Додаткові відомості

Освіта
У 1976 р. закінчив Київську державну консерваторію ім. П.І.Чайковського за спеціальністю «Фортепіано» та здобув кваліфікацію «Концертний виконавець, викладач, соліст камерного ансамблю, концертмейстер». У цьому ж навчальному закладі у 1979 р. закінчив асистентуру-стажування за спеціальністю «Фортепіано» та здобув кваліфікацію «Викладач музичного вузу, концертний виконавець».
Перелік місць роботи
У 1978-1981 рр. працював викладачем і концертмейстером у Київському державному музичному училищі імені Р.М.Глієра.
У 1980-2007 рр. працював у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова та у Київській середній спеціальній школі імені М.В.Лисенка.  З 2008 р. - доцент кафедри інструментально-виконавської майстерності КУ імені Бориса Грінченка. 
Теми дисертацій (захищених)
У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Формування виконавських умінь як компонент професійної підготовки студентів музично-педагогічних факультетів» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.
Громадська активність
Член Національної всеукраїнської музичної спілки. Лауреат наукової премії імені Бориса Грінченка (Київ, 2011 р., як автор навчального посібника "Музичний архів Бориса Грінченка").

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 26 2 1 2023.03.14 15:01:44 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 9 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
987 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності 0.1 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Evgen-Kurisev

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8713 Культурні домінанти ХХІ століття: мистецька освіта Культурознавча компетентність як складова діяльності естрадного вокаліста м.Київ document
8714 Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасний культурно-мистецький простір: креативні та інформаційно-комунікативні трансформації. Інформаційно-комунікативні технології у мистецькій освіті: специфіка та типологія м.Київ document
8712 VIII Міжнародна науково-практична онлайн конференція "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття" Формування творчої особистості майбутнього магістра музичного мистецтва у процесі інтерпретації фортепіанних творів українських композиторів м.Київ document.pdf
359 Київ і кияни у соціокультурному просторі XIX-XXI cстоліть: європейський цивілізаційний вимір Київ і кияни у соціокультурному просторі XIX-XXI cстоліть: європейський цивілізаційний вимір м. Київ Київський університет імені Бориса Грінченка Благодійний фонд спияння розвитку освіти імені Бориса Грінченка document
361 Міжнародна науково-практична конференція 'Професійна мистецька освіта і художня культура' Міжнародний конкурс піаністів пам’яті В. Горовиця у культурно-мистецькому просторі України Інститут мистецтв, Київський університет імені Бориса Грінченка document
360 'Я йшов туди, де гуркіт праці чути...' (До 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка). Всеукраїнська науково-практична конференція (VІ Грінченківські читання) Музичне грінченкознавство: сучасний стан та перспективи наукових досліджень м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
42908 Джазове аранжування фортепіанної академічної музика
43157 Зображальні можливості фортепіано в контексті звуковисотності та динаміки
42911 Формування навичок сценічної культури під час дистанційної форми навчання
27889 Практико-орієнтована інструментально-виконавська підготовка студентів-вокалістів
24698 Сутність і структура індивідуальних занять в системі магістерської підготовки майбутніх педагогів – музикантів

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
47647 Розвиток жанру фортепіанного ансамблю в культурно-історичному дискурсі
48379 Сучасний стан та ретроспектива розвитку фортепіанного дуету
42908 Джазове аранжування фортепіанної академічної музика
43157 Зображальні можливості фортепіано в контексті звуковисотності та динаміки
42911 Формування навичок сценічної культури під час дистанційної форми навчання
39110 Конкурси виконавської майстерності в умовах дистанційного проведення (досвід 2020-початок 2021 рр.)
39108 Основні вектори формування культурознавчої компетентності у студентів спеціальності "Музичне мистецтво" (спрямування "Естрадний спів") засобами інструментального мистецтва
27889 Практико-орієнтована інструментально-виконавська підготовка студентів-вокалістів
24698 Сутність і структура індивідуальних занять в системі магістерської підготовки майбутніх педагогів – музикантів
24526 Інструментально-педагогічний практикум в системі професійної підготовки студентів магістратури
23796 Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
23802 Gala Europa на сцені Національної опери
36768 В обіймах музики.
18203 Джаз і класика на сцені університету
14620 Інструментально-виконавська підготовка студентів: перспективи вдосконалення
14053 Імпровізації в джазових тонах
16992 Музично-виконавське мистецтво в культурному сьогоденні Києва
9929 Київський міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця: європейський цивілізаційний вимір
4892 Міжнародний конкурс піаністів пам’яті Володимира Горовиця у культурно-мистецькому просторі України
4814 Музичне грінченкознавство: сучасний стан та перспективи наукових досліджень
7319 Фортепіанне мистецтво в сучасному світі: ракурс міжнародного конкурсу піаністів пам'яті Володимира Горовиця
2792 Поезія Бориса Грінченка у творчості українських композиторів кінця ХІХ - початку ХХ століть
7322 Продюсування музичних фестивалів та конкурсів студентів педагогічних університетів
3205 Віртуози планети
3206 Парад віртуозів
3207 Фауст серед нас
8437 Формирование творческой личности и система музыкально-эстетического воспитания К. Орфа

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
7 Інструментально-педагогічний практикум в системі професійної підготовки студентів магістратури фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24526/ 2018
8 Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23796/ 2018

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
37 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності Аналітик-дослідник 18.08.2022
138 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності Інтегратор 08.05.2023

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
381 Лідерський модуль - document 29.04.2016
457 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
626 Фаховий модуль (стажування) - document 19.06.2017
7107 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.12.2022

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
59 ІІ Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO – 2018» Музичний Україна, м.Київ - 17.03.2018
68 ІІ Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO – 2018» Музичний Україна, м.Київ - 18.03.2018

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (3)

ID Назва Рік
4408 Поезія Бориса Грінченка у творчості українських композиторів та виконавців
7501 Музичний архів Бориса Грінченка
2793 Виконавська практика як форма професійної підготовки вчителя музики

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
4408 Поезія Бориса Грінченка у творчості українських композиторів та виконавців
2930 Теория и практика музыкально-эстетического воспитания по системе К. Орфа

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
713 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,84 30.12.2016
1575 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 5,00 12.01.2017
2053 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,98 26.12.2018
2859 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 5,00 28.12.2019
3812 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,56 28.12.2020
4962 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 5,00 28.12.2021
5550 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 5,00 30.12.2022
6431 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,99 30.12.2023

Підготовка переможців спортивних змагань (1)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
42 Лимаренко Валерій конкурс -фестиваль мистецтва "зірки майбутнього" Миргород Не зазначено I - 2016

Заходи мистецького спрямування (10)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
176 Мала філармонія. Виступ студента Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 15.03.2017
177 Мала філармонія. Виступ студента Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 11.12.2017
178 Мала філармонія. Виступ студентки Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 11.12.2017
179 Музичний антракт Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 17.03.2017
181 Музичний антракт. Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 14.04.2017
184 Музичний антракт. Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 04.10.2017
186 Музичний антракт Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 22.11.2017
188 Концерт з творів Б.Фільц Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університет - 20.12.2017
199 Всеукраїнський конкурс “Сходинки до майстерності” Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо м. Кропивницький - 11.11.2017
201 Всеукраїнський конкурс “Сходинки до майстерності” Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо м. Кропивницький - 11.11.2017