Додаткові відомості

Освіта
Національна музична академія ім. П. І.Чайковського, 2001р.
Перелік місць роботи
20років
Теми дисертацій (захищених)
Формування фахової компетентності майбутніх вчителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 59 3 2 2024.05.21 12:46:13 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 50 3 2

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
955 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу 0 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Svitailo

Конференції (2)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9455 VII Міжнародні науково-практичні читання пам'яті академіка Анатолія Авдієвського Сучасне хорове виконавство м.Київ document
9456 Академік Олег Семенович Тимошенко: педагог, науковець, громадський діяч Сучасна диригентсько-хорова освіта: традиції й інновації м.Київ document

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
46370 Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки
46421 Формування хормейстерських компетентностей у процесі розучування вокального твору (на прикладі хорової обробки «Ой на горі сніг біленький»)
40526 Підготовка викладачів музичного мистецтва у класі вокального ансамблю
40504 Формування фахових компетентностей вчителя музичного мистецтва (на прикладі роботи над хоровим твором С. Людкевича «Сонце заходить»)
40724 Методичний дискурс диригентсько-хорової підготовки вчителя музичного мистецтва
40706 Формування фахової компетентності майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовки
14765 Диригентсько-хорова підготовка учителів музики в системі вищої професійної освіти

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
40725 Диригентсько-хорова підготовка вчителя музичного мистецтва
43051 Хорознавчий тезаурус вчителя музичного мистецтва
46419 Формування хорознавчого тезауруса майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки
14530 Диригентсько-хорова підготовка учителів музики в системі вищої професійної освіти
5294 Компетентнісна підготовка викладача музичного мистецтва
1922

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
294 Підготовка викладачів музичного мистецтва у класі вокального ансамблю фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/40526/ 2022
474 Формування хормейстерських компетентностей у процесі розучування вокального твору (на прикладі хорової обробки «Ой на горі сніг біленький») фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/46421/ 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1230 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.04.2018
1571 Модуль з ІКТ - 392 від 12.06.2017.pdf 12.06.2017
2611 Лідерський модуль Інший модуль document 13.11.2018
6304 Цифровий модуль Інший модуль document 24.05.2022
7601 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 04.04.2023
8045 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_178_04.04.2023.pdf 04.04.2023

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
14757 Методика роботи з дитячим хоровим колективом

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
332 Хорознавство (4 курс, ММб) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2017 392 12.06.2017
1432 Методика роботи з вокальним ансамблем (3 курс, ММ(СС), денна) Факультет музичного мистецтва і хореографії Бакалавр Денна 2023 178 04.04.2023

Використання ЕНК (4)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
7535 Інститут мистецтв Методика роботи з вокальним ансамблем (3 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
9975 Інститут мистецтв Методика роботи з вокальним ансамблем (3 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
12869 Факультет музичного мистецтва і хореографії Університетські студії (1 курс, ІВО, ІВФ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13162 Факультет музичного мистецтва і хореографії Методика роботи з вокальним ансамблем (3 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (10)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
732 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,59 30.12.2016
889 ЦК музики і хореографії 5,00 31.12.2016
1413 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,92 12.01.2017
1749 ЦК музики і хореографії 3,80 22.12.2018
2247 Кафедра хореографії 4,92 27.12.2018
2843 Кафедра хореографії 4,57 28.12.2019
4030 Кафедра хореографії 4,91 28.12.2020
4268 Кафедра академічного та естрадного вокалу 5,00 28.12.2021
5495 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,84 30.12.2022
6385 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,69 30.12.2023