Додаткові відомості

Освіта
Елістинське  музичне училище. Фортепіанний відділ. Росія.

Кіровоградський педагогічний інститут імені О. Пушкіна, 1976р.

Перелік місць роботи

Елістинське музично-педагогічне училише (Росія), Лутугінська музична школа (Луганська обл., Україна), Кіровоградський педагогічний університет імені В. Винниченка (Україна)
Теми дисертацій (захищених)
Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх вчителів музики
Громадська активність
Куратор ІV курсу

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
58 4 3 2022.11.30 16:37:33 Перейти на сторінку link

Конференції (18)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8073 Професійна мистецька освіта ф художня культура: виклики XXI століття Формування творчої особистості майбутнього інструменталіста-виконавця у вищій школі м.Київ document.pdf
8074 Мистецький освітній простір у контексті реалізації сучасної парадигми освіти Особливості фахової підготовки інструменталістів-виконавців у класичному університеті м.Кропивницький document.pdf
7056 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глоболізації Шляхи вдосконалення інструментально-виконавської підготовки студентів мистецьких закладів освіти м. Переяслав, Україна document.docx
6941 "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття" "Формування досвіду виконавської діяльності магістрантів в університетській мистецькій освіті" Київський університет імені Бориса Грінченка document
6940 Міжнародна науково-практична конференція "Модернізація наскрізної виконавської підготовки учнівської молоді в сучасній мистецькій освіті" "Теоретичні основи викладання інструментально-виконавських дисциплін у системі університетської освіти" НПУ імені М.П. Драгоманова document.pdf
6939 "Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття" "Змішана форма навчання у процесі викладання основного музичного інструмента" Київський університет імені Бориса Грінченка document
6938 Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми музично-естетичного виховання учнів мистецьких закладів освіти" "Історичний аналіз парадигм інновацій в системі освіти" НПУ імені М.П. Драгоманова document.pdf
4908 Мистецький освітній простій у контексті формування сучасної парадигми освіти Практико-орієнтовна інструментально-виконавська підготовка студентів-вокалістів м. Кропивницький document
4754 Професійна мистецька освіта і художня культура:виклики ХХІ століття Формування інструментально-виконавської компетентності студентів-вокалістів в умовах закладу вищої мистецької освіти. Київський університет імені Б. Грінченка document
3750 Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення Сутність і структура індивідуальних занять в системі магістерської підготовки майбутніх педагогів-музикантів. м. Кропивницький document
2439 Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення Особливості виконавської підготовки майбутніх педагогів-музикантів м. Кропивницький document
2219 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття Творчі завдання та методичні прийоми у виконавській підготовці майбутніх педагогів-музикантів. м.Київ document
421 Мистецька освіта XXI століття: виклики сьогодення Формування фахової компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва Кіровоград document
423 Міжнародна науково-практична конференція 'Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття' Інклюзивна мистецька освіта: інноваційна проблема ХХІ століття м. Київ document
422 І Міжнародна науково-практична конференція 'Мистецька освіта ХХІ століття: виклики сьогодення' Методи інтерпретації музичних творів як засіб мистецького навчання майбутніх вчителів музичного мистецтва м.Кіровоград document
424 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 'Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи' Інтеграція мистецтв як механізм вербального інтерпретування музики м. Умань document
425 Духовна культура особистості та інноваційні освітні технології: виклики ХХІ століття Інноваційні підходи в системі вищої мистецької освіти м. Вінниця document
426 Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору та її етапи м. Луганськ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
42578 Synergetic foundations for professional training of instrumentalist students at university
41938 Peculiarities of the professional training of instrumentalists-performers at a classical university
41935 Formation of creative personality of the future instrumentalist- performer in higher education
38093 Specificity of the activity of the teacher-instrumentalist in the conditions of the COVID-19 pandemic
32389 Historical analysis of innovation paradigms in the education system
32393 Theoretical basics of teaching the basic musical instrument in the system of the university education
27889 Practical-oriented instrumental and performing training of students-vocalists
24698 Essence and structure of individual students in the master training system of future pedadoges-musicians.
26007 Implementation of a mixed form of studying in the process of teaching of the basic musical instrument.

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
42578 Synergetic foundations for professional training of instrumentalist students at university
41938 Peculiarities of the professional training of instrumentalists-performers at a classical university
41935 Formation of creative personality of the future instrumentalist- performer in higher education
38093 Specificity of the activity of the teacher-instrumentalist in the conditions of the COVID-19 pandemic
32389 Historical analysis of innovation paradigms in the education system
32393 Theoretical basics of teaching the basic musical instrument in the system of the university education
27889 Practical-oriented instrumental and performing training of students-vocalists
24698 Essence and structure of individual students in the master training system of future pedadoges-musicians.
26007 Implementation of a mixed form of studying in the process of teaching of the basic musical instrument.
23796 Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти
22181 The peculiarities of the performing preparation of the future teachers of music
15920 Organization of creativity of art-pedagogical activity of a teacher-musician.
10227 Formation of professional competence of future teachers of music
12514 The formation of experience performing activity of teachers om music art
7303 Methods of interpretation of music as a means of artistic training future teachers of music
8226 Professional quality manager, teacher of music and how to improve them in a higher education institution
1833 The Professional Preparation of the Teachers of Music Art at the Higher Institutions
8364 Artistic interpretation of works of art in the theory and practice of scientific analysis

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (8)

ID Назва Рік
18201 Media Education as Part of Educational Process at Higher Music Education Institution
13199 Main characteristics of professional qualities teacher of music manager
5256 Інклюзивна мистецька освіта: інноваційна проблема ХХІ ст.
10730 Компонентна структура художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору
8438 Artistic and pedagogical interpretation of a musical work and her stages
8363 Component artistic and pedagogical structure of a musical work
8539 Integration of the Arts as a mechanism for verbal interpretation of music
8362 The spiritual development as the component of the professional preparation of the future teachers

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
294 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Liashenko

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
8 Розвиток музично-виконавської компетентності у майбутніх педагогів музичного мистецтва в умовах вищої музичної освіти фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23796/ 2018

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
142 системна робота впродовж календарного року 2016 5
230 заняття з фортепіано протягом 2017 року 10

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
143 Фаховий модуль (стажування) - document 06.04.2016
455 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
1503 Лідерський модуль - document 21.04.2017
1836 Інше - document 01.03.2017
2540 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
4657 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5146 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
885 Концерт-лекція "Й. С. Бах у ХХІ столітті" в рамках проекту "Мала філармонія" концерт-лекція м. Київ 24.11.2016 3
886 Концерт “Ліричні сторіки фортепіанної музики” в рамках проекту "Мала філармонія" концерт м. Київ 11.05.2016 4

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
73 ІІ Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO – 2018» Музичний Україна, м.Київ - 18.03.2018
114 Музика і живопис Музичний Музей Рильського - 12.11.2019

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
12899 Вступ до спеціальності: музичне мистецтво. Модуль 2 : навч. посіб

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
7330 Professional portrait

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
714 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,90 30.12.2016
1577 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,12 12.01.2017
2090 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,74 26.12.2018
3085 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,98 28.12.2019
3861 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,80 28.12.2020
5053 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,97 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
271 ММб-1-14-4.0д III 1 2 2016-2017
459 ММб–1–14–4.0д IV 5 5 2017

Підготовка переможців спортивних змагань (2)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
43 Лукашук Олена Третій міжнародний полікультурний Інтернет-фестиваль Переяслав-Хмельницький Не зазначено I - 2016
44 Макерова Н.О. Третій міжнародний полікультурний Інтернет-фестиваль "Переяславський дивограй" Переяслав-Хмельницький Не зазначено II - 2016

Заходи мистецького спрямування (5)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
43 Музичний антракт. Виступ студ. Лукащук О. Твір: Шопен «Вальс» cis moll. особиста участь Інститут мистецтв - 24.03.2017
44 Концерт в рамках Малої філармонії «Чудовий світ музики». .Виступ студ. Лукащук О. Твір С. Рахманінова «Прелюдія» соль мінорlink особиста участь Інститут мистецтв Посилання 29.03.2017
45 ІV Міжнародний полікультурний Інтернет- конкурс «Переяславський дивограй». (Студентка Лукащук О. отримала диплом лауреата ІІ ступеня.) особиста участь м. Переяслав-Хмельницький Лукащук OpenDocument.odg 26.04.2017
46 Творча зустріч з Б. Фільц «Забреніли струни у душі моїй». Виступ студ. Лукащук О. Твір Б. Фільц «Закарпатська новелетта №10».link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Інститут мистецтв Посилання 20.12.2017
47 Творча зустріч з Б. Фільц «Забреніли струни у душі моїй» . 20.12.2017 .Виступ студ. Максимюк О. Твір Б. Фільц «Закарпатська новелетта №7».link Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Інститут мистецтв Посилання 20.12.2017