Додаткові відомості

Освіта
Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренко, 1983 р.
Перелік місць роботи
м. Термез, Узбекистан
Державний педагогічний інститут ім. О. Айбека
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

відомості відсутні

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9695 IV Міжнародна наукова конференція "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс" Формування правильного дихання на заняттях навчального хореографічного колективу м. Івано-Франківськ document
9696 Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні досягнення і перспективи науки та освіти" Інтонування у хоровому колективі м. Житомир document
9694 IІI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція (з міжнародною участю) «Мистецтво танцю і хореографічна освіта: досвід, тенденції, перспективи» Педагогічна спадщина Василя Верховинця як цілісна система виховання особистості засобами музики і хореографії Київ document.pdf
7329 v Міжнародні науково-практичні читання пам'яті академіка Анатолія Авдієвського Розвиток пізнавального інтересу до хорового співу на уроках музичного мистецтва молодших школярів м.Київ document
7521 Pedagogy and Psychology in the Modern World: the Art of Teaching and Learning Формування інтересу до хорового співу молодших школярів Wloclawek, Poland document
5945 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі:андрагогічні засади сучасної вищої освіти Способи вивчення сформованості виконавської культури майбутніх учителів музичного мистецтва м.Київ document.pdf
5944 Актуальні питання початкової освіти:досвід.реалії.перспективи Результати констатувального експерименту з дослідження проблеми формування музично-слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва м.Кам'янець-Подільський document.pdf
3824 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття Використання сучасних освітніх технологій з методики музичного виховання в закладах вищої освіти I-II рівнів акредитації м.Київ document.pdf
1384 "Проблеми розвитку науки та освіти: теорія і практика" Застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення дисциплін музичного циклу (творчі ситуації) Одеса document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
33485 Метод фазового формування вокального звуку на заняттях навчального хорового колективу

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
47566 До проблеми інтонування у студентському хоровому колективі
41749 Особливості роботи з сакральними хоровими творами на заняттях навчального хорового колективу
31348 Постать диригента навчального хорового колективу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
47144 Інтонування у хоровому колективі
33160 Результати констатувального експерименту з дослідження проблеми формування музично- слухової активності майбутніх учителів музичного мистецтва
18256 Zastosuvannia interaktyvnyh tehnologiy u procesi vyvchennia dyscyplin muzichnogo ciklu (tvorchi sytuacii)

Статті у науково-методичних та методичних виданнях (3)

ID Назва Рік
47144 Інтонування у хоровому колективі
41749 Особливості роботи з сакральними хоровими творами на заняттях навчального хорового колективу
35922 Формування інтересу до хорового співу молодших школярів

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
155 Постать диригента навчального хорового колективу фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31348/ 2020

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
64 Стажування - document 17.06.2015
3933 інше Інший модуль Сертифікат Романова Т.В..pdf 30.04.2020
4007 стажування Фаховий модуль (в Україні) document 24.06.2020
4009 стажування Фаховий модуль (в Україні) document 24.06.2020
5794 інше Інший модуль document 29.11.2021
5887 інше Інший модуль document 30.11.2021
6506 інше Інший модуль document 25.06.2022
7090 інше Інший модуль document 23.08.2022
8588 TRANSFER OF EDUCATIONAI, TECHNOLOGIES IN THE COUNTRIES OF THE EU AND UKRAINE Інший модуль document 27.11.2023
8812 Розвиток творчого потенціалу учнів у закладах мистецької освіти Інший модуль Сертифікат (2).pdf 01.12.2023
8813 Інноваційні практики наукової освіти Інший модуль Сертифікат Тетяна Романова.pdf 12.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
521 Фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва "Кампанелла" фестиваль-конкурс Університетський коледж 13.05.2016 2
1223 Фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва "Кампанелла" фестиваль-конкурс Університетський коледж 11.05.2017 2

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (8)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
36 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії Режисер Музична імпреза "Україна. У цьому слові для мене все!" м.Київ 2020 document
82 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії Режисер Музична імпреза "Україна. У цьому слові для мене все!" м.Київ 2021 document
90 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії Сценарист Музична імпреза Київ 2022 document
115 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії Сценарист Музичне вітання до 300-ліття з Дня народження Григорія Сковороди "Сад божественних пісень" Київ 2022 document
135 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії Режисер Дев’ятий міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Кампанелла» Київ 2022 document
139 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії Режисер Шостий міський конкурс хореографічного мистецтва KYIV COLLEGE DANCE Київ 2022 document
401 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії Режисер Музична імпреза "Україна, у цьому слові для мене все" Україна, Київ 2023 document
402 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії Режисер Поезія Бориса Грінченка і танець Україна, Київ 2023 document

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
149 Перший всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «КАМПАНЕЛЛА» Музичний Київ Буклет_23.pdf 14.05.2023

Підготовка та проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів педагогічними працівниками (8)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Тип участі Дата Документ, що засвідчує
7 «Педагогічні умови ефективного формування виконавської культури майбутнього вчителя музичного мистецтва» науково-методичний семінар Коледж Член робочої групи 29.10.2020 document
13 «Способи вивчення сформованості практичних навичок майбутніх музичних керівників, учителів музичного мистецтва в закладах дошкільної та загальної середньої освіти» науково-методичний семінар Коледж Координатор (керівник) робочої групи 31.01.2020 document
79 Музична імпреза концерт Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 28.09.2022 document
80 Науково-методичний семінар «Методика музичного навчання і виховання Василя Верховинця в контексті сучасної національної освіти» семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 29.09.2022 document
81 Науково – методичний семінар «Педагогічні ідеї Миколи Лисенка та методична система Кирила Стеценка в контексті сучасної мистецької освіти» семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 18.05.2022 document
135 Академічна доброчесність як норма корпоративної культури Університету Грінченка Науково-методичний семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 17.05.2023 document
136 Розвиток духовного досвіду молодших бакалаврів на основі розуміння творів музичного мистецтва вебінар Фаховий коледж "Універсум" Член робочої групи 10.11.2023 document
185 Комунікативна компетентність сучасного педагога семінар Фаховий коледж "Універсум" Координатор (керівник) робочої групи 01.12.2023 document

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (9)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
126 Четвертий міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «КАМПАНЕЛЛА» Київський університет імені Бориса Грінченка 11.05.2017
302 Міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Кампанелла» Фаховий коледж "Універсум" 10.10.2020
310 Міський конкурс хореографічного мистецтва «KYIV COLLEGE DANCE» Київ 12.12.2020
319 Восьмий міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Кампанелла» Київ 15.05.2021
330 Міський конкурс хореографічного мистецтва «KYIV COLLEGE DANCE» Київ 11.12.2021
348 Дев’ятий міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «Кампанелла» Київ 29.10.2022
355 Шостий міський конкурс сучасної хореографії «Kyiv College Dance» Київ 03.12.2022
357 Перший всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «КАМПАНЕЛЛА» Фаховий коледж "Універсум" 28.11.2023
364 VII міський конкурс сучасної хореографії «Kyiv College Dance» Фаховий коледж "Універсум" 09.12.2023

Викладацька діяльність

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
328 Фаховий коледж «Універсум» 4,49 23.12.2016
882 ЦК музики і хореографії 4,47 29.12.2017
1743 ЦК музики і хореографії 4,47 22.12.2018
3032 ЦК музики і хореографії 4,50 28.12.2019
3564 ЦК музики і хореографії 4,68 28.12.2020
4664 ЦК музики і хореографії 4,81 28.12.2021
5194 ЦК музики і хореографії 4,59 30.12.2022
6096 ЦК музики і хореографії 4,72 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (4)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
63 Музична імпреза "Україна.У цьому слові для мене все" Підготовка та проведення творчого вечора із залученням студентів під егідою Університету НВК №176 document 08.12.2017
89 Конкурс інструментально-виконавської майстерності «Capriccio»link особиста участь Університетський коледж Посилання 15.12.2017
95 Перший конкурс молодих хорових диригентів «BREVIS» link особиста участь Університетський коледж Посилання 13.12.2017
706 Літературно-музична вітальня: «Пам’ятаємо. Пишаємося. Перемагаємо» з нагоди Днів пам'яті і примирення​ Підготовка номерів студентів для участі в концертах, конкурсах, виставках тощо Університетський коледж - 10.05.2017