Додаткові відомості

Освіта
1990-1993р. - Академічний центр управління, бізнесу і права Міжнародної
Академії Наук (Сан-Маріно), спеціалізація "Маркетинг"; спеціальність
"Маркетинг-директор, консультант по ринку";
2001-2004рр. - Донецьке училище культури, спеціальність "Народна художня
творчість", спеціалізація "Організатор культурно-досуговой діяльності,
режисер свят, що театралізуються, і обрядів";
2004-2009рр. - Київський національний університет культури і мистецтв,
інститут кіно і телебачення, спеціалізація "Режисура театру, кіно і
телебачення", спеціальність "Режисер кіно і телебачення" , магістр
2012-2015рр. - Аспірантура Національного педагогічного університету ім.
М.П. Драгоманова, спеціальність «Філософія освіти», дисертація «Філософія
організації культурного простору університету», кандидат філософських наук
Перелік місць роботи

2000 – 2004рр. - Міська молодіжна організація "Слов'янський експериментальний театр "Безіменна планета" керівник, головний режисер;
2001 - 2004 рр. - Дитячий єврейський театр "Легенда" при слов'янській міській єврейській общині, режисер;
2009 - 2010 рр. - телекомпанія "С плюс" м. Слов'янськ, режисер розважальних і музичних програм, за договором;
2010 - 2015 рр. - Київський університет імені Б. Грінченка, режисер, старший викладач кафедри естрадного та академічного вокалу Інституту мистецтв

Теми дисертацій (захищених)
Філософія
організації культурного простору університету
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
0 0 0 2017.05.15 18:50:41 Перейти на сторінку link

Scopus

Індекси цитування по публікаціям афільованим з Університетом

icon К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.07.01 06:02:49 Перейти до Scopus link

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7340 Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція: ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ РЕЖИСЕРІВ ЕСТРАДИ Київ document.pdf
4714 VI Міжнародна нуково-практична конференція \ Філософія культури як філософія розуміння Умань document
5206 III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція \ Специфіка викладання "Режисури естрадного номеру" для студентів напряму підготовки "Сольний спів" з урахуванням викликів сьогодення м. Слоі'янськ document
3133 «Єдиний освітній простір Україна ‒ ЄС» University Autonomy as a Sociocultural Concept м. Пореч, Хорвітія document
3073 Професійна мистецька освята і художня культура: виклики ХХІ століття Принципи організації культурно-освітнього простору класичного університету м. Київ document
3136 «СИНЕРГІЯ В КУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОСТІ» ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ м. Київ document
1951 Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи Специіка естрадного вокального виконавства в мистецькій освіті м. Київ document
2097 «ДОБА РЕФОРМАЦІЇ: ДЕРЖАВА, СУСПІЛЬСТВО, КУЛЬТУРА» Традиції театру доби Реформації в сучасному видовищному мистецтві м. Київ document
1626 Міжнародна інтернет-конференція «Професіоналізм педагога в умовах освітніх інновацій» «Провідні цінності культурного простору сучасного університету в демократичному суспільстві» м. Слов`янськ document
2066 "Культурні і креативні індустрії:історія, теорія та сучасні практики" Концерт вокальної музики в дискурсі сучасних культурних практик. м. Київ document
2103 "Національні культури в глобалізованому світі" Режисерська візуалізація концертів естрадної музики м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
31448 Experimental and Research Verification of the Methodology of Forming the High School Students’ Artistic Taste for the Vocal Heritage (Late XIX-Early XX Century)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (6)

ID Назва Рік
40253 Неформальна освіта педагога в контексті реалізації концепції освіти впродовж життя
38732 Методика організації самостійної підготовки студентів-вокалістів до постановки естрадних номерів
31312 Засоби театральної педагогіки в професійній підготовці майбутніх вокалістів
24232 Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
23884 University Autonomy as a Sociocultural Concept
23461 Постмодерністський дискурс культурного простору вищого навчального закладу

Фахові видання, що затверджені МОН (7)

ID Назва Рік
40253 Неформальна освіта педагога в контексті реалізації концепції освіти впродовж життя
38732 Методика організації самостійної підготовки студентів-вокалістів до постановки естрадних номерів
28583 E-portfolio as a tool for professional development and assessment of the prospective singers
24232 Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
24211 Естрадний вокальний номер: специфіка режисури
19344 Деякі аспекти філослфії вищої освіти в умовах глобалізації та інформаційної революції, ринкових та демократичних перетворень
23461 Постмодерністський дискурс культурного простору вищого навчального закладу

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (6)

ID Назва Рік
38730 Тренінг як засіб формування професійної компетентності майбутніх режисерів естради
23889 Глобалізація: специфіка вивчення поняття
23884 University Autonomy as a Sociocultural Concept
20569 Специфіка естрадного вокального виконавства в мистецькій освіті
19346 Режисерська візуалізація концертів естрадної музики
16044 Структура культурного простору університету у сучасній системі вищої освіти України

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій Індекс цитування Посилання на Scopus
167 Кафедра академічного та естрадного вокалу 57216990808 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216990808

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Gate Score Total Research Interest Рік Посилання
255 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу 0 1.6 2021 https://www.researchgate.net/profile/Dmytro_Lievit

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
108 Університет Пули (Хорватія) Підвищення кваліфікації 07.05 – 12.05.2018

Загребська школа економіки, менеджменту і права, м. Пула, Хорватія

Учасник проекту Стажировка.pdf

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
302 системна участь протягом року в якості режисера мистецьких проектів для соціальних категорій 2017 10

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
2495 Модуль з ІКТ Інший модуль 05-06_18_pk.pdf 04.09.2018
3219 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
4655 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
5376 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 03.06.2021
5583 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 12.10.2021
5589 інше Інший модуль document 20.10.2021
5590 інше Інший модуль document 25.01.2021
5591 інше Інший модуль document 04.11.2021

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (5)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
3 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Режисер Сafe-99 Київ, бул І.Шамо 18/2 2020 document
38 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Режисер Фільм «Далекий крик мандрівних журавлів…» (поетично-музична фантазія за віршами Бориса Грінченка) Київ 2020 document
39 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Режисер Концерт вокальної музики «Пам’ять, закарбована у музиці» ( відеоверсія) Київ 2020 document
53 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Режисер Чоловічий концерт у жіночий день (онлайн-концерт) Київ, Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка 2021 document
56 Інститут мистецтв Кафедра академічного та естрадного вокалу Режисер Я несу в майбутнє слово незабутнє ( онлайн-проєкт до Дня української писемності та мови) Київ 2021 document

Підготовка музичних, театральних, хореографічних проєктів (як режисер-постановник) (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
132 Голосисті пастелі означених віх 30.04.2021 Музичний Київ document 30.11.2021

Керівництво творчим, театральним гуртком (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
55 Театральна майстерня 2017 20 - 19.12.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
469 Історія мистецтв: Історія театрального мистецтва (1 курс, ММ(СС), денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019
1193 Менеджмент проєктної діяльності у музичному мистецтві (5 курс, ММ(СС), денна) Інститут мистецтв Магістр Денна 2022 162 08.04.2022

Використання ЕНК (9)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
6473 Інститут мистецтв Історія мистецтв: Історія театрального мистецтва (1 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
6846 Інститут мистецтв Постановка концертного номеру (3-4 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7042 Інститут мистецтв Режисура музичних заходів (3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
8372 Інститут мистецтв Арт-менеджмент музичних проектів (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
8400 Інститут мистецтв Виробнича практика зі спеціалізації (5 курс, ММ, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 31.12.2020
10086 Інститут мистецтв Постановка концертного номеру (3-4 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10403 Інститут мистецтв Режисура музичних заходів (3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10913 Інститут мистецтв Арт-менеджмент музичних проектів (2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11276 Інститут мистецтв Історія мистецтв (1-2 курс, ММ(СС), денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
727 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,23 30.12.2016
1576 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,79 12.01.2017
2070 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,86 26.12.2018
2974 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,28 28.12.2019
3837 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,61 28.12.2020
5011 Кафедра академічного та естрадного вокалу 4,81 28.12.2021

Заходи мистецького спрямування (11)

ID Назва заходу Вид участі / підготовки Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
149 Творчий вечір Заслуженого діяча мистецтв Олега Мамченка особиста участь м. Київ, Оперна студія - 18.01.2017
152 “Натхнення. Музика. Любов” особиста участь Університет - 14.02.2017
155 Концерт єврейської пісні “Боу нашир” особиста участь м. Київ, Музей Шалом Алейхема - 16.03.2017
157 Мала філармонія “Фантазії окрилених мрій” особиста участь Університет - 26.04.2017
159 Концерт “Помни имя” особиста участь м. Київ, Музей Шалом Алейхема - 04.05.2017
163 “Під сигнатурой України” особиста участь м. Київ, Музей видатних діячів Української культури - 19.05.2017
165 Концерт єврейської пісні “Боу нашир. Vol.2” особиста участь м. Київ, Музей Шалом Алейхема - 14.10.2017
168 Мала філармонія “Одвічна мелодія” особиста участь Університет - 18.11.2017
169 “Музичні зустрічі в музеї Косенка” особиста участь м. Київ, музей-квартира Віктора Косенка - 10.11.2017
170 “Музичні зустрічі в музеї Косенка” особиста участь м. Київ, музей-квартира Віктора Косенка - 27.11.2017
171 Концерт єврейської пісні “Боу нашир запалює свічі” особиста участь м. Київ, КМАТОБ - 16.12.2017

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (7)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
155 Міжнародний фестиваль-конкурс Intershow м. Новий Тарг, Польща 28.01.2017
156 Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв молодих виконавців «Кришталева мрія» м. Київ 28.02.2017
157 ІІІ Міжнародний фестиваль-конкурсс «Одесса встречает друзей» м. Одеса 10.03.2017
158 ІXXI Відкритий молодіжний фестиваль “Студентська весна” м. Слов"янськ 10.04.2017
159 Відкритому конкурсі-фестивалі дитячої та юнацької творчості «ForteMusic-2017» м. Слов"янськ 17.04.2017
160 VIII Міжнародний фестиваль-конкурсь «Морская жемчужина» м. Одеса 15.08.2017
161 Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв молодих виконавців «Палаюча зірка» м. Київ 15.12.2017