Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Особливості функціонування модальних усталених граматичних конструкцій в сучасній японській мові
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 2 1 0 2024.05.22 10:10:33 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 2 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
613 Факультет східних мов Кафедра східної культури і літератури 32.6 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Moskalyov

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9062 Питання сходознавства в Україні МОДУС «ВОЛОДІННЯ» В ТВОРІ ТАЕКО КОНО «СУМІСНА ВЛАСНІСТЬ» Харків document.pdf
9063 Питання сходознавства в Україні ТИПОЛОГІЯ ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ В ЯПОНСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ Харків document.pdf
9064 Питання сходознавствва в Україні МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В ЯПОНСЬКІЙ МОВІ Харків document.pdf
9060 “СХОДОЗНАВСТВО. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ” ЛЕКСИКА ВАСЕЙ-ЕЙҐО ЯК ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СУЧАСНІЙ ЯПОНІЇ Харків document.pdf
9061 “СХОДОЗНАВСТВО. АКТУАЛЬНІСТЬ ТА ПЕРСПЕКТИВИ” КОМПЛЕКС ПІДРУЧНИКІВ «МАРУГОТО» У ВИКЛАДАННІ ЯПОНСЬКОЇ МОВИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Харків document.pdf
2603 PHENOMENON OF MASS CULTURE AGAINST THE BACKGROUND OF EXPANSION OF LIBERAL PREREQUISITES FOR DEVELOPMENT OF PERSONAL SELF-EXPRESSION FORMS Mass principle of Japanese culture: origins and features London, UK document

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
22645 Особливості функціонування модальних усталених граматичних конструкцій сучасної японської мови

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
40901 Interdisciplinarity of Foreign Languages Education Design and Management in COVID-19

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
46781 Парадигмальний поворот в китайській прозі жанру 新历史小说: Від історії до постісторії
42502 Японська традиція та західне новаторство у творчості Накахари Чуї
33369 The narrator and chronotope in Can Xue's prose
42503 До проблеми семантичних трансформацій при перекладі Біблії на японську мову
22329 Mass principle of Japanese culture:origins and features

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
46781 Парадигмальний поворот в китайській прозі жанру 新历史小说: Від історії до постісторії
45954 Специфіка інтерпретації категорії модальності у сучасній японській лінгвістиці
45956 Деконструкція гендерності в творчості Банана Йосімото
45957 Структурні елементи хоррор-міфу та проблеми сучасності в неокайдані: на матеріалі роману К. Судзукі «Дзвінок»
42498 Перспективи використання нейромереж при вивченні та дослідженні японської мови
45960 Функціонально-семантичне поле персональності в сучасній японській мові
42502 Японська традиція та західне новаторство у творчості Накахари Чуї
44859 Наратор і хронотоп у прозі Цань Сюе
42503 До проблеми семантичних трансформацій при перекладі Біблії на японську мову

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
44925 Типологія гендерних відмінностей в японській та українській мовах
44861 Методи викладання фразеологічних одиниць в японській мові
44915 Методи викладання фразеологічних одиниць в японській мові
45347 Методи викладання фразеологічних одиниць в японській мові
44913 Модус «володіння» в творі Таеко Коно «Сумісна власність»
22331 Космогонічні функції слова в ранній японській культурі

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
80 Нанкінський університет (КНР) Наукове стажування 01.09.2018-31.12.2018

Нанкінський університет (КНР)

Учасник проекту -

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
54 Програма підтримки викладання японської мови Japan foundation Japan foundation Support Program for Organizations in Japanese-Language Education - - 2017
55 Програма стажування для іноземних дослідників Hakudo Fundation Hakudo Fundation Japanese Research Fellowship - - 2017
113 Japan foundation Support Program for Organizations in Japanese-Language Education Japan foundation Коллективний - 2018
117 Клас Конфуція Київського університету імені Бориса Грінченка Посольство Китайської Народної Республіки в Україні Коллективний - 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (9)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1090 Фаховий модуль (стажування) - document 26.09.2015
1207 Лідерський модуль Інший модуль document 03.10.2018
2268 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 20.06.2018
2496 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_pk.pdf 04.09.2018
2873 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 28.12.2018
4599 інше Інший модуль document 30.11.2020
5299 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
5661 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 13.11.2021
9134 Інший Інший модуль Москальов Дмитро Петрович.pdf 31.05.2023

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
46416 Історія японської мови

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
996 Актуальні проблеми літературознавства (5 курс, ФІН, денна) Інститут філології Магістр Денна 2021 301 05.05.2021

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
10440 Інститут філології Актуальні проблеми літературознавства (5 курс, ФІН, денна) Магістр Денна 7 не враховується 10 30.11.2021
10523 Інститут філології Практикум східної мови (японська мова) (2 курс, ФЯ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
392 Кафедра східних мов і перекладу 4,19 29.12.2016
1296 Кафедра східних мов і перекладу 4,80 12.01.2017
2131 Кафедра східних мов і перекладу 4,76 27.12.2018
2694 Кафедра східних мов і перекладу 4,83 28.12.2019
3909 Кафедра східних мов і перекладу 4,45 28.12.2020
4341 Кафедра східних мов і перекладу 4,61 28.12.2021
5990 Кафедра східної культури і літератури 4,55 30.12.2022
6864 Кафедра східної культури і літератури 4,40 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
96 Мазнєв Сергій Сергійович Інститут філології III Прикладна лінгвістика II - 2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
175 Оленич Олексій Петрович III Східні мови I 2021

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
171 Гендзьора Олена Олександрівна Інститут філології V І Всеукраїнський конкурс художніх перекладів з китайської мови Київський університет імені Бориса Грінченка 2020 Всеукраїнський I -
267 Бадуліна Валерія Євгеніївна Інститут філології II ІІ Всеукраїнський конкурс українсько-китайських художніх перекладів Київ 2021 Всеукраїнський II document