Додаткові відомості

Освіта
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Перелік місць роботи
Технічний ліцей м. Києва
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 44 4 2 2024.05.21 11:42:41 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 43 4 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
450 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 21 2 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Komotska

Конференції (16)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10155 Х Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція "Фізичне виховання, спорт, здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК. київ document.pdf
9915 Сталий розвиток і спадщина у спорті: Проблеми та перспективи Сучасні підходи до фізичної підготовки юних баскетболісток київ document
9916 Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії Сучасні тенденції управліннятехніко - тактичною підготовкою юних баскетболісток Дніпро. Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту document
9243 ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТРЕНЕРА ДЮСШ В БАСКЕТБОЛІ … київ document
9006 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Фізична культура і спорт: досвід та перспективи» СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК м.Чернівці document
8760 XXII Міжнародній науково-практичній конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи» XXII Міжнародній науково-практичній конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи» м. Харьків document.pdf
8387 Міжнародної науково-практичної конференції «ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ, ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ» «Програмно-нормативні основи підготовки тренерів з баскетболу в Україні». Дніпро document.pdf
6411 VIІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ, СПОРТ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (у циклі Анохінських читань) Організація освітнього процесу в умовах карантинних обмежень на Факультеті здоров’я, фізичного виховання і спорту м.Київ document
6412 «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» Аналіз проблемних питань тренерської діяльності в дитячо-юнацькому баскетболі м. Переяслав document
3765 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) -- Київ document
3764 Health, Physical Education and Sports: Perspectives and best Practices - Київ document
3763 Європейські цінності спортивної освіти 111 Київ document
2799 Україна. Олімпійські ігри. Майбутнє - Київський університет імені Бориса Грінченка document
2804 V Всеукраїнська науково-практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" (в циклі Анохінських читань) - Київський університет імені Бориса Грінченка document
2798 VI Міжнародна науково-практична конференція "Болонський процес: врядування у системі вищої освіти в контексті забезпечення якості" - м. Київ document
2802 Науково-пізнавальна конференція \ - Київський університет імені Бориса Грінченка document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
41436 Modern approaches for the physical training of young female basketball players
43582 Сучасні підходи до організації дитячо-юнацького баскетболу: зарубіжний досвід

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
45991 Аналіз і інтерпретація ефективності змагальної діяльності юних баскетболісток
43582 Сучасні підходи до організації дитячо-юнацького баскетболу: зарубіжний досвід
28864 Рівень духовного розвитку студентів гуманітарного університету та його зв’язок з самооцінкою здоров'я
23838 Higher education development trends in European Union countries
19636 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
36798 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
46574 Стилі тренерської діяльності як основа управління у спортивних іграх
45991 Аналіз і інтерпретація ефективності змагальної діяльності юних баскетболісток
45696 Сучасні підходи до техніко-тактичної підготовки юних баскетболісток
40997 Програмно-нормативні основи підготовки тренерів з баскетболу в Україні
43582 Сучасні підходи до організації дитячо-юнацького баскетболу: зарубіжний досвід
38121 Сучасні тренерські підходи до організації навчально-тренувального процесу юних баскетболістів різних амплуа
19636 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті
36798 Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
44808 Критерії оцінки ефективності роботи тренера ДЮСШ в баскетболі
44718 Сучасні тенденції управління техніко-тактичною підготовкою юних баскетболісток
44762 Сучасні тенденції управління техніко-тактичною підготовкою юних баскетболісток
39221 Характеристика проблемних питань тренерської роботи в сучасному спорті
32720 Аналіз проблемних питань тренерської діяльності в дитячо-юнацькому баскетболі
27544 Обґрунтування доцільності використання експрес-методу кількісної оцінки рівня соматичного здоров'я юних спортсменів підліткового віку за резервами біоенергетики
23917 Значущість дослідження стану фізичного розвитку та функціональних можливостей організму студеннтської молоді

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
279 Modern approaches to the organization children's and youth basketball: abroad experience https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/43582/ 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
295 Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті Повноцінне дослідження 04.2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1991 Інше - document 01.06.2017
2083 Модуль з ІКТ Інший модуль document 03.10.2018
2414 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2415 Дидактичний модуль Інший модуль document 03.10.2018
3406 ІКТ Інший модуль Сертифікат Комоцька .pdf 25.06.2019
4893 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_812_23.12.20.pdf 23.12.2020
6183 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
7522 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
9060 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (4)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
84 Формування компетенцій студентів на основі використання практичних і проектних кейсів для соціально – гуманітарної сфери міста К науково-методичний семінар Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 19.10.2016 2
86 Практичне застосування інтерактивних тренінгових технологій у викладанні дисциплін з фізичного виховання і спорту науково-методичний семінар Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 20.10.2016 2
88 Інтерактивні підходи до формування наукових понять і роботи з науковими термінами науково-методичний семінар Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 26.10.2016 2
89 Організація міждисциплінарного проекту «Акме та спортивні досягнення» науково-методичний семінар Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 10.11.2016 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
845 Сучасні ІКТ в галузі ФКіС (1 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1665 Виробнича практика (5 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2023 843 25.12.2023
1740 Виробнича (асистентська/без відриву) практика (6 курс, ФВ, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Магістр Денна 2024 330 02.04.2024

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6510 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Комп`ютерні технології та методи дослідження морфо-функціонального стану організму людини (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6511 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Комп`ютерні технології та методи дослідження морфо-функціонального стану організму людини (2 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7154 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні ІКТ в галузі ФКіС (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 10 10.12.2020
9870 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Комп`ютерні технології та методи дослідження морфо-функціонального стану організму людини (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
9871 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Комп`ютерні технології та методи дослідження морфо-функціонального стану організму людини (2 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10872 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні ІКТ в галузі ФКіС (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 30.11.2021
10924 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Прикладні технології в галузі ФКіС (2 курс, ТД, ФіР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12614 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні ІКТ в галузі ФКіС (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
13429 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Сучасні ІКТ в галузі ФКіС (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2023 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,50 26.12.2018
2642 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,97 28.12.2019
3772 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,80 28.12.2020
4848 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,63 28.12.2021
5421 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,78 30.12.2022
6309 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 4,92 30.12.2023