Музичний антракт. Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 04.10.2017
186 Музичний антракт Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 22.11.2017
188 Концерт з творів Б.Фільц Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 20.12.2017
199 Всеукраїнський конкурс “Сходинки до майстерності” Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо м. Кропивницький - 11.11.2017
201 Всеукраїнський конкурс “Сходинки до майстерності” Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо м. Кропивницький - 11.11.2017