Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010 рік
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Текст-типологічна специфіка соціально-політичного есе американської лінгвокультурної традиції початку XXI ст.: лінгвостилістичний та прагматичний аспекти
Громадська активність
Заступник завідувача кафедри з навчальної роботи
Вчений секретар ради ФРГФ

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 25 4 0 2024.05.21 10:29:01 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 23 4 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
744 Факультет романо-германської філології Кафедра германської філології 3 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Yuliia-Torhovets

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
48909 Perception of death in contemporary english poetry
41613 Symbolic meaning of black and white in contemporary english poetry

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
29684 Особливості функціонування епітетів у коротких оповіданнях Г.Ф. Лавкрафта
27954 Особливості функціонування квазіцитат у сучасних англомовних графіті
24225 Лінгвопоетичний аналіз вірша Кім Аддонісіо «Істини»
19872 Парентетичні елементи як засоби вираження суб’єктивної модальності (на матеріалі сучасного американського соціально-політичного есе)
16201 Текст-типологічна специфіка есе: історична ретроспектива
10290 Лексико-семантичні та прагматичні особливості заключної частини американського соціально-політичного есе
11652 Функціонально-прагматичні особливості інтродуктивної частини американського соціально-політичного есе
4076 Гіпотекстовий рівень текстів СПЕ (графічний контекст)
4085 Особливості функціонування суспільно-політичних реалій в текстах СПЕ американської лінгвокультурної традиції: лексико-семантичний контекст
4084 Особливості ґенези жанру есе

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
5979 Маніфестанти категорій образ автора та адресата в текстах соціально-політичного есе американської лінгвокультурної традиції початку XXI століття
4077 Функціональні особливості заголовків текстів соціально-політичного есе
2417 Особливості раціональної аргументації текстів СПЕ американської лінгвокультурної традиції початку ХХІ ст.
2159 Категорія «образ автора» в текстах есе

Відповідальний секретар, випусковий редактор наукових періодичних видань Університету (1)

ID Назва видання Тип фахового видання Рік підтвердження фаховості Додано
6 Studia Philologica / Філологічні студії - 2015

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1092 Фаховий модуль (стажування) - document 22.12.2014
1156 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1351 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_06_16_new.pdf 30.06.2016
2508 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_sert_kurs.pdf 04.09.2018
3238 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4857 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
5369 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.05.2021
5947 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 05.12.2021
8049 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_178_04.04.2023.pdf 04.04.2023
9356 ЦХ+ШІ Цифровий модуль Торговець Ю_m.pdf 01.04.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (1)

ID Назва Рік
44977 Практика усного та писемного мовлення (англійська мова): Навчальний посібник для студентів 2 курсу

Сертифіковані ЕНК (5)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
272 Практика усного та писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, 2 семестр, ФІН) Інститут філології Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
389 Історія англійської мови (3 курс, ФА, заочна) Інститут філології Бакалавр Заочна 2018 549 04.09.2018
492 Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФІН, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
873 Історія мови (3 курс, ФА, денна) Інститут філології Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020 21/22 н.р.
1421 Історія мови (3 курс, МЛА, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2023 178 04.04.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7395 Інститут філології Історія мови (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
7396 Інститут філології Історія мови (3 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 10.12.2020
7719 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
10115 Інститут філології Практика усного і писемного мовлення (англійська мова) (2 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11719 Інститут філології Історія мови (3 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 3 30.11.2021
12914 Факультет романо-германської філології Історія мови (3 курс, МЛА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
420 Кафедра германської філології 4,89 29.12.2016
1483 Кафедра германської філології 4,76 12.01.2017
2323 Кафедра германської філології 4,88 27.12.2018
3276 Кафедра германської філології 4,94 28.12.2019
4105 Кафедра германської філології 4,88 28.12.2020
4989 Кафедра германської філології 4,84 28.12.2021
5854 Кафедра германської філології 4,83 30.12.2022
6732 Кафедра германської філології 4,93 30.12.2023