Додаткові відомості

Освіта
1990-1993р. - Академічний центр управління, бізнесу і права Міжнародної
Академії Наук (Сан-Маріно), спеціалізація "Маркетинг"; спеціальність
"Маркетинг-директор, консультант по ринку";
2001-2004рр. - Донецьке училище культури, спеціальність "Народна художня
творчість", спеціалізація "Організатор культурно-досуговой діяльності,
режисер свят, що театралізуються, і обрядів";
2004-2009рр. - Київський національний університет культури і мистецтв,
інститут кіно і телебачення, спеціалізація "Режисура театру, кіно і
телебачення", спеціальність "Режисер кіно і телебачення" , магістр
2012-2015рр. - Аспірантура Національного педагогічного університету ім.
М.П. Драгоманова, спеціальність «Філософія освіти», дисертація «Філософія
організації культурного простору університету», кандидат філософських наук
Перелік місць роботи

2000 – 2004рр. - Міська молодіжна організація "Слов'янський експериментальний театр "Безіменна планета" керівник, головний режисер;
2001 - 2004 рр. - Дитячий єврейський театр "Легенда" при слов'янській міській єврейській общині, режисер;
2009 - 2010 рр. - телекомпанія "С плюс" м. Слов'янськ, режисер розважальних і музичних програм, за договором;
2010 - 2015 рр. - Київський університет імені Б. Грінченка, режисер, старший викладач кафедри естрадного та академічного вокалу Інституту мистецтв

Теми дисертацій (захищених)
Філософія
організації культурного простору університету
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2024.05.27 06:03:07 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 0 0 0 2023.03.14 15:05:24 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 0 0 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
255 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу 2.5 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Lievit

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7340 Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція: ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ РЕЖИСЕРІВ ЕСТРАДИ Київ document.pdf
4714 VI Міжнародна нуково-практична конференція \ Філософія культури як філософія розуміння Умань document
5206 III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція \ Специфіка викладання "Режисури естрадного номеру" для студентів напряму підготовки "Сольний спів" з урахуванням викликів сьогодення м. Слоі'янськ document
3133 «Єдиний освітній простір Україна ‒ ЄС» University Autonomy as a Sociocultural Concept м. Пореч, Хорвітія document
3073 Професійна мистецька освята і художня культура: виклики ХХІ століття Принципи організації культурно-освітнього простору класичного університету м. Київ document
3136 «СИНЕРГІЯ В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ» ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ м. Київ document
1951 Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи Специіка естрадного вокального виконавства в мистецькій освіті м. Київ document
2097 «ДОБА РЕФОРМАЦІЇ: ДЕРЖАВА, СУСПІЛЬСТВО, КУЛЬТУРА» Традиції театру доби Реформації в сучасному видовищному мистецтві м. Київ document
1626 Міжнародна інтернет-конференція «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій» «Провідні цінності культурного простору сучасного університету в демократичному суспільстві» м. Слов`янськ document
2066 "Культурні і креативні індустрії:історія, теорія та сучасні практики" Концерт вокальної музики в дискурсі сучасних культурних практик. м. Київ document
2103 "Національні культури в глобалізованому світі" Режисерська візуалізація концертів естрадної музики м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
45971 Implementation of Steam Technologies for Building Digital Competence of Future Music Art Teachers
31448 Experimental and Research Verification of the Methodology of Forming the High School Students’ Artistic Taste for the Vocal Heritage (Late XIX-Early XX Century)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
48619 Розвиток soft skills у контексті сталого розвитку освіти
41724 Навчальний курс «Медіаграмотність» як інструмент формування медіакомпетентності майбутніх артистів-вокалістів
42928 До питання створення сценічного образу студентів-вокалістів
40253 Неформальна освіта педагога в контексті реалізації концепції освіти впродовж життя
38732 Методика організації самостійної підготовки студентів-вокалістів до постановки естрадних номерів
31312 Засоби театральної педагогіки в професійній підготовці майбутніх вокалістів
24232 Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
23884 University Autonomy as a Sociocultural Concept
23461 Постмодерністський дискурс культурного простору вищого навчального закладу

Фахові видання, що затверджені МОН (11)

ID Назва Рік
48619 Розвиток soft skills у контексті сталого розвитку освіти
46584 PR-технології в АРТ-культурному просторі: взаємодія між PR-стратегіями та просуванням артиста-вокаліста
41724 Навчальний курс «Медіаграмотність» як інструмент формування медіакомпетентності майбутніх артистів-вокалістів
42928 До питання створення сценічного образу студентів-вокалістів
40253 Неформальна освіта педагога в контексті реалізації концепції освіти впродовж життя
38732 Методика організації самостійної підготовки студентів-вокалістів до постановки естрадних номерів
28583 E-portfolio as a tool for professional development and assessment of the prospective singers
24232 Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
24211 Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
19344 Деякі аспекти філослфії вищої освіти в умовах глобалізації та інформаційної революції, ринкових та демократичних перетворень
23461 Постмодерністський дискурс культурного простору вищого навчального закладу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (7)

ID Назва Рік
46581 Формування PR-компетентності у артистів-вокалістів у процесі фахової підготовки
38730 Тренінг як засіб формування професійної компетентності майбутніх режисерів естради
23889 Глобалізація: специфіка вивчення поняття
23884 University Autonomy as a Sociocultural Concept
20569 Специфіка естрадного вокального виконавства в мистецькій освіті
19346 Режисерська візуалізація концертів естрадної музики
16044 Структура культурного простору університету у сучасній системі вищої освіти України

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
108 Університет Пули (Хорватія) Підвищення кваліфікації 07.05 – 12.05.2018

Загребська школа економіки, менеджменту і права, м. Пула, Хорватія

Учасник проекту Стажировка.pdf

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
41 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Аналітик-дослідник 26.08.2022

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
302 системна участь протягом року в якості режисера мистецьких проектів для соціальних категорій 2017 10

Підвищення кваліфікації (18)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2495 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_pk.pdf 04.09.2018
3219 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4655 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5376 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.06.2021
5583 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 12.10.2021
5589 інше Інший модуль document 20.10.2021
5590 інше Інший модуль document 25.01.2021
5591 інше Інший модуль document 04.11.2021
7364 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_162_08.04.2022.pdf 08.04.2022
7740 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
8253 Роль соціального та емоційного інтелекту як найважливіших Soft Skills XXI століття в освітньому процесі Інший модуль document 16.04.2023
8254 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 15.10.2023
8258 Basic rules of cyber hygiene Інший модуль Лєвіт Д. - Базові правила інформаційної безпеки.pdf 04.12.2021
8260 Цифрові трансформації в освіті, бізнесі, ІТ та культурі Інший модуль Сертифікат_ПК-К-21-03_137.pdf 25.03.2021
8263 ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ Інший модуль №GDTfE-01-С-04577.pdf 15.08.2022
8265 ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ GOOGLE ДЛЯ ОСВІТИ Інший модуль document 25.08.2022
9064 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
9393 ШІ Цифровий модуль document 01.04.2024

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (18)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
3 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Режисер Сafe-99 Київ, бул І.Шамо 18/2 2020 document
38 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Режисер Фільм «Далекий крик мандрівних журавлів…» (поетично-музична фантазія за віршами Бориса Грінченка) Київ 2020 document
39 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Режисер Концерт вокальної музики «Пам’ять, закарбована у музиці» ( відеоверсія) Київ 2020 document
53 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Режисер Чоловічий концерт у жіночий день (онлайн-концерт) Київ, Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 2021 document
56 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Режисер Я несу в майбутнє слово незабутнє ( онлайн-проєкт до Дня української писемності та мови) Київ 2021 document
192 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Режисер До Дня скорботи і пам'яті жертв війни в Україні Україна, Київ 2023 document
195 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Сценограф вистави «Музичний антракт» до Дня української писемності Україна, Київ 2023 Музичний антракт до Дня української писемності та мови.html
208 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Сценограф вистави «Coloratura appassionata» Україна, Київ 2023 document
209 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Сценограф вистави «З Кобзарем у серці» Україна, Київ 2023 document
223 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Сценограф вистави «Красива осінь вишиває клени» Україна, Київ 2023 document
254 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Сценограф вистави "Ярослав Барнич – музика крізь континенти, музика крізь час"! Україна, Київ 2023 document
258 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Сценограф вистави «У серці осені» Україна, Київ 2023 document
275 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Сценограф вистави «Melodia Sentimental» Україна, Київ 2023 document
276 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Сценограф вистави «Amore della mia Vita» Україна, Київ 2023 document
353 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Режисер «Жовто-блакитне серце» Україна, Київ 2023 document
364 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Сценограф вистави «І золотої, і дорогої… моєї долі молодої…» Україна, Київ 2023 document
406 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Сценарист IIІ Всеукраїнський двотуровий Фестиваль-конкурс вокального мистецтва Vocal Seasons Україна, Київ 2023 document
412 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра академічного та естрадного вокалу Сценарист «Вона співа...» Україна, Київ 2023 document

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (6)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
132 Голосисті пастелі означених віх 30.04.2021 Музичний Київ document 30.11.2021
133 До дня народження Бориса Грінченка та Дня Університету Казка «Снігуронька» Музичний Україна, Київ До Дня Університету!.html 09.12.2021
138 До дня захисника України. «Омріяне… Нескорене… одвічне…» Театральний Україна, Київ _.. - Кафедра академічного та естрадного вокалу Університету Грінченка _ Facebook.html 14.10.2022
139 Я несу в майбутнє слово незабутнє… Vol 2 Музичний Україна, Київ Концерт до Дня української писемності та мови _Я несу в майбутнє слово незабутнє... Vol.2_..html 09.11.2022
140 День Гідності та Свободи «Вистояли на майдані – переможемо у війні» Музичний Україна, Київ День Гідності та свободи.html 21.11.2022
157 Білі лебеді Музичний Україна,Київ document 22.06.2023

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
55 Театральна майстерня 2017 20 - 19.12.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (3)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
469 Історія мистецтв: Історія театрального мистецтва (1 курс, ММ(СС), денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
1193 Менеджмент проєктної діяльності у музичному мистецтві (5 курс, ММ(СС), денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2022 162 08.04.2022
1702 Менеджмент проєктної діяльності у музичному мистецтві (5 курс, СС, денна) Факультет музичного мистецтва і хореографії Магістр Денна 2023 843 25.12.2023

Використання ЕНК (11)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6473 Інститут мистецтв Історія мистецтв: Історія театрального мистецтва (1 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 6 5 не враховується 10.12.2020
6846 Інститут мистецтв Постановка концертного номеру (3-4 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7042 Інститут мистецтв Режисура музичних заходів (3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8372 Інститут мистецтв Арт-менеджмент музичних проектів (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8400 Інститут мистецтв Виробнича практика зі спеціалізації (5 курс, ММ, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
10086 Інститут мистецтв Постановка концертного номеру (3-4 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10403 Інститут мистецтв Режисура музичних заходів (3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10913 Інститут мистецтв Арт-менеджмент музичних проектів (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11276 Інститут мистецтв Історія мистецтв (1-2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12770 Факультет музичного мистецтва і хореографії Менеджмент проєктної діяльності у музичному мистецтві (5 курс, ММ(СС), денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 31.12.2022
13645 Факультет музичного мистецтва і хореографії Менеджмент проєктної діяльності у музичному мистецтві (5 курс, СС, денна) Магістр Денна 10 не враховується 15 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
727 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,23 30.12.2016
1576 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,79 12.01.2017
2070 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,86 26.12.2018
2974 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,28 28.12.2019
3837 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,61 28.12.2020
5011 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,81 28.12.2021
5493 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,79 30.12.2022
6388 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,82 30.12.2023

Заходи мистецького спрямування (11)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
149 Творчий вечір Заслуженого діяча мистецтв Олега Мамченка особиста участь м. Київ, Оперна студія - 18.01.2017
152 “Натхнення. Музика. Любов” особиста участь Університет - 14.02.2017
155 Концерт єврейської пісні “Боу нашир” особиста участь м. Київ, Музей Шалом Алейхема - 16.03.2017
157 Мала філармонія “Фантазії окрилених мрій” особиста участь Університет - 26.04.2017
159 Концерт “Помни имя” особиста участь м. Київ, Музей Шалом Алейхема - 04.05.2017
163 “Під сигнатурой України” особиста участь м. Київ, Музей видатних діячів Української культури - 19.05.2017
165 Концерт єврейської пісні “Боу нашир. Vol.2” особиста участь м. Київ, Музей Шалом Алейхема - 14.10.2017
168 Мала філармонія “Одвічна мелодія” особиста участь Університет - 18.11.2017
169 “Музичні зустрічі в музеї Косенка” особиста участь м. Київ, музей-квартира Віктора Косенка - 10.11.2017
170 “Музичні зустрічі в музеї Косенка” особиста участь м. Київ, музей-квартира Віктора Косенка - 27.11.2017
171 Концерт єврейської пісні “Боу нашир запалює свічі” особиста участь м. Київ, КМАТОБ - 16.12.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (7)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
155 Міжнародний фестиваль-конкурс Intershow м. Новий Тарг, Польща 28.01.2017
156 Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв молодих виконавців «Кришталева мрія» м. Київ 28.02.2017
157 ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурсс «Одесса встречает друзей» м. Одеса 10.03.2017
158 ІXXI Відкритий молодіжний фестиваль “Студентська весна” м. Слов"янськ 10.04.2017
159 Відкритому конкурсі-фестивалі дитячої та юнацької творчості «ForteMusic-2017» м. Слов"янськ 17.04.2017
160 VIII Міжнародний фестиваль-конкурсь «Морская жемчужина» м. Одеса 15.08.2017
161 Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв молодих виконавців «Палаюча зірка» м. Київ 15.12.2017