Додаткові відомості

Освіта

Ніжинський держанвий педагогічний університет імені Миколи Гоголя, факультет іноземних мов, 1997 рік

Київський наіональний лінгвістичний університет, аспірантура, 2003 рік

Перелік місць роботи
Київський національний лінгвістичний університет, кафедра англійської філології факультету перекладачів
Теми дисертацій (захищених)
Мовні засоби вираження ситуації ЗМІНА МАТРИМОНІАЛЬНОГО СТАНУ в англійській художній прозі ХХ століття (лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти)
Громадська активність
Co-ordinator of Co-Serve International in Ukraine
http://www.co-serve.org/index.htm

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 19 2 1 2024.05.11 10:02:27 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 3 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
33 Факультет романо-германської філології Кафедра лінгвістики та перекладу 24.4 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Yakuba2

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5082 Language in Use: Linguistic and Pedagogical Perspectives Training Teachers of English: Better Than Perfect Bialystok, Poland document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
11316 Significant Role of Movies In Efficacious Teaching Communicative Competence (for the Students of the English Language Departments)

Фахові видання, що затверджені МОН (1)

ID Назва Рік
11316 Significant Role of Movies In Efficacious Teaching Communicative Competence (for the Students of the English Language Departments)

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (1)

ID Назва Рік
39555 CONCEPTS OF RELIGION IN MODERN AMERICAN RAP LYRICS

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
6 Сегал Анна Леонідівна «Англомовний рекламно - інформаційний колаж як жанр : структура , семантика , прагматика» Київський університет імені Бориса Грінченка - 2016

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
786 Training for Trainers DG SCIC EU Commission Коллективний document 2023

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
260 Gender-ing ELT:Interantioanl Perspectives, Practices and Policies University of Edinburgh Виграно Letter (Anna)_2023.pdf 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
82 Фаховий модуль (стажування) - document 20.01.2016
1883 Інше - document 27.01.2017
5344 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5856 інше Інший модуль document 08.11.2021
6005 Дослідницький модуль (поглиблений рівень) Інший модуль document 03.12.2021
6441 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.06.2022
6621 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 25.06.2022
7117 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) Certificate_Valentyna Iakuba.pdf 18.11.2022
8867 Дослідницький модуль Інший модуль Валентина Якуба.pdf 21.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
21 Міжнародна академія лідерства тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 20.06.2016 2
59 Курс лекцій професора кафедри міжкультурної герменевтики Мюнхенського університету імені Людвіга Максиміліана ВІЛЛІ ВАН ПІРА Гостьові лекції Київський університет імені Бориса Грінченка 28.11.2016 10
162 Академія лідерства Літня школа Вул. Тимошенко, 13-б 24.11.2016 10

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
11318 A Step to Perfection
11325 A Step To Perfection (Part II)
36807 Комунікативні стратегії. Англійська мова як друга іноземна
11645 Комунікативні стратегії. Видання друге, доповнене та перероблене

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
27629 Студентські дослідження: освітня програма 035.04. Філологія - англійська, Філологія - Переклад Методичні рекомендації для оформлення кваліфікаційних бакалаврських робіт

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
347 Інститут філології Когнітивна семантика (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 3 не враховується не враховується 30.12.2016
424 Інститут філології Теорія мовної комунікаії (5 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 2 не враховується не враховується 30.12.2016
751 Інститут філології Стилістика англійської мови (4 курс) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
7456 Інститут філології Лінгвістичні перекладацькі студії: Сучасна лінгвістика. Перекладознавство (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
10815 Інститут філології Практична англійська мова і переклад (4 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11605 Інститут філології Методологія і методи філологічних досліджень (5 курс, ФА, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11606 Інститут філології Методологія і методи філологічних досліджень (5 курс, ФА, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
11895 Інститут філології Лінгвістичні перекладацькі студії (5 курс, ФП, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
220 Кафедра лінгвістики та перекладу 4.7 20.05.2016
1559 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,57 12.01.2017
2406 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,85 28.12.2018
3194 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,56 28.12.2019
4185 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,90 28.12.2020
4978 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,84 28.12.2021
5899 Кафедра лінгвістики та перекладу 5,00 30.12.2022
6758 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,82 30.12.2023