Додаткові відомості

Освіта
У 1997 році закінчила Український державний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Творчість Бориса Грінченка в контексті європейської літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст.
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 9 1 0 2023.11.26 19:32:50 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 9 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
42 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 0.7 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svetlana_Yevtushenko

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9790 ХІІІ Міжнародна наукова конференція \ Інтертекстуальність у романах Салмана Рушді \ Львівській національний університет імені Івана Франка document.pdf
9121 Літературний процес: від нації колонізованої до нації-переможця КОНЦЕПЦІЯ «РROVINCIALIZING EUROPE» ДІПЕША ЧАКРАБАРТІ Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9122 Національна ідентичність у мові та культурі Інтертекстуальність у творчості С.Рушді Національний авіаційний університет document.pdf
8351 Літературний процес: хаос, апокаліптика, біфуркації Відтворення індо-пакистанського конфлікту у творчості англо-індійських письменників Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7322 ХІІ Міжнародні Чичерінські читання "Світова література у літературознавчому дискурсі ХХІ ст." Міфологічні мотиви у творчості Салмана Рушді (на матеріалі роману "Земля під її ногами") Львів document.pdf
7083 Літературний процес: межі толерантності Проблема "втраченої" ідентичності у творчості Салмана Рушді Киїівський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7084 Сонячні кларнети: танець, музика, театр у літературних проєкціях Інтертекстуальність у творчості мультикультурних авторів Бердянський державний педагогічний університет document.pdf
5558 Літературний процес: (авто-) біографія, наратив, ідентичність Роман-біографія у творчості англо-індійських письменників Киїівський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
5521 XIII International Symposium Interpretation of the «past» in the texts of postcolonial authors Грузія document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
44344 Інтертекст у романі Салмана Рушді «Золотий дім»
41934 Кінодискурс у поетиці романів Салмана Рушді «Лють» і «Золотий дім»
41811 Образ радянського Києва 70-х років у романі С.Батурина "Шизгара"
43374 Поетика антиутопії у творах Юрія Винничука («Ласкаво просимо в щуроград») та Адольфо Бйой Касареса («Щоденник війни зі свиньми»)

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
44344 Інтертекст у романі Салмана Рушді «Золотий дім»
41934 Кінодискурс у поетиці романів Салмана Рушді «Лють» і «Золотий дім»
41811 Образ радянського Києва 70-х років у романі С.Батурина "Шизгара"
43374 Поетика антиутопії у творах Юрія Винничука («Ласкаво просимо в щуроград») та Адольфо Бйой Касареса («Щоденник війни зі свиньми»)
44828 Память про війну в постколоніальній прозі
19884 Деколонізація як складний феномен
26488 Деколонізація як складний феномен
26491 Минуле як теперішнє у творчості постколоніальних авторів
26489 Образ імперії у творчості постколоніальних авторів
26517 Постколоніальна політика в сатиричних романах Марини Гримич
26291 Постколоніальний дискурс на пострадянському просторі
26299 Постколоніальний образ України в публіцистичних творах ХХ століття
26490 Проблема гібридної ідентичності у творах англо-індійських письменників
26289 Феномен глобалізації та літературний процес
26300 "Втрачена ідентичність" як постколоніальний синдром
26516 Постмодерністські експерименти в романі Пітера Акройда “Журнал Віктора Франкенштейна”
26514 Провідні мотиви лірики Ади Негрі
8280 Медитативна лірика Б.Грінченка в контексті європейської поезії

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
26515 Романтический код в постколониальных текстах (на материале романа Джона Максвелла Кутзее «Бесчестье»)
4810 Тема інтелігенції в прозових та поетичних творах Б. Грінченка
1930
2154

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
4 Літературний процес: методологія, імена, тенденції - 2014

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (4)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
30 Інститут філології Літературний процес: методологія, імена, тенденції Технічний супровід Випусковий редактор 17 Дотримано 2021
72 Інститут філології Літературний процес: методологія, імена, тенденції Технічний супровід Випусковий редактор 18 Дотримано 2021
112 Факультет української філології, культури і мистецтва Літературний процес: методологія, імена, тенденції Технічний супровід Випусковий редактор № 19 (2022) Дотримано 2022
137 Факультет української філології, культури і мистецтва Літературний процес: методологія, імена, тенденції Технічний супровід Випусковий редактор № 20 (2022) Дотримано 2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
402 Інтертекст у романі Салмана Рушді «Золотий дім» фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44344/ 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (5)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
521 Фаховий модуль (стажування) - document 04.07.2013
986 Модуль з ІКТ - stazh_16_06_14.pdf 16.06.2014
3991 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 10.03.2020
6526 Медіаосвіта Інший модуль document 24.06.2022
8157 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1492 Історія української літератури і літературної критики. Українська література і літературна критика кінця ХХ - початку ХХІ ст. (4 курс, УМЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2023 308 06.06.2023 23/24 н.р.
1651 Методика викладання філологічних дисциплін (3 курс, УМЛ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (14)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3930 Інститут філології Світова література: Література стародавнього світу (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 5 9 не враховується 28.12.2018
6487 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики (2-3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6568 Інститут філології Літературно-культурологічні студії: Міжкультурна комунікація (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6639 Інститут філології Методика викладання філологічних дисциплін (3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7069 Інститут філології Світова література: Література стародавнього світу (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7074 Інститут філології Семіотика тексту (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
9118 Інститут філології Функціональна поетика і семіотика тексту (5 курс, ЛТ, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
10239 Інститут філології Семіотика тексту (5-6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11686 Інститут філології Історія української літератури і літературної критики Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
11802 Інститут філології Світова література (1,4 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
11902 Інститут філології Методика навчання в середній школі (3 курс, ФК, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
11904 Інститут філології Методика навчання в середній школі (3 курс, ФІЯ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
13460 Факультет української філології, культури і мистецтва Методика викладання філологічних дисциплін (3 курс, УМЛ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023
13878 Факультет української філології, культури і мистецтва Історія української літератури і літературної критики (4 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
375 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,72 29.12.2016
1092 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,56 12.01.2017
1948 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,09 26.12.2018
2775 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,25 28.12.2019
3687 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,82 28.12.2020
4873 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,76 28.12.2021
6018 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,80 30.12.2022
6901 Кафедра української літератури, компаративістики і грінченкознавства 4,88 30.12.2023

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
347 Слюсар Марія Віталіївна Факультет української філології, культури і мистецтва IV Відкритий патріотичний фестиваль-конкурс «Народ-герой героїв появляє» Київ 2022 Всеукраїнський II Слюсар Марія_диплом.pdf