Додаткові відомості

Освіта
Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2000 р.
Перелік місць роботи
МДЦ "АРТЕК", Політехнічний коледж Луганського національного аграрного університету, ліцей "Престиж", Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
Теми дисертацій (захищених)
Теоретико-методичні основи інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів
Громадська активність
Член експертної комісії з математики МОН України (наказ МОН України № 95 від 22.01.2021 р.)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
22 115 8 2024.06.20 06:00:41 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
9 Кафедра комп'ютерних наук і математики AAK-2139-2020 14 2 2021 https://publons.com/researcher/3394167/volodymyr-proshkin/
249 Кафедра математики і фізики AAK-2139-2020 14 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1979915
381 Кафедра математики і фізики AAK-2139-2020 14 3 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1979915

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 844 16 27 2024.06.22 10:14:31 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 721 15 25

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
276 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра математики і фізики 215.3 6 2023 https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr_Proshkin

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9833 Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning USING BLOOM'S TAXONOMY TO ASSESS INFORMATION HYGIENE SKILLS Uniwersytet Śląski w Katowicach document.pdf
9834 Conference on Digital Tools in Mathematics Education The use of digital technologies to improve the conceptual understanding of mathematics in university students University of Catania document.pdf
8160 Conference on Intercultural Education Intercultural communication at the digital age Cieszyn document.pdf
8162 10th Workshop on Cloud Technologies in Education Cloud service Blogger as effective communication tool of teacher and students at the University Kryvyi Rih document.pdf
8161 The 5th International Workshop on Augmented Reality in Education Using online services to create comics with elements of AR in the educational process of elementary school Kryvyi Rih document.pdf
8163 XIV International Conference on Mathematics, Science and Technology Education STEM education in the context of improving the science and mathematics literacy of pupils Kryvyi Rih document.pdf
8164 XIV International Conference on Mathematics, Science and Technology Education Improving the quality of mathematical education of pupils: diagnostics and analytics Kryvyi Rih document.pdf
6967 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ THE MAIN PROBLEMS OF USING COMPUTER MATHEMATICAL TOOLS IN UNIVERSITY EDUCATION Мелітополь document.pdf
6968 ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ І КОМП’ЮТЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ ТА НАУЦІ ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ І СЕРВИСІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ Київ document.pdf
5802 Theoretcal and Practcal Aspects of Distance Learning DETERMINING THE READINESS OF TEACHERS AND STUDENTS FOR DISTANCE LEARNING AND FURTHER PROSPECTS FOR ITS DEVELOPMENT Cieszyn document.pdf
4729 Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning – DLCC2019 DIGITAL COMPETENCE: ABILITIES OF A LECTURER AND EXPECTATIONS OF STUDENTS (UKRAINIAN-POLISH CONTEXT) Катовіце document.pdf
4794 ICTERI. ICT in Education, Research and Industrial Applications Cloud-oriented Training Technologies as a Means of Forming the XXI Century Skills of Future Mathematics Teachers Херсон document

Монографії (колективні) (18)

ID Назва Рік
48066 Using moodle for inquiry-based learning in mathematics
43704 Online education at a modern university: tools for interactive learning
43705 Special course on information hygiene as a tool for developing youth’s ability to resist informational influences
40116 On the use of social networks in teachers’ career guidance activities
40115 The templates methods in e-learning of higher mathematics
36988 Розвиток професійної мобільності учителів в умовах неформальної освіти
40475 Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики засобами цифрових технологій
37595 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті й науці
41826 Якість природничо-математичної освіти учнів шкіл міста Києва: аналітичний звіт
34201 Distance learning: on the way to developing a new didactic model of university education
34200 Use of specialized software for the development of visual thinking of students and pupils
31739 Організація освітнього процесу в школах України в умовах карантину: аналітична записка
27958 High school teacher competence in change
29717 Статистичний аналіз сформованості компетенцій викладачів вищої школи в добу змін…
25384 Компетенції викладачів вищої школи в добу змін: діагностика та аналітика (за результатами дослідження в Київському університеті імені Бориса Грінченка)
22156 Педагогічні технології в сучасних наукових дослідженнях: досвід та інновації
15953 Педагогічна система інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів
36789 Вища освіта: досвід і перспектива

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (32)

ID Назва Рік
48773 Digitalizing Production and Industry through 4.0 Technologies Implementation
47859 Organization of Independent Work of Students in LMS Moodle Using a Metacognitive Approach (on the Example of Physical and Mathematical Disciplines)
45680 Formation of High School Students’ Resistance to Destructive Information Influences
40936 Doctoral Education in Ukraine: the Application of Digital Tools and Services by Doctoral Students under COVID-19 Pandemic
41401 Improving the quality of mathematical education of pupils: diagnostics and analytics
41400 STEM education in the context of improving the science and mathematics literacy of pupils
40775 Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods
39479 The Use of Cloud-Oriented Learning Technologies in the Digital Competencies Formation of the Future Specialists in Socionomics
41798 Mathematical Modeling as a Tool for Interdisciplinary Training of Computer Sciences and Cybersecurity Students
40116 On the use of social networks in teachers’ career guidance activities
36929 The development and use of mobile app AR Physics in physics teaching at the university
40115 The templates methods in e-learning of higher mathematics
35544 Training pre-service mathematics teacher to use mnemonic techniques
36676 Methodology of formation of modeling skills through GeoGebra cloud service based on a constructive approach
32764 The Use of Digital Visualization Tools to Form Mathematical Competence of Students
32543 Using a virtual digital board to organize student’s cooperative learning
32937 Development of AR-applications as a promising area of research for students
34201 Distance learning: on the way to developing a new didactic model of university education
31685 E-learning as a mean of forming students’ mathematical competence in a research-oriented educational process
34200 Use of specialized software for the development of visual thinking of students and pupils
32381 Компетентнісний розвиток викладачів вищої школи засобами цифрових технологій
28347 Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
27680 Cloud-oriented Training Technologies as a Means of Forming the XXI Century Skills of Future Mathematics Teachers
27694 Використання комп'ютерно орієнтованих засобів геометрії у процесі формування критичного мислення майбутніх учителів математики
30068 Automation of mathematical knowledge control within dynamic mathematics programs
30066 Digital competence: abilities of a lecturer and expectations of students (Ukrainian-Polish context)
29716 Preparation content updating of future dentists to professional interaction
26962 The Study of the Higher School Lecturer's Competence in Ukraine: Diagnostics and Analytics
31684 The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects)
28157 Using the e-learning course “Analytic Geometry” in the process of training students majoring in Computer Science and Information Technology
31041 Using the Proteus virtual environment to train future IT professionals
23700 Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (18)

ID Назва Рік
48907 Інтеграція навчальної і науково-дослідницької діяльності в процесі формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів
48905 The use of digital technologies in education: the case of physics learning
40936 Doctoral Education in Ukraine: the Application of Digital Tools and Services by Doctoral Students under COVID-19 Pandemic
44592 World Practices of STEM Education Implementation: Current Problems and Results
35623 Development of pedagogical technology of prognostic competence formation in future computer science bachelors
37262 Implementation of pedagogical technology for future marketologist leadership competence formation into the practice of university education
33069 Mathematical preparation of students for their professional self-realization in modern innovative society
31042 Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи: досвід ЗВО України та європейських країн
25391 Застосування комп’ютерних математичних інструментів у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики
22162 The modern trends in future foreign language teachers` training to ict usage in their future career
23702 Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики у процесі професійної підготовки
15606 Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
15953 Педагогічна система інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській підготовці майбутніх учителів
15968 Система контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення «Вищої математики»
15966 Формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
12381 Педагогічна система як предмет наукового дослідження
36789 Вища освіта: досвід і перспектива
10620 Современные тенденции подготовки магистрантов педагогического образования

Фахові видання, що затверджені МОН (32)

ID Назва Рік
48907 Інтеграція навчальної і науково-дослідницької діяльності в процесі формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів
37597 Зміст вибіркової дисципліни «Цифрові технології в освіті» як засіб формування цифрової компетенції в майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей
36683 Проєктні методи навчання як тренди фахової підготовки майбутніх фахівців ІТ
36700 Результати експерименту з формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук
36438 Упровадження педагогічної технології формування прогностичної компетентності майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук у практику університетської освіти
31481 Соціально-гуманітарна підготовка майбутніх магістрів природничих спеціальностей засобами цифрових технологій
31761 Технологія трансмедіа як сучасний педагогічний феномен
28347 Організація контролю та аналізу успішності студентів закладів вищої освіти засобами соціальних сервісів
27694 Використання комп'ютерно орієнтованих засобів геометрії у процесі формування критичного мислення майбутніх учителів математики
31042 Розвиток соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи: досвід ЗВО України та європейських країн
30535 Соціально-комунікативна компетентність майбутніх викладачів вищої школи: стан та очікування
23700 Організація науково-дослідної роботи студентів гуманітарних спеціальностей засобами хмаро орієнтованих технологій
25393 Теоретичні та практичні аспекти підготовки майбутніх учителів математики до використання засобів комп'ютерної візуалізації
25646 Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх учителів природничо-математичних спеціальностей засобами інтернет-технологій
23647 Формування критичного мислення майбутніх учителів математики засобами геометрії
22157 Геометричні задачі на побудову як дієвий інструментарій формування навичок ХХІ століття
22160 Графічна підготовка майбутніх інженерів як сучасна педагогічна проблема
22159 Освітні веб-ресурси в професійній підготовці майбутніх учителів
22158 Педагогічна технологія формування в учнів навичок ххі століття при розв’язуванні геометричних задач на побудову
23702 Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики у процесі професійної підготовки
22161 Формування проектно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів засобами ІКТ
15605 STUDENTS’ SCIENTIFIC ACTIVITIES AS A MAJOR COMPONENT IN FUTURE TEACHERS’ UNIVERSITY TRAINING
15606 Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
15952 Моніторинг ефективності університетських наукових досліджень як засіб забезпечення якості професійної підготовки студентів
15951 Навчання, засноване на дослідженнях: від ідеї до реалізації
15968 Система контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення «Вищої математики»
15966 Формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю
12707 Аналіз реальної практики формування дослідницької компетентності майбутніх учителів
13215 Підготовка майбутніх учителів до виховання соціально здорової молоді засобами дослідницької роботи
12381 Педагогічна система як предмет наукового дослідження
10621 Діагностика інтеграції науково-дослідної та навчальної роботи в університетській освіті
13688 Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (18)

ID Назва Рік
47558 Cloud Service Blogger as Effective Communication Tool of Teacher and Students at the University
47556 Mnemonic Techniques and Formation of Teachers’ Ability to Use Them
47555 Pre-Service Teachers’ Preparation for Students’ Computer Modeling Skills Formation (on the Example of GeoGebra)
47557 Using Online Services to Create Comics with Elements of AR in the Educational Process of Elementary School
45649 Digital Learning Space to Improve the Conceptual Understanding of Mathematics of non-Mathematical Specialties Students
36691 The main problems of using computer mathematical tools in university education
36690 Використання цифрових інструментів і сервісів в умовах дистанційної освіти
32426 Використання прийомів мнемотехніки в процесі навчання математики
25441 Інформаційні технології у науково-дослідній роботі студентів ВНЗ
25442 Організація науково-дослідної роботи студентів засобами хмаро орієнтованих технологій
25440 Применение ИКТ будущими учителями филологии
22167 Застосування інформаційних технологій для організації наукової роботи студентів
22163 Навчання, засноване на дослідженнях: досвід Київського університету імені Бориса Грінченка
22165 Основные подходы к привлечению будущих учителей к работе в научных подразделениях университета
15949 НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ОБУЧЕНИЯ
12707 Аналіз реальної практики формування дослідницької компетентності майбутніх учителів
12385 Педагогічні системи в наукових дослідженнях
10619 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Роль учасника Організація, що впроваджує Назва проєкту Координатор проєкту Документ, що засвідчує Період реалізації
135 Учасник проекту Міжнародний фонд Відродження Ініціативи з розвитку аналітичних центрів в Україні

“Ініціатива з розвитку аналітичних центрів” міжнародного фонду «Відродження» у партнерстві з Ініціативою
відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні». 

наказ №742 (1).pdf 01.07.2020-30.10.2021

Індексування публікацій у Scopus, WoS (11)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
51 The usage of digital technologies in the university training of future bachelors (having been based on the data of mathematical subjects) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31684/ 2020
59 Using the Proteus virtual environment to train future IT professionals http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31041/ 2020
78 Digital competence: abilities of a lecturer and expectations of students (Ukrainian-Polish context) http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30066/ 2021
82 Automation of mathematical knowledge control within dynamic mathematics programs http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/30068/ 2021
88 Methodology of formation of modeling skills through GeoGebra cloud service based on a constructive approach https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/36676/ 2021
132 Using the Yammer cloud service to organize project-based learning methods https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40775/ 2022
162 On the use of social networks in teachers’ career guidance activities https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40116/ 2022
163 The templates methods in e-learning of higher mathematics https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40115/ 2022
181 Mathematical Modeling as a Tool for Interdisciplinary Training of Computer Sciences and Cybersecurity Students https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41798/ 2022
230 Use of specialized software for the development of visual thinking of students and pupils https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34200/ 2022
231 Distance learning: on the way to developing a new didactic model of university education https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34201/ 2022

Реєстр наукових публікацій (4)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
16 Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів математики в процесі професійної підготовки фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23702/ 2018
21 Формування IКТ-компетентностi майбутніх учителiв природничо-математичних спеціальностей засобами iнтернет-технологiй фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25646/ 2018
440 World Practices of STEM Education Implementation: Current Problems and Results наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/44592/ 2023
525 The use of digital technologies in education: the case of physics learning International наукове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/48905/ 2024

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
318 Academy of Education, Poland Викладання 01-30.05.2022 Prof. Zenon Gajdzica Учасник програми document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
25 Малі гранти 21720008 Вишеградський фонд Компетенції викладача вищої школи в добу змін 01.12.2017 – 31.12.2018 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (11)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
1 Нобелеанти з економіки США як взірець для сучасної української молоді Посольство США в Україні - лист_підтвердження.docx 2017
81 Формування навичок критичного мислення сучасних старшокласників за допомогою геометрії Посольство США Коллективний - 2018
92 Формування навичок критичного мислення сучасних старшокласників засобами геометрії Ф84 - конкурсу на гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень у 2019 році Коллективний - 2018
255 Модуль Жана Моне «Дослідження економічних процесів Європейського Союзу та України методами математичного моделювання» Європейська комісія, програма ім. Жана Моне Коллективний - 2019
395 School mathematical education in the countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
461 Визначення меж фінансової ефективності здобуття загальної середньої освіти в Україні Національний фонд досліджень України. Конкурс «Наука для безпеки людини та суспільства» Коллективний - 2020
543 Mathematical education in the countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
649 Mathematical and Cybersecurity Education in the Countries of the European Union Програма імені Жана Моне Коллективний - 2022
722 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Erasmus KA203 Коллективний - 2022
764 Formation of youth resilience to disinformation and propaganda for the sake of European security Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2023
811 ResIPth Erasmus+ Jean Monnet Коллективний - 2024

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
289 Наукове дослідження Isaac Newton Institute Виграно VProshkin.pdf 2023
312 Наукове дослідження Isaac Newton Institute Виграно Doc3.pdf 2024

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
7 "Теоретичні і практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці" Етап дослідження 12.2018 http://fitu.kubg.edu.ua/naukova-diialnist-kafedry/2-uncategorised/173-naukova-tema-kafedry.html
85 Теоретичні та практичні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій в освіті і науці Повноцінне дослідження 03.2021 https://fitu.kubg.edu.ua/informatsiya/news/podiji/1463-zvit-pro-naukovo-doslidnu-robotu-teoretychni-ta-praktychni-aspekty-vykorystannia-matematychnykh-metodiv-ta-informatsiinykh-tekhnolohii-v-osviti-i-nautsi-kafedry-kompiuternykh-nauk-i-matematyky.html

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
346 Факультет інформаційних технологій та математики Кафедра математики і фізики Аналітик-дослідник 08.04.2024

Підвищення кваліфікації (13)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1117 Фаховий модуль (стажування) - document 23.09.2014
1264 Дослідницький модуль - document 13.12.2016
1444 Лідерський модуль - document 01.02.2017
2481 Модуль з ІКТ Інший модуль sert_kurs_04_16_18.pdf 16.04.2018
3749 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 12.12.2019
4292 Інше Інший модуль document 28.09.2020
4561 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
5605 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_661_01.10.2021_ЕНК.pdf 01.10.2021
6512 інше Інший модуль document 10.05.2022
7216 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
7836 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 01.06.2023
8181 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_308_06.06.2023_compressed (1).pdf 06.06.2023
8629 Інший Інший модуль Professor Volodymyr Proshkin.pdf 19.09.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
210 Заняття за освітньою програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету (дослідницький модуль; дост Підвищення кваліфікації Київський університет імені Бориса Грінченка 25.11.2016 5
657 Докторська школа для аспірантів і докторантів України Науковий семінар Київський університет імені Бориса Грінченка 01.02.2016 5
1020 Наукові дослідження у ВНЗ: перспективи та можливості Науковий семінар Факультет інформаційних технологій та управління 02.12.2016 5

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
31868 Вища математика для бакалаврів економічних спеціальностей (1 частина)

Навчальні та методичні матеріали (3)

ID Назва Рік
43539 Кваліфікаційна магістерська робота Навчально-методичний посібник для магістрантів галузі знань 11 «Математика та статистика» спеціальності 111 «Математика»
19136 Методичні рекомендації до професійної (асистентської) практики студентів ОР «магістр» галузі знань 11 «Математика та статистика» (спеціальність 111 «Математика») і 12 «Інформаційні технології» (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»)
22170 Кваліфікаційна магістерська робота : Навчально-методичний посібник для магістрантів галузі знань 11 «Математика та статистика» спеціальності 111 «Математика»

Сертифіковані ЕНК (7)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
363 Вища математика: Геометрія (1 курс, ІНФ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2018 264 16.04.2018
808 Теорія систем і системний аналіз (5 курс, ІАН, денна) Факультет інформаційних технологій та управління Магістр Денна 2020 706 11.11.2020 21/22 н.р.
809 Математичне моделювання (5 курс, МАТ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2020 706 11.11.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1079 Математика для фінансистів/економістів (1 курс, ФіК, ЕМУ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2021 661 01.10.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.
1256 Математика в економіці (1 курс, ЕК, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 22/23 н.р.
1515 Історія та філософія математики (5 курс, МАТ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2023 308 06.06.2023
1621 Математичне моделювання (5 курс, МАМ, денна) Факультет інформаційних технологій та математики Магістр Денна 2023 786 04.12.2023

Використання ЕНК (22)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6172 Факультет інформаційних технологій та управління Вища та прикладна математика (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
6485 Факультет інформаційних технологій та управління Історія та філософія математики (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6595 Факультет інформаційних технологій та управління Математична логіка і теорія алгоритмів (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
6596 Факультет інформаційних технологій та управління Математична логіка і теорія алгоритмів (2 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7207 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ігор (6 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7489 Факультет інформаційних технологій та управління Математика для фінансистів (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
7499 Факультет інформаційних технологій та управління Математичне моделювання (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 9 5 10 10.12.2020
8302 Факультет інформаційних технологій та управління Математика в економіці (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
8303 Факультет інформаційних технологій та управління Математична логіка (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 10.12.2020
8826 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія систем і системний аналіз (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 7 5 10 31.12.2020
9065 Факультет інформаційних технологій та управління Математика для фінансистів (1 курс, ФІК, денна) Бакалавр Денна 8 4 10 30.11.2021
9765 Факультет інформаційних технологій та управління Історія та філософія математики (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9801 Факультет інформаційних технологій та управління Вища та прикладна математика (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10302 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ігор (2 курс, МАТ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 30.11.2021
10310 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія систем і системний аналіз (5 курс, ІАН, денна) Магістр Денна 8 5 3 30.11.2021
10426 Факультет інформаційних технологій та управління Математичне моделювання (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 7 5 3 30.11.2021
10892 Факультет інформаційних технологій та управління Теорія ігор (6 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
11891 Факультет інформаційних технологій та управління Математика в економіці (1 курс, ЕК, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 31.12.2021
11922 Факультет інформаційних технологій та управління Математична логіка і теорія алгоритмів (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2021
12478 Факультет інформаційних технологій та математики Математичне моделювання (5 курс, МАТ, денна) Магістр Денна 10 5 3 31.12.2022
12829 Факультет інформаційних технологій та математики Математика для фінансистів/економістів (1 курс, ФІК, ЕК, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 31.12.2022
13779 Факультет інформаційних технологій та математики Математичне моделювання (5 курс, МАМ, денна) Магістр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
149 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4.6 20.05.2016
1373 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,60 12.01.2017
2208 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,76 27.12.2018
3212 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,70 28.12.2019
3992 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,67 28.12.2020
4737 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,64 28.12.2021
5487 Кафедра математики і фізики 4,76 30.12.2022
6376 Кафедра математики і фізики 4,69 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
18 Гацько Валентина Василівна Факультет інформаційних технологій та управління VI Професійна освіта III document 2018

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
21 Радченко Світлана Сергіївна VI Міжнародний конкурс студентських наукових робіт Міжнародний рівень document 2018
36 Панасюк Ольга Леонідівна,
Розумна Валерія Андріївна
V Міжнародний конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності "Професійна освіта (за спеціалізацією)" Міжнародний рівень document 2020

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
3 Радченко Світлана Сергіївна V Педагогічні науки I 2017
55 Радченко Світлана Сергіївна VI Професійна освіта I 2018