Додаткові відомості

Освіта
Київський університет імені Тараса Шевченка (1997)
Перелік місць роботи
2000 року закінчила аспірантуру Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Із 2000 року розпочала викладацьку діяльність.
2004 року на засіданні Вченої ради Інституту української мови НАН України захистила кандидатську дисертацію.
Теми дисертацій (захищених)
Морфонологічні процеси у словозміні та словотворі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIII ст.
Громадська активність
Відповідальна за соціальний проєкт Київського університету імені Бориса Грінченка "З Києвом і для Києва" від кафедри української мови

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 15 2 0 3 2023.11.22 10:13:50 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 9 2 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
214 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 15 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Natalya_Rusachenko

Конференції (11)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9565 Multidisciplinary challenges in contemporary science: innovations and collaboration. Materials Синонімія лінгвем у говорах поліського наріччя української мови Poland document
9590 Освітній форум "Столична освіта: якість в умовах воєнного стану" Перспективні аспекти модернізації філологічної освіти Київ document
9564 Міжнародний круглий стіл "Музейна педагогіка в науковій освіті: освітні втрати в умовах війни" Діалектні матеріали як елемент віртуального етнографічного музею Київ document
9676 Міжнародний науковий форум «Лінгвофілософський підхід до мови: основні напрями і парадигми» Історія морфонологічних засобів морфемного варіювання в українській мові Київ document
8249 XXX Міжнародна науково-практична конференція «The newest problems of science and ways to solve them» Семантико-граматична структура лемківських фразеологічних одиниць на позначення фізичних та психічних властивостей людини Гельсінкі document
8248 XXVIII Міжнародна науково-практична конференція «Science and practice, actual problems, innovations До питання формування лінгвоетикету українців Мілан document
7379 Розвиток філологічних наук:європейські практики та національні перспективи Морфонологічні процеси староукраїнської мови в контексті стильової взаємодії Одеса document
5009 Від словника Бориса Грінченка до сучасних лексикографічних систем Мова лемків як цінне лексикографічне джерело Київ document
3882 Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції нової української школи Мовна особистість І. Некрашевича на тлі староукраїнської доби кінця XVI –XVIIІ ст. Київ document
2951 Всеукраїнська науково-практична конференція "Лінгвістичний і лінгводидактичний дискурсний простір: здобутки і перспективи" Чергування задньоязикових приголосних у староукраїнській мові другої половини ХVІ – першої половини ХVІІІ ст. м.Київ document
672 ІІ Міжнародна наукова конференція 'Мова: Класичне-модерне-постмодерне' Причини та умови виникнення консонантних альтернацій в історії української мови м. Київ document

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
42759 Using of the language factor in modern conflicts of various levels

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
9719 Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади
8914 Варіативність морфологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI– XVIІІ ст.

Фахові видання, що затверджені МОН (8)

ID Назва Рік
46420 Прикладні аспекти лінгвістичного аналізу діалектів
43716 Модернізація філологічної освіти та науки України: глобалізаційні виклики, аналіз дієвості інноваційних освітніх платформ
39987 Терехівська говірка в контексті діалектного континууму української мови
9719 Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади
8910 Особливості функціонування чергувань приголосних у процесах словозміни сучасної української літературної мови
8882 Аугментація та елізія у словозмінних парадигмах дієслова староукраїнської мови XVIII ст
8914 Варіативність морфологічних моделей іменної словозміни у староукраїнській мові другої половини XVI– XVIІІ ст.
8936 Статус морфонології в системі мовних рівнів

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (11)

ID Назва Рік
42622 Семантико-граматична структура лемківських фразеологічних одиниць на позначення фізичних та психічних властивостей людини
42621 До питання формування лінгвоетикету українців
39296 Морфонологічні процеси староукраїнської мови в контексті стильової взаємодії (на матеріалі пам'яток ХVІІІ ст.)
9719 Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади
8884 Морфонологічні особливості словотворчих моделей іменника староукраїнської мови другої половини XVI – ХVIII ст.
639 Статус морфонології в системі мовних рівнів
1511 Консонантні альтернації в іменній словозміні староукраїнської мови другої половини XVI – XVIІІ ст.
5401 Особливості функціонування вокалічних альтернацій у системі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIIIст.
36827 Особливості функціонування вокалічних альтернацій у системі староукраїнської мови другої половини XVI – XVIIIст.
754 Проблеми морфонологічного аналізу в історичній лінгвістиці
8936 Статус морфонології в системі мовних рівнів

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
115 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови Аналітик-дослідник 27.04.2023

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (3)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
69 Організатор/координатор з вересня 2016 по теперішній час 3
202 Розмовний клуб «Говоримо українською» упродовж року 2017 10
203 курси «Ділова українська мова для ветеранів АТО» вересень-грудень 2017 5

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
168 Фаховий модуль (стажування) - document 05.05.2015
806 Модуль з ІКТ - document 08.11.2016
1139 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
2624 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
3859 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 02.03.2020
4749 Інше Інший модуль document 07.09.2020
5251 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_252_05.04.21.pdf 05.04.2021
6618 інше Інший модуль document 08.08.2022
6619 інше Інший модуль document 22.08.2022
7010 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 01.02.2022
8201 Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти Інший модуль Яцика -Журі ВНЗ _1 - 0015 (3).pdf 01.03.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
995 XVІ Міжнародний конкурс з українсько мови імені Петра Яцика (участь у складі журі) Склад журі Інститут філології м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 04.12.2016 10

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
330 Українська діалектологія (2 курс, ФУб) Інститут філології Бакалавр Денна 2017 392 12.06.2017
979 Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) Факультет романо-германської філології Бакалавр Денна 2021 252 05.04.2021 22/23 н.р.
1173 Сучасна українська літературна мова (1-4 курс, ФУ, заочна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Заочна 2022 63 01.02.2022 22/23 н.р.
1257 Українська мова у професійному спілкуванні (1 курс, ЖУР, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 22/23 н.р.

Використання ЕНК (12)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
3728 Інститут філології Історія сучасної української мови: Українська діалектологія (2 курс) Бакалавр Денна 14 9 25 28.12.2018
7134 Інститут філології Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7994 Інститут філології Українська мова в ЗМК: Українська мова в медіа (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
8004 Інститут філології Українські студії (1 курс, ІН, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
8482 Інститут філології Історія української мови: Українська діалектологія (2 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8790 Інститут філології Сучасна лінгвістика: Основи мовознавства (1 курс, ФІН, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 31.12.2020
9500 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФН, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9502 Інститут філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 30.11.2021
10566 Інститут філології Українська мова в ЗМК (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11959 Інститут філології Історія української мови (1-3 курс, ФУ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2021
12211 Факультет романо-германської філології Сучасна лінгвістика (1 курс, ФІС, ФІТ, ФФР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12783 Факультет української філології, культури і мистецтва Українська мова у професійному спілкуванні (1 курс, ЖУР, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
365 Кафедра української мови 4,57 29.12.2016
1396 Кафедра української мови 4,76 12.01.2017
2229 Кафедра української мови 4,63 27.12.2018
2744 Кафедра української мови 4,61 28.12.2019
4012 Кафедра української мови 4,71 28.12.2020
4870 Кафедра української мови 4,56 28.12.2021
6042 Кафедра української мови 4,73 30.12.2022

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (2)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
19 XVII Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика Інститут післядипломної педагогічної освіти 09.12.2017
244 VІІІ Міжнародний мовно- літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка м. Київ 20.12.2017

Підготовка переможця студентського наукового конкурсу, турніру, проєкту тощо (3)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва конкурсу Рівень Документ, що засвідчує Рік
11 Ткачук Юлія Ярославівна I XVІІІ Міжнародний конкурс української мови імені Петра Яцика Не зазначено - 2017
12 Дячук Валерія Андріївна II VІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Не зазначено - 2017
13 Чередніченко Анастасія Михайлівна III VІІІ Міжнародний мовно-літературний конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка Не зазначено - 2017