Додаткові відомості

Освіта
Київський політехнічний інститут, 1976 рік
Перелік місць роботи

Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій,

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова

Теми дисертацій (захищених)
Кандидатська дисертація на тему -
"Підвищення надійності багатоелементних світлодіодних шкальних індикаторних пристроїв"

Докторська дисертація на тему -
"Оптоелектронні системи відображення даних на основі дискретно-аналогових інформаційних моделей"

Громадська активність
Гарант магістерської освітньо-професійної програми 122.00.02 «Інформаційно-аналітичні системи»

Член спеціалізованої ради Д26.861.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.12.20 – Оптоелектронні системи (технічні науки)

Член редакційної колегії фахового наукового видання «Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics» (Scopus, Q3)

Член редакційної колегії фахового наукового видання «Кібербезпека: освіта, наука, техніка»

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 10 2 2024.07.15 06:00:10 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
107 Кафедра комп'ютерних наук і математики AAG-6109-2019 3 2 2021 https://publons.com/researcher/3268612/aleksandr-bushma/
243 Кафедра комп'ютерних наук AAG-6109-2019 3 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1907041
370 Кафедра комп'ютерних наук AAG-6109-2019 3 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1907041

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 142 7 2 2024.07.17 10:06:19 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 48 4 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
478 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук 48.7 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Aleksandr_Bushma

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5052 2019 9th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) Production of Biotechnological Objects using Business Intelligence Ceske Budejovice, Czech Republic, June 5-7, 2019 document.pdf
5051 XVII International Conference on Physics and Technology of Thin Films and Nanosystems Reliability Improvement for Integrated Thin Film Bar Graph Display Devices Ivanо-Frankivsk, May 20-25, 2019 document.pdf
2894 V Міжнародна науково-практична конференція Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2017 Оценка параметров эргатических компонентов программных систем НУБіП України, Київ document.pdf
2896 XVI International conference on physics and Technology of thin films and nanosystems Evaluation of Ergonomic Parameters of Thin Film Displays Ivano-Frankivsk, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University document.pdf
1366 7-ма Українська наукова конференція з фізики напівпровідників Use of polar properties of LEDs in display hardware design Україна, Дніпро, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document.pdf
1365 Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні '2016 Эргатическая подсистема в средствах автоматизации Україна, Київ, Національний університет біоресурсів і природокористування України document.pdf
1367 IV Міжнародна науково-практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка» Методы оценки эргономических параметров полупроводниковых индикаторов Україна, Кременчук, Кре­менчуцький національний університет імені Михайла Остроградського document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
36971 Network of Autonomous Units for the Complex Technological Objects Reliable Monitoring
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
36971 Network of Autonomous Units for the Complex Technological Objects Reliable Monitoring
39131 Optical sensor for the detection of mycotoxins
32373 Software controlling the LED bar graph displays
30241 Production of Biotechnological Objects using Business Intelligence

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
41655 Evaluation of parameters in software implementation bar graph display devices
39131 Optical sensor for the detection of mycotoxins
36987 Multi-element bar graph displays in embedded systems
32373 Software controlling the LED bar graph displays

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
41655 Evaluation of parameters in software implementation bar graph display devices
37413 Тестування системи аналізу даних для технології прогнозування шкідливих речовин
39131 Optical sensor for the detection of mycotoxins
36987 Multi-element bar graph displays in embedded systems
32373 Software controlling the LED bar graph displays
26077 Информационная система поддержки принятия решения в процессе выращивания биотехнических объектов

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
41648 Increasing reliability of gas concentration determination in the monitoring environment
36989 Програмна реалізація двотактних інформаційних моделей у вбудованих системах
30374 Reliability Improvement for Integrated Thin Film Bar Graph Display Devices
30358 Програмна реалізація двотактної логіко-часової інформаційної моделі шкальної індикації у вбудованих системах
30363 Апаратно-програмна реалізація дискретно-аналогової шкальної індикації
30364 Мобільні цифрові засоби екологічного моніторингу міста
22631 Evaluation of Ergonomic Parameters of Thin Film Displays
22630 Оценка параметров эргатических компонентов программных систем
18771 Use of polar properties of LEDs in display hardware design
15495 Ergatic subsystem in an automation tools
18772 Методы оценки эргономических параметров полупроводниковых индикаторов
13577 Программная реализация дискретно-аналоговой индикации в аддитивной форме
4011 Программная поддержка отображения информации во встроенных системах на однокристальных микроконтроллерах
7734 Многотактное формирование дискретно-аналоговых форм представления сообщений на светодиодной шкале
879 Моделирование двухтактного возбуждения светодиодного шкального индикатора
1169 Безопасность информации в системах визуального вывода данных
1142 Функциональная защита визуальной информации в эргатических системах с дискретно-аналоговым представлением данных

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
9 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html
76 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
98 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра комп'ютерних наук Аналітик-дослідник 26.04.2023

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
20 Фаховий модуль (стажування) - document 18.01.2016
498 Лідерський модуль - document 03.02.2016
1832 Модуль з ІКТ - document 01.12.2017
5393 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.06.2021
6030 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_811_06.12.2021.pdf 06.12.2021
7018 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022
8425 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_699_02.11.2023_compressed.pdf 02.11.2023
9935 Сертифікація ЕНК Цифровий модуль Наказ 577.pdf 28.06.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7332 Державна атестація студентів спеціяльності "Інформатика"

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
22627 Кваліфікаційна робота магістра: Навчально-методичний посібник для спеціальності «Комп’ютерні науки»

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1110 Комп`ютерні системи URBAN-моніторингу (5 курс, ІАН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 811 06.12.2021
1148 Інтелектуальна власність в ІТ-галузі (5 курс, ІАС, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2021 856 30.12.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1185 Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІНФ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2022 162 08.04.2022 22/23 н.р.
1574 Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІН, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2023 699 02.11.2023
1876 Сучасні тенденції розвитку комп'ютерних наук та інформаційних технологій (5 курс, ІАС, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2024 577 28.06.2024

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5014 Факультет інформаційних технологій та управління Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 27.12.2019
5146 Факультет інформаційних технологій та управління Інтелектуальна власність в ІТ-галузі (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 6 4 не враховується 27.12.2019
5267 Факультет інформаційних технологій та управління Ліцензування, патентування та сертифікація об`єктів інформаційної діяльності (5 курс, ІНФ, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується 27.12.2019
6028 Факультет інформаційних технологій та управління Ліцензування, патентування та сертифікація об`єктів інформаційної діяльності (5 курс, ІНФ, заочна) Магістр Заочна 6 5 не враховується 27.12.2019
8293 Факультет інформаційних технологій та управління Комп`ютерні системи URBAN-моніторингу (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 6 3 не враховується 10.12.2020
8304 Факультет інформаційних технологій та управління Операційні системи та системне програмування (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 3 не враховується 10.12.2020
8305 Факультет інформаційних технологій та управління Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
8531 Факультет інформаційних технологій та управління Методологія наукових досліджень (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 31.12.2020
9324 Факультет інформаційних технологій та управління Операційні системи та системне програмування (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9699 Факультет інформаційних технологій та управління Інтелектуальна власність в ІТ-галузі (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 30.11.2021
9867 Факультет інформаційних технологій та управління Комп`ютерні системи URBAN-моніторингу (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 6 не враховується 10 30.11.2021
12246 Факультет інформаційних технологій та математики Інтелектуальна власність в ІТ-галузі (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
13051 Факультет інформаційних технологій та математики Інтелектуальна власність в ІТ-галузі (5 курс, ІАС, денна) Магістр Денна 8 5 5 31.12.2023
13795 Факультет інформаційних технологій та математики Архітектура обчислювальних систем (1 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 10 5 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
26 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,4 20.05.2016
986 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,22 12.01.2017
1847 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,10 26.12.2018
3105 Кафедра комп'ютерних наук і математики 3,87 28.12.2019
3523 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,35 28.12.2020
4488 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,19 28.12.2021
5456 Кафедра комп'ютерних наук 3,56 30.12.2022
6356 Кафедра комп'ютерних наук 4,55 30.12.2023