Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004 рік
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит "Фінансове забезпечення діяльності політичних партій в Україні", 2008 р.

Громадська активність
Член наглядової ради "Європейська асоціація економістів"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
9 50 5 2024.07.13 06:01:01 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 130 6 5 2024.07.08 10:10:14 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 113 6 4

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
275 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 12.3 1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Sergiy_Obushnyi
823 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів 43 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Sergiy-Obushnyi/stats

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4381 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology Blockchain as a Transaction Protocol for Guaranteed Transfer of Values in Cluster Economic Systems with Digital Twins Київський університет імені Бориса Грінченка document
4071 Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи» Програмно-цільовий метод фінансування соціальних послуг об’єднаних територіальних громад Київський університет імені Бориса Грінченка document
4050 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору в Україні» Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах господарювання Університет державної фіскальної служби України document
3432 Міжнародна науково-практична конференція «Blockchain: погляд вчених» Блокчейн та криптоекономіка Київський університет імені Бориса Грінченка document
1821 XIV Міжнародна науково-практична конфереція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» Проблеми та перспективи розвитку моторного страхування в Україні Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (9)

ID Назва Рік
48579 Protection System for Analysis of External Link Placing
48763 Soul Bound Token as Digital Twins in Peer-to-Peer Economic Systems
48772 Unlocking the Economic Potential of Real Estate Tokenization in Ukraine
47911 Comprehensive Analysis of Efficiency and Security Challenges in Sensor Network Routing
45708 Secured Remote Update Protocol in IoT Data Exchange System
45689 Ways of Interaction of Autonomous Economic Agents in Decentralized Autonomous Organizations
43196 Autonomy of Economic Agents in Peer-to-Peer Systems
41913 Ensuring Data Security in the Peer-to-Peer Economic System of the DAO
31297 Blockchain as a Transaction Protocol for Guaranteed Transfer of Values in Cluster Economic Systems with Digital Twins

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (11)

ID Назва Рік
49283 Cross-national study of residential development near industrial parks: synergy and practices
48577 Influence of IT solutions on esg realestate development and investment attractiveness of the urban projects
45395 Фінансові технології в Україні: шлях до інновацій та стабільності
48237 Політичне українофільство у культурно-освітній та публічній діяльності Пантелеймона Куліша
34475 Analysis and solution of the conceptual and terminological problem of the Blockchain concept definition
36189 Decentralized Autonomous Organizations as the New Form of Economic Cooperation in Digital World
27573 Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва
27494 Удосконалення системи фінансування соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах
28909 Удосконалення фінансування освітньої діяльності закладів вищої освіти в Україні
26769 Сучасні тенденції залучення іноземних інвестицій в економіку України
25924 Управління зовнішнім державним боргом України

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
49283 Cross-national study of residential development near industrial parks: synergy and practices
48577 Influence of IT solutions on esg realestate development and investment attractiveness of the urban projects
45395 Фінансові технології в Україні: шлях до інновацій та стабільності
45600 Генезис та розвиток моделювання в аспекті соціально-економічного розвитку проектів
47038 Децентралізовані автономні організації як інноваційна форма економічної співпраці в цифровому суспільстві
48237 Політичне українофільство у культурно-освітній та публічній діяльності Пантелеймона Куліша
47078 Оракл як інструмент постачання даних для децентралізованих автономних організацій
37214 Big data як економічний ресурс для функціонування децентралізованих автономних організацій
32417 Децентралізація цифрової економіки як умова виходу із структурно-системної кризи
27568 Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва
27573 Аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку Києва
26769 Сучасні тенденції залучення іноземних інвестицій в економіку України

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
192 Ensuring Data Security in the Peer-to-Peer Economic System of the DAO https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41913/ 2022

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
243 Децентралізовані автономні організації як нова форма економічного співробітництва в цифровому світі наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36189/ 2021
478 Оракл як інструмент постачання даних для децентралізованих автономних організацій фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/47078/ 2023

Індивідуальні гранти (7)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
91 Research of Natural Language Processing Ender Turing Подано Документ відсутній 2021
149 Methods for determining the investment attractiveness of Decentraized Autonomous Organisations XDAO Виграно Confirmation Letter (xDAO).pdf 2022
159 Design of DAO for economy of University Community XDAO Виграно Confirmation Letter - research 2.pdf 2022
179 Research of Natural Language Processing. Stage 3 Ender Turing Виграно Acceptance_Letter_3.pdf 2022
262 Dvelopment of DAO-modules for the DAO economic systgem Xgroup Global PTE LTD Виграно Acceptance Letter. Research 3 (1).pdf 2023
274 Research of Natural Language Processirg. Stage 3 Ender Turing Виграно Acceptance Letter _ Ender Turing.pdf 2023
320 Improving the Performance of Speech Recognition Models PP 2 SPV Limited Liability Company Виграно document 2024

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
320 Розвиток економіки міста Києва в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
96 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів Аналітик-дослідник 24.03.2023
258 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів Інтегратор 19.04.2023

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
1 Системна робота щотижня впродовж півріччя 01.01.2016 - 30.06.2016 3
363 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (19)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
392 Лідерський модуль - document 20.04.2016
700 Фаховий модуль (стажування) - document 02.07.2013
1585 Інше - document 18.05.2017
2078 Модуль з ІКТ Інший модуль document 26.01.2018
2274 Модуль з ІКТ Інший модуль document 22.06.2018
2557 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.10.2018
3875 інше Інший модуль Coursera.pdf 07.04.2020
3876 інше Інший модуль ФінМенеджмент-об'єднано.pdf 21.04.2020
3932 інше Інший модуль document 14.05.2020
4663 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5457 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 11.07.2021
6012 ІКТ(енк) Інший модуль наказ №785.pdf 25.11.2021
6276 інше Інший модуль document 11.04.2022
7077 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_266_03.06.2022.pdf 03.06.2022
7736 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
8811 Школа благодійності для педагогів Інший модуль TALAN_certificate.pdf 01.12.2023
9504 Ефективні лідерські стратегії в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9536 Освітнє лідерство в кризових умовах Лідерський модуль document 01.04.2024
9613 Інноваційні інструменти для дослідницької та публікаційної діяльності науковця. ПК Дослідницький модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
284 Студентські наукові економічні розвідки Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 27.05.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
16636 Корпоративні фінанси

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
36158 Ринок цінних паперів у питаннях і відповідях: навчальний посібник

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
40737 Кваліфікаційна робота: Методичні рекомендації для здобувачів ступеня бакалавра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
28792 Кваліфікаційна магістерська робота : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
12987 Міжнародні економічні відносини
12989 Міжнародні фінанси
7714 Бюджетна система: навчально-методичний посібник
28494 Методичні рекомендації до вивчення курсу "Фінансовий менеджмент"
7715 Фінансові системи зарубіжних країн: навчально-методичний посібник

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1100 Економікс (1 курс, ЕМУ, денна) Факультет економіки та управління Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1239 Фінансові технології (FinTech) (5 курс, ФіК, денна) Факультет економіки та управління Магістр Денна 2022 266 03.06.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9249 Факультет інформаційних технологій та управління Економікс (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 30.11.2021
12730 Факультет економіки та управління Фінансові технології (FinTech) (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12731 Факультет економіки та управління Оцінка вартості бізнесу (Due Diligence) (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
13875 Факультет економіки та управління Фінансові технології (FinTech) (5 курс, ФіК, денна) Магістр Денна 8 не враховується 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
464 Кафедра фінансів та економіки 4,49 30.12.2016
1319 Кафедра фінансів та економіки 4,83 12.01.2017
2148 Кафедра фінансів та економіки 4,90 27.12.2018
2797 Кафедра фінансів та економіки 4,92 28.12.2019
3932 Кафедра фінансів та економіки 4,79 28.12.2020
4409 Кафедра фінансів та економіки 4,72 28.12.2021
5307 Кафедра фінансів 4,97 30.12.2022
6191 Кафедра фінансів 4,79 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (4)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
712 Всеукраїнський благодійний фестиваль «Віночок миру і добра»link особиста участь Печерський ландшафтний парк «Співоче поле» document 26.05.2017
713 День Факультету інформаційних технологій та управлінняlink особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 26.05.2017
714 Шоу-презентація студентів I курсу «Oсь ми які!»link особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 16.11.2017
715 V ювілейний конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність»link особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 05.12.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
142 Левченко Тетяна Вікторівна V Фінанси і кредит I 2020