Додаткові відомості

Освіта

Ніжинський держанвий педагогічний університет імені Миколи Гоголя, факультет іноземних мов, 1997 рік

Київський наіональний лінгвістичний університет, аспірантура, 2003 рік

Перелік місць роботи
Київський національний лінгвістичний університет, кафедра англійської філології факультету перекладачів
Теми дисертацій (захищених)
Мовні засоби вираження ситуації ЗМІНА МАТРИМОНІАЛЬНОГО СТАНУ в англійській художній прозі ХХ століття (лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти)
Громадська активність
Co-ordinator of Co-Serve International in Ukraine
http://www.co-serve.org/index.htm

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 1 0 2022.11.28 13:33:37 Перейти на сторінку link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5082 Language in Use: Linguistic and Pedagogical Perspectives Training Teachers of English: Better Than Perfect Bialystok, Poland document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
11316 Significant Role of Movies In Efficacious Teaching Communicative Competence (for the Students of the English Language Departments)

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
11316 Significant Role of Movies In Efficacious Teaching Communicative Competence (for the Students of the English Language Departments)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
39555 CONCEPTS OF RELIGION IN MODERN AMERICAN RAP LYRICS

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
33 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 19.9 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Yakuba2

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
6 Сегал Анна Леонідівна «Англомовний рекламно - інформаційний колаж як жанр : структура , семантика , прагматика» Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
82 Фаховий модуль (стажування) - document 20.01.2016
1883 Інше - document 27.01.2017
5344 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5856 інше Інший модуль document 08.11.2021
6005 Дослідницький модуль (поглиблений рівень) Інший модуль document 03.12.2021
6441 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6621 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.06.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
21 Міжнародна академія лідерства тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 20.06.2016 2
59 Курс лекцій професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана ВІЛЛІ ВАН ПІРА Гостьові лекції Київський університет імені Бориса Грінченка 28.11.2016 10
162 Академія лідерства Літня школа Вул. Тимошенко, 13-б 24.11.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
11318 A Step to Perfection
11325 A Step To Perfection (Part II)
36807 Комунікативні стратегії. Англійська мова як друга іноземна
11645 Комунікативні стратегії. Видання друге, доповнене та перероблене

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
27629 Students' Research: Education Program 035.04. Philology - English, Philology - Translation.Recommendations for content and formats of bachelor projects / papers

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
347 Інститут філології Когнітивна семантика (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 3 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
424 Інститут філології Теорія мовної комунікаії (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
751 Інститут філології Стилістика англійської мови (4 курс) Бакалавр Денна 3 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
7456 Інститут філології Лінгвістичні перекладацькі студії: Сучасна лінгвістика. Перекладознавство (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
10815 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (4 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11605 Інститут філології Методологія і методи філологічних досліджень (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11606 Інститут філології Методологія і методи філологічних досліджень (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11895 Інститут філології Лінгвістичні перекладацькі студії (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
220 Кафедра лінгвістики та перекладу 4.7 20.05.2016
1559 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,57 12.01.2017
2406 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,85 28.12.2018
3194 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,56 28.12.2019
4185 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,90 28.12.2020
4978 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,84 28.12.2021