Додаткові відомості

Освіта
У 1977 році закінчила Уманське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Дошкільне виховання», присвоєно кваліфікацію вихователя дитячого садка. У 1982 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Педагогіка і психологія (дошкільна)», присвоєно кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, методиста по дошкільному вихованню.
Перелік місць роботи

1977-1978 рр. – вихователь гарнізонного дитячого садка № 8 м. Черкаси.

1982-1987 рр. – вихователь дошкільного закладу № 678 виробничого об’єднання «Київський радіозавод».

1987-1992 рр. – вихователь-методист дошкільного закладу № 535 Дніпровського р-ну м. Києва.

Протягом 1992-2006 рр. працювала викладачем Київського педагогічного коледжу ім. К.Д. Ушинського.

2007 р. – заступник директора з виробничої практики Київського педагогічного коледжу

ім. К.Д. Ушинського.

З 2008 р. працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка спочатку на посаді керівника відділу педагогічної практики, потім – викладача, старшого викладача, викладача кафедри педагогіки та психології; з 2022 р. - викладачем кафедри освітології та психолого-педагогічних наук.

Теми дисертацій (захищених)
не встановлено
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 4 1 0 1 2023.12.04 10:32:47 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 3 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
162 2.7 0 2021 https://www.researchgate.net/profile/Valentina_Demianenko

Конференції (8)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9843 Всеукраїнський круглий стіл "Сучасний заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, капітал" учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
8846 Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: феномен інноваційності вищої освіти учасник онлайн-конференція document.pdf
7759 ІІІ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю \ учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document.docx
6232 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція учасник Київський університет імені Бориса Грінченка document
5508 VI Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Вплив педагогічних практик на формування у студентів мотивації до професійного самовдосконалення Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка document
4386 Всеукраїнська науково-практична конференція "Інновації у професійній підготовці педагога в умовах євроінтеграції освітнього процесу: погляд науковців і практиків" ІКТ як засіб забезпечення комунікації в перебігу педагогічної практики\ Київський університет імені Бориса Грінченка document
4385 V Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін" Формування професійної компетентності майбутніх фахівців під час педагогічних практик Суми document
2522 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції Нової української школи» Пріоритет цінностей у підготовці майбутніх учителів початкової школи КУ імені Бориса Грінченка document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
40960 Актуалізація ідей діяльнісного підходу педагогів різних історичних періодів у вітчизняній педагогічній думці (кінець XIX – початок 20-х років XX століття)
33943 Педагогічна практика як мотиватор професійного самовдосконалення студентів
33028 Трансформація ідей про дитячу гру в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття)
27968 Впровадження ідей діяльнісного підходу у програмово-методичне забезпечення дошкільного виховання в Україні (кінець XIX – початок другого десятиліття XX ст.)
22115 Проектна діяльність майбутнього вчителя початкової школи в контексті нової освітньої стратегії

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
40960 Актуалізація ідей діяльнісного підходу педагогів різних історичних періодів у вітчизняній педагогічній думці (кінець XIX – початок 20-х років XX століття)
33943 Педагогічна практика як мотиватор професійного самовдосконалення студентів
33028 Трансформація ідей про дитячу гру в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття)
15743 Практико зорієнтована підготовка майбутнього вчителя початкової школи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
7052 Реалізація морально-етичного потенціалу творів Бориса Грінченка у процесі підготовки вчителя початкової школи
2802 Методичне забезпечення освітньої роботи, спрямованої на ознайомлення дітей 5-річного віку з професіями дорослих
2807 Підготовка студентів до творчої педагогічної діяльності в процесі вивчення навчальних дисциплін педагогічного циклу

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
169 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
128 Факультет педагогічної освіти Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук Аналітик-дослідник 19.05.2023

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (1)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
41 Модератор соціального проекту від кафедри педагогіки та психології 2016 5

Підвищення кваліфікації (11)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
179 Фаховий модуль (стажування) - document 21.04.2015
417 Лідерський модуль - document 07.05.2015
951 Модуль з ІКТ - sert_kurs_30_12_17.pdf 30.12.2016
2723 Дослідницький модуль Інший модуль document 29.11.2018
2879 Модуль з ІКТ Інший модуль 88350001-converted.pdf 26.12.2018
3119 Модуль з ІКТ Інший модуль наказ № 322.pdf 10.05.2019
3889 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКn_176_04.03.20.pdf 04.03.2020
3988 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 14.05.2020
6017 ІКТ(енк) Інший модуль наказ №785.pdf 25.11.2021
7067 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_266_03.06.2022.pdf 03.06.2022
8092 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_244_08.05.2023_compressed.pdf 08.05.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
655 Аукціон студентських наукових проектів Науковий проект Педагогічний інститут 27.05.2016 2
1271 «Ідеї Ф.Фребеля: від минулого до сьогодення» Педагогічні читання для вихователів-методистів закладів дошкільної освіти Шевченківського району м. Києва Національна бібліотека України для дітей 14.11.2017 5

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
16024 Методичні рекомендації до програми навчальної (психолого-педагогічної) практики для студентів 3-го курсу напряму підготовки 6.010102 «Початкова освіта»

Сертифіковані ЕНК (12)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
196 Педагогіка загальна (1 курс, ДО, з.ф.н.) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2015 255 03.06.2015
291 Педагогіка (1 курс, ПО) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2016 728 30.12.2016
416 Педагогіка (4 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2018 843 22.12.2018
426 Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2019 322 10.05.2019 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
679 Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2020 176 04.03.2020
750 Інклюзивна освіта (3 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
792 Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
835 Педагогічне партнерство (1 курс, спп, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
844 Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1097 Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 785 25.11.2021
1226 Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2022 266 03.06.2022 22/23 н.р.
1479 Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2023 244 08.05.2023

Використання ЕНК (34)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
165 Педагогічний інститут Педагогіка загальна (1 курс, ММб) Бакалавр Денна 6 не враховується не враховується 25.11.2016
3816 Педагогічний інститут Педагогіка (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 3 10 25 28.12.2018
3883 Педагогічний інститут Психологія (2 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 3 не враховується не враховується 28.12.2018
5093 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (4 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5094 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (4 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 6 не враховується не враховується 27.12.2019
5437 Педагогічний інститут Педагогіка (3 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
6206 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 10.12.2020
6209 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 4 10 10.12.2020
6341 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
6343 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
6352 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (3 курс, ПО, заочна) Бакалавр Заочна 8 не враховується не враховується 10.12.2020
7614 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 10.12.2020
7631 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 4 10 10.12.2020
8162 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
8623 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
9236 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 3 30.11.2021
9720 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 8 5 3 30.11.2021
9722 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 9 4 3 30.11.2021
9814 Педагогічний інститут Дидактика початкової школи (скорочений термін навчання) (1 курс, ПО) Бакалавр Денна 6 не враховується 3 30.11.2021
10041 Педагогічний інститут Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 6 не враховується 10 30.11.2021
10049 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 9 4 3 30.11.2021
10431 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
10434 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11048 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11093 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11104 Педагогічний інститут Практика навчальна (психолого-педагогічна) (1 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11108 Педагогічний інститут Практика навчальна (пропедевтична) (2-3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11186 Педагогічний інститут Практика навчальна (психолого-педагогічна, пропедевтична) (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
12142 Факультет педагогічної освіти Дидактика початкової школи (2 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 5 3 31.12.2022
12253 Факультет педагогічної освіти Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12254 Факультет педагогічної освіти Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 10 не враховується 3 31.12.2022
12374 Факультет педагогічної освіти Педагогіка дошкільна (2 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2022
12480 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2022
12486 Факультет педагогічної освіти Педагогіка (1-2 курс, ПО) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
616 Кафедра педагогіки та психології 4,79 30.12.2016
1076 Кафедра педагогіки та психології 4,70 12.01.2017
1928 Кафедра педагогіки та психології 4,81 26.12.2018
2675 Кафедра педагогіки та психології 5,00 28.12.2019
3668 Кафедра педагогіки та психології 4,67 28.12.2020
4784 Кафедра педагогіки та психології 4,65 28.12.2021
5700 Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук 4,80 30.12.2022