Додаткові відомості

Освіта
У 2003 році закінчила Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка за спеціальністю: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)».
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
8 2 0 2022.11.30 16:08:02 Перейти на сторінку link

Конференції (20)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7510 X Міжнародна науково-практична конференція «SCIENCE FOUNDATIONS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» МНЕМОТЕХНІКА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Афіни, Греція document
7513 НОВА СТРАТЕГІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ: СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ ТА НОВІ ВИКЛИКИ Формування навичок іншомовного монологічного мовлення студентів педагогічних спеціальностей у процесі виконання завдань із самостійної роботи Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7426 III Міжнародна науково-практична конференція «Interaction of society and science: problems and prospects», 05-08 жовтня 2021р., ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА З РАННЬОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Лондон, Англія document
7512 III Международная научно-практическая конференция RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Осло, Норвегия document.pdf
7511 XVI Міжнародна науково-практична конференція “Science and society, patterns and trends of development” ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ІНШОМОВНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Відень, Австрія document
4922 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та євроінтеграції Формування навички іншомовного монологічного мовлення у студентів педагогічних спеціальностей Київський університет імені Бориса Грінченка document
4923 Reforming Higher Education in Ukraine Students' Monologue Speaking Development Pearson in Ukraine document.pdf
4924 24th Annual National IATEFL Ukraine Conference Monologue Spaking Development Kyiv document
4925 III International Conference on Social, economic and academic leadership (ICSEAL 2019) Formation of Future Teachers' Leadership Qualities through Learning a Foreign Language Czech Republic, Prague document.pdf
3640 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти Неперервна професійна підготовка учителя в Ірландії: андрагогічний аспект Київський університет імені Бориса Грінченка document
3638 Міжнародна науково-практична інтернет-конференція«ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИМІРИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА» Особливості організації роботи педагогів у системі освіти дорослих в Ірландії Київський університет імені Бориса Грінченка document
3639 Annual National IATEFL Ukraine conference - Київський університет імені Бориса Грінченка document
2865 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи Зміст та форми освіти дорослих в Ірландії Київський університет імені Бориса Грінченка document
4943 Інновації у професійній підготовці педагогі в умовах Євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків. Формування навичок іншомовного монологічного мовлення у студентів педагогічних спеціальностей: змістовий аспект Київський університет імені Бориса Грінченка document
701 Вища освіта україни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору Історичні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії Східно-європейський інститут психології document
700 Форум 'Європейський Союз - Україна: освіта дорослих' Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих на початку ХХІ століття Національна академія педагогічних наук України document
699 Освіта дорослих у контексті сталого розвитку Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих document
698 Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу Розвиток особистості в системі освіти дорослих на прикладі Ірландії Національ-ний університет імені Тараса Шевченка document
697 Комунікація і глобалізація: лінгводидактичний та лінгвокультурний аспекти Основні документи в галузі освіти дорослих: короткий огляд Київський університет імені Бориса Грінченка document
696 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки Історія становлення та розвитку системи освіти дорослих в Ірландії Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
36234 Foreign language professional competence of students in the process of learning english for vocational purposes

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
43073 Pedagogical specialties students’ foreign language training in the discipline content “Lіnguistic and cultural studies”
38824 Organizational and pedagogical conditions for the preparation professional activity of an early foreign language learning teacher of in a preschool institution
38822 Methodological support of foreign language competence formation: theoretical aspect
39328 Mnemonics as a teaching English technology for preschool children
33403 Special aspects of senior preschoolers’ lexical competence formation through multimedia technologies
30579 Formation of future teachers’ leadership qualities through learning a foreign language
22861 Adult education contents and forms in Ireland

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
43073 Pedagogical specialties students’ foreign language training in the discipline content “Lіnguistic and cultural studies”
39325 Case Study method implementation in the students’ project activities in the process of foreign monologue speech skill formation
29801 Adult Education Development in Ireland according to UNESCO Educational Documents
25771 Adult Education Teachers’ Training in Ireland
22862 Top adult education development directions in modern Ukraine
14896 Adult education in Ireland and Ukraine: common and distinctive features in the trends of development
1844 Continuing professional teacher training
1845 Legal basis on adult education in Ireland: discourse review
3279 Modern tendencies of adult education development in Ireland

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (23)

ID Назва Рік
43083 Working with authentic text with the purpose formation of english skills audition of primary school students
43118 Peculiarities of the formation of linguistic and country studies competence of primary school students in foreign language lessons
35692 Foreign language monologue speaking skill formation of students: theoretical aspect
30579 Formation of future teachers’ leadership qualities through learning a foreign language
10964 Основні підходи до вивчення тенденцій в освіті
13867 Adult education trends (the beginning of the XXI century)
11228 Basic approaches to study trends in education
4140 Genesis of adult education conceptual ideas in the Irish educational system
5195 Historical adult education trends of development in Ireland
5194 Literacy as a part of adult education in Ireland
7413 Сontinuing pedagogical teachers’ education in Ireland
1907
1843 History of the formation and development of adult education in Ireland
3171 Language education in the context of adult education in Ireland
2797 Personal development in adult education in Ireland
4141 The examination of the nature of community education in Ireland
10744 Освіта дорослих: європейський досвід та українські перспективи
232 Adult education: European experience and Ukrainian outlook
289 Lifelong pedagogical education as a part of lifelong learning in Great Britain
268 Modern tendencies of development of primary education in Ireland
378 Professional teacher training: Irish experience
230 The development of education in Ireland: the level of research
288 E-learning as an important element of professional development of foreign language teachers

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
114 Педагогічний інститут Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 12.7 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Olga_Sytnyk

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
180 Підготовка вчителів початкових класів по викладанню іноземних мов:західно-європейські практики до українських реалій Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
203 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve 30

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
42

Терентьєва Наталія Олександрівна, доктор пед. наук, доцент, професор
кафедри педагогіки, психології та
методики фізичного виховання, професор
кафедри мистецьких дисциплін Національного університету «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії, 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011-2015 Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка document 2018

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
858 Модуль з ІКТ - nakaz_sert_11_16.pdf 11.11.2016
1867 Інше - document 31.10.2017
2137 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.03.2018
3581 Інше Інший модуль document 06.09.2019
3587 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 06.09.2019
3784 ІКТ Інший модуль Наказ_серт_ЕНК_27_12_19-1.docx 28.12.2019
3946 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4474 інше Інший модуль document 31.03.2020
5215 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_181_05.03.21.pdf 05.03.2021
6493 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
7414 Speaking and writing practice

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
283 Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
660 Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, ПО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019 21/22 н.р.
719 Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 212 02.04.2020
786 Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 464 01.09.2020 21/22 н.р.
906 Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, спп, ДО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
907 Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-3 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
947 Лінгвокраїнознавство (2 курс, спп, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2021 181 05.03.2021 21/22 н.р.
1042 Іноземна мова за професійним спрямуванням (5 курс, КОРП, заочна) Педагогічний інститут Магістр Заочна 2021 385 04.06.2021 21/22 н.р.

Використання ЕНК (18)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
434 Педагогічний інститут Практичний курс англійської мови (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
6559 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10 10.12.2020
6560 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (4 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7816 Педагогічний інститут Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 9 не враховується 5 10 10.12.2020
8278 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8450 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8508 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
8509 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 10 31.12.2020
9050 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (2 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 5 5 10 30.11.2021
9193 Педагогічний інститут Іноземна мова (англійська мова) (1 курс, ХОР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9905 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 4 3 30.11.2021
9906 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2-3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 3 30.11.2021
10104 Педагогічний інститут Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2-4 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 не враховується 30.11.2021
10490 Педагогічний інститут Іноземна мова з методикою навчання (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10598 Педагогічний інститут Професійно-педагогічна культура (5 курс, ПВШ) Магістр Денна 8 5 не враховується 3 30.11.2021
10658 Педагогічний інститут Іноземна мова за професійним спрямуванням (5 курс, КОРП, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується 10 30.11.2021
10751 Педагогічний інститут Лінгвокраїнознавство (англійська мова) (2 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 5 4 3 30.11.2021
11473 Педагогічний інститут Професійне спілкування іноземною мовою (5 курс, ПСО, заочна) Магістр Заочна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
607 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,64 30.12.2016
1421 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,79 12.01.2017
2261 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,94 27.12.2018
2914 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,87 28.12.2019
4041 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,79 28.12.2020
4509 Кафедра іноземних мов і методик їх навчання 4,80 28.12.2021