Додаткові відомості

Освіта
1996 р., Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Перелік місць роботи
Основне: Академія муніципального управління 1998 - 2008; за сумісництвом: Міжгалузевий інститут управління, Вища банківська школа Університету ринкових відносин, Києво-Могилянська академія, Віденський університет


Теми дисертацій (захищених)
Макроекономічний механізм фінансування науки в Україні
Громадська активність
Є асоційованим членом ГО "Європейська Асоціація Економістів"
Є членом ГО "Українська асоціація економістів-міжнародників"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
15 3 0 2022.11.15 11:05:48 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 10 2 2022.12.03 23:35:44 Перейти до Scopus link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8259 Цифрові інструменти Google для освіти. Середній рівень - online document
8178 Research Methods (Introduction) Course authorised by European Academy of Sciences and Research - online document
8031 6 кроків до доброчесності: від теорії до практики - Офіс доброчесності НАЗК document
8030 Змішане навчання: інструменти та практики від ІТ-бізнесу для викладачів університетів - online document
7472 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю \ Розвиток містоцентричної економічної моделі трансформації світової економіки Київ, Україна document
6610 The XX International Science Conference «Priorities in the development of science and education» Пандемія COVID-19 як фактор інформатизації навчального процесу Budapest, Hungary document
6615 IX International scientific and practical conference "The world of science and innovation" Проблема організації академічної мобільності студентів з інвалідністю London, United Kingdom document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36136 Соціально-економічний розвиток міст в умовах децентралізації: колективна монографія

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (4)

ID Назва Рік
41795 Economic Security Parameters in the Conditions of Increasing Information Risks and Threats
33837 Intellectual Capital of Institutions of Higher Education in the Knowledge Economy
36706 Modeling macroeconomic indicators in unstable economies
31669 Stress testing of the banking systems: approach of Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
41683 Development of the digital economy based on platformization
37275 Global urban trends in urban development as separate socio-economic systems
32608 Digital transformation as an attractor of Ukraine's economic development
27573 Analysis of the effectiveness of attracting foreign investment in the economy of Kyiv
33835 Створення резерву по сумнівних боргах як елемент управління дебіторської заборгованістю

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
41683 Development of the digital economy based on platformization
37275 Global urban trends in urban development as separate socio-economic systems
34913 Organization of inclusive space in the modern university: individualization and unification
33301 Current trends in the development of transport insurance in Ukraine
27568 Analysis of efficiency of foreign investment attraction in the economy of Kyiv
27573 Analysis of the effectiveness of attracting foreign investment in the economy of Kyiv

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
39190 Розвиток містоцентричної економічної моделі трансформації світової економіки
35589 Пандемія COVID-19 як фактор інформатизації навчального процесу
35547 Проблема організації академічної мобільності студентів з інвалідністю
33301 Current trends in the development of transport insurance in Ukraine

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
180 Economic Security Parameters in the Conditions of Increasing Information Risks and Threats https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41795/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
147 Кафедра фінансів та економіки 57219556386 3 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219556386&eid=2-s2.0-85093893251

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
625 Факультет інформаційних технологій та управління Кафедра фінансів та економіки 13 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Ju_Zhukova
817 Факультет економіки та управління Кафедра міжнародної економіки 20.3 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Ju-Zhukova/stats

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
25 Фаховий модуль (стажування) - document 03.12.2015
194 Лідерський модуль - document 23.05.2016
195 Дидактичний модуль - document 23.05.2016
857 Модуль з ІКТ - nakaz_sert_11_16.pdf 11.11.2016
2530 Модуль з ІКТ Інший модуль document 01.11.2018
3401 ІКТ Інший модуль Сертифікат Жукова .pdf 25.06.2019
3934 інше Інший модуль ЮЖукова.pdf 15.05.2020
3974 інше Інший модуль Сертифікати Інтернет-підприємництво та Прикладне управління ризиками Жукова.pdf 27.05.2020
4206 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) 1.pdf 01.09.2020
4495 Модуль ІКТ Інший модуль document 09.11.2020
4722 Лідерський модуль Інший модуль document 04.12.2020
4968 Дидактичний модуль Інший модуль document 26.02.2021
5056 інше Інший модуль document 22.06.2018
5282 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5970 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.11.2021
6277 інше Інший модуль document 25.04.2022
6569 інше Інший модуль document 08.08.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
36158 Ринок цінних паперів у питаннях і відповідях: навчальний посібник
7332 State attestation students spetsiyalnosti "Information"
24617 Економічна теорія: політика роздержавлення

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
40737 Qualification work: teaching aid for bachelors in the field of knowledge 07 "Management and Administration" speciality 072 "Finance, Banking and Insurance"

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
119 Економіка підприємства (2 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2014 582 24.12.2014
120 Макроекономіка (2 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2014 582 24.12.2014
282 Мікроекономіка (2 курс) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
604 Основи економічної теорії (1 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
605 Економіка і фінанси підприємства (2 курс, МЕН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2019 882 21.12.2019 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
991 Економікс (1 курс, ФІК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 21/22 н.р.
1100 Економікс (1 курс, ЕК, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021

Використання ЕНК (24)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
85 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка підприємства (2 курс) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
114 Факультет інформаційних технологій та управління Макроекономіка (2 курс) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
509 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка: Макроекономіка (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 28.12.2017
510 Факультет інформаційних технологій та управління Економікс: Економікс-І (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 5 не враховується 28.12.2017
3651 Факультет інформаційних технологій та управління Господарське право: Основи економічної теорії (2 курс, ПР, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3661 Факультет інформаційних технологій та управління Економікс: Економікс-І (1 курс) Бакалавр Денна 4 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3662 Факультет інформаційних технологій та управління Економікс: Економікс-ІІ (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3663 Факультет інформаційних технологій та управління Економічні студії (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3800 Факультет інформаційних технологій та управління Основи економічної теорії (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
4045 Факультет інформаційних технологій та управління Фінанси: Економіка і фінанси підприємства (2,3 курс) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 25 28.12.2018
5061 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка і фінанси підприємства (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 10 27.12.2019
5066 Факультет інформаційних технологій та управління Економікс: Економікс-І (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
5067 Факультет інформаційних технологій та управління Економікс: Економікс-І (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
5412 Факультет інформаційних технологій та управління Основи економічної теорії (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 4 10 27.12.2019
6275 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка і фінанси підприємства (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6280 Факультет інформаційних технологій та управління Економікс (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
6281 Факультет інформаційних технологій та управління Економікс (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6763 Факультет інформаційних технологій та управління Основи економічної теорії (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6827 Факультет інформаційних технологій та управління Підприємництво та бізнес (3 курс, КВД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8902 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка і фінанси підприємства (2 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 5 5 3 30.11.2021
8903 Факультет інформаційних технологій та управління Економікс (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 8 5 5 10 30.11.2021
9062 Факультет інформаційних технологій та управління Економікс (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 9 5 4 10 30.11.2021
9067 Факультет інформаційних технологій та управління Основи економічної теорії (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 10 5 4 3 30.11.2021
11548 Факультет інформаційних технологій та управління Економіка підприємства (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
69 Кафедра фінансів та економіки 5,0 20.05.2016
1104 Кафедра фінансів та економіки 4,84 12.01.2017
1960 Кафедра фінансів та економіки 4,57 26.12.2018
2831 Кафедра фінансів та економіки 4,60 28.12.2019
3701 Кафедра фінансів та економіки 4,76 28.12.2020
4277 Кафедра фінансів та економіки 4,75 28.12.2021