Додаткові відомості

Освіта
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, 1998
Перелік місць роботи
вчитель англійської мови Шибиринівської НСШ (с. Шибиринівка Чернігівського району)(1998-1999) , вчитель англійської мови та літератури СШ №1 м. Чернігова (1999-2000), викладач / старший викладач / доцент кафедри англійської філології Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2003-2006), доцент / професор кафедри германської філології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (2006-2008, 2011-2014)
Теми дисертацій (захищених)
1. Колесник О.С. Мовні засоби відображення міфологічної картини світу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі). – Рукопис.- Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний лінгвістичний університет, Київ, 2003.
2. Колесник О. С. Лінгвосеміотика міфологічного простору. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОНмолодьспорту України. – Київ, 2012.
Громадська активність
участь у роботі "Громадського науково-дослідного центру універсальних технологій розвитку людини" - організація та здійснення міжгалузевих дослідницьких проектів, а також круглих столів, семінарів і конференцій прикладного характеру;
участь у роботі спеціалізованих вчених рад : 1.\tК 26.133.08, Київський університет імені Бориса Грінченка
2.\tК 26.053.15, НПУ ім. М.П. Драгоманова

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 3 1 2024.05.26 06:01:05 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (4)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
114 Кафедра германської філології - 1 0 2021 -
117 Кафедра германської філології - 1 0 2021
337 Кафедра германської філології DWH-6144-2022 2 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/15506548
415 Кафедра германської філології ABK-0205-2022 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/ABK-0205-2022

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 434 10 10 2024.05.21 10:11:13 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 174 8 6

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
519 Факультет романо-германської філології Кафедра германської філології 16.9 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Kolesnyk

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10393 ХVII міжнародна наукова конференція “Актуальні проблеми Романо-Германської філології та прикладної лінгвістики” ВЕРБАЛІКА ЗБРОЇ: ЛІНГВОУНІВЕРСОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича document
10374 VІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» (3 травня 2024 р.) Welcome to the Fake: Between Myth and Illusion? УНІВЕРСИТЕТ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ В ПЕРЕЯСЛАВІ document.pdf
9897 "Культурологічний вимір сучасної гуманітаристики" JÖTNAR як «надзвичайні істоти»: когнітивна матриця давньопівнічних мовних репрезентацій Ніжин, Україна document.pdf
9972 XVІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Пріоритети германської і романської філології» імені професора Євгенії Гороть Мова, міф і multiverse у міждисциплінарних інтерпретаціях Волинський національний університет імені Лесі Українки document.pdf
4023 ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ І ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВО: ТОЧКИ ДОТИКУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» Лінгвосеміотика «гендерної міфології». Переяслав-Хмельницький document.pdf
2754 Embracing Linguistic and cultural Diversity Through English Verbal representations of the value-concepts: a linguo-cultural sketch Iasi, Romania - Chernivtsi, Ukr document
2755 ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Текст у сучасному лінгвістичному вимірі" Verbal representations of the value-concepts Переяслав-Хмельницький document.pdf
302 ІХ Міжнародна наукова конференція 'Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи Універсальні закономірності поступу відкритих систем : мова, міф, культура Чернівці, ЧНУ імені Ю. Федьковича document
301 Міжуніверситетський круглий стіл з міжнародною участю 'Англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур' Beyond the language: myth, mind and culture Одеса-Дрогобич document
303 . V Міжнародна наукова конференція «Лінгвістичні та лінгвокультурологічні аспекти навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах України» Альтернативні світи в аспекті міфосеміотики Дніпро, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
15602 Мова та міф у вимірі міждисциплінарних студій

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
20912 Концепт-міфологема ГОРА у лінгвокультурах європейських етносів
20030 Концепт-універсалія ДРУГ у мові та міфі: універсологічно-лінгвокультурна розвідка

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
41397 Lies and deception in modern english diplomatic discourse: pragmatics in interdisciplinary focus
39013 The Mythic Multiverse Through the Scope of Language: The “Procedural Anatomy” of Verbal Modelling
30639 The cognitive premises of myth-oriented semiosis

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
45886 ALCOHOL in mythic space: an interdisciplinary linguo-cultural analysis
41397 Lies and deception in modern english diplomatic discourse: pragmatics in interdisciplinary focus
38997 Systemic Universalia in Language, Myth and Cult ure: Methodological Remarks on Integrated Interpretations
39013 The Mythic Multiverse Through the Scope of Language: The “Procedural Anatomy” of Verbal Modelling
40807 Хвороба у дзеркалі мови
33958 Вербаліка ПЕКЛА : міфосеміотичний та лінгвокультурний виміри
34914 Концепт Вальгала у мові та картині субкультурного світу
30639 The cognitive premises of myth-oriented semiosis
30638 Концепт ВОЛЯ в європейських лінгвокультурах
24564 Verbal representations of the value-concepts: a linguo-cultural sketch
24567 Лінгвосеміотика світо-конструювання
24566 Семантична матриця дискурсивного простору (на матеріалі англомовних коментарів трансляцій матчів NBA)
20912 Концепт-міфологема ГОРА у лінгвокультурах європейських етносів
20030 Концепт-універсалія ДРУГ у мові та міфі: універсологічно-лінгвокультурна розвідка
15601 Verbal Modelling of Alternative Worlds from the Standpoint of the Myth-Oriented Semiosis Theory

Фахові видання, що затверджені МОН (25)

ID Назва Рік
47787 Jötnar as “supernatural beings”: a cognitive matrix of the Old Norse verbal representation
45609 «Denglisch» як результат глобалізаційної «гібридизації» німецької мови
40807 Хвороба у дзеркалі мови
33958 Вербаліка ПЕКЛА : міфосеміотичний та лінгвокультурний виміри
34914 Концепт Вальгала у мові та картині субкультурного світу
33956 Системні основи мовного моделювання
28917 Екзистенційні феномени у мові та міфологічному просторі
30638 Концепт ВОЛЯ в європейських лінгвокультурах
28921 Типологія альтернативних світів в аспекті міфосеміотики
24567 Лінгвосеміотика світо-конструювання
24563 Соціальний статус людини у вимірі мови: лінгвоуніверсологічний підхід
20019 Мовний образ концептів ментальної сфери крізь призму міфосеміотики
20029 Introducing M-logic: basic remarks on key concepts
20023 На перехресті світів: мовна репрезентація концепту ЛІС у вимірі міфо-семіотики
15586 "Нечіткі сутності" в міфологічному просторі: лінгвосеміотичний та універсологічний контури
15593 Вторинна номінація і вторинна міфологія у творенні альтернативних світів
15594 Лінгвокультурні й лінгвосеміотичні особливості вербалізації концепту-міфологеми "ДРАКОН"
15595 Універсальні закономірності поступу відкритих систем : мова, міф, культура
11141 Інверсивні процеси у поступі відкритих систем: мова, міф, культура
11126 Від міфосеміотики до нео-антропоцентризму у лінгвістиці
11133 Енігматичні феномени в аспекті міфологічно орієнтованого семіозису
11125 Концепт-міфологема "ельф" у дзеркалі мови
11130 Міфологічно орієнтований семіозис в аспекті квантової лінгвістики
11121 Концепт "війна" в аспекті лінгвосеміотики та лінгвокультурології
11134 Концепт-міфологема "гном" у дзеркалі мови

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (16)

ID Назва Рік
45610 «Змінений світ» та «змінена свідомість»: загальні характеристики трансформаційних процесів
47926 Мова, міф і multiverse у міждисциплінарних інтерпретаціях
34199 «Анатомія» мовного моделювання
28911 Лінгвосеміотика «гендерної міфології»
24570 Дискурс і міф з позицій універсології та М-логіки
24568 Міфологічний дискурс і міфологічний простір з позицій М-логіки
25488 Семантичні трансформації з позицій М-логіки (на матеріалі деяких індоєвропейських мов)
20916 Defragmenting the worlds: m-logic in verbal modeling
15599 Неологічна ноематика в аспекті міфосеміотики
15597 BEYOND THE LANGUAGE: MYTH, MIND AND CULTURE
15590 Альтернативні світи в аспекті міфосеміотики
11136 Міфосеміотика в сучасному мовознавстві: на шляху до квантової лінгвістики
8881 Мовний образ концепту-міфологеми спис: лінгвокультурний та лінгвосеміотичний аспекти
4125 Релятивні параметри розвитку відкритих систем в аспекті лінгвосеміотики міфу
4124 У пошуках душі та духу: лінгвосеміотичний нарис
4106 РОДОВЕ ДЕРЕВО крізь призму міфологічного семіозису: Лінгвокультурологічнй нарис

Статті у періодичних наукових виданнях Університету, які не включені до затвердженого Переліку МОН України (не входять до категорії Б) (2)

ID Назва Рік
43409 “Evil Mastermind” in the framework of a verbally modeled reality
39931 Німецькі емоційні поняття безпеки, захищеності та затишку на тлі лінгвокультурної опозиції Ordnung "порядок" – Chaos "хаос"

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
32 The cognitive premises of myth-oriented semiosis http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30639/ 2020

Забезпечення виходу періодичного наукового видання Університету, що входить до категорії Б Переліку наукових видань, затвердженого МОН України (3)

ID Підрозділ Назва видання Тип відповідальності Роль у виданні Випуск Дотримання графіка виходу випуску та принципів академічної доброчесності Рік
143 Факультет романо-германської філології Studia Philologica Зміст Головний редактор 18-19 Дотримано 2022
149 Факультет романо-германської філології Studia Philologica Зміст Головний редактор Випуск 20 (№ 1) Дотримано 2023
150 Факультет романо-германської філології Studia Philologica Зміст Головний редактор Випуск 21 (№ 2) Дотримано 2023

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
309 Хвороба у дзеркалі мови фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40807/ 2022

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (2)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
18 Стрельченко Ксенія Сергіївна «Номінативний простір MYSTERY: лінгвокогнітивний та лінгвосеміотичний аспекти (на матеріалі англомовних художніх творів ХХ-ХХІ століть)» / 10.02.04 германські мови Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018
47 Гольцева Марія Ігорівна «Англомовний дипломатичний дискурс Ради Безпеки ООН: структура і прагматика» / спеціальність 035 Філологія Київський університет імені Бориса Грінченка _AC99~1.PDF 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
69 Фаховий модуль (стажування) - document 20.05.2016
266 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
5367 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.05.2021
8927 Ключові проблеми германської та романської філології Інший модуль Колесник.pdf 13.11.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
11137 Теоретична фонетика англійської мови : навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6949 Інститут філології Прикладна лінгвістика (6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
11863 Інститут філології Прикладна лінгвістика (6 курс, ФА, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
415 Кафедра германської філології 4,48 29.12.2016
1166 Кафедра германської філології 4,17 12.01.2017
2022 Кафедра германської філології 4,28 26.12.2018
2634 Кафедра германської філології 4,36 28.12.2019
3770 Кафедра германської філології 4,99 28.12.2020
4823 Кафедра германської філології 4,36 28.12.2021
5836 Кафедра германської філології 4,49 30.12.2022
6711 Кафедра германської філології 4,57 30.12.2023