Додаткові відомості

Освіта
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2000 р.
Перелік місць роботи
не встановлено
Теми дисертацій (захищених)
Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 3 1 2023.11.27 06:03:22 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 78 4 3 12 2023.11.26 10:25:07 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 73 4 3

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
122 Факультет педагогічної освіти Кафедра дошкільної освіти 11.3 1 2022 https://www.researchgate.net/profile/Antonina_Karnaukhova

Конференції (14)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9656 Всеукраїнський круглий стіл "Сучаснй заклад дошкільної освіти: лідерство, диджиталізація, сучасний капітал" Підготовка майбутніх вихователів до формування комунікативної компетентності дітей дошкільного віку м.Київ document
9657 Europeanization of the educational environment:realities and prospects ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА В ЗДО ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Польща document.pdf
8363 The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society DIALOGICAL INTERACTION AS AN INTEGRAL COMPONENT PROFESSIONAL AND PERSONAL GROWTH OF THE FUTURE EDUCATOR Riga document.pdf
8364 Освітній процес в закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану: теорія, практика, інновації Мовленнєва компетентність як складова професійної підготовки майбутніх вихователів м.Київ document
8251 Дошкільна освіта у сучасному соціокультурномупросторі Проблема формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в процесі професійної підготовки м.Полтава document
8250 Психолого-педагогічний супровід підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти Проблема формування комунікативної компетентності у майбутніх вихователів. Одеса document
7710 «Нова стратегія підготовки педагогів: суспільні запити та нові виклики Сучасні технології формування логіко-математичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку. м.Київ document.pdf
7709 Abstracts of XXVIII International Scientific and Practical Conference ВЛИЯНИЕ СКАЗКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА Анкара, Турция document
5486 Всеукраїнський педагогічний онлайн-форум НОВІ ВЕКТОРИ ПРОГРАМИ «ДИТИНА» Реалізація педагогічного партнерства в ЗДО за оновленою програмою "Дитина 2020" в Київ document
4473 Міжнародна науково-практична конференція "Освіта для ХХі століття: виклики, проблеми, перспективи" Підготовка до організації педагогічного партнерства в закладах освіти як передумова успішної самореалізації майбутніх педагогів Суми document
4474 Uczestniczyla w IX Miedzynarodowej i Multidyscyplinarnej Konferencji naukowej Dylematy Wspolczesnej Edukacji "Zaburzenia w procesie edukacji" "Zaburzenia w procesie edukacji" Польща document
3140 CONTEMPORARY VIEW ON GIFTEDNESS AND TALENT DEVELOPMENT Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі Інститут обдарованої дитини НАПН України document
996 Інноваційні підходи розвитку художньо-творчої активності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в культурно-освітньому просторі віку Формування художньо-творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобами моделювання казки м. Мелітополь document
2498 Сучасні стратегії педагогічної освіти в контексті розбудови суспільства сталого розвитку та концепції нової української школи професійна підготовка вихователів ДНЗ до формування базових цінностей дитини Київ document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
46378 The organization of pedagogical partnership in ZDO as a condition ensuring the quality of education of children of early and preschool age
46908 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції
35953 Pedagogical conditions for the formation of respectful attitude in children of the 5th year of life to adults by means of the Ukrainian fairy tale
31887 Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
45890 Crisis challenges in societal development and the peculiarities of preparing preschool education specialists in these conditions
42783 Training future pre-school professionals in psycho-pedagogical support for early childhood development
34263 Increasing students’ motivation to learn at tertiary educational institutions

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (12)

ID Назва Рік
41601 Діалогічна взаємодія в освітньому процесі закладу дошкільної освіти як умова ефективного розвитку комунікативної компетентності дітей дошкільного віку
43464 Сучасна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти
36655 Цифрова візуалізація сторітелінгу як метод формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів
32278 Сутність, структура та зміст підготовки до формування професійної компетентності майбутніх вихователів (на матеріалі змістового модулю «Педагогічне партнерство»)
34876 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
28899 Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти
26480 Проблема формування трудових навичок у дітей старшого дошкільного віку
24013 Психолого-педагогічні особливості розвитку пізнавальних інтересів учнів у процесі початкової школи
22725 Професійна підготовка майбутніх дошкільних педагогів до формування базових цінностей дитини
19444 Формування читацької культури сучасного вихователя
16196 Казка в освітньому процесі дошкільного навчального закладу
18513 Проблема формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих у контексті історико-теоретичного аналізу

Фахові видання, що затверджені МОН (12)

ID Назва Рік
45908 Підготовка майбутніх вихователів до формування комунікативної компетентності дітей дошкільного віку
43464 Сучасна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти
36655 Цифрова візуалізація сторітелінгу як метод формування комунікативної компетентності майбутніх вихователів
31749 Формування готовності майбутніх педагогів до організації партнерської взаємодії між учасниками освітнього процесу
34876 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
35317 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів
28899 Формування готовності майбутніх педагогів до організації педагогічного партнерства в закладах дошкільної та початкової освіти
26445 Цінності буття дошкільного дитинства в літературній спадщині В.О. Сухомлинського
21205 Модель внутрішньосімейних стосунків в українській казці
12188 Підготовка майбутніх вихователів до формування моральних цінностей у дітей 5-го року життя засобами казки
7837 ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ
2882 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ДОРОСЛИХ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (12)

ID Назва Рік
45515 Діалоговий формат взаємодії як інструмент педагогічного партнерства в освітньому процесі закладу дошкільної освіти
44767 Особливості формування комунікативної компетентності дітей дошкільного віку в освітньому процесі ЗДО
42513 Dialogical interaction as an integral component professional and personal growth of the future educator
39930 Роль української казки в освітньому процесі закладу дошкільної освіти
36545 Влияние сказки на формирование личности ребенка
2886 Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект
2776 Наукові дослідження питань морального виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному аспекті
2885 НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
2884 ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УВАЖИТЕЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА К ВЗРОСЛЫМ
2881 ФОРМУВАННЯ ШАНОБЛИВОГО СТАВЛЕННЯ У ДІТЕЙ 5-ГО РОКУ ЖИТТЯ ДО ДОРОСЛИХ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ КАЗКИ
2887 Філософські виміри краси людського вчинку
2810 Деякі аспекти формування морально-етичної сфери особистості за допомогою використання українських казок

Реєстр наукових публікацій (2)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
44 Цінності буття дошкільного дитинства в літературній спадщині В.О. Сухомлинського фахове службова 2018
271 Сучасна модель практичної підготовки майбутніх педагогів фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/34876/ 2021

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
186 Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції Повноцінне дослідження 06.2021 http://surl.li/yrve
332 Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до педагогічного супроводу формування основ соціально-громадянської компетентності дітей раннього віку Етап дослідження 10.2023 https://fpo.kubg.edu.ua/struktura/kafedry-fakultetu/kafedra-doshkilnoi-osvity/naukova-robota/naukovi-doslidzhennia.html#naukova-tema-kafedry-zvity

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
10 Машовець М.А., кандидат педагогічних наук, доцент
Формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих засобами української казки Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, денна, 13.00.08 – дошкільна педагогіка Інститут проблем виховання НАПН України, Д 26.454.01 - 2016

Участь в соціальному проєкту «З києвом - для Києва» (2)

ID Тип участі Період участі Нарахований бал
42 Модератор соціального проекту від кафедри педагогіки та психології 2016 3
204 Системна робота впродовж року 2017 10

Підвищення кваліфікації (18)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
180 Фаховий модуль (стажування) - document 21.04.2015
405 Лідерський модуль - document 07.05.2015
926 Модуль з ІКТ - sert_kurs_03_06_15_d1.pdf 03.06.2015
2011 Дослідницький модуль - images.pdf 20.12.2017
2022 Інше - document 29.12.2017
2661 Інше Інший модуль document 04.12.2018
3061 Дидактичний модуль Інший модуль document 08.04.2019
3306 ІКТ Інший модуль наказ № 605 - ЕНК.pdf 20.09.2019
3573 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 05.07.2019
3957 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ251ЕНК.pdf 12.05.2020
4232 інше Інший модуль Карнаухова сертифікат.pdf 29.05.2020
5175 інше Інший модуль document 09.02.2021
5176 інше Інший модуль document 24.04.2021
5285 ІКТ(енк) Інший модуль ЕНКnakaz_301_05.05.21.pdf 05.05.2021
7315 інше Інший модуль document 23.12.2022
7340 Дослідницький (базовий) Інший модуль document 22.12.2022
7721 Дослідницький модуль Інший модуль document 03.04.2023
7867 Лідерський модуль Інший модуль document 12.05.2023

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (1)

ID Назва Рік
36475 Методичні рекомендації до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років "Дитина"

Сертифіковані ЕНК (8)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
170 Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) Педагогічний інститут Магістр Денна 2015 255 03.06.2015
527 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5-6 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Магістр Денна 2019 605 20.09.2019 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
642 Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Педагогічний інститут Бакалавр Заочна 2019 902 28.12.2019
729 Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Бакалавр Денна 2020 251 12.05.2020 -
749 Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Педагогічний інститут Магістр Денна 2020 282 26.05.2020 21/22 н.р.
750 Інклюзивна освіта (3 курс, ДО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 282 26.05.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
844 Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2020 812 23.12.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
995 Поліхудожня освіта дітей дошкільного віку (інтегрований курс) (3 курс, ПО) Факультет педагогічної освіти Бакалавр Денна 2021 301 05.05.2021 23/24 н.р.; 22/23 н.р.; 21/22 н.р.

Використання ЕНК (22)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
176 Педагогічний інститут Порівняльна педагогіка (5 курс, ДО) Магістр Денна 4 не враховується не враховується 25.11.2016
271 Педагогічний інститут Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами (5 курс, ДО) Магістр Денна 3 не враховується не враховується 26.11.2016
5430 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, заочна) Бакалавр Заочна 6 5 10 27.12.2019
6342 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ДО) Бакалавр Денна 7 4 10 10.12.2020
6344 Педагогічний інститут Інклюзивна освіта (1 курс, спп, ПО) Бакалавр Денна 7 не враховується 10 10.12.2020
6673 Педагогічний інститут Мистецьке рукоділля (1-2 курс, ДО) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 10.12.2020
6875 Педагогічний інститут Практика виробнича (організаційна/управлінська) (6 курс, ПМДО, заочна) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
7616 Педагогічний інститут Педагогіка (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 10.12.2020
7693 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (3 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 10.12.2020
8196 Педагогічний інститут Педагогічне партнерство з різними соціальними інституціями (5 курс, ДО, денна) Магістр Денна 9 не враховується 10 10.12.2020
8609 Педагогічний інститут Поліхудожня освіта дітей дошкільного віку (інтегрований курс) (3 курс, ПО, денна) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 31.12.2020
8624 Педагогічний інститут Практика (Навчальна/ Пропедевтична) (1-2 курс, ДО, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2020
8652 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
8658 Педагогічний інститут Практика переддипломна (6 курс, ДО) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 31.12.2020
9858 Педагогічний інститут Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
10793 Педагогічний інститут Поліхудожня освіта дітей дошкільного віку (інтегрований курс) (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 8 не враховується 10 30.11.2021
11054 Педагогічний інститут Практика виробнича (без відриву) (2-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11094 Педагогічний інститут Виробнича практика (особистісно-професійного становлення) (4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11642 Педагогічний інститут Практикум з ігрової діяльності (3-4 курс, ДО) Бакалавр Денна 9 не враховується не враховується 30.11.2021
11972 Педагогічний інститут Практика виробнича (педагогічна, без відриву) (1-2 курс, спп, ДО) Бакалавр Заочна 9 не враховується не враховується 31.12.2021
12316 Факультет педагогічної освіти Здоров'язбережувальні технології в дошкільній освіті (3 курс, ДО, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022
12598 Факультет педагогічної освіти Поліхудожня освіта дітей дошкільного віку (інтегрований курс) (3 курс, ПО) Бакалавр Денна 9 не враховується 3 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (7)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
618 Кафедра педагогіки та психології 4,70 30.12.2016
1142 Кафедра педагогіки та психології 4,76 12.01.2017
1995 Кафедра педагогіки та психології 4,39 26.12.2018
2496 Кафедра педагогіки та психології 4,57 28.12.2019
3740 Кафедра педагогіки та психології 4,81 28.12.2020
4502 Кафедра дошкільної освіти 4,87 28.12.2021
5674 Кафедра дошкільної освіти 4,85 30.12.2022