Додаткові відомості

Освіта
Київський державний інститут культури, 1992, диплом з відзнакою
Перелік місць роботи
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2000-2014
Теми дисертацій (захищених)
Професійна комунікація як фактор розвитку книжкової галузі
Громадська активність
Член Всеукраїнської громадської організації "Українська бібліотечна асоціація", членський квиток № 999.

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 43 4 1 2024.05.25 10:07:57 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 22 3 0

Індекс цитування в Research Gate (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
171 Факультет журналістики Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 20 1 2023 https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Soshynska

Конференції (31)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7914 ХІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотека – вимір незалежності» Кейси для навчальної дисципліни «Цифрові проєкти у сфері бізнесу» Київ document.pdf
6849 Міжнародна наукова конференція до Дня слов’янської писемності та культури "Слов’янські мови, літератури і культури в умовах глобальної цифровізації" Цифрові навички населення слов’янських країн Київ document.pdf
6848 Четверта Міжнародна наукова конференція «ІНФОРМАЦІЯ, КОМУНІКАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ» Використання кейс-методу у викладанні менеджменту для студентів спеціальності 029 Київ document.pdf
6847 V Міжнародний форум молодих бібліотекарів Української бібліотечної асоціації «Партнерство & Співпраця» Участь Київ document.pdf
6846 "Діяльність культурних інституцій: політика та фінансування" : німецько-український науково-практичний онлайновий семінар Участь Київ document.pdf
6845 ХІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: метаморфози навчального дизайну» Дисципліна "Менеджмент бібліотечно-інформаційної та архівної галузей" у Київському університеті імені Бориса Грінченка: методика викладання Київ document.pdf
6039 ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Практичні комунікаційні кейси в інклюзивному освітньому середовищі» Формування цифрової інклюзії у студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Київ document.pdf
6037 Українська бібліотечна асоціація – виклики, дії, рішення Круглий стіл «Освітній потенціал Української бібліотечної асоціації: дух командної роботи» Київ document.pdf
6031 МЕДІАЗНАВЧІ СТУДІЇ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ДІАЛОЗІ: ОСВІТНІЙ ТА НАУКОВИЙ ДИСКУРСИ / MEDIA STUDIES IN EUROPEAN DIALOGUE: EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC DISCOURSES Бібліотеки у формуванні медійної культури суспільства / Libraries in the formation of media culture of society Київ document.pdf
6030 Prospects for the development of modern science and practice Digital Literacy in the Netherlands Graz, Austria document
4685 Інша бібліотека - вийти за межі Інноваційні кейси українських бібліотек Київ document.pdf
4684 Evolution of changes in libraries: (WI) and (EI) Напрями міжнародної співпраці Інституту журналістики КУБГ Ніда, Литовська Республіка document.pdf
3799 Міжнародний інформаційний тиждень програми ЄС Еразмус+ в Україні Сертифікат учасника "День Жана Моне: Як успішно впроваджувати проект Жан Моне" Київ document.pdf
3797 Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції Практико-орієнтована підготовка сучасних менеджерів організацій бібліотечно-інформаційної галузі Біла Церква document.pdf
3796 Бібліотека. Книга. Наука Формування професійних компетенцій сучасних фахівців бібліотечної та інформаційної справи: досвід Київського університету імені Бориса Грінченка Київ document.pdf
3798 Бренд освітньої установи: від задуму до популярності Участь у тренінгах "Розробка та підтримка веб-сайту освітньої установи", "Брендинг", "Медіабезпека та медіаграмотність" Київ document.pdf
2850 Партнерство – розвиток – дія Професіоналізація студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» через професійно-освітні програми Української бібліотечної асоціації м. Київ document.pdf
2849 Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі Формування комунікаційних компетенцій у студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» м. Київ document.pdf
2848 Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України «Бібліотечне краєзнавство» як вибіркова дисципліна м. Київ document.pdf
2847 Комунікація у ХХІ столітті: безпековий вимір Електронні ресурси кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики у системі професійних комунікацій м. Київ document.pdf
2846 Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції Львівський бібліотечний форум в контексті євроінтеграційних процесів України Виїзна секція у м. Києві 26.05.2017 document.pdf
1377 ХХІІІ Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі Викладання "Організації та економіки видавничої справи" для студентів напряму 6.020102 "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія " у Київському університеті імені Бориса Грінченка" Київ document.PDF
1376 Всеукраїнська науково-практична конференція та конференція УБА "Українська бібліотечна асоціація: пошук майбутнього" Організація практико-орієнтованого навчання студентів спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Київ document.PDF
1375 Друга Всеукраїнська науково-практична конференція "Комунікаційні стратегії сучасної школи" Нові інформаційні продукти та послуги бібліотек Київ document
1374 Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація: формування інформаційного простору" Інтеграція можливостей інформаційно-бібліотечних установ України для фахової підготовки студентів напряму 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" Київ document.PDF
1373 Всеукраїнська науково-практична конференція "Комунікаційні стратегії сучасної школи" Неформальні комунікаційні процеси в структурі галузевої професійної комунікації Київ document.PDF
982 Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації Сучасні тенденції щодо підготовки студентів бібліотечно-інформаційного напряму у Київському університеті імені Бориса Грінченка м. Київ document
983 Бібліотека у цифровому медіасвіті Відповідальний секретар та укладач збірника матеріалів конференції м. Київ document
981 VI Львівський бібліотечний форум 'Бібліотек@ - стратегія розвитку' Практична підготовка студентів напряму 6.020102 'Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія' у Київському університеті імені Бориса Грінченка м. Львів document
985 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Бібліотек@ - територія єдності' Створення електронного навчально-наукового середовища у ВНЗ за напрямом підготовки 'Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія' м. Київ document
984 Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі: міжконтинетальний діалог інтелектуалів Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері м. Київ document

Монографії (колективні) (2)

ID Назва Рік
47684 Section V. The Russian-Ukrainian hybrid conflict in the east of Ukraine. The classification from the conflict resolution viewpoint (2014-2021 years)
41517 Медіазнавчі студії в євроінтеграційному дискурсі України

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
42913 Media Communications as a Factor of Global Digital Culture
32932 Digital Skills of European Citizens: To Be on Time

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (2)

ID Назва Рік
32108 Digital Culture and Digital Media: Professional Competences
25915 Формування комунікаційних компетенцій у студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Фахові видання, що затверджені МОН (4)

ID Назва Рік
32930 Всеукраїнський конкурс «Бібліотека року» як інструмент поширення інноваційного досвіду у бібліотечній справі
25923 Професійна періодика як джерело бібліотечно-інформаційних інновацій
25922 Програмні результати вивчення дисципліни «Наукові комунікації» в Університеті Грінченка як підґрунтя професійних компетенцій магістрів
23620 Формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (24)

ID Назва Рік
32954 Digital Literacy in the Netherlands
31881 Викладання дисципліни «Наукові студії» у Київському університеті імені Бориса Грінченка
30475 Інформаційно-комунікаційні технології як засіб культурної участі європейців
29273 Викладання дисципліни "Електронна комерція" у Київському університеті імені Бориса Грінченка
25992 Інструменти маркетингових комунікацій бібліотек
23621 Вивчення проектної діяльності бібліотек та інформаційних установ у Київському університеті імені Бориса Грінченка
25919 Формування професійних компетенцій сучасних фахівців бібліотечної та інформаційної справи: досвід Київського університету імені Бориса Грінченка
22913 «Бібліотечне краєзнавство» як вибіркова дисципліна
24461 Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті
20139 Викладання бібліотечного менеджменту і маркетингу у Київському університеті імені Бориса Грінченка
20772 Львівський бібліотечний форум в контексті євроінтеграційних процесів України
20458 Львівський бібліотечний форум як платформа професійної комунікації
22037 Формування комунікаційних компетенцій у студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
15603 Інтеграція можливостей інформаційно-бібліотечних установ України для фахової підготовки студентів напряму 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»
15607 Викладання «Бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів» у Київському університеті імені Бориса Грінченка
18550 Викладання «Організації та економіки видавничої справи» для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка
11006 Викладання АСОД для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка
11004 Практична підготовка студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка
7936 Бібліотечно-інформаційні інновації на сторінках професійної періодики
4916 Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері
11000 Принцип наслідування у професійних комунікаційних процесах у документно-інформаційній сфері
7934 Створення електронного навчально-наукового середовища у ВНЗ за напрямом підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»
7996 Формальні професійні комунікації у книжковій галузі
10998 Дещо про видавничу діяльність Івана Калиновича (за матеріалами «Бібліологічних вістей»)

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
92 Digital Skills of European Citizens: To Be on Time https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/32932/ 2021

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
38 Формування комунікаційних компетенцій майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/23620/ 2018

Заявки на колективні гранти (3)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
442 Media Studies in European Dialogue Програма імені Жана Моне Коллективний - 2020
610 Erasmus Mundus Master in Professional Training for Spokesperson Еразмус+ Коллективний - 2021
778 European Masters in Professional Spokesperson Training Erasmus+ Коллективний - 2023

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
290 Наукове дослідження Horizon Europe MSCA Postdoctoral Fellowship Подано Документ відсутній 2023

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
350 Медіазнавчі студії в науковому та освітньому дискурсах Етап дослідження 12.2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (17)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1106 Фаховий модуль (стажування) - document 20.04.2016
1144 Лідерський модуль - Rosporiadjennia.pdf 07.04.2015
1347 Модуль з ІКТ - Серт_Сошинська_ЕНК.pdf 30.06.2016
3266 ІКТ Інший модуль nakaz_446_27.06.2019.pdf 27.06.2019
4323 інше Інший модуль document 07.09.2020
4564 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_706_11.11.20.pdf 11.11.2020
4673 Дослідницький модуль Інший модуль document 01.12.2020
4936 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 29.01.2021
5081 Дидактичний модуль Інший модуль document 25.03.2021
5438 модуль ІКТ(ЕНК) Інший модуль nakaz_385_04.06.21.pdf 04.06.2021
6496 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6563 інше Інший модуль document 08.08.2022
6590 інше Інший модуль document 22.08.2022
7221 ІКТ(енк) Інший модуль nakaz_335_30.06.2022.pdf 30.06.2022
7526 Цифровий модуль Інший модуль nakaz_756_29.12.2022.pdf 29.12.2022
9096 Цифровий модуль Інший модуль наказ №843-Дод2_4.pdf 25.12.2023
9481 Побудова індивідуальної траєкторії викладача в контексті інтернаціоналізації Дослідницький модуль document 01.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
610 ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті» Конференція Університет Грінченка, Інститут журналістики 23.09.2016 2
1059 ІІІ Студентська інтернет-конференція «Інформація. Наука. Бібліотека. Весна» Конференція Університет Грінченка 06.04.2017 2

Викладацька діяльність

Сертифіковані ЕНК (10)

ID ЕНК Інститут \ факультет ОКР Форма навчання Рік сертифікації Номер наказу Дата наказу Термін пролонгації
270 Організація книгорозповсюдження (3 курс, КББ) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2016 347 30.06.2016
351 Наукові комунікації: Наука як інформаційний процес (5 курс, КББ, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2017 846 28.12.2017
352 Наукові комунікації: Система і канали наукових комунікацій (5 курс, КББ, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2017 846 28.12.2017
353 Наукові комунікації: Наукова інформація (5 курс, КББ, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2017 846 28.12.2017
354 Наукові комунікації: Науково-інформаційна діяльність (5 курс, КББ, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2017 846 28.12.2017
501 Наукові комунікації (5 курс, ІБА, денна) Інститут журналістики Магістр Денна 2019 446 27.06.2019 21/22 н.р.; 20/21 н.р.
662 Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів (1 курс, ІББ, денна) Інститут журналістики Бакалавр Денна 2019 902 28.12.2019
811 Проектна діяльність бібліотек, архівів та інформаційних установ (3 курс, ІББ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2020 706 11.11.2020 22/23 н.р.; 21/22 н.р.
1047 Менеджмент бібліотечно-інформаційної та архівної галузей (3 курс, ІББ, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2021 385 04.06.2021 22/23 н.р.
1278 Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів (1 курс, ІБАС, денна) Факультет української філології, культури і мистецтва Бакалавр Денна 2022 335 30.06.2022 23/24 н.р.

Використання ЕНК (36)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
667 Інститут журналістики Організація книгорозповсюдження (3 курс, КББ) Бакалавр Денна 5 5 не враховується 29.12.2017
3634 Інститут журналістики Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 6 8 не враховується 28.12.2018
3664 Інститут журналістики Електронна комерція (4 курс, ВСР, денна) Бакалавр Денна 11 7 не враховується 28.12.2018
3739 Інститут журналістики Маркетинг бібліотечно-інформаційної діяльності (4 курс, КББ, денна) Бакалавр Денна 4 9 не враховується 28.12.2018
3743 Інститут журналістики Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі (3,4 курс) Бакалавр Денна 5 9 не враховується 28.12.2018
3780 Інститут журналістики Наукові комунікації (5 курс) Магістр Денна 7 10 25 28.12.2018
3781 Інститут журналістики Наукові студії (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 3 10 не враховується 28.12.2018
3792 Інститут журналістики Організація і економіка видавничої справи (4 курс, КББ, денна) Бакалавр Денна 7 не враховується не враховується 28.12.2018
3793 Інститут журналістики Організація книгорозповсюдження (4 курс, КББ, денна) Бакалавр Денна 8 10 25 28.12.2018
3846 Інститут журналістики Практикум підприємництва у видавничій справі (4 курс, КББ, денна) Бакалавр Денна 3 10 не враховується 28.12.2018
3860 Інститут журналістики Проектна діяльність бібліотек та інформаційних установ (3 курс) Бакалавр Денна 4 10 не враховується 28.12.2018
3984 Інститут журналістики Теорія документно-інформаційних потоків: Документно-інформаційні потоки і масиви (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 13 не враховується не враховується 28.12.2018
5003 Інститут журналістики Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 4 10 27.12.2019
5281 Інститут журналістики Маркетинг бібліотечно-інформаційної діяльності (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
5282 Інститут журналістики Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5297 Інститут журналістики Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 27.12.2019
5298 Інститут журналістики Менеджмент бібліотечно-інформаційної галузі (4 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 8 5 не враховується 27.12.2019
5380 Інститут журналістики Наукові комунікації (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 9 5 10 27.12.2019
5381 Інститут журналістики Наукові студії (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 7 4 не враховується 27.12.2019
5567 Інститут журналістики Проектна діяльність бібліотек, архівів та інформаційних установ (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 27.12.2019
6610 Інститут журналістики Менеджмент бібліотечно-інформаційної та архівної галузей (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 10.12.2020
6719 Інститут журналістики Наукові комунікації (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 10 4 не враховується 10.12.2020
6720 Інститут журналістики Наукові студії (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 4 не враховується 10.12.2020
8366 Інститут журналістики Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 не враховується 31.12.2020
8512 Інститут журналістики Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 9 5 не враховується 31.12.2020
8717 Інститут журналістики Проектна діяльність бібліотек, архівів та інформаційних установ (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 10 31.12.2020
9088 Інститут журналістики Теорія документно-інформаційних потоків (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 8 не враховується не враховується 30.11.2021
9320 Інститут журналістики Наукові студії (2 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9935 Інститут журналістики Маркетинг інформаційних продуктів і послуг (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
9953 Інститут журналістики Менеджмент бібліотечно-інформаційної та архівної галузей (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 30.11.2021
10178 Інститут журналістики Проектна діяльність бібліотек, архівів та інформаційних установ (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 5 3 30.11.2021
10909 Інститут журналістики Цифрові проєкти у сфері бізнесу (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11529 Інститут журналістики Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 30.11.2021
11610 Інститут журналістики Наукові комунікації (5 курс, ІБА, денна) Магістр Денна 10 5 3 30.11.2021
12337 Факультет української філології, культури і мистецтва Менеджмент бібліотечно-інформаційної та архівної галузей (3 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується не враховується 31.12.2022
12805 Факультет української філології, культури і мистецтва Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів (1 курс, ІББ, денна) Бакалавр Денна 10 не враховується 10 31.12.2022

Рейтинг викладачів серед студентів (8)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
179 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4.1 20.05.2016
1440 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,50 12.01.2017
2283 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,74 27.12.2018
3050 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,66 28.12.2019
4063 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,61 28.12.2020
4829 Кафедра бібліотекознавства та інформології 4,76 28.12.2021
5337 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 4,67 30.12.2022
6230 Кафедра медіапродюсування та видавничої справи 4,87 30.12.2023

Підготовка переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (1)

ID ПІБ студента Курс (період навчання) Назва дисципліни / спеціальності тур Рік
115 Дмитренко Тетяна Русланівна IV Інформаційна, бібліотечна та архівна справа I 2020

Переможці професійного (не наукового) конкурсу, фестивалю (6)

ID ПІБ студента Інститут / факультет Курс (період навчання) Назва заходу Місце проведення заходу Рік Тип заходу Призове місце Документ, що засвідчує
104 Хром'як Яна Романівна Інститут журналістики IV IV Всеукраїнський фестиваль блогерів "Smart Blog". Київ 2019 Всеукраїнський I document
139 Дмитренко Тетяна Русланівна Інститут журналістики IV ІІ Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт "Lime. Go to read!" Київ 2020 Всеукраїнський II document
140 Кравчук Олександра Вікторівна Інститут журналістики IV ІІ Всеукраїнський конкурс фото та відео робіт "Lime. Go to read!" Київ 2020 Всеукраїнський II document
250 Сакало Марія Ігорівна Інститут журналістики III Всеукраїнський фестиваль фото та відеоробіт "LIME. Go to read" Київ 2021 Всеукраїнський III document
298 Андреєва Олександра Володимирівна Факультет журналістики III IV Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2022 Всеукраїнський III Андреєва Олександра.pdf
299 Яценко Дар’я Іванівна Факультет журналістики II IV Всеукраїнський конкурс фото та відеоробіт «LIME. Go to read!» Київ 2022 Всеукраїнський II Яценко Дар’я.pdf