Додаткові відомості

Освіта

Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1992 рік

Аспірантура хімічного факульттету Київського національного університету імені Траса Шевченка

Перелік місць роботи

Інститут післядипломної педагогічної освіти КУБГ, заступник директора, 2008-2012

Український центр оцінювання якості освіти, завідувач відділу зв'язків з громадськістю, 2007-2008

Інститут змісту і методів навчання МОН України. завідувач відділу науково-методичного забезпечення природничо-математичної і технологічної освіти, 1996-2007

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
Головний спеціаліст Асоціації педагогічного оцінювання (з 2005 року)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
62 5 1 2022.11.26 10:00:21 Перейти на сторінку link

Конференції (4)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
3878 ІІ Міжнародна наукова конференція "Педагоігка у міждисциплінарному вимірі: варіативність моделей неперервної педагогічної освіти" Цифрова компетентність викладачів сучасних університетів: виклики та перспективи Київ document.pdf
3879 НЕ-конференція «Академія ігрових технологій» Storytelling Київ document.pdf
2795 ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «!Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення» ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ СУЧАСНИХ ГАДЖЕТІВ ТА МЕТОДИКА СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ У ПЗ SMART, LEARNINGAPPS ДО ПРОЕКТУ "ПОЧАТКОВА ШКОЛА: ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ" Україна, м. Житомир document
1244 ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ДОЩОК У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ Київ document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
38542 Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія
34186 E-learning to Ensure the Educational Services' Quality in University Distance Learning

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
39685 Modeling of the internal certification system of educational resources
34186 E-learning to Ensure the Educational Services' Quality in University Distance Learning

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (8)

ID Назва Рік
39393 Personalized trajectories of university teachers professional development in digital sphere
39973 System for digital professional development of university teachers
27943 USING E-COURSES TO ENHANCE THE FUTURE TEACHERS` DIGITAL COMPETENCE
26080 Ways to improve the motivation of university teachers to develop their digital competence
26084 Didactic video creation as a component of the implementation xxi century teachers’ methodological competencies
20077 Experience using multimedia boards for visualization, conducting pedagogical discussions, developing interactive exercises for primary school
15307 Використання мультимедійних дощок у процесі формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів
7354 Smart Notebook as an ICT way fоr development of research competence

Фахові видання, що затверджені МОН (6)

ID Назва Рік
39393 Personalized trajectories of university teachers professional development in digital sphere
34024 3D Mapping of Ukrainian Education System. REPORT 2.
34021 Report 1. Innovative teaching and best practices: Ukraine universities
27943 USING E-COURSES TO ENHANCE THE FUTURE TEACHERS` DIGITAL COMPETENCE
26084 Didactic video creation as a component of the implementation xxi century teachers’ methodological competencies
3439 На шляху до успіху профільної школи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
26078 Педагогічно виправдане використання онлайнових симуляторів для набуття практично-предметних компетентностей учнів
22814 Features of Use in the Initial School of Modern Gagets and the Method Creating Interactive Roles in Smart Software, Learningapps to the Starting Project School: Education for Life "
20077 Experience using multimedia boards for visualization, conducting pedagogical discussions, developing interactive exercises for primary school
18634 The use of multimedia boards in the process of development of future primary school teachers’ methodical competence

Індексування публікацій у Scopus, WoS (2)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
130 Modeling of the internal certification system of educational resources https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39685/ 2022
188 Portrait of a social educator as a carrier of information-digital competence https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34186/ 2022

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
2 Наукові підрозділи НДЛ цифровізації освіти 22.1 2 2021 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Vasylenko

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
42 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту

Заявки на колективні гранти (4)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
409 Multimedia Educational Content Design Based on European Experience Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
479 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Програма Еразмус+КА2 Коллективний - 2020
566 EU Tools and Experience to increase Digital Competence for Ukrainian Professors Програма імені Жана Моне Коллективний - 2021
674 DIGITAL GREEN UNIVERSITY MANAGEMENT BASED ON BEST EUROPEAN PRACTICES (DiGreU) Erasmus KA203 Коллективний - 2022

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
238 Розвиток відкритого освітнього інформаційного середовища університету для забезпечення якості освіти Повноцінне дослідження 05.2022 https://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/doslidzhennia-ndl-informatyzatsii-osvity/rozvytok-vidkrytoho-osvitnoho-informatsiinoho-seredovyshcha-universytetu-dlia-zabezpechennia-iakosti-osvity.html 100

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (18)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
850 Модуль з ІКТ - document 13.12.2016
1368 Фаховий модуль (стажування) - document 01.04.2015
1448 Лідерський модуль - document 26.04.2017
1746 Інше - Certificate-Інформ-безп-11-11-17.pdf 11.11.2017
2265 Інше Інший модуль document 12.06.2018
2340 Інше Інший модуль document 19.09.2018
2884 Інше Інший модуль document 15.12.2018
3051 Інше Інший модуль document 14.03.2019
3392 ІКТ Інший модуль Сертифікат Василенко .pdf 25.06.2019
3537 Інше Інший модуль Vasylenko-Spain-16-04-19-об'єднано.pdf 16.04.2019
3538 Інше Інший модуль Vasylenko-Ode-Cyp-16-05-19.pdf 16.05.2019
3698 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4865 інше Інший модуль document 29.05.2020
5065 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5557 інше Інший модуль document 19.10.2021
6092 інше Інший модуль document 10.12.2021
6179 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 856.pdf 30.12.2021
6558 інше Інший модуль document 08.08.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (18)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
696 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 10
714 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 14.03.2016 2
717 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 11.03.2016 2
721 Google Apps у професійній діяльності Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 03.06.2016 1
722 Google Apps у професійній діяльності Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 22.06.2016 1
725 Освітні тренди Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 21.06.2016 1
726 Освітні тренди Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 22.06.2016 1
727 Освітні тренди Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 23.06.2016 1
728 Освітні тренди Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 24.06.2016 1
729 SMART Learning Suite Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 15.08.2016 1
730 SMART Learning Suite Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 16.08.2016 1
731 SMART Learning Suite Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 07.12.2016 1
732 SMART Learning Suite Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 09.12.2016 1
733 SMART Learning Suite Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 12.12.2016 1
734 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 03.11.2016 2
735 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 07.11.2016 2
751 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 18.03.2016 2
752 Змістовий модуль «Інформаційно-комунікаційні технології» Тренінг Київський університет імені Бориса Грінченка 21.03.2016 2

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
39366 Основи здоров'я. Зошит до підручника "Основи здоров'я. 9 клас"
26074 Основи здоров'я. Зошит до підручника "Основи здоров'я. 9 клас"

Підручники, навчальні посібники (колективні) (99)

ID Назва Рік
39384 Основи здоров'я. Зошит до підручника для 7 класу
40460 Основи здоров'я. Зошит до підручника для 6 класу
35888 Innovative pedagogical methods in the digital age
33378 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина ІІІ
36771 Основи здоров'я. Зошит до підручника для 6 класу
33381 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина ІІ
33379 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина І
33380 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина ІІ
32856 Iнновацiйнi педагогiчнi методики в цифрову епоху
33376 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина І
33377 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина ІІ
30354 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина IV
30348 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина ІV
30350 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина ІІ
30357 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина І
30355 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина ІІ
30352 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина І
30347 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина ІІ
26258 Зошит для практичних робіт з хімії учня 9 класу
26257 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина ІІ
26256 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина ІІ
26259 Посібник для оцінювання навчальних досягнень з хімії. 7 клас. 1 варіант
26253 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина І
22595 Химия. Учебное пособие для учеников 9 класса. IV часть
22579 Химия. Учебное пособие для 7 класса. III часть
22577 Химия. Учебное пособие для 7 класса. IV часть
22582 Химия. Учебное пособие для 8 класса. III часть
22583 Химия. Учебное пособие для 8 класса. IV часть
22594 Химия. Учебное пособие для 9 класса. III часть
22587 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина ІV
22586 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина ІІІ
22591 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина ІV
22590 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина ІІІ
22592 Химия. Учебное пособие для 9 класса. I часть
22593 Химия. Учебное пособие для 9 класса. II часть
22588 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина І
22589 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина ІІ
22598 Зошит для практичних робіт з хімії учня 8 класу
22584 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина І
22585 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина ІІ
22551 Химия. Учебное пособие для 7 класса. І часть
22581 Химия. Учебное пособие для 8 класса. II часть
22580 Химия. Учебное пособие для 8 класса. І часть
22576 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина IV
22550 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина І
22553 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина ІІ
22552 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина ІІІ
18602 Химия. Учебное пособие для 8 класса. II часть
18600 Химия. Учебное пособие для 8 класса. І часть
18606 Химия. Учебное пособие для 9 класса. IІ часть
18427 Химия. Учебное пособие для 7 класса. І часть
17073 Зошит для практичних робіт з хімії учня 7 класу
17083 Зошит для практичних робіт з хімії учня 8 класу
17004 Основи здоров'я. 8 клас
17010 Основи здоров'я. Зошит до підручника для 6 класу
17072 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина IV
17063 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина І
17067 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина ІІ
17068 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина ІІІ
17074 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина І
17080 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина ІV
17076 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина ІІ
17078 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина ІІІ
17090 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина IV
17088 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина IІ
17089 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина IІІ
17086 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина І
18426 Хімія. Програма основної школи. 7-9 класи
17001 Химия. 8 класс
12927 Основи здоров'я: підруч. для учнів 7 кл. загальноосвіт. навч. закл
12950 Основи здоров'я. 6 клас: зошит до підручника
12948 Основи здоров'я. 7 клас: зошит до підручника
12944 Посібник для оцінювання навчальних досягнень з хімії, 7 клас. Варіант І 978-617-512-149-8, 978-617-512-150-4
12928 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина І
12929 Хімія. Навчальний посібник для учнів 7 класу. Частина ІІ
12930 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина І
12931 Хімія. Навчальний посібник для учнів 8 класу. Частина ІІ
12932 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина І
12943 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина ІV
12933 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина ІІ
12941 Хімія. Навчальний посібник для учнів 9 класу. Частина ІІІ
12945 Хімія. Посібник для оцінювання навчальних досягнень з хімії, 7 клас. Варіант ІІ 978-617-512-149-8, 978-617-512-151-1
6947 Химия. Учебное пособие для 7 класса. III часть
6952 Химия. Учебное пособие для 7 класса. IV часть
6958 Химия. Учебное пособие для 8 класса. III часть
6971 Химия. Учебное пособие для 8 класса. IV часть
6972 Посібник для оцінювання навчальних досягнень з хімії. 7 клас. варіант 1
6973 Посібник для оцінювання навчальних досягнень з хімії. 7 клас. варіант 2
6988 Химия. Учебное пособие для 9 класса. I часть
7004 Основи здоров'я. Зошит до підручника. 5 клас
7006 Основи здоров'я. Зошит до підручника. 6 клас
6944 Химия. Учебное пособие для 7 класса. І часть
6957 Химия. Учебное пособие для 8 класса. II часть
6956 Химия. Учебное пособие для 8 класса. І часть
6456 Основи здоров'я. 6 клас
7002 Основи здоров'я. Зошит до підручника для 6 класу ЗНЗ
7007 Химия. Учебное пособие для 9 класса. II часть
7008 Химия. Учебное пособие для 9 класса. III часть
6999 Основи здоров'я. 5 клас

Навчальні та методичні матеріали (7)

ID Назва Рік
22597 Зошит для практичних робіт з хімії учня 7 класу
22596 Тетрадь для практических работ по химии ученика 7 класса
17073 Зошит для практичних робіт з хімії учня 7 класу
17008 Основи здоров'я. Зошит до підручника для 5 класу
17013 Основи здоров'я. Зошит до підручника для 7 класу
17015 Основи здоров'я. Зошит до підручника для 8 класу
18599 Тетрадь для практических работ по химии ученика 7 класса

Сертифіковані ЕНК (2)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
276 Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології" - - - 2016 611 11.11.2016
346 Змістовий модуль "Інформаційно-комунікаційні технології" - - - 2017 846 28.12.2017

Використання ЕНК (6)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
128 Педагогічний інститут Навчальне середовище «1 учень: 1 комп`ютер» Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016
3681 Факультет інформаційних технологій та управління Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання (5,6 курс) Магістр Денна 11 не враховується 10 не враховується 28.12.2018
8047 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи (6 курс, ДО, ПО, заочна) Магістр Заочна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
10093 Факультет інформаційних технологій та управління Виробнича (зі спеціалізації) практика (6 курс, ДО, заочна) Магістр Заочна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11405 Факультет інформаційних технологій та управління Виробнича практика з комп’ютерних наук (4 курс, ІНФ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11656 Факультет інформаційних технологій та управління Виробнича (зі спеціалізації) практика (6 курс, ПО, заочна) Магістр Денна 7 5 не враховується не враховується 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (3)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
1853 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,31 26.12.2018
3136 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,44 28.12.2019
3533 Кафедра комп'ютерних наук і математики 4,79 28.12.2020