Додаткові відомості

Освіта
НМАУ імені П.І. Чайковського, 2003
Перелік місць роботи
КПК імені К.Д. Ушинського (2003-2008)
Теми дисертацій (захищених)
Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальному народно-інструментальному ансамблі
Громадська активність
Членкиня Національної всеукраїнської музичної спілки
Асоціація баяністів-акордеоністів

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 14 2 0 -9 2023.08.09 20:41:31 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 14 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
504 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності 0.2 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Margaryta_Malakhova

Конференції (19)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9449 ІХ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» «Виконавська самореалізація магістра музичного мистецтва в інтерпретаційному процесі» Київський університет імені Бориса Грінченка document
9448 VІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія, практика» «Принципи побудови концертної програми магістранта-інструменталіста» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка document
9440 ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція» Емоційний аспект інструментально-виконавської співтворчості Київський національний університет культури і мистецтв document
8853 XVІ Міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть» Організація самостійної роботи студента-інструменталіста: технологія тайм-менеджменту Кафедра музично-теоретичних дисциплін та інструментальної підготовки Факультету початкової освіти та мистецтва ДДПУ ім. І. Франка document
8192 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти» «Інструментально-виконавські уміння – основа виконавської майстерності музиканта-інструменталіста: сольний та ансамблевий аспекти» Факультет культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки document
8130 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія, практика» «Індивідуальна робота студента-інструменталіста над ансамблевою партією» Інститут музичного мистецтва ДДПУ імені І.Франка document
8066 VІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття» «Принципи професійної самореалізації майбутнього артиста інструментального ансамблю» Київський університет імені Бориса Грінченка document
8067 V Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» «Методичні аспекти формування професійно-особистісних якостей студентів-інструменталістів у навчальному ансамблі» Факультет мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини document
8183 ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція» "Підготовка студента-інструменталіста до концертного виступу: практичний досвід" Кафедра режисури естради та масових свят Київського національного університету культури і мистецтв document
8065 XV Міжнародна науково-практична конференція «Народно-інструментальне мистецтво на зламі XX-XXI століть» «Навчальний народно-інструментальний ансамбль – творча лабораторія фахової підготовки студентів-інструменталістів» Інститут музичного мистецтва ДДПУ імені І.Франка document
8068 VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін» «Наукові підходи в організації ансамблевого навчання студентів-інструменталістів: системний, аксіологічний» Навчально-науковий інститут педагогіки і психології Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка document
8070 Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція» «Формування професійних компетентностей студентів у навчальних інструментальних колективах» Факультет режисури естради Київського національного університету культури і мистецтв document
6702 Science, research, development #39 Діяльнісний аспект оркестрово-ансамблевої підготовки фахівців у галузі музичного мистецтва Warszawa document
6701 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Роль і місце мистецької педагогіки у формуванні сучасної особистості» Науково-педагогічні основи формування особистісних якостей студентів-інструменталістів Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка document
8071 ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна мистецька освіта: виклики та перспективи» «Виконавська інтерпретація в контексті інструментального баянного мистецтва» «ESTA-УКРАЇНА», Маріуполь document
6202 VІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ Розвиток творчої ініціативи студентів в умовах навчального інструментального ансамблю Київський університет імені Бориса Грінченка document
6201 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ За підсумками реалізації Модуля «Якість вищої освіти та експертний супровід її забезпечення: рух України до Європейського Союзу» програми «Еразмус +: Жан Моне» Інструментальний ансамбль в контексті професійної підготовки студентів мистецьких закладів освіти Київський університет імені Бориса Грінченка document
431 Міжнародна науково-практична конференція 'Професійна мистецька освіта і художня культура' Ціннісна складова професійно-особистісних якостей учителя музики Інститут мистецтв, Київський університет імені Бориса Грінченка document
432 Міжнародна науково-практична конференція 'Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka' Ансамблеве музикування як засіб оптимізації мотиваційної сфери студентів до навчально-професійної діяльності Вроцлав, Польща

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
42672 Розвиток інструментально-виконавських умінь студентів у навчальному ансамблі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
42533 Феномен професійно-особистісних якостей вчителя музичного мистецтва

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
42533 Феномен професійно-особистісних якостей вчителя музичного мистецтва
36310 The peculiarities of music teacher-to-be professional training in educational folk-instrumental groups
40905 Професійно-особистісні якості вчителя музичного мистецтва як предмет наукового дослідження
28557 Student’s folk music band: technology of group interpretation of musical composition
5001 PRINCIPAL STATUSES ABOUT ORGANIZATION OF FOLK STUDENT INSTRUMENTAL ENSEMBLE IN UNIVERSITIES

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
45818 Емоційний аспект інструментально-виконавської співтворчості
41525 Інструментально-виконавські уміння – основа виконавської майстерності музиканта-інструменталіста: сольний та ансамблевий аспекти
41523 Підготовка до концертного виступу студента-інструменталіста: практичний досвід
38956 Діяльнісний аспект оркестрово-ансамблевої підготовки фахівців у галузі музичного мистецтва
38960 Виконавська інтерпретація в контексті інструментального баянного мистецтва
39999 Навчальний народно-інструментальний ансамбль – творча лабораторія фахової підготовки студентів-інструменталістів
38974 Наукові підходи в організації ансамблевого навчання студентів-інструменталістів: системний, аксіологічний
38970 Формування професійних компетентностей студентів у навчальних інструментальних колективах
9044 Ансамблеве музикування як засіб оптимізації мотиваційної сфери студентів до навчально-професійної діяльності
5045 Ціннісна складова професійно-особистісних якостей учителя музики
2233

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
314 Професійно-особистісні якості вчителя музичного мистецтва як предмет наукового дослідження фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40905/ 2022

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (2)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
509 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 02-09.10.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми Малахова.pdf
532 м.Люблін, Польща Міжнародне стажування 23-30.10.2023 Dr. Arkadiusz Malek Учасник програми document

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
45 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності Аналітик-дослідник 17.08.2022

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
90

Олексюк
Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв Київського
університету імені Бориса Грінченка

"Формування професійно-особистісних якостей майбутнього вчителя музичного мистецтва у навчальному народно-інструментальному ансамблі"/ спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка, форма - заочна, роки навчання в аспірантурі - 2009-2014 Київський університет імені Бориса Грінченка Малахова 2021

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1229 Фаховий модуль (стажування) - document 18.04.2012
2831 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.12.2018
2935 Лідерський модуль Інший модуль document 18.02.2019
2957 Модуль з ІКТ Інший модуль document 27.02.2019
6105 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021
6254 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.02.2022
6407 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6610 інше Інший модуль document 08.08.2022
6611 інше Інший модуль document 22.08.2022
6974 інше Інший модуль document 19.02.2022
7680 Лідерський модуль Інший модуль document 12.04.2023
7959 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8311 Українська за 27 уроків Інший модуль Витяги з протоколу ВР ФММХ підв.квал.-1-3 (1)-3.pdf 24.09.2023

Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця / балетмейстера / художнього керівника / педагога-наставника тощо) (7)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Назва Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
20 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Міжнародні конкурси за кордоном XV міжнародний конкурс "Закарпатський едельвейс-2020" Україна 2020 document
21 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Міжнародні конкурси за кордоном I міжнародний конкурс "ODESA MUSIC OLIMP" Україна 2020 Акордеон_Майсак Олександра .pdf
24 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Міжнародні конкурси за кордоном IІІ Міжнародний фестиваль-конкурс «СПІВОГРАЙ», Диплом лауреата І ступеня м. Кропивницький (Україна) 2021 document
25 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Міжнародні конкурси за кордоном IІІ Міжнародний фестиваль-конкурс «СПІВОГРАЙ», Диплом лауреата І ступеня ( ансамбль) м. Кропивницький (Україна) 2021 -
26 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Всеукраїнські конкурси ІV Всеукраїнський музичний конкурс «MusicUniFest», Диплом лауреата ІI ступеня-квартет м. Кам’янець-Подільський (Україна) 2021 document
27 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Всеукраїнські конкурси ІV Всеукраїнський музичний конкурс «MusicUniFest», Диплом лауреата І ступеня м. Кам’янець-Подільський (Україна) 2021 document
28 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Всеукраїнські конкурси ХІХ Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка, Золотий диплом м. Ніжин (Україна) 2021 document

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (5)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2098 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,99 27.12.2018
3123 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,97 28.12.2019
3868 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 5,00 28.12.2020
5059 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,74 28.12.2021
5528 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,77 30.12.2022