Додаткові відомості

Освіта
Київський міжнародний університет; спеціальність: 7.040100 Психологія; кваліфікація: спеціаліст.
Перелік місць роботи
Викладацька діяльність.  Консультативна робота.
Теми дисертацій (захищених)
ДИНАМІКА ПЕРЕЖИВАННЯ СТРЕСІВ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
67 5 2 14 2022.12.07 13:00:36 Перейти на сторінку link

Конференції (3)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
2638 Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики РОЛЬ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ В СТРУКТУРІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ Київський університет імені Бориса Грінченка document
852 УКРАЇНСЬКА МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ document
851 VI щорічна Всеукраїнська науково практична конференція 'Дослідження молодих вчених в контексті розвитку сучасної науки' Феномен страждання в архетипічних уявленнях українців Київський університет імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
4464 Features of formation stresoustoychivosti students of higher educational institutions
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
43074 Methodological basis of practical psychologists training in social existence changing conditions
39486 The problem of simulation of processes of operationalization of psychological knowledge
31611 Relationship of self-actualization and attributive styles of psychological students
24775 The role of mechanisms of psychological defense in the structure of the emotional intelligence
23739 Interesting research in psychological practice
12244 Stress in professional activities
11445 VIEWS ON FAMILY FEATURES IN THE MENTALITY OF UKRAINIANS
8624 Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх психологів

Фахові видання, що затверджені МОН (13)

ID Назва Рік
43074 Methodological basis of practical psychologists training in social existence changing conditions
39486 The problem of simulation of processes of operationalization of psychological knowledge
31611 Relationship of self-actualization and attributive styles of psychological students
28968 The Impact of Stress on Perceptions of the Future in Combat Participants
25615 The phenomenon of patriotism in the representations of ukrainians
24775 The role of mechanisms of psychological defense in the structure of the emotional intelligence
23739 Interesting research in psychological practice
22260 Еmotional intelligence in structure of student's stress stability
12244 Stress in professional activities
12245 The motives of scientific activities
11693 Stress in professional activities
11445 VIEWS ON FAMILY FEATURES IN THE MENTALITY OF UKRAINIANS
3530 CAUSES AND CONSEQUENCES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE FAMILY

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
28968 The Impact of Stress on Perceptions of the Future in Combat Participants
14823 Страх професійної нереалізації у студентів-психологів
3530 CAUSES AND CONSEQUENCES OF VIOLENCE AGAINST WOMEN IN THE FAMILY
3529 VIOLENCE AGAINST WOMEN IN FAMILY RELATIONS
1160 Dynamics of experience of stress at students: individually-psychological characteristics
1161 Dynamics of experience of stress at students of higher educational institutions

Міжнародні науково-дослідні проєкти (2)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
107 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Дослідження постдипломної кроскультурної супервізійної програми у галузі психологічного консультування та травмотерапії

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/проект_Ріджент.pdf 01.09.2016-30.06.2020
140 Учасник проекту Ріджент Університет (США) Характеристики і перспективи індивідуальної стійкості, стресу та благополуччя дорослих в Україні

Ольга Запорожець, PhD, факультет психології та консультування при Ріджент
університеті (США).http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/">http://www.regent.edu/spc/faculty/ph-d-olya/Наказ.PDF 01.04.2021-31.12.2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
87 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра практичної психології 4.9 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Tsyhanchuk

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
18 Цікаві дослідження в психологічній практиці фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23739/ 2018

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
39 Наукове дослідження ефективності «Постдипломної кроскультурної супервізійної програми в галузі психологічного консультування та Повноцінне дослідження 12.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6278-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-efektyvnosti-postdyplomnoi-kroskulturnoi-superviziinoi-prohramy-v-haluzi-psykholohichnoho-konsultuvannia-ta-travmoterapii-v-umovakh-sotsialno-ekonomichnoi-i-politychnoi 60
157 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 40

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
220 Модуль з ІКТ - document 18.12.2015
901 Дидактичний модуль - document 01.12.2017
1020 Фаховий модуль (стажування) - document 19.01.2012
1388 Лідерський модуль - document 01.02.2017
1396 Фаховий модуль (стажування) - document 19.01.2017
5258 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
5629 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 31.07.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
36 “Психологічне консультування місцевого населення у зоні бойових дій” Тематична зустріч Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 16.11.2016 2
37 “Гештальттерапія на кожен день” Гостьовий семінар Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 17.11.2016 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
234 Психологія релігії (6 курс) Інститут людини Магістр Денна 2015 600 18.12.2015
980 Експериментальна психологія (2 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Інститут людини Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3902 Інститут людини Психологія стресу та посттравматичний стресовий розлад: Психологія стресу (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 3 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
5617 Інститут людини Психологія стресу та посттравматичний стресовий розлад: Психологія стресу (5 курс, ПП, заочна) Магістр Заочна 7 не враховується 5 не враховується 27.12.2019
6283 Інститут людини Експериментальна психологія (2 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 не враховується 10.12.2020
6284 Інститут людини Експериментальна психологія (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6505 Інститут людини Когнітивна психологія (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8955 Інститут людини Експериментальна психологія (2 курс, ПП, КП, ПБ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 10 30.11.2021
9865 Інститут людини Когнітивна психологія (3 курс, ПП, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9866 Інститут людини Когнітивна психологія (3 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11868 Інститут людини Психодіагностика (3 курс, СП, ПС, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
654 Кафедра практичної психології 4,63 30.12.2016
1518 Кафедра практичної психології 4,67 12.01.2017
2356 Кафедра практичної психології 4,65 27.12.2018
3252 Кафедра практичної психології 4,86 28.12.2019
4141 Кафедра практичної психології 4,12 28.12.2020
4780 Кафедра практичної психології 4,54 28.12.2021

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
1 Лимар Тетяна Олексіївна Інститут людини VI Теоретична та прикладна психологія I document 2016

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (3)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
37 Черкасова Анастасія Андріївна Інститут людини V Загальна та соціальна психологія II document 2018
53 Овдієнко Анна Іванівна Інститут людини IV Загальна та соціальна психологія I document 2019
74 Шинкарьова Любов Володимирівна Інститут людини V Загальна та соціальна псигологія I - 2020