Додаткові відомості

Освіта
Київський міжнародний університет; спеціальність: 7.040100 Психологія; кваліфікація: спеціаліст.
Перелік місць роботи
Викладацька діяльність.  Консультативна робота.
Теми дисертацій (захищених)
ДИНАМІКА ПЕРЕЖИВАННЯ СТРЕСІВ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 135 8 7 28 2023.12.08 10:31:38 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 97 6 4

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
87 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра практичної психології 5.4 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Tsyhanchuk

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2638 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики РОЛЬ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В СТРУКТУРІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ Київський університет імені Бориса Грінченка document
852 УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ document
851 VI щорічна Всеукраїнська науково практична конференція 'Дослідження молодих вчених в контексті розвитку сучасної науки' Феномен страждання в архетипічних уявленнях українців Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів
4464 Особливості формування стресостійкості у студентів вищих навчальних закладів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
47483 Features of the professional identity for the future psychologist in the aspect of his professionalization
43074 Методологічні підстави підготовки практичних психологів у мінливих умовах суспільного буття
39486 The problem of simulation of processes of operationalization of psychological knowledge
31611 Взаємозв'язок самоактуалізації та атрибутивних стилів студентів-психологів
24775 Роль механізмів психологічного захисту в структурі емоційного інтелекту
23739 Цікаві дослідження в психологічній практиці
12244 Stress in professional activities
11445 VIEWS ON FAMILY FEATURES IN THE MENTALITY OF UKRAINIANS
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів

Фахові видання, що затверджені МОН (14)

ID Назва Рік
46476 Психологічні особливості девіантної поведінки в підлітковому віці
43074 Методологічні підстави підготовки практичних психологів у мінливих умовах суспільного буття
39486 The problem of simulation of processes of operationalization of psychological knowledge
31611 Взаємозв'язок самоактуалізації та атрибутивних стилів студентів-психологів
28968 Вплив стресу на уявлення про майбутнє в учасників бойових дій
25615 Феномен патріотизму в уявленнях українців
24775 Роль механізмів психологічного захисту в структурі емоційного інтелекту
23739 Цікаві дослідження в психологічній практиці
22260 Емоційний інтелект в структурі стресостійкості студентів
12244 Stress in professional activities
12245 Мотиви навчальної діяльності
11693 Cтрес у професійній діяльності
11445 VIEWS ON FAMILY FEATURES IN THE MENTALITY OF UKRAINIANS
3530 ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКОЮ В СІМ’Ї

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
28968 Вплив стресу на уявлення про майбутнє в учасників бойових дій
14823 Страх професійної нереалізації у студентів-психологів
3530 ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ НАСИЛЬСТВА НАД ЖІНКОЮ В СІМ’Ї
3529 НАСИЛЬСТВО НАД ЖІНКАМИ В СІМЕЙНИХ СТОСУНКАХ
1160 Динаміка переживання стресу студентів: індивідуально-психологічні характеристики
1161 Динаміка переживання стресу студентами 1-4 курсів Вищих навчальних закладів

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
107 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Дослідження постдипломної кроскультурної супервізійної програми у галузі психологічного консультування та травмотерапії

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/проект_Ріджент.pdf 01.09.2016-30.06.2020
140 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Характеристики і перспективи індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/Наказ.PDF 01.04.2021-31.12.2022

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
18 Цікаві дослідження в психологічній практиці фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23739/ 2018

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
39 Наукове дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та Повноцінне дослідження 12.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6278-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-efektyvnosti-postdyplomnoi-kroskulturnoi-superviziinoi-prohramy-v-haluzi-psykholohichnoho-konsultuvannia-ta-travmoterapii-v-umovakh-sotsialno-ekonomichnoi-i-politychnoi
157 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
220 Модуль з ІКТ - document 18.12.2015
901 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
1020 Фаховий модуль (стажування) - document 19.01.2012
1388 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1396 Фаховий модуль (стажування) - document 19.01.2017
5258 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5629 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 31.07.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
36 “Психологічне консультування місцевого населення у зоні бойових дій” Тематична зустріч Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.11.2016 2
37 “Гештальттерапія на кожен день” Гостьовий семінар Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 17.11.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
16177 Психологія стресу

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
234 Психологія релігії (6 курс) Інститут людини Магістр Денна 2015 600 18.12.2015
980 Експериментальна психологія (2 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 22/23 н.р.

Використання ЕНК (10)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3902 Інститут людини Психологія стресу та посттравматичний стресовий розлад: Психологія стресу (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 3 10 не враховується 28.12.2018
5617 Інститут людини Психологія стресу та посттравматичний стресовий розлад: Психологія стресу (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 7 5 не враховується 27.12.2019
6283 Інститут людини Експериментальна психологія (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 3 не враховується 10.12.2020
6284 Інститут людини Експериментальна психологія (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
6505 Інститут людини Когнітивна психологія (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8955 Інститут людини Експериментальна психологія (2 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
9865 Інститут людини Когнітивна психологія (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9866 Інститут людини Когнітивна психологія (3 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11868 Інститут людини Психодіагностика (3 курс, СП, ПС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
12308 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Експериментальна психологія (2 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
654 Кафедра практичної психології 4,63 30.12.2016
1518 Кафедра практичної психології 4,67 12.01.2017
2356 Кафедра практичної психології 4,65 27.12.2018
3252 Кафедра практичної психології 4,86 28.12.2019
4141 Кафедра практичної психології 4,12 28.12.2020
4780 Кафедра практичної психології 4,54 28.12.2021
5748 Кафедра практичної психології 3,63 30.12.2022

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
1 Лимар Тетяна Олексіївна Інститут людини VI Теоретична та прикладна психологія I document 2016

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
37 Черкасова Анастасія Андріївна Інститут людини V Загальна та соціальна психологія II document 2018
53 Овдієнко Анна Іванівна Інститут людини IV Загальна та соціальна психологія I document 2019
74 Шинкарьова Любов Володимирівна Інститут людини V Загальна та соціальна псигологія I - 2020