Додаткові відомості

Освіта

Закінчила Національну музичну академію України імені П.І. Чайковського (отримала диплом спеціаліста з відзнакою), здобувши кваліфікацію: артист-соліст-інструменталіст, викладач, концертмейстер, артист камерного ансамблю (фортепіано), та магістеріум Київського інституту музики імені Р.М. Глієра (отримала диплом магістра з відзнакою), здобувши кваліфікацію: викладач по класу фортепіано, концертмейстер, артист камерного ансамблю.
В 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата культурології за спеціальністю 26.00.01 Теорія та історія культури (культурологія) на тему «Культура спогадів і спогади культури: мемуарна спадщина В. Пухальського».

Перелік місць роботи

З 2011 року – концертмейстер, викладач основного музичного інструмента Університетського коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка. За результатами атестації 21 березня 2020 року присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».
З 03 вересня 2018 року працює на посаді доцента кафедри інструментально-виконавської майстерності Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка.

Теми дисертацій (захищених)

Культура спогадів і спогади культури: мемуарна спадщина В. Пухальського

Громадська активність
Дійсний член "Центру українсько-європейського наукового співробітництва"

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
483 Кафедра інструментально-виконавської майстерності AAE-4697-2019 2 1 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/2809125

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 11 1 0 2023.03.14 15:38:38 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 10 1 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
194 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності 0.7 0 2023 https://www.researchgate.net/profile/Anastasiia_Romanenko

Конференції (13)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
10461 X Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ» Феномен «культурної ерозії», ефекту розмивання домінуючої культури субкультурами, як прояв зламу діалогу культур Київський столичний університет імені Бориса Грінченка document
9258 IX Міжнародна науково-практична онлайн-конференція "ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ" «Пори року. 12 п’єс для фортепіано в джазових тонах» В’ячеслава Полянського як вираження стильової концептосфери автора Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
9014 ОГНЕВ’ЮКІВСЬКІ ЧИТАННЯ «ОСВІТА — СУТНІСТЬ ЧАСУ», пам’яті доктора філософських наук, професора, академіка НАПН України, заслуженого працівника освіти України, повного кавалера ордена «За заслуги» Віктора Олександровича Огнев’юка Парадигма ціннісно-смислових сфер діяльності викладача закладу вищої мистецької освіти в соціокультурному просторі України Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7986 VІІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «ПРОФЕСІЙНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА І ХУДОЖНЯ КУЛЬТУРА: ВИКЛИКИ ХХІ СТОЛІТТЯ» Сплав скарлаттівської прозорості фактури та нових технік композиції в Сонатині для фортепіано В. Сильвестрова Київський університет імені Бориса Грінченка document.pdf
7593 V Всеукраїнська науково-практична конференція «Ювілейна палітра 2021: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів» Фантастичність у фортепіанній музиці Федора Якименка (до 145-річчя від дня народження видатного композитора) Навчально-науковий інститут культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка document.pdf
6793 VII Міжнародна науково-практична онлайн-конференція Ансамблі для двох фортепіано у шість та вісім рук в контексті розширення виконавського та педагогічного репертуару м. Київ document
6663 Семінар-практикум Артема Ляховича «Усі фортепіанні сонати Сергія Прокоф’єва. До 130-ї річниці майстра» КМАМ ім. Р.М. Глієра document.pdf
5868 I Міжнародна науково-практична конференція "Феномен культури постглобалізму" Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності піаніста-педагога в ракурсі тенденцій розвитку сучасної культури Маріупольський державний університет document.pdf
5867 II Всеукраїнський науково-творчий проєкт "Сучасне музикознавство та виконавство: від теоретичного музикознавства до виконавської практики" Формування готовності студентів-музикантів до впровадження технології дистанційного навчання в їх подальшій професійній діяльності КМАМ ім. Р.М. Глієра document.pdf
5789 VIII Міжнародна наукова конференція "Мистецька культура: історія, теорія, методологія" Сценічне хвилювання в контексті виконавської культури (на матеріалі науково-методичного проєкту "Практичний експериментаріум “PSY & ART”") Львів document.pdf
4449 III Міжнародна науково-практична конференція "Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях" Полікультурна процесуальність життєтворчості Володимира Пухальського: мінський, варшавський, петербурзький, київський контексти НМАУ ім. П.І. Чайковського document
4270 V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура : виклики XXI століття» Погляди Роберта Шумана на підготовку музиканта Київський університет імені Бориса Грінченка document
3609 Культурні домінанти в реаліях XXI століття "Український" В. Пухальський: проблеми цілісної реконструкції творчої біографії митця Рівне document

Монографії (колективні) (1)

ID Назва Рік
43089 Життєтворчість музиканта в контексті мнемонічної культурології

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (3)

ID Назва Рік
47958 The Impact of the COVID-19 Pandemic оn Music Education in Ukraine
44802 Implementation of Open Science Principles in Educational Research: Seen through the Prism of Teachers’ Engagement in Data Exchange
41009 Readiness of university teachers to participate in empirical data exchange: pilot study in Ukraine

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
41009 Readiness of university teachers to participate in empirical data exchange: pilot study in Ukraine
41011 Культура самокорекції сценічного стресу (на основі науково-методичного проєкту «Практичний експериментаріум “PSY & ART”»)

Фахові видання, що затверджені МОН (3)

ID Назва Рік
41011 Культура самокорекції сценічного стресу (на основі науково-методичного проєкту «Практичний експериментаріум “PSY & ART”»)
27826 Study of the memoir heritage of V. Pukhalsky in the context of memorial cultural studies methodology
30493 Український родовід Володимира Пухальського

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (3)

ID Назва Рік
42175 Перетин творчих доль М. В. Лисенка та Г. К. Ходоровського (через призму категорій «час», «тривалість / протяжність», «спогади», «враження»)
17493 Музичний конкурс як соціокультурний феномен у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва
6841 Музичне мислення в контексті переживання естетично прекрасного

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
325 Культура самокорекції сценічного стресу (на основі науково-методичного проєкту «Практичний експериментаріум “PSY & ART”») фахове https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/41011/ 2022

Професійний розвиток

Цифрова компетентність викладачів Університету Грінченка (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень цифрової компетентності Дата
288 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності Аналітик-дослідник 17.08.2022
289 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності Інтегратор 18.08.2022

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
34 Кривошея Тетяна Олександрівна, доктор культурології, доцент в.о. професор кафедри теорії та історії культури Національна музична академія України імені П.І. Чайковського Міністерства культури України
- - Національна музична академія України імені П.І. Чайковського Міністерства культури України document 2018

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
30 Стажування - document 18.05.2016
2314 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 05.07.2018
2518 Лідерський модуль Інший модуль document 01.11.2018
3443 Модуль з ІКТ Інший модуль document 08.11.2019
3675 Дослідницький модуль Інший модуль nakaz_807_25.11.2019.pdf 25.11.2019
4436 інше Інший модуль document 21.11.2020
4851 ІКТ(енк) Інший модуль Наказ 821 від 31.12.2020.pdf 31.12.2020
6253 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 19.02.2022
6917 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 03.04.2022
6921 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 07.08.2022
7103 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 15.12.2022
7477 Цифровий модуль Інший модуль наказ № 748.pdf 27.12.2022
7964 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_381_28.06.2023[2].pdf 28.06.2023
8937 Інший Інший модуль Витяг з протоколу 13_3.pdf 22.12.2023
8938 IELTS Preparation IELTS Standard Course Інший модуль Витяг з протоколу 13_4.pdf 22.12.2023
8939 Інший Інший модуль Витяг з протоколу 13_1.pdf 31.01.2023
8940 Інший Інший модуль Витяг з протоколу 13_2.pdf 30.06.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
522 Фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва "Кампанелла" фестиваль-конкурс Університетський коледж 13.05.2016 2
1222 Фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва "Кампанелла" фестиваль-конкурс Університетський коледж 11.05.2017 2

Підготовка професійних музичних, хореографічних, театральних проєктів (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Назва заходу Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
312 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності Режисер Звітний концерт «У колі друзів» Україна, Київ 2023 document
321 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності Режисер Концерт-презентація «А хто грає, того знають і дякують люде… (Т.Г. Шевченко)» Україна, Мукачево 2023 Концерт-презентація «А хто грає, того знають і дякують люде… (Т.Г. Шевченко)».html

Перемога у мистецьких професійних конкурсах (як виконавця / балетмейстера / художнього керівника / педагога-наставника тощо) (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Назва Місце проведення Рік Документ, що засвідчує
23 Інститут мистецтв Кафедра інструментально-виконавської майстерності Міжнародні конкурси за кордоном Диплом III місце, I Міжнародний онлайн-конкурс Української Фортепіанної Музики UKE-PIANO Київ 2021 document
40 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності Всеукраїнські конкурси XI Всеукраїнський двотуровий учнівський та студентський конкурс музичного мистецтва "Київський Колорит" м. Київ 2022 Розпорядження Романенко А.Р.pdf
59 Факультет музичного мистецтва і хореографії Кафедра інструментально-виконавської майстерності Міжнародні конкурси, проведені в Україні II Міжнародний ОНЛАЙН-конкурсу української фортепіанної музики “UKE-PIANO” Україна, Київ 2023 Наші переможці.html

Керівництво творчим, театральним гуртком (5)

ID Назва спортивної секції, назва команди Період роботи секції, команди Кількість осіб Рівень презентації діяльності Дата презентації
80 GRINCH PIANO DUO упродовж 2017 5 - 21.05.2017
81 GRINCH PIANO DUO упродовж 2017 5 - 19.11.2017
82 GRINCH PIANO DUO упродовж 2017 5 - 13.05.2017
83 GRINCH PIANO DUO упродовж 2017 5 - 26.03.2017
88 GRINCH PIANO DUO упродовж 2017 5 - 09.04.2017

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (1)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
903 Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано) (2-3 курс, ММ, денна) Інститут мистецтв Бакалавр Денна 2020 821 31.12.2020

Використання ЕНК (3)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
8228 Інститут мистецтв Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано) (2-3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 8 5 10 10.12.2020
8520 Інститут мистецтв Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано) (3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 31.12.2020
10500 Інститут мистецтв Методика викладання гри на спеціальному інструменті (фортепіано) (2-3 курс, ММ, денна) Бакалавр Денна 8 не враховується 3 30.11.2021

Рейтинг викладачів серед студентів (9)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
339 Фаховий коледж «Універсум» 3,75 23.12.2016
880 ЦК музики і хореографії 4,26 29.12.2017
1741 ЦК музики і хореографії 4,26 22.12.2018
2220 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,83 27.12.2018
2721 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,23 28.12.2019
4005 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,20 28.12.2020
4847 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,97 28.12.2021
5531 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 4,87 30.12.2022
6438 Кафедра інструментально-виконавської майстерності 5,00 30.12.2023

Підготовка переможців спортивних змагань (10)

ID ПІБ студента Назва заходу Місце проведення заходу Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує Рік
22 Батрак Тетяна Андріївна Всеукраїнська музична олімпіада "Голос країни" Київський університет імені Бориса Грінченка Не зазначено III document 2016
99 Бевзюк Мирослав I Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO–2017» Інститутут мистецтв Не зазначено I document 2017
100 Щеглюк Вікторія I Всеукраїнський конкурс інструментально-виконавської майстерності «BELLISSIMO–2017» Інститут мистецтв Не зазначено III document 2017
101 Бевзюк Мирослав XI Всеукраїнська музична олімпіада «Голос Країни» Київський університет імені Бориса Грінченка Не зазначено I document 2017
102 Щеглюк Вікторія XI Всеукраїнська музична олімпіада «Голос Країни» Київський університет імені Бориса Грінченка Не зазначено I document 2017
103 Бевзюк Мирослав IV міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «КАМПАНЕЛЛА» Університетський коледж Не зазначено III document 2017
104 Світельська Людмила IV міський фестиваль-конкурс дитячого та юнацького виконавського мистецтва «КАМПАНЕЛЛА» Університетський коледж Не зазначено I document 2017
105 Світельська Людмила Конкурс юних піаністів V Міжнародного фестивалю фортепіанної музики «Каштановий рояль» Київ Не зазначено III document 2017
106 Щеглюк Вікторія XII Всеукраїнська музична олімпіада «Голос Країни» Київський університет імені Бориса Грінченка Не зазначено II golos (autumn) 8.pdf 2017
107 Матвійчук Єлизавета XII Всеукраїнська музична олімпіада «Голос Країни» Київський університет імені Бориса Грінченка Не зазначено III document 2017