Додаткові відомості

Освіта
Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника, 1974 р.
Перелік місць роботи
1974-1979 - учитель математики Львівської СШ №66 (м. Львів)
1979-1983 - учитель математики, методист райвно, директор школи в Івано-Франківській області
1983 - стажист-дослідник Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника
1984-1989 - аспірантка Інституту математики АН України
1989 - захист кандидатської дисертації за спеціальністю 01.01.02 Диференціальні рівняння
1989-2002 - старший викладач, доцент кафедри вищої математики, завідувач науково-методичного відділу, проректор з навчально-методичної роботи Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя
2002-2009 - директор інституту, проректор з навчально-методичної роботи Київського славістичного університету
2009-2011 - завідувач кафедри вищої математики Ніжинського університету імені Миколи Гоголя
Теми дисертацій (захищених)
Метод усереднення систем диференціальних рівнянь з імпульсним збуренням
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
71 5 2 2022.11.28 01:24:20 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5088 V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРЕАП-2019» «ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ, ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЙ ТА АВТОМАТИКИ В АПК» Деякі особливості використання кейс-методу при викладанні вищої математики м. Київ document.pdf
1750 Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІКТ ПРИ ФОРМУВАННІ ПОЧАТКОВИХ НАВИЧОК ІНТЕГРУВАННЯ Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова м. Київ document
1751 Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці» Задача мінімізації функціонала в теорії керування Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
1385 Диференціально-функціональні рівняння та їх застосування Математична модель про- цесу горіння твердого палива в шахтно-шарових топках м. Чернівці document.pdf

Монографії (колективні) (5)

ID Назва Рік
40287 Experience in Implementing IBME at the Borys Grinchenko Kyiv University
40284 Mathematical Modelling and Inquiry-Based Mathematics Education
37631 Optimization control functions in mathematical modeling of evolutionary processes
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці
13621 Innovative technologies in the development of scientific thought today: theoretical and practical analysis of scientific and analytical comments

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (6)

ID Назва Рік
40417 GeoGebra Classroom as a Component for the ICT support of Inquiry-based Mathematics Education in Blended Learning
41798 Mathematical Modeling as a Tool for Interdisciplinary Training of Computer Sciences and Cybersecurity Students
32764 The Use of Digital Visualization Tools to Form Mathematical Competence of Students
31685 E-learning as a mean of forming students’ mathematical competence in a research-oriented educational process
27680 Cloud-oriented Training Technologies as a Means of Forming the XXI Century Skills of Future Mathematics Teachers
27694 Using computer oriented geometry means in the process of critical thinking formation of future mathematics teachers

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
40597 Pedagogical strategy inquiry-based learning (IBL) for development of schoolchildren mathematical thinking
33069 Mathematical preparation of students for their professional self-realization in modern innovative society
23646 Problem of function minimization in theory of management
13621 Innovative technologies in the development of scientific thought today: theoretical and practical analysis of scientific and analytical comments

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
40597 Pedagogical strategy inquiry-based learning (IBL) for development of schoolchildren mathematical thinking
27694 Using computer oriented geometry means in the process of critical thinking formation of future mathematics teachers
23647 Formation of critical thinking of future mathematics teachers by means of geometry
25623 The problems role in the formattion of the mathematical competence of schoolchildren
22157 Geometrical construction task as an effective source of 21st century skills training
22158 Pedagogical technology of formation of 21st century skills of modern pupils by means of geometrical construction tasks
23646 Problem of function minimization in theory of management

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
33092 Wonderful world of Hutsul dialects of the Richka and Yavorov
27224 Didactic features of a research-oriented lecture on mathematics in the Moodle environment
25887 Limited solutions to the Riccati equation
19822 Використання засобів ІКТ при формуванні початкових навичок інтегрування
15748 A mathematical model of combustion of solid fuels in the mine-layer furnaces
11074 Modelling of solid fuel combustion in mine-layers furnaces
11344 Живодайні глибини гуцульської мови
6691 О математической компетентности и роли задач в её формировании
11322 Говірки сіл Річки та Яворова як образок до історії Гуцульщини: лексикографічний аспект

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
181 Mathematical Modeling as a Tool for Interdisciplinary Training of Computer Sciences and Cybersecurity Students https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41798/ 2022

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
28 57209800110 5 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57209800110&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
31 Кафедра комп'ютерних наук і математики AAF-6429-2019 1 0 0 https://publons.com/researcher/3246303/maria-astafieva/

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
477 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра математики і фізики 12.4 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Mariia_Astafieva

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
22 Задача мінімізації функціонала в теорії керування фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23646/ 2018

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
59 Еразмус+ КА2 2018-1-NO01-KA203-038887 Європейська комісія Партнерство для викладання математиці в Університеті (PLATINUM) 01.09.2018-31.08.2021 р. Учасник проекту
74 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (6)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
79 Формування навичок критичного мислення сучасних старшокласників за допомогою геометрії Посольство США Коллективний - 2018
142 Формування навичок критичного мислення сучасних старшокласників засобами геометрії Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
258 Модуль Жана Моне «Дослідження економічних процесів Європейського Союзу та України методами математичного моделювання» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
397 School mathematical education in the countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
545 Mathematical education in the countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
650 Mathematical and Cybersecurity Education in the Countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2022

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
129 Онлайн марафон «День числа Пі» Україна, Київ document 14.03.2021

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
8 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html 50
72 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html 85

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
18 Фаховий модуль (стажування) - document 09.03.2016
469 Дидактичний модуль - document 16.02.2016
506 Лідерський модуль - document 22.01.2016
553 Модуль з ІКТ - document 13.04.2015
879 Модуль з ІКТ - sert_kurs_13_04_16.pdf 13.04.2016
4212 інше Інший модуль document 22.05.2020
4213 інше Інший модуль document 22.09.2020
4541 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
5033 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 18.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
197 Виступ-презентація власної методики (математичний тренінг з критичного мислення) Університетський фестиваль методик Київський університет імені Бориса Грінченка 11.02.2016 5
199 Виступ з доповіддю «Понятійна компетентність школярів – основа для розвитку їх математичної інтуїції» Навчально-методичний семінар Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації «Розвиток інтелектуальних умінь та твор НВК «Домінанта» 21.03.2016 5
206 ІІІ Українська науково-практична конференція для молодих вчених «Інформаційні технології – 2016» Науково-практична конференція Факультет інформаційних технологій та управління 19.05.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
27815 Mathematical Competence: A Scientific and Methodical Manual
27119 How to form the student's mathematical competence

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
6605 Словник гуцульських говірок Річки та Яворова : у 4-х книгах : Скриптура перша : А - Ж.
5832 Математика. Вступ до спеціальності: Навчальний посібник

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
22170 Кваліфікаційна магістерська робота : Навчально-методичний посібник для магістрантів галузі знань 11 «Математика та статистика» спеціальності 111 «Математика»

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
238 Диференціальне числення функції однієї змінної Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2016 200 13.04.2016
403 Математичний аналіз 1 (1 курс, МАТ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Бакалавр Денна 2018 843 22.12.2018
809 Математичне моделювання (5 курс, МАТ, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
83 Факультет інформаційних технологій та управління Диференціальне числення функції однієї змінної Бакалавр Денна 8 не враховується 4 не враховується 25.11.2016
468 Факультет інформаційних технологій та управління Диференціальне числення функції однієї змінної Бакалавр Денна 3 не враховується 5 не враховується 28.12.2017
3741 Факультет інформаційних технологій та управління Математичний аналіз 1 (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 25 28.12.2018
5295 Факультет інформаційних технологій та управління Математичний аналіз 1 (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6598 Факультет інформаційних технологій та управління Математичне моделювання (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 10 10.12.2020
6599 Факультет інформаційних технологій та управління Математичний аналіз 1 (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6600 Факультет інформаційних технологій та управління Математичний аналіз 2 (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
10425 Факультет інформаційних технологій та управління Математичне моделювання (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 7 5 не враховується 3 30.11.2021
10970 Факультет інформаційних технологій та управління Елементарна математика (практикум) (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11592 Факультет інформаційних технологій та управління Математичний аналіз 1 (1 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11604 Факультет інформаційних технологій та управління Методика навчання математики (3 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11792 Факультет інформаційних технологій та управління Математичний аналіз 2 (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
3 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,6 20.05.2016
925 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,59 12.01.2017
1793 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,74 26.12.2018
2601 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,73 28.12.2019
3410 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,46 28.12.2020
4303 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,61 28.12.2021

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
19 Гацько Валентина Василівна Факультет інформаційних технологій та управління VI Професійна освіта III document 2018

Підготовка переможця наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
22 Радченко Світлана Сергіївна VI Міжнародний конкурс студентських наукових робіт Міжнародний рівень document 2018
35 Панасюк Ольга Леонідівна,
Розумна Валерія Андріївна
V Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності "Професійна освіта (за спеціалізацією)" Міжнародний рівень document 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (4)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
2 Радченко Світлана Сергіївна V Педагогічні науки I 2017
56 Радченко Світлана Сергіївна VI Професійна освіта I 2018
135 Шульга Марія Миколаївна IV Математика та статистика. Прикладна математика (механіка) I 2020
227 Груздьова Катерина Ігорівна III Методика навчання природничо- математичних дисциплін I 2022