Додаткові відомості

Освіта
Житомирський педагогічний університет імені Івана Франка (1994)
Перелік місць роботи
Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірантура (1996-1999).
Захист дисертації (2000).
Викладацьку діяльність розпочала у Національному університеті «Львівська політехніка» (1999).
Львівський національний університет імені Івана Франка, асистент (2000-2004).
Міжрегіональна Академія управління персоналом, доцент, директор Департаменту наукової роботи (2004-2010).
Киівський університет імені Бориса Грінченка (з 2010).
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
45 5 0 2016.12.06 16:14:34 Перейти на сторінку link

Конференції (7)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8405 Міжнародна наукова конференція "Лексикографічна парадигма ХХІ ст.: До 100-ліття від дня народження доктора філологічних наук, професора Леоніда Сидоровича Паламарчука Концепт ЛЮДИНА в лексикографічному вимірі: загальні номінації осіб Інститут української мови НАН України document
7697 Всеукраїнська наукова онлайн-конференція "Український світ Бориса Грінченка": XІV Грінченківські читання Номінації людини в ідеографічному просторі м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
2946 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем", приурочена до 110-річчя початку видання "Словаря української мови" Онтологічні стереотипи в ментальному лексиконі носіїв української мови (за результатами асоціативного експерименту) Київ, КУБГ document
2944 Всеукраїнська науково-практична конференція "Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи" Узуальне / неузуальне в лінгвосеміозисі існування (на матеріалі слов'янських мов) Київ, КУБГ document
680 Міжнародна наукова конференція «Лінгвістичний простір вищої школи драгоманівців (до 95-річчя кафедри української мови та 180-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)» Антропоцентричний вимір концепту ЖИТТЯ Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова document
679 ІІ Міжнародна наукова конференція «Мова: класичне – модерне - постмодерне». 9.10.2015 р. Стереотип життя в українській лінгвокультурі Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія» document
678 ХХІV Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура», 22 – 25 червня 2015 р. «Життя» як лінгвокультурна домінанта м. Київ, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
20495 Concepts and contrasts: monograph

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
28939 Sign in the Meta-language Reflection (Based on the Material of the Short Prose by Andriy Sodomora)
25748 Nominative Space of the “INTELLIGENCE” concept in Ukrainian Linguistic Culture
23593 Usuals and Unusuals in Language Semiotics of ‘Existence’ (on the material of Slavic languages)
11595 «LIFE» AS A LINGUOCULTURAL DOMINANT
12265 Anthropocentric dimension of concept LIFE
10797 Anthropocentrism in language and linguistics
5856 The Complex Technique of Definining the Linguocultural Dominants
11764 The worldview and the world model in linguistic studies
5844 Концепт "сонце" в українському лінгвокультурному просторі
7351 Computer technologies in modern education
7817 Problem of formation of holistic worldview in high school

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (9)

ID Назва Рік
5860 The role of the human factor in the language: the man - the language - the world
36769 The role of the human factor in the language: the man - the language - the world
2406 Ключові концепти культури: критерії виокремлення
756 Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях
757 Теорія картини світу: ключові поняття
5844 Концепт "сонце" в українському лінгвокультурному просторі
7351 Computer technologies in modern education
7364 The image of St. George in the poetry of M. Tsvetaeva
7363 The symbolism of the heavenly bodies in the lyrics of I. Annenskiy

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
26 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 5.9 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Saievych

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
78 Фаховий модуль (стажування) - document 31.03.2016
125 Лідерський модуль - document 15.04.2015
271 Модуль з ІКТ - document 24.03.2016
2625 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
3753 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 11.12.2019
5037 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 31.03.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
988 Лекція для старшокласників міста Києва «Цікаве мовознавство» День відкритих дверей Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 12.10.2016 5

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
269 Лінгвокультурологія (5 курс, УМЛ) Інститут філології Магістр Денна 2016 347 30.06.2016
331 Лінгвокультурологія (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Інститут філології Магістр Заочна 2017 392 12.06.2017

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
352 Інститут філології Лінгвокультурологія (5 курс, УМЛ, з.ф.н.) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
3964 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики: Лінгвокультурологія (5 курс) Магістр Денна 9 не враховується 10 25 28.12.2018
5747 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики: Лінгвокультурологія (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 6 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
7133 Інститут філології Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7281 Інститут філології Університетські студії: Вступ до мовознавства (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8275 Інститут філології Спецкурс з лінгвістики (5 курс, УМЛЗЛ, заочна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
8796 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики (5 курс, УМ, денна) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 31.12.2020
10260 Інститут філології Спецкурс з лінгвістики (5 курс, УМЛЗЛ, заочна) Магістр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10488 Інститут філології Університетські студії (1 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10615 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11009 Інститут філології Сучасні аспекти лінгвістики (5-6 курс, УМ, денна) Магістр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
161 Кафедра української мови 4.7 20.05.2016
1404 Кафедра української мови 4,68 12.01.2017
2238 Кафедра української мови 4,75 27.12.2018
2798 Кафедра української мови 4,73 28.12.2019
4023 Кафедра української мови 4,77 28.12.2020
4897 Кафедра української мови 4,49 28.12.2021

Кураторство академічною групою (2)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
116 ФУб-1-16-4.0д I 3 5 2016
419 ФУб-1-16-4.0д II 5 5 2017-2018

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
71 Бречко Анастасія Олексіївна Інститут філології IV Гендерні дослідження II document 2020

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
292 Крилова Марія Ігорівна Кафедра української мови I IV Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2022 Всеукраїнський III Крилова Марія.pdf