Додаткові відомості

Освіта
Київський політехнічний інститут, 1994 рік.
Перелік місць роботи
1. Киівський художній комбінат, з 1987 по 1990 рік.
2. Видавництво "Веселка", з 1994 по 2012 рік.
Теми дисертацій (захищених)

Художня інтерпретація літературних образів І. Котляревського в культурно-історичному контексті кінця ХІХ – початку ХХІ століть.

Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 5 1 2024.07.14 06:02:03 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
209 Кафедра образотворчого мистецтва - 1 0 2021 -

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 39 3 0 2024.07.08 12:23:54 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 38 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
910 Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Кафедра декоративного мистецтва і реставрації 3.3 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Veronika-Zajceva

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
6792 VІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ» Актуальність впровадження та застосовування сучасних інноваційних технологій у викладанні графічного мистецтва КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА document
6791 XXIII Міжнародна науковопрактична конференція «Theory, practice and science» Секція – культурологія ВПЛИВ РОЗВИТКУ ДИЗАЙНУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ НА СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Токіо, Японія document
6790 ІV Міжнародна науково-практична конференція «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» Сучасні аспекти застосування інноваційних технологій у викладанні композиції УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ ФАКУЛЬТЕТ МИСТЕЦТВ document.pdf
6789 Журналістика і реклама:вектори взаємодії СУЧАСНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ ФАКТОР Київський Національний торгівельно-економічний університет document.pdf
6788 KNOWLEDGE MANAGEMENT COMPETENCE FOR ACHIEVING COMPETITIVE ADVANTAGE OF PROFESSIONAL GROWTH AND DEVELOPMENT Distance learning of fine arts for inclusive education Riga, Latvia document.pdf
229 Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін Засоби стилістики ілюстрування художньої літератури у підготовці сучасного художника - дизайнера Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
36534 Online learning in fine arts for inclusive education

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
46950 The Impact of Digital Technologies on Training Art Students to Achieve Sustainable Development Goals
47029 Painted eggs in the Muslim and Christian traditions
37270 Design of a modern computer brand as the main communication factor in the world cultural space

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
46950 The Impact of Digital Technologies on Training Art Students to Achieve Sustainable Development Goals
47029 Painted eggs in the Muslim and Christian traditions
42601 Increasing the Effectiveness of Educational Historical and Cultural Video Content on YouTube with the Help of Built-in Analytical Tools
43147 The Role of Computer Technologies in Contemporary Jewelry
43141 Особливості художньо-образної стилізації комплексного оформлення української дитячої книжки другої половини ХХ століття
39074 Concerning the Closeness of the Form of Sufi Kashkul and the Slavic Boats
36309 Social Media as a New Communication Platform in the Context of the Information Eco Strategy
20496 Творчість Володимира Голозубова як невід’ємна складова української книжкової графіки
20386 Традиції і пошуки в галузі книжкової графіки на прикладі творчості Георгія Нарбута (Київський період)

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
48196 Особливості української національної школи книжкового дизайну другої половини ХХ століття на прикладі Національного видавництва дитячої літератури «Веселка»
43141 Особливості художньо-образної стилізації комплексного оформлення української дитячої книжки другої половини ХХ століття
41689 Формування та розвиток шкіл «старих майстрів» доби ренесансу та бароко в Європі
37843 Образотворча своєрідність української книжкової графіки ХХ століття в загальноєвропейському культурному просторі
26228 Українська книжкова графіка першої третини ХХ століття як об’єкт історико-мистецтвознавчих досліджень
20384 Образно-візуальна мова ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського в українській книжковій графіці 1910–1960-х років
16705 Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва
16528 Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці
20385 Мистецька спадщина ілюстрування творів Івана Котляревського як стильовий орієнтир у сучасній українській книжковій графіці
20328 Традиції і пошуки в галузі архітектоніки українського книжкового мистецтва
11954 Вивчення традицій архітектоніки українського книжкового мистецтва в процесі підготовки сучасного художника – дизайнера

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
36538 Вплив розвитку дизайну в сучасній Україні на соціокультурні трансформації суспільства
36306 Сучасний брендінг як важливий комунікаційний фактор
36535 Сучасний брендинг як важливий комунікаційний фактор
25713 Вивчення традицій українського книжкового мистецтва на прикладі ілюстрування творів Івана Котляревського
26999 Ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського зарубіжними художниками
18419 Ілюстрування творів Івана Котляревського як культурна складова української книжкової графіки першої половини ХХ століття
14617 Традиції і пошуки в галузі українського книжкового мистецтва
18700 Мистецька спадщина творчого доробку майстрів української книжкової графіки
20358 Ілюстрування творів Івана Котляревського як культурна складова української книжкової графіки першої половини ХХ століття
20387 Мистецька спадщина творчого доробку майстрів української книжкової графіки
18733 Творчість Володимира Голозубова як невід’ємна складова української книжкової графіки
14343 Традиції і пошуки в галузі українського книжкового мистецтва
18418 Збереження традицій українського народного мистецтва як стильовий орієнтир у підготовці сучасного художника-дизайнера, ілюстратора (на прикладі творчості Володимира Голозубова)
11954 Вивчення традицій архітектоніки українського книжкового мистецтва в процесі підготовки сучасного художника – дизайнера
5301 Впровадження інноваційних технологій у процес підготовки студентів спеціальності «дизайн»

Презентація власних творів мистецтва на виставках (2)

ID Назва виставки, конкурсу Місце проведення Тип участі Документ, що засвідчує Рік
19 До Дня Незалежності України. Гобелен "Літо" (вовна, ткацтво) Укаїна, м. Київ Колективна document 2018
108 Всеукраїнський мистецький проєкт «Нескорена Україна» https://fomd.kubg.edu.ua/struktura/kafedry/kafedra-obrazotvorchoho-mystetstva/podii/3203-vseukrainskyi-mystetskyi-proiekt-neskorena-ukraina.html м. Київ, Україна Колективна document 2022

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
205 Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Кафедра декоративного мистецтва і реставрації Аналітик-дослідник 29.03.2023
206 Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Кафедра декоративного мистецтва і реставрації Інтегратор 30.03.2023

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
69

Кравченко Наталія
Іванівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, завідувач кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського
університету імені Бориса Грінченка

«Художня інтерпретація літературних образів І. Котляревського у культурно-історичному контексті кінця ХІХ–початку ХХІ століть» / 26.00.01 - теорія та історія культури (за напрямом: мистецтвознавство). Київський університет імені Бориса Грінченка, заочна форма навчання без відриву від роботи, 2014 – 2018 роки. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. document 2020

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
460 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
769 Фаховий модуль (стажування) - document 27.06.2014
4772 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 26.02.2020
5372 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 08.02.2021
6161 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
7950 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8143 Academic integrity in the training of our Masters and doctors of philosophy in countries of the European Union and Ukraine Інший модуль document 18.09.2023
8292 Неформальна освіта при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (PhD) в країнах ЄС та Україні Інший модуль document 09.10.2023
9014 Цифровий модуль Інший модуль наказ №842.pdf 25.12.2023
9397 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024
9708 Командна взаємодія як основа освітнього лідерства в Університеті Лідерський модуль document 15.04.2024
9729 Життєвий простір і психологічна пружність Інший модуль document 29.03.2024
9886 Інший Інший модуль Витяг Зайцевої.pdf 28.05.2024

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
36422 Практика композиції
5251 ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИЗАЙН»

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1151 Практика композиції (5 курс, ОМ, денна) Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Магістр Денна 2021 856 30.12.2021 22/23 н.р.
1658 Практика живопису (5-6 курс, ОМ, денна) Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Магістр Денна 2023 843 25.12.2023
1659 Композиція (2-3 курс, ОМ, денна) Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Бакалавр Денна 2023 843 25.12.2023
1660 Практика рисунку (5-6 курс, ОМ, денна) Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Магістр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (5)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
9414 Інститут мистецтв Проектування рекламних об`єктів (2-3 курс, ГДЗ, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11177 Інститут мистецтв Практика композиції (5 курс, ОМ, денна) Магістр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
11801 Інститут мистецтв Практика рисунку (5-6 курс, ОМ, денна) Магістр Денна 6 не враховується не враховується 31.12.2021
13646 Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Практика рисунку (5-6 курс, ОМ, денна) Магістр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023
13648 Факультет образотворчого мистецтва і дизайну Практика живопису (5-6 курс, ОМ, денна) Магістр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
665 Кафедра дизайну 4,46 30.12.2016
1112 Кафедра дизайну 4,47 12.01.2017
1969 Кафедра образотворчого мистецтва 4,67 26.12.2018
2876 Кафедра образотворчого мистецтва 4,65 28.12.2019
3711 Кафедра образотворчого мистецтва 4,64 28.12.2020
4314 Кафедра образотворчого мистецтва 4,81 28.12.2021
5608 Кафедра декоративного мистецтва і реставрації 4,89 30.12.2022
6491 Кафедра декоративного мистецтва і реставрації 4,83 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (3)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
474 Лекція на тему «Ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського за межами України» (Лекція-презентація під брендом університету) особиста участь Національний художній музей України - 18.09.2017
475 Лекція на тему «Ілюстрування «Енеїди» у часі та просторі» (Лекція-презентація під брендом університету) особиста участь Національний музей українського народного декоративного мистецтва 06 листопада 2017 р - 06.11.2017
476 Виставка плакатів до «Дня Києва» студентів групи ДЗб-1-13-4 0д особиста участь Інститут мистецтв, 26 травня 2017 р. - 26.05.2017