Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2004 рік
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит "Фінансове забезпечення діяльності політичних партій в Україні", 2008 р.

Громадська активність
Член наглядової ради "Європейська асоціація економістів"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
41 4 1 2022.11.30 12:03:57 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 5 1 2022.12.03 23:38:40 Перейти до Scopus link

Конференції (5)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4381 2019 IEEE International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology Blockchain as a Transaction Protocol for Guaranteed Transfer of Values in Cluster Economic Systems with Digital Twins Київський університет імені Бориса Грінченка document
4071 Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси та управління сучасним містом: можливості, проблеми, перспективи» Програмно-цільовий метод фінансування соціальних послуг об’єднаних територіальних громад Київський університет імені Бориса Грінченка document
4050 Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору в Україні» Джерела формування фінансових ресурсів підприємства в сучасних умовах господарювання Університет державної фіскальної служби України document
3432 Міжнародна науково-практична конференція «Blockchain: погляд вчених» Блокчейн та криптоекономіка Київський університет імені Бориса Грінченка document
1821 XIV Міжнародна науково-практична конфереція «Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України» Проблеми та перспективи розвитку моторного страхування в Україні Київський національний університет імені Тараса Шевченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41913 Ensuring Data Security in the Peer-to-Peer Economic System of the DAO
31297 Blockchain as a Transaction Protocol for Guaranteed Transfer of Values in Cluster Economic Systems with Digital Twins

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (7)

ID Назва Рік
34475 Analysis and solution of the conceptual and terminological problem of the Blockchain concept definition
36189 Decentralized Autonomous Organizations as the New Form of Economic Cooperation in Digital World
27573 Analysis of the effectiveness of attracting foreign investment in the economy of Kyiv
28909 Improvement of Financing of Educational Activities of Higher Education Institutions in Ukraine
27494 Удосконалення системи фінансування соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах
26769 Current trends of investigation of foreign investments in the economy of Ukraine
25924 The management of external debt of Ukraine

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
37214 Big data as an economic resource for the functioning of decentralized autonomous organizations
32417 Decentralization of the digital economy as a condition for exiting from the structural and systemic crisis
27568 Analysis of efficiency of foreign investment attraction in the economy of Kyiv
27573 Analysis of the effectiveness of attracting foreign investment in the economy of Kyiv
26769 Current trends of investigation of foreign investments in the economy of Ukraine

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
192 Ensuring Data Security in the Peer-to-Peer Economic System of the DAO https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41913/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
113 Кафедра фінансів та економіки 57216489750 1 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216489750&zone=

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
275 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 12.3 1 2020 https://www.researchgate.net/profile/Sergiy_Obushnyi
823 Факультет економіки та управління Кафедра фінансів 23 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Sergiy-Obushnyi/stats

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
243 Децентралізовані автономні організації як нова форма економічного співробітництва в цифровому світі наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36189/ 2021

Індивідуальні гранти (4)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
91 Research of Natural Language Processing Ender Turing Подано Документ відсутній 2021
149 Methods for determining the investment attractiveness of Decentraized Autonomous Organisations XDAO Виграно Confirmation Letter (xDAO).pdf 2022
159 Design of DAO for economy of University Community XDAO Виграно Confirmation Letter - research 2.pdf 2022
179 Research of Natural Language Processing. Stage 3 Ender Turing Виграно Acceptance_Letter_3.pdf 2022

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
1 Системна робота щотижня впродовж півріччя 01.01.2016 - 30.06.2016 3
363 Системна робота впродовж відповідного етапу 2017 5

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
392 Лідерський модуль - document 20.04.2016
700 Фаховий модуль (стажування) - document 02.07.2013
1585 Інше - document 18.05.2017
2078 Модуль з ІКТ Інший модуль document 26.01.2018
2274 Модуль з ІКТ Інший модуль document 22.06.2018
2557 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 29.10.2018
3875 інше Інший модуль Coursera.pdf 07.04.2020
3876 інше Інший модуль ФінМенеджмент-об'єднано.pdf 21.04.2020
3932 інше Інший модуль document 14.05.2020
4663 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5457 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 11.07.2021
6012 ІКТ(енк) Інший модуль наказ №785.pdf 25.11.2021
6276 інше Інший модуль document 11.04.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
284 Студентські наукові економічні розвідки Круглий стіл Київський університет імені Бориса Грінченка 27.05.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
36158 Ринок цінних паперів у питаннях і відповідях: навчальний посібник

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
40737 Qualification work: teaching aid for bachelors in the field of knowledge 07 "Management and Administration" speciality 072 "Finance, Banking and Insurance"
28792 Кваліфікаційна магістерська робота : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
12987 International Economic Relations
12989 International Finance
7714 Бюджетна система: навчально-методичний посібник
28494 Методичні рекомендації до вивчення курсу "Фінансовий менеджмент"
7715 Фінансові системи зарубіжних країн: навчально-методичний посібник

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1100 Економікс (1 курс, ЕК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021
1239 Фінансові технології (FinTech) (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2022 266 03.06.2022

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9249 Факультет інформаційних технологій та управління Економікс (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
464 Кафедра фінансів та економіки 4,49 30.12.2016
1319 Кафедра фінансів та економіки 4,83 12.01.2017
2148 Кафедра фінансів та економіки 4,90 27.12.2018
2797 Кафедра фінансів та економіки 4,92 28.12.2019
3932 Кафедра фінансів та економіки 4,79 28.12.2020
4409 Кафедра фінансів та економіки 4,72 28.12.2021

Заходи мистецького спрямування (4)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
712 Всеукраїнський благодійний фестиваль «Віночок миру і добра»link особиста участь Печерський ландшафтний парк «Співоче поле» document 26.05.2017
713 День Факультету інформаційних технологій та управлінняlink особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 26.05.2017
714 Шоу-презентація студентів I курсу «Oсь ми які!»link особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 16.11.2017
715 V ювілейний конкурс «Словник Бориса Грінченка та сучасність»link особиста участь Київський університет імені Бориса Грінченка document 05.12.2017

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
142 Левченко Тетяна Вікторівна V Фінанси і кредит I 2020