Додаткові відомості

Освіта
Криворізький державний педагогічний інститут
Перелік місць роботи

1992-1995 рр. - працює на посаді доцента кафедри української мови Криворізького державного інституту і виконує обов’язки заступника декана філологічного факультету;

1998-2000 рр. – завідувач кафедри української мови Криворізького державного педагогічного університету;

2000-2002 рр. – декан факультету української філології, завідувач кафедри української мови Криворізького державного університету;

2000-2002 рр. – декан факультету української філології, завідувач кафедри української мови Криворізького державного університету.

2002-2005 рр. – декан філологічного факультету Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка.

2005-2008 рр. – декан філологічного факультету Київського міського педагогічного університету імені Б.Д.Грінченка, завідувач кафедри української мови та літератури і методики навчання філологічного факультету.

2008 р. – завідувач кафедри української мови і методики навчання Гуманітарного інституту Київського педагогічного університету імені Бориса Грінченка.

2011 р. – 2016 р. - завідувач кафедри української мови Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

2012 р. (січень) – донині – головний редактор науково-методичного журналу «Українська мова і література в школах України»; голова спеціалізованої вченої ради К. 26.13305 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

2016 - 2021 - завідувач кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

2021 - донині - професор кафедри української мови Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)
Зміст і технології навчання української мови в гімназії
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
44 Кафедра української мови AAG-5935-2019 3 2 2021 https://publons.com/researcher/3268315/stanislav-karaman/
269 Кафедра української мови AAG-5935-2019 3 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1906981
408 Кафедра української мови AAG-5935-2019 3 2 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/1906981

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 843 10 10 2024.07.16 11:12:22 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 358 8 6

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
517 Факультет української філології, культури і мистецтва Кафедра української мови 11.7 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Stanislav_Karaman

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
18883 Особливості педагогічного діалогу в різних навчальних ситуаціях

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
32110 Функції QR-кодів у структурі підручника української мови
29134 Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури
26282 Науково-освітні електронні бібліотеки у фаховій підготовці майбутніх учителів-словесників

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
43714 Оновлення змісту методичної системи навчання фонетики майбутніх учителів української словесності в контексті здобутків мовознавства
43435 Основи фонетики в індійській лінгвістичній традиції: теоретико-методичний аспект
18883 Особливості педагогічного діалогу в різних навчальних ситуаціях

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
43714 Оновлення змісту методичної системи навчання фонетики майбутніх учителів української словесності в контексті здобутків мовознавства
43435 Основи фонетики в індійській лінгвістичній традиції: теоретико-методичний аспект
43752 Основи фонетики в індійській лінгвістичній традиції: теоретико-методичний аспект
32110 Функції QR-кодів у структурі підручника української мови

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (5)

ID Назва Рік
4914 Лінгводидактичні орієнтири у фаховій підготовці магістрантів-філологів
2132 Тестовий контроль як метод діагностики навчальних досягнень студентів
10728 Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника
2133 Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника
2296 Сучасні підходи до лінгводидактичної підготовки майбутнього вчителя-словесника

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
101 Functions of QR-Codes in the Structure of Ukrainian Language Textbooks https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32110/ 2021

Консультування співробітника Університету, який захистив докторську дисертацію (1)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
5 Овсієнко Людмила Миколаївна Методика навчання лінгвістики тексту майбутніх учителів української мови і літератури на засадах компетентнісного підходу/ 13.00.02 теорія та методика навчання ( українська мова ) Київський університет імені Бориса Грінченка document 2018

Наукове керівництво співробітником Університету, який захистив кандидатську дисертацію (3)

ID Ім'я співробітника Тема дисертації / наукова спеціальність Місце захисту Копія диплому Дата оцінювання
12 Александрова Валентина Федорівна «Формування соціокультурної компетентності учнів 8-9 класів у позакласній роботі з української мови» Київському університеті імені Бориса Грінченка document 2017
22 Горохова Тетяна Олександрівна «Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови і літератури на засадах текстоцентричного підходу» 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) м. Київ, Київський університет імені Б.Грінченка - 2018
23 Кондратенко Наталія Юріївна «Методика формування комунікативної компетентності майбутніх журналістів на засадах лінгвокультурології» 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова) м. Київ, Київський університет імені Б.Грінченка - 2018

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (7)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
102 Фаховий модуль (стажування) - document 21.12.2015
330 Лідерський модуль - document 29.04.2016
987 Модуль з ІКТ - stazh_16_06_14.pdf 16.06.2014
2233 Дослідницький модуль Інший модуль document 30.05.2018
2594 Дидактичний модуль Інший модуль document 27.10.2018
4363 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.11.2020
7004 ІКТ (енк) Інший модуль nakaz_63_01.02.2022.pdf 01.02.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
191 «Грінченківські лінгвістичні читання для студентів Інституту філології» (сторінками часопису «Українська мова і література в шко читання м.Київ, вул. Тимошенка, 13-Б 06.12.2016 10

Керівництво науковим гуртком (1)

ID Назва наукового гуртка Період роботи гуртка Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
30 Сучасні підходи в шкільній мовній освіті Упродовж 2016 року (1 раз на місяць) 9 Не зазначено 16.03.2016

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
11347 Українська мова, 10 клас

Підручники, навчальні посібники (колективні) (28)

ID Назва Рік
46143 Я — студент
44698 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
41852 Я — студент
40446 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
37185 Я — студент
31809 Сходинки зростання. Практикум до навчального посібника «Я — студент»
31834 Я — студент
27967 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
29843 Українська мова (профільний рівень). Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти
27966 Я — студент
26749 Українська мова. 10 клас (профільний рівень)
25586 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20206 Українська мова 9 клас. Поглиблене вивчення
20983 Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент"
20107 Я — студент
18804 Українська мова для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів
16478 Сходинки зростання: практикум до навчального посібника "Я - студент"
18884 Українська мова. Підручник для 8 класу
14990 Я — студент
11345 Практикум з методики навчання мовознавчих дисциплін у вищій школі
11357 Сходинки зростання. Практикум до навч.посібника "Я - студент"
10195 Я — студент
11333 Сучасна українська літературна мова
3852 Я – студент: навч.посіб
17094 Українська мова за професійним спрямуванням
11959 Українська мова за професійним спрямуванням
6657 Я – студент: навч.посіб
11341 Українська мова: практикум з орфографії та пунктуації

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
1173 Сучасна українська літературна мова (1-4 курс, УМЛ, заочна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Заочна 2022 63 01.02.2022 23/24 н.р.; 22/23 н.р.

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
78 Кафедра української мови 4,6 20.05.2016
1138 Кафедра української мови 4,65 12.01.2017
1992 Кафедра української мови 4,74 26.12.2018
3017 Кафедра української мови 4,69 28.12.2019
3735 Кафедра української мови 4,90 28.12.2020
4485 Кафедра української мови 4,87 28.12.2021
6045 Кафедра української мови 4,78 30.12.2022
6928 Кафедра української мови 4,95 30.12.2023

Підготовка переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (2)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва галузі / спеціальності Призове місце Документ, що засвідчує Рік
59 Космідайло Ірина Олександрівна Інститут філології VI Українська мова та література (з методикою їх викладання включно) II document 2019
94 Шекетера Ольга Віталіївна Інститут філології IV Українська мова, література (з методикою їх викладання) I - 2021

Участь у роботі журі (суддівстві) конкурсів, турнірів тощо (1)

ID Назва заходу Місце проведення Дата проведення
4 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студенстьких наукових робіт з української мови, літератури ( у т.ч. методики їх викладання) Житомирський державний університет імені Івана Франка 23.03.2017