Додаткові відомості

Освіта
2002-2004 – Міжрегіональна Академія управління персоналом (диплом магістра психології з відзнакою).
2004-2007 – Аспірантура Міжрегіональної Академії управління персоналом.
Перелік місць роботи

2008-2012 – Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова на посаді доцента: кафедра практичної психології, кафедра теорії та історії дошкільної педагогіки.

2013-2014 – Київський університет права Національної академії наук України на посаді завідувача центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації.

З вересня 2014 р. – кафедра загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Особливості соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
59 4 0 2022.11.30 16:07:17 Перейти на сторінку link

Конференції (26)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8514 ІІІ конгрес з міжнародною участю "Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи". Майстер-клас "Дистрес війни: як позбутися безсоння" Участь у майстер-класі м. Київ document
8515 ІІІ конгрес з міжнародною участю "Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи". Майстер-клас "Психосоматика стресу та травми" Участь у майстер-класі м. Київ document
8464 Всеукраїнська науково-практична конференція «ОСВІТНЯ СПІЛЬНОТА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДЯНИНА В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ХАРТІЇ ВІЛЬНОЇ ЛЮДИНИ» ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ м. Тернопіль document
8466 ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Нова українська школа: психологічні проблеми» АДАПТАЦІЙНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ м. Київ document
8086 Всеукраїнська науково-практична конференція «VІ Ґеретівські читання» ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ КОПІНГ-СТРАТЕГІЙ ОСОБИСТОСТІ м. Тернопіль document
8099 Майстер-клас "Робота з інтрузивними спогадами та флешбеками" Участь у майстер-класі м. Київ document
8098 Майстер-клас "Діагностика та терапія ПТСР" Участь у майстер-класі м. Київ document
8097 Всеукраїнська науково-практична конференція «ВІЙНА І ЛЮДИ: ЯК ЗБЕРЕГТИ ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ‘Я» Участь у конференції м. Київ document
8085 Семінар "Психічні розлади у дітей та підлітків під час війни в Україні" Участь у семінарі м. Київ document
7116 IV International Science Conference «Science, theory and practice» ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ З ПТСР Tokyo, Japan document
7053 ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю "Психосоматична медицина: наука та практика" Участь у конференції м. Київ document
5668 Майстер-клас "Робота з гострою травмою у місцях стихійних лих, катастроф, терору: нове керівництво" в рамках II Наукового конгресу з міжнародною участю «Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи» Участь у майстер-класі м. Київ document
5667 II Науковий конгрес з міжнародною участю «Психосоматична медицина XXI століття: реалії та перспективи» Участь у конгресі м. Київ document
5200 VІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми практичної психології» Явища стереотипізації в умовах кризових ситуацій м. Глухів document
5199 ІІI Міжнародна науково-практична конференція "MAN AND ENVIRONMENT, TRENDS AND PROSPECTS" АДАПТАЦІЙНІ РЕСУРСИ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ Токіо, Японія document
4143 Міжнародна науково-практична конференція "РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ОСВІТИ І НАУКИ: РЕЗУЛЬТАТИ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ" ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕРЕОТИПІВ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг document
4142 Науково-практична конференція з міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука і практика» Учасник конференції м. Київ document
4141 Науковий семінар «АКСІОГЕНЕЗ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: СТРАТЕГІЇ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ» Обдарованість особистості у контексті вивчення проблеми соціальних стереотипів м. Київ document
5666 КОНГРЕС «Психосоматична медицина ХХІ століття: реалії та перспективи» Участь у конгресі м. Київ document
3013 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» СВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ В ПЕРІОД СУСПІЛЬНИХ ЗМІН: ХАРАКТЕРИСТИКА СТЕРЕОТИПІВ м. Переслав-Хмельницький document
2684 Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціальне становлення особистості в умовах суспільних трансформацій: наукові підходи та сучасні практики» Вивчення уявлень про стереотипи у студентів-психологів Київський університет імені Бориса Грінченка document
1695 Навчальний семінар «Інтегративна психотерапія (психодинамічний та когнітивно-біхевіоральний підходи) і корекція конфліктів, пов’язаних з професійною діяльністю, методом групової терапії» доктора Лотара Шаттенбурга (Lothar Schattenburg) – головного психолога Клініки психосоматики (Бад-Нойштадт, Німеччина), доктора наук з клінічної психології університету Фрайбурга (Швейцарія), супервізора з біхевіоральної та психодинамічної психотерапії декількох інститутів Німеччини Участь у навчальному семінарі м. Київ, Київський національний університет імені Т. Шевченка document
1684 IX Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості» Психологічна безпека особистості та явища стереотипізації у сучасному інформаційному середовищі м. Рівне document
1545 ІІ-а Міжнародна науково-практична конференція ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СУЧАСНІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ РІШЕННЯ ТА ПІДХОДИ Чинники формування та існування стереотипів у сучасному інформаційному просторі Баку – Ужгород – Дрогобич document
793 Актуальні проблеми теоретичної та консультативної психології Формування особистісної та професійної компетентності у майбутніх психологів м. Київ document
1683 ІХ Міжнародна науково-практична конференція „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору” Участь у НАВЧАЛЬНО ДЕМОНСТРАЦІЙНІЙ СЕСІЇ «Інноваційні методи викладання, навчання й менеджменту: новітні світові та європейські практики» м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
41791 Ukrainian Students’ Analysis of Abuse Treatment by Parents: Retrospective and Perspective in Virtual and Real Environments

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
41791 Ukrainian Students’ Analysis of Abuse Treatment by Parents: Retrospective and Perspective in Virtual and Real Environments
42173 Особистісний потенціал як основа формування конструктивних копінг-стратегій
41306 Формування конструктивної поведінки особистості в умовах невизначеності
37611 Особистість у сучасному соціумі: психологічний аспект
37708 Особливості соціально-психологічної адаптації особистості в умовах кризових ситуацій
31392 Кризові ситуації: адаптаційні ресурси особистості та соціальні стереотипи
31659 Психологічний аналіз професійних стереотипів у період суспільних змін
27913 Психологічна безпека у контексті маніпулятивного впливу на свідомість особистості
24538 Вивчення уявлень про стереотипи у студентів-психологів

Фахові видання, що затверджені МОН (17)

ID Назва Рік
42173 Особистісний потенціал як основа формування конструктивних копінг-стратегій
41306 Формування конструктивної поведінки особистості в умовах невизначеності
37611 Особистість у сучасному соціумі: психологічний аспект
37708 Особливості соціально-психологічної адаптації особистості в умовах кризових ситуацій
31392 Кризові ситуації: адаптаційні ресурси особистості та соціальні стереотипи
31659 Психологічний аналіз професійних стереотипів у період суспільних змін
27914 Обдарованість особистості у контексті вивчення проблеми соціальних стереотипів
27913 Психологічна безпека у контексті маніпулятивного впливу на свідомість особистості
24538 Вивчення уявлень про стереотипи у студентів-психологів
19677
15577 Features stereotyping under social transformations
10430 Actual aspects of quality training of psychologists
10394 Formation of personal and professional competence of future psychologists
36068 The problem of forming of communicative capabilities for students – psychologists
4765 Formation of self-management skills and emotional stability of future psychologists
4752 The active methods of the socially-psychological educating of students
4762 The problem of social and psychological adaptation future programmer during their studies in Universities

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (22)

ID Назва Рік
42681 Адаптаційні ресурси особистості як основа формування конструктивної поведінки
41615 Формування ефективних копінг-стратегій особистості
37821 Психологічна допомога військовослужбовцям з ПТСР
30897 Адаптаційні ресурси особистості в умовах кризових ситуацій
27320 Характеристика стереотипів сучасного інформаційного простору
23522 Свідомість особистості в період суспільних змін: характеристика стереотипів
19060
19257 Stereotypes of social perception graphic representations by users the social networks
5396 The problem of social and psychological adaptation of students in the context of an innovative approach to education
5415 Psychological factors and main content of individual talent
5398 Psychological basis of training future professionals
5409 Actual problems of intergenerational relations and their causes in the modern family
4763 The role of active social-psychological study in the development of future professional
5389 Psychological methods for optimizing social and psychological adaptation of future specialists in computer technology
5395 Conditions for successful social and psychological adaptation of students - future specialists in computer technology
5385 Features of dynamics of indicators of social and psychological adaptation of students - the future experts in computer technologies
5391 Psychosocial adaptation of the individual as an integral part of socialization
5417 Socio-psychological training as a means of increasing the adaptability of students
5406 The problem of socio-psychological adaptation of students - future specialists in computer technology
5394 Social and psychological characteristics of students - future specialists in computer technology
5379 The impact of computer technology on the development of future programmers
5387 The problem of socio-psychological adaptation of the individual in the current development of information technology

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
86 Факультет психології, соціальної роботи та спеціальної освіти Кафедра психології особистості та соціальних практик 2.7 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Tkachyshyna

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
154 Особистість в умовах суспільних трансформацій сучасної України Повноцінне дослідження 04.2021 https://il.kubg.edu.ua/informatsiya/diialnist/naukova-robota/osobystist-v-umovakh-suspilnykh-transformatsii-suchasnoi-ukrainy/3089-zvit-pro-vykonannia-naukovoi-temy-instytutu-liudyny.html 25

Професійний розвиток

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
26 Тренінгові заняття "Психорелаксація та інтенсивні методи навчання" 04 листопада 2016р. 3

Підвищення кваліфікації (10)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
129 Фаховий модуль (стажування) - document 16.05.2016
489 Лідерський модуль - document 22.01.2016
543 Модуль з ІКТ - document 08.07.2015
2000 Дослідницький модуль - document 20.12.2017
2554 Інше Інший модуль document 02.11.2018
3491 Інше Інший модуль document 19.04.2019
4205 Інше Інший модуль document 17.09.2020
5353 Дослідницький модуль Інший модуль document 24.05.2021
6500 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6805 інше Інший модуль document 27.10.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
74 «Суспільна поведінка особистості: виклики часу» Психологічний диспут Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 11.04.2016 2
628 «Родинні цінності в творчості Бориса Грінченка» Дискусійний клуб Інститут людини, проспект Павла Тичини, 17 09.12.2016 2

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
6564 Консультативна психологія. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів
5418 Guidelines to ensure students' independent work on discipline "Computer Networks and Telecommunications", "Computer Networks" (for bachelors)

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
214 Психологія мас (5 курс, СП, з.ф.н.) Інститут людини Магістр Заочна 2015 317 08.07.2015

Використання ЕНК (26)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
335 Інститут людини Геронтопсихологія (5 курс, ПП, з.ф.н.) Магістр Заочна 1 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
404 Інститут людини Психологія мас (5 курс, СП, з.ф.н.) Магістр Заочна 6 не враховується не враховується не враховується 30.12.2016
3882 Інститут людини Психологія (1 курс) Бакалавр Денна 5 не враховується не враховується не враховується 28.12.2018
3894 Інститут людини Психологія професійного іміджу і побудови кар’єри (4 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3896 Інститут людини Психологія реклами (4 курс) Бакалавр Денна 10 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3898 Інститут людини Психологія розвитку: Психологія старості та людей похилого віку (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 6 не враховується 8 не враховується 28.12.2018
3899 Інститут людини Психологія сім`ї та основи сімейного консультування (4 курс) Бакалавр Денна 12 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3907 Інститут людини Психологія: Загальна та вікова психологія (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
3909 Інститут людини Психологія: Психологія освіти (1 курс) Бакалавр Заочна 3 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
3938 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується 9 не враховується 28.12.2018
5611 Інститут людини Психологія освіти (2 курс, ПП, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується 4 не враховується 27.12.2019
6152 Інститут людини Виробнича за спеціалізацією - Проміжний етап № 1 (4 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7028 Інститут людини Психологія: Загальна та вікова психологія (1 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
7029 Інститут людини Психологія: Психологія освіти (2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7084 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, СП, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
7085 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 4 не враховується 10.12.2020
7674 Інститут людини Практика (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
9434 Інститут людини Психологія (1-2 курс, КО, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10027 Інститут людини Основи психофізіології (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10202 Інститут людини Психологія маркетингу та PR організації (3 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10250 Інститут людини Соціальна психологія (1 курс, СР, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10685 Інститут людини Виробнича за спеціалізацією - Проміжний етап № 2 (4 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
10839 Інститут людини Психологія реклами та PR (2 курс, ПС, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11038 Інститут людини Патопсихологія (5 курс, КО, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11955 Факультет інформаційних технологій та управління Навчальна (педагогічна) практика (3 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується не враховується 31.12.2021
12010 Інститут людини Виробнича практика (3-4 курс, ПБ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 31.12.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
185 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3.6 20.05.2016
1480 Кафедра психології особистості та соціальних практик 3,78 12.01.2017
2320 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,57 27.12.2018
3273 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,58 28.12.2019
4103 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,77 28.12.2020
4985 Кафедра психології особистості та соціальних практик 4,49 28.12.2021

Підготовка переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
11 Шевченко Віталія Олександрівна Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи III Психологія III document 2017