Додаткові відомості

Освіта
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов 1983
Перелік місць роботи
Донецький державний університет
Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов
кафедра перекладу гуманітарного інституту КУБГ
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2024.07.13 06:00:13 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (2)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
332 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства AAL-7918-2021 1 1 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2415263
422 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства AAL-7918-2021 1 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2415263

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 98 6 3 2024.07.08 10:14:34 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 86 6 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
765 Факультет романо-германської філології Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 127 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Galina-Sanzharova

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9280 International scientific conference «Topical issues of modern jurisprudence» Germany's National Legal Framework in the Field of Cyber Security Częstochowa, the Republic of Poland document.pdf
8975 IV Міжнародна наукова конференція Наукові тренди постіндустріального суспільства Еволюція стратегії кібербезпеки Німеччини протягом останніх трьох десятиліть: інституційний та правничий виміри м. Суми document.pdf
8692 ХVІ Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» Необхідність сплати податків в роботах Христини Пізанської всупереч тогочасній антиподатковій риториці Дніпро, Університет митної справи та фінансів document.pdf
8693 Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародне право XXI століття: сучасність та майбутнє» Проблеми права в роботах Христини Пізанської м.Ірпінь, Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету document
690 Х Міжнародна наукова конференція «Історія торгівлі, податків та мита» Фіскальна політика Авіньонських пап: стягнення «загальних служб» у Франції в XIV- на початку XV ст. м.Дніпро, Університет митної справи та фінансів document
689 міжнародна науково-практична конференція “II Таврійські філологічні читання” Вплив реалій часу на літературну творчість, суспільну позицію і історичний дискурс Христини Пізанської Херсон, Херсонський державний університет, факультет перекладознавства document
688 IX міжнародна науковіа конференція “Історія торгівлі, податків та мита Авіньонські папи і налогова складова церковних фінансів в XIV сторіччі Дніпропетровськ (НАН України, Інститут історії України, МОН України, РНЦ Всесвітньої митної організації Університет митної справи та фінансів, Академія соціальних наук України) document
686 XXIV міжнародній наукова конференція “Мова і культура” імені проф.Сергія Бурагоа Відмова від традицій латинськомовної хроністики: топоси і новації в історичних творах Христини Пізанської Київ, 22-25 червня 2015 р. Інститут філології КНУ document
687 VIII міжнародна наукова конференція “Історія торгівлі, податків та мита” Генеза державної податкової системи і церковна десятина у Франції в XIV-XV ст. Дніпропетровськ (МОН України, Академія митної служби України, НАН України, Інститут історії України, РНЦ Всесвітньої митної організації) document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
47573 The Third Lateran Council and Canon Law: the Evolution of Legislation and Church Law in the 12th Century
46983 The Third National Cyber Security Strategy of Great Britain: Policy “for the Future” in a Dynamic Technical Environment
44563 Medieval Marriage in the Gender Dimension: Woman and Family in Canon Law
43478 The Contribution of the Council of Vienne in 1311-12 to the Development of Medieval Canon Law
42345 Legal procedure of the results of the long war:‘Tractatus trecensis’ (1420) as the ‘final’ peace
41836 The legal basis of medieval papal diplomacy: institute of legates
41762 Crimes and 'Criminal' Proceedings against Prelates in the Church Judiciary of the Twelve-Fourteenth Century
41761 The Fourth Lateran Council (1215):Traditions and New Efforts in Canon Law
41759 Pope's Judiciary in the Late Middle Ages: Apostolic Penitentiary
41769 Medieval church judiciary: civil and criminal processes .
37175 “Le Ditie de Jehanne d’Arc” of Christinе Pizan: results of the literary path in historiography
36573 Author's self-perception and self-representation at the turn of the XIV-XV centuries: autobiographical, memory and gender components of Christinе Pizan’s creativity
33814 Historical and political component of the literary works of Christinе de Pizan in contemporary historiography
26399 Image of french king by Christinе de Pizan: perfect soverein is real personality or literary hero
11937 Авиньонские папы и налоговая составляющая церковных финансов в XIV веке

Фахові видання, що затверджені МОН (19)

ID Назва Рік
47573 The Third Lateran Council and Canon Law: the Evolution of Legislation and Church Law in the 12th Century
46983 The Third National Cyber Security Strategy of Great Britain: Policy “for the Future” in a Dynamic Technical Environment
44563 Medieval Marriage in the Gender Dimension: Woman and Family in Canon Law
45923 Challenges of Modern Cyber Security: Germany's Institutional and Legal Responses
43478 The Contribution of the Council of Vienne in 1311-12 to the Development of Medieval Canon Law
42345 Legal procedure of the results of the long war:‘Tractatus trecensis’ (1420) as the ‘final’ peace
41836 The legal basis of medieval papal diplomacy: institute of legates
41762 Crimes and 'Criminal' Proceedings against Prelates in the Church Judiciary of the Twelve-Fourteenth Century
41761 The Fourth Lateran Council (1215):Traditions and New Efforts in Canon Law
41759 Pope's Judiciary in the Late Middle Ages: Apostolic Penitentiary
41769 Medieval church judiciary: civil and criminal processes .
37175 “Le Ditie de Jehanne d’Arc” of Christinе Pizan: results of the literary path in historiography
36573 Author's self-perception and self-representation at the turn of the XIV-XV centuries: autobiographical, memory and gender components of Christinе Pizan’s creativity
33814 Historical and political component of the literary works of Christinе de Pizan in contemporary historiography
26399 Image of french king by Christinе de Pizan: perfect soverein is real personality or literary hero
15749 WALKING AWAY FROM TRADITIONS OF MEDIEVAL CHRONICS: TOPOS AND NOVATIONS IN HISTORICAL WORKS BY CHRISTINA DE PIZAN
11939 До питання щодо соціально-політичних поглядів Христини Пізанської
11933 Любов земна і любов трансцендентальна як вияв амбівалентної сутності людини (за творами В. Винниченка та І.Шмельова)
12099 Самоактуализация начинающего специалиста-филолога в профессиональной деятельности: перспективы, проблемы и возможности их разрешения

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (10)

ID Назва Рік
42347 Необхідність сплати податків в роботах Христини Пізанської всупереч тогочасній антиподатковій риториці
26391 Papal fiscality in the XIV – XV centuries: procurations
21378 Папська фіскальність в XIV-XV ст .: доля аннат
21398 Позднесредневековая политическая мифология во Франции: владыка и его держава
21387 «Политическое тело»: антропоморфная аллегория идеального устройства королевства в сочинениях Кристины Пизанской
21679 Папская фискальность в XIV–XV вв.: судьба аннат
15757 Фискальная политика Авиньонских пап: уплата «общих служб» во Франции в XIV – начале XV века
15769 ВЛИЯНИЕ РЕАЛИЙ ВРЕМЕНИ НА ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО, ОБЩЕСТВЕННУЮ ПОЗИЦИЮ И ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИСКУРС КРИСТИНЫ ПИЗАНСКОЙ
11938 Відмова від традицій латинськомовної хроністики: топоси і новації в історичних творах Христини Пізанської
11939 До питання щодо соціально-політичних поглядів Христини Пізанської

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1202 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2156 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 16.04.2018
2172 Лідерський модуль Інший модуль document 25.04.2018
3450 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
4143 Лідерський модуль Інший модуль document 04.05.2020
5339 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5999 Дослідницький модуль (поглиблений рівень) Інший модуль document 03.12.2021
6850 інше Інший модуль document 18.09.2022
8827 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.11.2023

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6549 Інститут філології Латинська мова і медична термінологія (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7365 Інститут філології Іноземна мова: Латина (2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7920 Інститут філології Сучасна лінгвістика: Латинська мова (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8040 Інститут філології Університетські студії: Латинська мова (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
9174 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9911 Інститут філології Латинська мова і медична термінологія (1 курс, ФТЕ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11021 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФІС, ФФР, ФІТ денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11295 Факультет права та міжнародних відносин Іноземна мова (1-2 курс, ФІЛОС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11346 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
402 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 3,19 29.12.2016
1408 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,13 12.01.2017
2242 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,21 27.12.2018
2815 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,04 28.12.2019
4026 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,34 28.12.2020
4907 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,42 28.12.2021
5910 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,66 30.12.2022
6779 Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 4,41 30.12.2023