Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет технологій та дизайну, 2003 р.
Перелік місць роботи
Київський національний університет технологій та дизайну
Теми дисертацій (захищених)

Теоретико-методологічні засади формування і реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств.

Формування інвестиційних ресурсів економіки на основі заощаджень населення.

Громадська активність
член наглядової ради БО "Благодійник",
президент "Європейська Асоціація Економістів"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
135 6 4 2022.11.19 10:35:14 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афілійованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афілійованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
5 15 2 2022.11.21 06:03:34 Перейти до Scopus link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
4262 Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України Стратегія інноваційного розвитку небанківського сектору України Університет Державної фіскальної служби України document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
7726 Investment potential households

Монографії (колективні) (3)

ID Назва Рік
27371 Financial mechanisms of innovative economic development of Ukraine in the context of European integration
28776 The poverty in Ukraine
24142 Banking system stress-testing as a tool for the development ofeconomic systems

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (7)

ID Назва Рік
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
39420 The use of open online coursesin a blended learning environmentin the training of future information technology specialists
42782 Behavioral Biometry as a Cyber Security Tool
41953 Using Machine Learning Techniques to Increase the Effectiveness of Cybersecurity
39425 Ways to Overcome Poverty and Income Inequality in the Context of New Global Challenges: the Most Important Conclusions for Ukraine
31198 Assessment of investment attractiveness of industrial enterprises
22430 “Integration of Ukraine into the European banking system: cleaning,rebooting and Basel III”

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (16)

ID Назва Рік
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
42765 Priority directions of Ukrainian-Chinese cooperation in industry
42771 Stimulating financing innovative activity
34148 Application of the eclectic Danning paradigm in foreign direct investment
34150 Project activity of ecosystem institutes of innovation and business university: problems, risks, opportunities
31198 Assessment of investment attractiveness of industrial enterprises
31373 Implementation of Basel III and Stress Testing of Ukranian Banking System
30585 Comparison worldwide and ukrainian practice of bank stress testing
26141 Financial stability of a bank - factor of stability of banking system
26139 Mechanism of formation of financial security of an enterprise
23672 Problems and perspectives of creation and commercialization of intellectual products in higher educational establishments
26137 Studying pedagogical informatics in the process of preparing future teachers
19728 Problems and tendencies of development of education in information society
22431 Actual problems of development and operation of Information-analytical systems of evaluation of ratings of Banks
7698 Model of direct investing of households, that comes through instrument of programs pension system
7719 Theoretical positions forming of market of investments are in Ukraine

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
41062 Diagnosis profitable part of the pension fund of Ukraine by method of mathematical modeling
42765 Priority directions of Ukrainian-Chinese cooperation in industry
42771 Stimulating financing innovative activity
39420 The use of open online coursesin a blended learning environmentin the training of future information technology specialists
34148 Application of the eclectic Danning paradigm in foreign direct investment
34150 Project activity of ecosystem institutes of innovation and business university: problems, risks, opportunities
30585 Comparison worldwide and ukrainian practice of bank stress testing
24571 Economic cooperation between Ukraine and China: realities and perspectives
26810 The problem of poverty of the working population in Ukraine
7721 Modeling reflex processes of shaping and realization investment potential of households
7719 Theoretical positions forming of market of investments are in Ukraine

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (2)

ID Назва Рік
27721 Трансформація банківської системи в частині її діджиталізації та детермінантів інноваційного управління
22485 Information society: problems and trends of education development

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
126 The use of open online coursesin a blended learning environmentin the training of future information technology specialists https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39420/ 2022
198 Using Machine Learning Techniques to Increase the Effectiveness of Cybersecurity https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41953/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
59 56669962600 5 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56669962600&eid=2-s2.0-85039074254

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
206 Кафедра фінансів та економіки - 2 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
326 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 28.5 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Andrii_Ramskyi

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
42 Програма Еразмус+ з Полонійною акадмією в Ченстохові (Польща) Підвищення кваліфікації 04.04.-10.04.2017 р.

Мар'яна Волошина

sekretariat@ap.edu.pl

Учасник проекту document

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
162 Design of DAO for economy of University Community XDAO Виграно Confirmation Letter - research 2.pdf 2022

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету докторської дисертації (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
3 Рамський Андрій Юрійович Теоретико-методологічні засади формування та реалізації інвестиційного потенціалу домогосподарств здобувач, 08.00.03 економіка та управління національним господарством Київський університет технологій та дизайну Д 26.102.05 - 2016

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1251 Фаховий модуль (стажування) - document 01.07.2016
1445 Лідерський модуль - document 01.02.2017
2281 Модуль з ІКТ Інший модуль document 22.06.2018
3945 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_212_02.04.2020.pdf 02.04.2020
4055 Лідерський модуль Інший модуль document 22.05.2020
5303 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
6061 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 09.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
299 Сучасна фінансова політика україни: проблеми та перспективи ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 23.11.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
36158 Ринок цінних паперів у питаннях і відповідях: навчальний посібник

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
40737 Qualification work: teaching aid for bachelors in the field of knowledge 07 "Management and Administration" speciality 072 "Finance, Banking and Insurance"
28792 Кваліфікаційна магістерська робота : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
718 Фінансове посередництво (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 212 02.04.2020
1006 Ринок цінних паперів (5 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2021 301 05.05.2021

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7340 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансове посередництво (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 10 10.12.2020
8856 Факультет інформаційних технологій та управління Фінанси, гроші та кредит (1-2 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
10231 Факультет інформаційних технологій та управління Ринок цінних паперів (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується 10 30.11.2021
10391 Факультет інформаційних технологій та управління Фінансове посередництво (5 курс, ФІК, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
465 Кафедра фінансів та економіки 4,84 30.12.2016
1379 Кафедра фінансів та економіки 4,90 12.01.2017
2213 Кафедра фінансів та економіки 4,84 27.12.2018
2678 Кафедра фінансів та економіки 4,83 28.12.2019
3998 Кафедра фінансів та економіки 4,91 28.12.2020
4790 Кафедра фінансів та економіки 4,88 28.12.2021