Додаткові відомості

Освіта
Київський державний інститут фізичної культури 1976 р.
Перелік місць роботи
Міжрегіональна Академія управління персоналом
Теми дисертацій (захищених)
"Сумісний метод виховання силових якостей гімнастів"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
1 1 0 2018.03.31 17:10:39 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 3 1 2022.12.03 23:39:07 Перейти до Scopus link

Конференції (9)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5021 Фізичне виховання, спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи ( у циклі анохінських читань * Київ document
4617 Health, Physical Education and Sports:Perspectives and best Practices * Київ document
3147 Health, Physical Education and Sports: Perspectives and best Practices * Київ document.pdf
4618 Європейські цінності спортивної освіти * Київ document
2210 I Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи" Успішні практики підготовки вчителів початкової школи у країнах Європейського Союзу м. Київ document
1815 International Scientific Conference "Modern Methodology of Science and Education" Особливості пізнання обєктивної реальності психічного в глибинному пізнанні Warsaw, Poland document
212 XXIII Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції 'Вітчизняна наука на зламі єпох: проблеми та перспективи розвитку' Спеифіка використання особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні м. Переяслав-Хмельницький document
210 Мистецтво контролювати біль Поняття 'дисципліна тіла' в фізичному вихованні та спорті м. Київ document
211 Кардіометаболічний ризик в умовах стресових ситуацій та шляхи його подолання Профілактика стресів засобами фізичної культури м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
31322 Management of the technical training process of athletes in cycling sports
25256 The psychological influence of open and enclosed spaces on the regulation of motor activity

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
23842 "Joint method" of gymnasts strength development
23392 Successful practices for preparing primary school teachers in the European Union countries

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
41945 Психологічні труднощі юних плавців на початковому етапі підготовки
40747 Рівень психологічної готовності дзюдоїстів до змагань
37024 Вплив мотивації футболістів аматорів на змагальну діяльність
36485 Рівні сформованості комунікативної компетентності майбутнього фахівця фізичної культури і спорту
31321 Аналіз результатів виступу збірної команди України з вільної боротьби напередодні Олімпійських ігор 2020
33505 Оздоровчий вплив системи "Стретчинг" на фізичний та психологічний стан жінок середнього віку
20116 The management system of physical education in universities of Ukraine
800 Професійна адаптація молодих фахівців в галузі фізичного виховання та спорту

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (15)

ID Назва Рік
40399 Особливості психологічної готовності плавців до тренувань на початковому етапі підготовки
35624 Сучасний стан проблеми фахової підготовки майбутніх фітнес-тренерів в україні
41713 Самопізнання майбутніх тренерів з обраного виду спорту у процесі вивчення дисципліни "Університетські студії: Лідерствослужіння"
27351 Фізична терапія хворих на хронічне обструктивне захворювання легень: значення, засоби і принципи
23898 Attitude of student youth to physical education and sport
23895 Physical development evaluation of student youth of Ukraine
20204 Особливості пізнання об‘єктивної реальності психічного в глибинному пізнанні
23002 Основа засобів фізичного виховання
16606 Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку
16581 Збереження і зміцнення психічного здоров’я студентів засобами фізичного вихованя
16028 Специфіка використання особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні
13856 Деякі історичні та соціальні аспекти фізичної культури
4592 Фізкультурно-оздоровчі заняття на основі інтеграції засобів аеробіки та шейпінгу
2200
799 Розвиток силових якостей "сумісним" методом

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
41 Management of the technical training process of athletes in cycling sports http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31322/ 2020

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
64 Кафедра фізичного виховання і педагогіки спорту 57202821999 2 1 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202821999&eid=2-s2.0-85073551235

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
445 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Кафедра спорту та фітнесу 0 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Anatoliy_Yeretyk

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
167 Системна робота впродовж року 01.01.2017-01.12.2017 10

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
74 Фаховий модуль (стажування) - document 07.07.2016
504 Лідерський модуль - document 03.02.2016
3020 Лідерський модуль Фаховий модуль (за кордоном) document 27.03.2019
5023 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 17.03.2021

Викладацька діяльність

Використання ЕНК (1)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
11814 Факультет здоров'я, фізичного виховання і спорту Фізичне виховання (1 курс, ФІС, денна) Бакалавр Денна 7 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
589 Кафедра спорту та фітнесу 4,48 30.12.2016
1095 Кафедра спорту та фітнесу 4,35 12.01.2017
1952 Кафедра спорту та фітнесу 4,32 26.12.2018
2794 Кафедра спорту та фітнесу 4,55 28.12.2019
3692 Кафедра спорту та фітнесу 4,68 28.12.2020
4257 Кафедра спорту та фітнесу 4,36 28.12.2021