Додаткові відомості

Освіта
Київський державний інститут фізичної культури 1991 р.
Перелік місць роботи
Київська державна академія водного транспорту
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 1 1 0 2023.03.14 15:14:23 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 1 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
469 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра спорту та фітнесу 5 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Natalia_Gavrilova5

Конференції (12)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9687 The 9th International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (November 6-8, 2023) SPC “Sciconf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2023. C. 617-619. (публікація зі студентами) Сучасний стан рухової активності студентів. Київ document
9244 Здоров'я, фізичне виховання і спорт: перспективи та кращі практики: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції. 16-17 травня, 2023 р., Київ / Київ. ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред. О. В. Ярмолюк. – К.: Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2023. – 171 с. ВПЛИВ ОБ’ЄКТИВНИХ ТА СУБ’ЄКТИВНИХ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ НА СПОРТИВНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЄДИНОБОРЦІВ … Київ document
9264 ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ «ЛЮДИНА-ЛЮДИНА» м.Полтава document.pdf
7835 ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференціїФізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи" Кожанова Ольга, Гаврилова Наталія, Цикоза Євгенія. ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ФІГУРИ ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ СИЛОВИХ ВПРАВ У ТРЕНАЖЕРНОМУ ЗАЛІ В ОЗДОРОВЧОМУ ФІТНЕСІ … Київ document
6860 ІІІ Міжнародній науково-практичній онлайн-конференції «ЗДОРОВ’Я, ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ І СПОРТ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ Самопізнання майбутніх тренерів з обраного виду спорту у процесі вивчення дисципліни :"Університетські студії" м.Київ document
6440 Фізичне виховання,спорт та здоров'я людини: досвід,проблеми,перспективи. Фізичне виховання,спорт та здоров'я людини м.Київ document
3742 Фізичне виховання,спорт та здоров'я людини: досвід,проблеми,перспективи. Фізичне виховання,спорт та здоров'я людини м.Київ document
3148 Health, Physical Education and Sports: Perspectives and best Practices * Київ document.pdf
3104 Європейські цінності спортивної освіти * Київ document
1786 Всеукраїнськанауково-практична конференція "Фізичневиховання, спорт та здоров"ялюдини: досвід, проблеми, перспективи" (у цикліАнохінських читань) ОЦІНКА РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ВНЗ м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
134 ХХIII Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 'Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспектива розвитку' Профілактика травматизму на заняттях з художньої гімнастики засобами фізичного виховання м. Переяслав-Хмельницький document
133 І Міжнародна науково-практична конференція 'Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах' Мотиваційна орієнтація студентів до фізичної культури і здорового способу життя Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (1)

ID Назва Рік
23851 Analysis of the level of formation of communicative competence in future specialists on physical culture and sports

Фахові видання, що затверджені МОН (10)

ID Назва Рік
48783 Вплив сучасних технологій на фітнес індустрію
46294 Аналіз виступів збірної команди України з вільної боротьби на чемпіонатах світу та Європи U23
48870 Вплив сучасних технологій на фітнес індустрію
36554 Особливості корекції фігури жінок першого зрілого віку засобами шейпінгу з урахуванням типу статури
33505 Оздоровчий вплив системи "Стретчинг" на фізичний та психологічний стан жінок середнього віку
28301 Особливості тактичної підготовки гімнасток, які виступають у групових вправах
23688 Conductive mechanisms of psychological protection in sportsmen of different state
23457 Features of technical and tactical preparation of high school pupils by football
20593 The article considers the biological rhythms of an organism and their influence on the ability to work.
20057 Correction of body weight of children by means of fitness health

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
41698 Особливості корекції фігури жінок першого зрілого віку з використанням силових вправ у тренажерному залі в оздоровчому фітнесі
41713 Самопізнання майбутніх тренерів з обраного виду спорту у процесі вивчення дисципліни "Університетські студії: Лідерствослужіння"
27349 Аналіз результатів виступів спортсменів-одноборців на різних етапах підготовки
23903 Conditions and functions of communicative activity of future specialist in physical culture and sports
22071 Assessment of the development of coordination abilities of university students
16027 Профілактика травматизму на заняттях з художньої гімнастики засобами фізичного виховання
14012 Історичні аспекти становлення національної системи фізичного виховання
12133 Олімпізм - життєва філософія сучасного українського студента
11811 Мотиваційна орієнтація студентів до фізичної культури і здорового способу життя
7861 Формування здоров’язбережувальних компетенцій студентів у сучасному ВНЗ засобами фізичного виховання
19634 Уровень теоретической подготовленности студентов по базовым вопросам развития международного олимпийского движения

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
530 Угорський університет спортивних наук (Угорщина) Міжнародне стажування Еразмус+ 10-23.07.2023 Gabriela Sztojalovzky, IRO coordinator Учасник програми Havrylova_Erasmus2023.pdf

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
87 «Якість інклюзивної освіти та її експертна підтримка: зміна української парадигми у напрямі ЄС» Європейська комісія, Програма ім. Жана Моне Коллективний - 2018

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
299 Теоретико-практичні засади використання фітнес-технологій у фізичному вихованні та спорті Повноцінне дослідження 04.2023

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
201 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра спорту та фітнесу Аналітик-дослідник 21.10.2023

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (3)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
74 Степ-аеробіка 05.11.16 1
88 Учасник спортивно-оздоровчої програми для школярів м. Києва «Лідерство, спорт, успіх!» Протягом 2016 року 5
171 Системна робота впродовж відповідного етапу 01.04.2017-01.10.2017 5

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
170 Фаховий модуль (стажування) - document 03.06.2015
1171 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
5025 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.03.2021
5898 Цифровий модуль Інший модуль document 30.11.2021
8643 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_398_03.07.2023_compressed.pdf 03.07.2023
9005 Цифровий модуль Інший модуль наказ №842.pdf 25.12.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (3)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
279 Флешмоб студентів Університету до Дня фізичної культури та спорту України Масовий презентаційний захід Майдан поблизу державної адміністрації Оболонського району 10.09.2016 2
280 Майстер-клас з аєробіки на реалізацію спортивно-оздоровчої програми для школярів м. Києва «Лідерство, спорт, успіх!» Майстер-клас Університет (вул.Тимошенка, 13Б, корпус 1, ауд.229) 01.11.2016 2
281 Інноваційний практико-орієнтований навчальний проект «Конкурс віршованих руханок серед студентів першого курсу» Майстер-клас - конкурс Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту (вул. Старосільська, 2) 24.11.2016 2

Керівництво спортивною секцією, підготовкою спортивної команди (1)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Досягнення Дата презентації
6 Секція зі спортивної аеробіки 2015 - 2016 н.р. 11 - document 17.05.2016

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1531 Університетські студії (1 курс, ФР, ТД, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.
1537 Фізичне виховання (1 курс, ЖУР, денна) Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Бакалавр Денна 2023 398 03.07.2023 23/24 н.р.

Використання ЕНК (36)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
699 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Гімнастика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 3 5 не враховується 29.12.2017
6189 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Гімнастика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується 10.12.2020
6917 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Практикум зі спортивного вдосконалення (3 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7300 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ФП, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7512 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання спортивних дисциплін (1-3 курс, ФІТР, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
7764 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Практикум зі спортивного вдосконалення (2 курс, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7765 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Практикум зі спортивного вдосконалення (3 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
7867 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Рекреаційні та фітнес-технології у фізичному вихованні і спорті (2 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7869 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Рекреаційні та фітнес-технології у фізичному вихованні і спорті (3 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7871 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Рекреаційні та фітнес-технології у фізичному вихованні і спорті (4 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8057 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
8068 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8079 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8098 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
8105 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
9554 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9574 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9582 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9599 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9624 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9626 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, МЕН, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
9631 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ФА, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10228 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Рекреаційні та фітнес-технології у фізичному вихованні і спорті (2-3 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 30.11.2021
10467 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Методика викладання спортивних дисциплін (1-3 курс, ФІТР, ТД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10811 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Практикум зі спортивного вдосконалення (2-4 курс, ТД, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10944 Педагогічний інститут Навчальна (педагогічна) практика (2-3 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10951 Педагогічний інститут Виробнича (педагогічна) практика (3-4 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
10959 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Виробнича (тренерська / без відриву від навчання) практика (3-4 курс, ТД, ФІТР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11538 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Гімнастика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
12812 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Гімнастика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022
13014 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 9 5 15 31.12.2023
13316 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Університетські студії (1 курс, ФР, ТД, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується 15 31.12.2023
13800 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Гімнастика і методика її викладання (1 курс, ФВ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2023
13880 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13885 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, КБ, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023
13888 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2023

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
43 Кафедра спорту та фітнесу 4,7 20.05.2016
1021 Кафедра спорту та фітнесу 4,48 12.01.2017
1883 Кафедра спорту та фітнесу 4,50 26.12.2018
3249 Кафедра спорту та фітнесу 4,39 28.12.2019
3609 Кафедра спорту та фітнесу 4,68 28.12.2020
4649 Кафедра спорту та фітнесу 4,74 28.12.2021
5394 Кафедра спорту та фітнесу 4,69 30.12.2022
6285 Кафедра спорту та фітнесу 4,71 30.12.2023