Додаткові відомості

Освіта

Київський державний педагогічний інститут іноземних мов

Перелік місць роботи
Інститут туризму ФПУ, доцент кафедри іноземних мов
Теми дисертацій (захищених)

Становлення вітчизняної системи підготовки майбутніх фахівців сфери туризму (друга половина ХХ ст.)

Громадська активність
член Київської міської організації Національної спілки краєзнавців України з 26,02,2010 р.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
9 2 0 2022.11.28 12:43:20 Перейти на сторінку link

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8290 Наука, освіта, технології і суспільство; нові дослідження і перпективи національно-патріотичне виховання у Польщі: Досвід для УкраїниНАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У ПОЛЬЩІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ м. Полтава. Україна document
8109 VI Всеукраїнські педагогічні читання "Особистісний і професійний розвиток дорослих: проблеми і перспективи", присвячених пам'яті академіка Семена Устимовича Гончаренка Проблеми міжкультурності та політкультурності у вищій школі Київ document
8139 Міжнародна науково-методична конференція "Реалізація методик та технологій в сучасній освіті: компетентнісний підхід". Прогресивний розвиток вищої освіти у Скандинавських країнах в умовах євроінтеграції: досвід для України. Харківський націоанальний університет імені В.Н. Каразіна document
8035 ХІ Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар \ Викладання профільних фахових дисциплін англійською мовою у ЗВО України. Київ-Хмельницький document.pdf
7969 II All-Ukrainian conference "Educational Space of XXI century: Challenges and Perspectives" ПРОГРЕСИВНИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ У ШВЕЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ Kamianets-Podilskyi document
4016 Friedrich Nietzsche XI International Scientific Conference " The Problems of Empirical Research in Psycology and Humanities"("Проблеми емпіричних досліджень з психології та з гуманітарних наук"). MODELS OF ADULT EDUCATION CENTRES IN UKRAINE м. Краків, Польща document
1784 Освіта дорослих - регіональний розвиток: досвід, виклики, стратегії Нові можливості для неформальної освіти дорослих в Європі м. Запоріжжя, 6 жовтня 2016 р. document
725 XXV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 'Вітчизняна наука на зламі епох: Проблеми та перспективи розвитку' Ринок праці та формування нових компетентностей майбутнього фахівця Переяслав-Хмельницький, Україна document
723 ІІ Міжнародна науково-практична е-конференція 'Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні науки' MARGINSS, 2016 Освіта дорослих і міжкультурний діалог м. Київ, Україна document
727 IV міжвузівська науково-практична конференція 'Іншомовна підготовка працівників правоохоронних органів та фахівців права'. Інформаційно-комунікаційна компетентність викладача іноземних мов Національна академія внутрішніх справ. м. Київ document
724 Міжнародна науково-практчна конференція 'Україна і світ: діалог мов та культур' Можливості використання системи Moodle в організації самостійної роботи студентів Київ, 2016 р. document
726 Секція: Історія освіти та педагогіки. Всеукраїнська науково-практична конференція 'Модернізація змісту освіти і науки в Україні: неформальна освіта для дорослих' Історичний аспект проблеми становлення вітчизняної системи підготовки фахівців туризму м. Хмельницький, Хмельницький національний університет (17-18 грудня 2015 р.) document
722 IV Міжнародні психолого-педагогічні Челпанівські читання Методичні засади управління групою студентів на заняттях з англійської мови м. Київ, Бізнес-центр '101 Tower' document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41007 How to Smooth International University Students’ Adaptation in Ukraine
34779 Linguistic and Non-Linguistic University Students’ Attitude towards Error Correction in EFL Learning
30815 What Makes University Students Swear

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
41177 Digitalization of education: challenges for teachers
41007 How to Smooth International University Students’ Adaptation in Ukraine
41329 Community Education: Best World Practices
27352 Models of adult education centres in Ukraine
29252 Core indicators of assessing policy of european countries on validating non-formal and informal learning
20110 Peculiarities of esl learning by adults in non-formal and informal education
18044 Non-formal/informal ESL acquisition by different age categories of Ukrainian adult learners
10296 The state of tourism and local lore studies at general and out-of-school teaching and educational establishments of Ukraine (in the 60s and 80s of the 20th century).

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
31594 Devotee of tourism and local lore researches in Ukraine (Serhii Popovych)
19915 Adult learning as migrants' integration tool: Norvegian experience
18044 Non-formal/informal ESL acquisition by different age categories of Ukrainian adult learners
18395 Learning a foreign language in non-formal education by adults as a tool for cross-cultural dialogue
14958 Маніфест освіти дорослих у 21 столітті: нові можливості для неформальної освіти дорослих в Європі
14588
10159 Methodic principles of student group management in English class.
10976 ROLE-PLAY «REPLACEMENT PERFORMANCE» AS A WAY OF COMMUNICATIVE COMPETENCE DEVELOPMENT
6246 Неперервна освіта як важлива умова підготовки висококваліфікованого фахівція сфери туризму в Україні
10292 Innovations in tourism education
6247 До питання про становлення екскурсійно-туристичної-краєзнавчої справи в Україні (1917 - 1919 pp.)
6244 Шляхи оптимізації вітчизняної туристичної освіти
10296 The state of tourism and local lore studies at general and out-of-school teaching and educational establishments of Ukraine (in the 60s and 80s of the 20th century).

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (14)

ID Назва Рік
41954 National-patriotic education in Poland: experience for Ukraine
41547 Teaching professional disciplines in english in high schools of Ukraine
41081 Digital transformation of education and teaching staff: the challenges of time
41529 Progressive development of higher education in Sweden in the conditions of European integration: experience for Ukraine
20109 New possibilities for adult informal education in Europe
18519 Рынок труда и формирование новых компетентностей будущего специалиста
18520 Intercultural dialogue and adult education
14486 Інформаційно-комунікативна компетентність викладачів іноземних мов
36759 Інформаційно-комунікаційна компетентність викладача іноземних мов
18524 Possibility of Moodle system using in the organisation of students' self-study
6241 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД І ОПТИМІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ
6239 Перші в Києві курси підготовки екскурсоводів
10292 Innovations in tourism education
10296 The state of tourism and local lore studies at general and out-of-school teaching and educational establishments of Ukraine (in the 60s and 80s of the 20th century).

Індексування публікацій у Scopus, WoS (3)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
28 Що змушує студентів лихословити http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30815/ 2020
77 Linguistic and Non-Linguistic University Students’ Attitude towards Error Correction in EFL Learning http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34779/ 2021
104 Linguistic and Non-Linguistic University Students’ Attitude towards Error Correction in EFL Learning https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34779/ 2021

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
115 Кафедра лінгвістики та перекладу - 1 0 0 -

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
30 Факультет романо-германської філології Кафедра англійської мови та комунікації 19.4 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Liudmyla_Solovei

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
212 Подвижник туристичного краєзнавства в Україні (Сергій Іванович Попович) фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31594/ 2020
337 Освіта у громадах: кращий світовий досвід наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41329/ 2022

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
57 Керівник англомовного клубу 3 2014 року по теперішній час 3
178 Курси англійської мови для киян лютий-квітень 2017 5

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
805 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1104 Фаховий модуль (стажування) - document 30.11.2017
1216 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1308 Дидактичний модуль - document 01.06.2016
1846 Інше - document 01.06.2017
2687 Інше Інший модуль листопад 2018.pdf 09.11.2018
2755 Інше Інший модуль листопад 2017.pdf 02.11.2018
2968 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 03.03.2019
6495 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6653 інше Інший модуль document 08.08.2022
6654 інше Інший модуль document 22.08.2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (4)

ID Назва Рік
25337 English: First and Foremost
25383 English: First and Foremost
14113 English: First and Foremost
11246 English: first and foremost

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
180 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (1 курс, Ф(А)) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
639 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (1 курс, 2 семестр, ФАб) Бакалавр Денна 5 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
640 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 4 не враховується 5 не враховується 29.12.2017
735 Інститут філології Критичне читання (3 курс, ФАб, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 4 не враховується 4 не враховується 29.12.2017
737 Інститут філології Критичне читання (3 курс, ФАб, VI семестр, з.ф.н.) Бакалавр Заочна 3 не враховується 4 не враховується 29.12.2017
5517 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
8677 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
9155 Інститут філології Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
448 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,91 29.12.2016
1434 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,29 12.01.2017
2277 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,81 27.12.2018
2993 Кафедра лінгвістики та перекладу 3,57 28.12.2019
4056 Кафедра лінгвістики та перекладу 4,83 28.12.2020
4766 Кафедра англійської мови та комунікації 4,67 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
64 ФАб-1-16-4.0 д I 3 5 2016
325 ФАб-1-171-4.0 д I 5 5 2017-2018