Додаткові відомості

Освіта
не встановлено
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

В значенні "Динаміка цитування" вказано кількість цитувань за поточний рік (на основі показників за рейтингом прозорості від 04.01.2022 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
103 5 2 17 2022.12.08 16:45:34 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 0 0 2022.12.03 23:37:57 Перейти до Scopus link

Конференції (1)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
5978 Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Медіазнавчі студії в європейському діалозі: освітній та науковий дискурси» (13–14 листопада 2020 р., м. Київ) Електронна (digital) реклама в Європейському Союзі 2015–2019 рр.: основні методи й результати досліджень м. Київ document.pdf

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
29401 Publishing Activity in the Conditions of Development of the Newest Technologies:Study of Experts' Needs
16036 Ukraine in the System of World Order Paradigm Changes in the 20th -21st Centuries

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
40249 Improving the training of media professionals as a complex system
33116 Renaming of Streets In Ukrainian Regional Centers during 2010–2019: Offensives and Compromises
12330 The influence of Helford Mackinder upon the formation of eastern borderlands of Poland in 1919-1920.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (4)

ID Назва Рік
40248 The Support of Travel Bloggers by Leading Ukrainian Internet Media
39315 Use of Bulletproof Clothing in the Shooting of February 11, 1879 in Kyiv
33116 Renaming of Streets In Ukrainian Regional Centers during 2010–2019: Offensives and Compromises
16036 Ukraine in the System of World Order Paradigm Changes in the 20th -21st Centuries

Фахові видання, що затверджені МОН (5)

ID Назва Рік
40248 The Support of Travel Bloggers by Leading Ukrainian Internet Media
39315 Use of Bulletproof Clothing in the Shooting of February 11, 1879 in Kyiv
22533 Grammatical Features of the Abbreviation "PR" in the Ukrainian Language
22534 System of Methods for Public Relations Specialists Training: Polish Experience
15655 Clarification of the Kurenivka Mudslide Consequences

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (4)

ID Назва Рік
33366 Digital Advertising in the European Union during 2015–2019: The Main Methods and Results of Researches
33367 Academic Literature of the 2010s on the Theory and Practice of Advertising and Public Relations
16259 Use of Ukrainian Wikipedia in PR
13074 Україна в польських концепціях міжмор’я: 1921–1946 рр.

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
103 Renaming of Streets In Ukrainian Regional Centers during 2010–2019: Offensives and Compromises https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/33116/ 2021

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
186 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 57221959428 1 0 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57221959428&zone=

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
164 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 5.9 1 2021 https://www.researchgate.net/profile/Illia_Afanasiev

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
279 Університеит економіки в Бидгощі (Польща) Міжнародне стажування 20.09-01.11.2021

Ректор Університету

Marek Chamot

Учасник програми Афанасьєв Стажування Польща Диплом 2.pdf

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
252 Educational project American Experience of Advertising and PR Посольство США в Україні Індивідуальний - 2019
638 Електронні атласи сакральних місць: Київ і Запоріжжя Український культурний фонд Коллективний - 2021

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
856 Модуль з ІКТ - nakaz_sert_11_16.pdf 11.11.2016
1393 Фаховий модуль (стажування) - document 23.02.2017
3190 ІКТ Інший модуль nakaz_397_03.06.2019.pdf 03.06.2019
3952 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4814 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 28.12.2020
6286 Лідерський модуль Інший модуль document 16.02.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
574 Круглий стіл «Гідність та свобода українського народу – вияв європейської ідентичності» Круглий стіл Університет Грінченка 21.11.2016 2

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
116 Інтерактив упродовж 2017 року (1 раз на місяць) 18 Не зазначено 17.05.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (4)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
280 Історія PR (1 курс, РЗГ) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2016 611 11.11.2016
466 Історія реклами та PR (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 397 03.06.2019 21/22 н.р.
535 Психологія та соціологія комунікації (1 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 605 20.09.2019
728 Аналітика інформаційного середовища (5 курс, РЗГ, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2020 251 12.05.2020

Використання ЕНК (8)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
5190 Інститут журналістики Історія реклами та PR (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується 5 10 27.12.2019
6077 Інститут журналістики Аналітика інформаційного середовища (5 курс, РЗГ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 10 10.12.2020
6266 Інститут журналістики Друкована рекламна продукція (5-6 курс, РЗГ, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується не враховується 10.12.2020
6481 Інститут журналістики Історія реклами та PR (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
8229 Інститут журналістики Психологія та соціологія комунікації: Психологія комунікації (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 5 не враховується 10.12.2020
9428 Інститут журналістики Психологія та соціологія комунікації (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
9781 Інститут журналістики Аналітика інформаційного середовища (5 курс, РЗГ, денна) Магістр Денна 10 5 не враховується не враховується 30.11.2021
11517 Інститут журналістики Історія реклами та PR (1 курс, РЗГ, денна) Бакалавр Денна 10 5 5 3 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (6)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
556 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,73 30.12.2016
926 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,63 12.01.2017
1794 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,59 26.12.2018
2605 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,51 28.12.2019
3411 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,56 28.12.2020
4306 Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 4,39 28.12.2021

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
22 Коваль Вікторія Вікторівна III Соціальні комунікації I 2017
52 Павлів Катерина Андріївна III Журналістика I 2018

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (1)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
262 Дмитренко Катерина Миколаївна Інститут журналістики III Всеукраїнський фестиваль "Book fashion" Київ 2021 Всеукраїнський III Дмитренко Катерина, БукФЕШН.pdf

Проведення навчальних занять із фахових дисциплін іноземною мовою (4)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Дата рішення ВР № протоколу
1 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 19.09.2019 7
4 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 24.09.2020 8
7 Інститут журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 23.09.2021 8
9 Факультет журналістики Кафедра реклами та зв'язків з громадськістю 30.11.2022 10