Додаткові відомості

Освіта

Київське державне музичне училище імені Р.М.Гліера, 1981

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького, 1990 р.

Перелік місць роботи
ДНЗ № 148; Слав'янська гімназія; Фаховий коледж "Універсум";
Теми дисертацій (захищених)
"Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування"
Громадська активність
Соціальний проект "З Києвом і для Києва";

Науково-дослідна та методична діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 71 5 2 2024.02.25 11:21:54 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 50 4 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
392 Фаховий коледж «Універсум» ЦК музики і хореографії 5.7 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Larisa_Teraeva

Конференції (24)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9756 Всеукр. наук.-практ.конф. Тенденції та перспективи розвитку сучасної освіти в Україні Теряєва Л.А. Особливості проведення занять з хорового диригування в умовах дистанційного навчання м. Херсон document.pdf
9753 Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи = Theteoretical and methodological aspects of art education: achievements, problems and prospects Теряєва Л.А. Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисципліни \ Х Міжнар.наук.-практ. конф., м. Умань, document
9755 Підвищення кваліфікації від SOFTWARE AND COMPUTER MUSEUM. двомісячний практичний курс (30 год) з базової компютерної грамотності м.Харків document
9754 Міжнародна науково-практ. онлайн конф. "Професійна мистецька освіта освіта і художня культура : виклики ХХІ століття" Актуальні проблемирозвитку мистецької освіти м.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка document
7910 Курс Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і можливості, Онлайн-курси для викладачів м. Київ document
7809 семінари- тренінги Розвиток творчих здібностей дитини з особливими освітніми потребами за допомогою різних видів мистецтв: проблеми та їх вирішення слухач семінарів-тренінгів м. Київ document
7732 ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи» Формування вокально-хорових навичок у дітей дошкільного віку Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти document
7730 Онлайн-курси для викладачів \ Онлайн-курси для викладачів м.київ document
7731 онлайн-курси для викладачів \ Онлайн-курси для викладачів м.київ document
7577 Міжнародний онлайн-семінар «Початкова мистецька освіта сьогодення: світовий досвід» слухач м.Київ document
7578 Семінари-тренінги \ слухач м. Київ document
7576 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації» слухач Київський університет імені Бориса Грінченка document
7810 Міжнародна методично-практична конференція Традиції та інновації хорової виконавської школи.Їх застосування у системі позашкільної мистецької освіти дітей Традиції та інновації хорової виконавської школи. Їх застосування у системі позашкільної мистецької освіти дітей слухач м.Одеса document
7901 Традиції та інновації хорової виконавської школи. Їх застосування у системі позашкільної мистецької освіти дітей слухач м.Одеса document
6421 ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «КОМПЕТЕНТНІСНЕ СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ» МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ - ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОГО УРОКУ МИСТЕЦТВА Київський університет імені Бориса Грінченка, Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти document
6420 Науково-практичний семінар МИСТЕЦЬКА ОСВІТА XXI СТОЛІТТЯ Застосування методів ( технологій) для формування вокально-хорових навичок у дітей» КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ» document
6343 Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Професійна діяльність сучасного педагога в умовах парадигмальних змін» Формування методичної компетентності студентів Київський університет імені Бориса Грінченка document
6422 Всеукраїнський онлайн-семінар «Цифрові інструменти Google для науковців слухач за підтримки Міністерства освіти і науки України та Компанії Google Україна. document
7902 Тестування з цифрової грамотності тестування м. Київ document
4892 Sciences and technologies in the United States and Europe, Cibunet Publishing, NY: Woodlawn, 2017. - No.9. Teriaieva L.А. Efficiency of forms, methods, tools and types of training in the process of forming the methodical competence of future music teachers. New York, USA document.pdf
4889 Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації: зб. матеріалів конференції Теряєва Л.А. Формування методичної компетентності студентів коледжу на заняттях з хорового диригування Житомир document.pdf
4888 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Теряєва Л.А. Особливості формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування Київ, ун-т ім. Б. Грінченка document.pdf
4885 Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття Теряєва Л.А. Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики: категоріальний аналіз проблеми Київ. ун-т ім. Б. Грінченка document.pdf
4886 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. IV щорічної Всеукр. наук-практ. конф. Теряєва Л.А. Формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики як психолого-педагогічна проблема Київ. ун-т ім. Б. Грінченка document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (5)

ID Назва Рік
45462 Особливості організації сучасної освіти в умовах дистанційного навчання
44701 Особливості організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання
32554 Оцінювання ефективності застосування методів, форм, видів та засобів навчання на заняттях з хорового диригування
32545 Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни «Хорове диригування»
22647 Pedagogical conditions and innovative technologies in the process of studying the discipline "Choral Conducting"

Фахові видання, що затверджені МОН (19)

ID Назва Рік
45462 Особливості організації сучасної освіти в умовах дистанційного навчання
44701 Особливості організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання
43324 Активізація творчої діяльності студентів на заняттях з хорового диригування
45458 Розвиток творчих музичних здібностей особистості на основі інноваційних технологій
38921 Оцінювання ефективності застосування методів, форм, видів та засобів навчання на заняттях з хорового диригування
32554 Оцінювання ефективності застосування методів, форм, видів та засобів навчання на заняттях з хорового диригування
32545 Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни «Хорове диригування»
29263 Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни «Хорове диригування»
38919 Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни «Хорове диригування»
22651 Forming of methodical competence of future music teachers through the emotional perception of a works of choral art
22996 Етапи формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування
29906 Етапи формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування
22997 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики через емоційне сприйняття творів хорового мистецтва
17877 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на основі сучасних методів модульного навчання
29393 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на основі модульного навчання
16813 Міждисциплінарні зв'язки у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів музики
17889 Модель формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки
16863 Модель формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки
16877 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (17)

ID Назва Рік
47755 Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисципліни "Хорове диригування"
34478 Мультимедійні технології - засіб ефективності сучасного уроку мистецтва
39346 Мультимедійні технології – засіб ефективності сучасного уроку мистецтва
38935 Формування вокально-хорових навичок у дітей дошкільного віку
29270 Формування методичної компетентності студентів коледжу на заняттях з хорового диригування
29089 Efficiency of forms, methods, tools and types of training in the process of forming the methodical competence of future music teachers
22998 Эффективность форм, методов, средств и видов обучения в процессе формирования методической компетентности будущихучителеймузыки
14490 Особливості формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування
16812 Інноваційні принципи навчання у формуванні метод компетентності майбутніх учителів муз на заняттях з хор диригування
29913 Особливості формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування
5240 Формування методичної компетентності майбутніх вчителів музики: категоріальний аналіз проблеми
29943 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики: категоріальний аналіз проблеми
29950 Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики: категоріальний аналіз проблеми
29948 Формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики як психолого-педагогічна проблема
9965 Формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики як психолого-педагогічна проблема
17724 Розучування нової пісні на музичних заняттях з дошкільниками
17896 Дитячий оркестр у дошкільному закладі

Статті у науково-методичних та методичних виданнях (1)

ID Назва Рік
47755 Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисципліни "Хорове диригування"

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
188 Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32545/ 2020

Професійний розвиток

Захист співробітником Університету кандидатської дисертації (1)

ID Науковий керівник Тема дисертації / наукова спеціальність Місце, форма, роки навчання в аспірантурі Місце захисту Копія диплому Рік захисту
52

Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук,
професор, завідувач кафедри музикознавства
та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету  імені Бориса Грінченка

«Формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування» / спеціальність 13.00.02  теорія та методика музичного навчання. Київський університет імені Бориса Грінченка, аспірантура, заочна форма навчання з 01.11.2013р. по 31.10.2017р. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ. document 2019

Підвищення кваліфікації (4)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
3171 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 23.04.2019
5750 інше Інший модуль document 06.11.2021
5783 інше Інший модуль document 26.11.2021
8591 Інший Інший модуль Теряєва ЛА витяг.pdf 23.11.2023

Викладацька діяльність

Навчальні та методичні матеріали (4)

ID Назва Рік
29282 Методичні рекомендації до формування методичної компетентності майбутніх учителів музики на заняттях з хорового диригування/ Л.А.Теряєва.
17848 Робоча програма навчальної дисципліни "Хорове диригування" (!-2 курси)
8418 РОЗУЧУВАННЯ НОВОЇ ПІСНІ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДОШКІЛЬНИКАМИ
8417 ДИТЯЧИЙ ОРКЕСТР У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
344 Фаховий коледж «Універсум» 4,10 23.12.2016
898 ЦК музики і хореографії 4,20 29.12.2017
1760 ЦК музики і хореографії 4,41 22.12.2018
3087 ЦК музики і хореографії 4,51 28.12.2019
3574 ЦК музики і хореографії 4,80 28.12.2020
4674 ЦК музики і хореографії 4,83 28.12.2021
5211 ЦК музики і хореографії 4,94 30.12.2022
6105 ЦК музики і хореографії 4,96 30.12.2023