Додаткові відомості

Освіта
У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Творчість Бориса Грінченка в контексті європейської літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
5 1 0 2022.11.15 11:13:33 Перейти на сторінку link

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8351 Літературний процес: хаос, апокаліптика, біфуркації Відтворення індо-пакистанського конфлікту у творчості англо-індійських письменників Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7322 ХІІ Міжнародні Чичерінські читання "Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ ст." Міфологічні мотиви у творчості Салмана Рушді (на матеріалі роману "Земля під її ногами") Львів document.pdf
7083 Літературний процес: межі толерантності Проблема "втраченої" ідентичності у творчості Салмана Рушді Киїівський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7084 Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях Інтертекстуальність у творчості мультикультурних авторів Бердянський державний педагогічний університет document.pdf
5558 Літературний процес: (авто-) біографія, наратив, ідентичність Роман-біографія у творчості англо-індійських письменників Киїівський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5521 XIII International Symposium Interpretation of the «past» in the texts of postcolonial authors Грузія document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
41934 Cinema discourse in the poetics of Salman Rushdi’s novels “Fury” and “The gold house”
41811 The image of Soviet Kyiv of the 70s in S. Baturin̕s novel “Shizgara”

Фахові видання, що затверджені МОН (15)

ID Назва Рік
41934 Cinema discourse in the poetics of Salman Rushdi’s novels “Fury” and “The gold house”
41811 The image of Soviet Kyiv of the 70s in S. Baturin̕s novel “Shizgara”
19884 Decolonization as complicated phenomenon
26488 Decolonization as complicated phenomenon
26299 Post-colonial image of Ukraine in journalistic works of the twentieth century
26517 Post-colonial politics in satirical novels Marina Grymich
26291 Postcolonial discourse in the post-Soviet space
26489 The image of empire in the works by post-colonial authors
26491 The past as present in creation of post-colonial authors
26289 The phenomenon of globalization and literary process
26490 The problem of hybrid identity in the works of anglo-indian writers
26300 "Lost identity" as postcolonial syndrome
26516 Postmodern experiments in the novel “Journal of Victor Frankenstein” by Peter Ackroyd
26514 Leading motives of Ada Negri
8280 Meditation lyric poetry of B.Grinchenko in context of european poetry

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
26515 Romantic Code in Postcolonial Texts (based on the novel by John Maxwell Coetzee “Disgrace”
4810 Тема інтелігенції в прозових та поетичних творах Б. Грінченка
1930
2154

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
4 Літературний процес: методологія, імена, тенденції - 2014

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
42 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 0.1 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Svetlana_Yevtushenko

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (2)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
30 Інститут філології Літературний процес: методологія, імена, тенденції Технічний супровід Випусковий редактор 17 Дотримано 2021
72 Інститут філології Літературний процес: методологія, імена, тенденції Технічний супровід Випусковий редактор 18 Дотримано 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
521 Фаховий модуль (стажування) - document 04.07.2013
986 Модуль з ІКТ - stazh_16_06_14.pdf 16.06.2014
3991 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.03.2020
6526 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3930 Інститут філології Світова література: Література стародавнього світу (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 5 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
6487 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (2-3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6568 Інститут філології Літературно-культурологічні студії: Міжкультурна комунікація (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6639 Інститут філології Методика викладання філологічних дисциплін (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7069 Інститут філології Світова література: Література стародавнього світу (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7074 Інститут філології Семіотика тексту (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
9118 Інститут філології Функціональна поетика і семіотика тексту (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 6 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10239 Інститут філології Семіотика тексту (5-6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11686 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 30.11.2021
11802 Інститут філології Світова література (1,4 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11902 Інститут філології Методика навчання в середній школі (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021
11904 Інститут філології Методика навчання в середній школі (3 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
375 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,72 29.12.2016
1092 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,56 12.01.2017
1948 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,09 26.12.2018
2775 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,25 28.12.2019
3687 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,82 28.12.2020
4873 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,76 28.12.2021

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
347 Слюсар Марія Віталіївна Факультет української філології, культури і мистецтва IV Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський II Слюсар Марія_диплом.pdf