Додаткові відомості

Освіта
Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова, 1995
Перелік місць роботи
Далекосхідний федеральний університет, Школа регіональних та міжнародних досліджень, доцент кафедри романо-германської філології, 2012-2014 рр.
Теми дисертацій (захищених)
"Організаційно-педагогічні засади вдосконалення методичної компетентності вчителів іноземної мови початкової школи"
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
2 1 1 2023.12.05 06:00:57 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

В значенні "Динаміка цитування" зазначено кількість цитувань за поточний період (на основі фіксованих показників за рейтингом прозорості від 15.03.2023 р.)

Цитування h-індекс i10-індекс Динаміка цитування Дата оновлення
За весь період 184 6 3 11 2023.12.04 10:18:42 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 112 5 2

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
311 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 14.7 2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana_Ivashnova2
671 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 16.5 6 2021 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Ivashnova
853 Інститут післядипломної освіти Кафедра мовно-літературної освіти 26 2 2022 https://www.researchgate.net/profile/Svitlana-Ivashnova

Конференції (10)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7440 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Інтеграція методу "водоспаду" в систему післядипломної освіти: можливості та ризики" Київ document.pdf
5932 Професійна діяльність педагога в умовах парадигмальних змін Безперервний професійний розвиток як трудова функція педагога Київ document
5816 ІІI Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти» ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Київ document.pdf
4565 4th International NEPS Conference How to develop the professional competence of teachers? Research of the school oriented model Bamberg document.pdf
3537 Проектування індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагогічних працівників у контексті євроінтеграції освітнього середовища ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Краматорськ document.pdf
3494 Писхолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО ПЕРСОНАЛУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ Київ document.pdf
3492 Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства Програма "Початкова школа: освіта для життя" в контексті реалізації нового Стандарту початкової освіти. м. Кременчук document.pdf
3497 Оновлюємо методичні служби для потреб учительства Експериментальна програма "Початкова школа: освіта для життя" Олександрія document.pdf
2659 РОЗВИТОК КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ У МЕЖАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Професійна компетентність та конкурентоспроможність педагогічного працівника м. Київ, document.pdf
1437 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна Концептуальні підходи в наукових дослідженнях Миколи Олександровича Бернштейна: сучасний вимір Вінниця document.pdf

Монографії (одноосібні) (1)

ID Назва Рік
5993 Проектирование нечёткой индивидуальной профессиональной образовательной траектории педагогических работников

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (2)

ID Назва Рік
10156 The model of projection of a fuzzy individual professional educational trajectory
6346 Improving the teaching staff’s professional competence in non-formal education

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (9)

ID Назва Рік
36587 Безперервний професійний розвиток як трудова функція педагога
34036 How teachers choose training courses? Empirical research results
14519 Консалтинг, коучинг та тренінг: реалізація міжнародного досвіду в українській післядипломній педагогічній освіті
21621 Професійна діяльність педагога: проблеми і шляхи їх вирішення
9985 ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ: ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ ОЦЕНОК
10156 The model of projection of a fuzzy individual professional educational trajectory
6261 Возможности использования краудсорсинга в системе повышения квалификации педагогических работников
6346 Improving the teaching staff’s professional competence in non-formal education
6264 Model of professional educator competency formalization

Фахові видання, що затверджені МОН (9)

ID Назва Рік
36587 Безперервний професійний розвиток як трудова функція педагога
34036 How teachers choose training courses? Empirical research results
24144 Проектування змісту навчання в системі післядипломної педагогічної освіти: освітні запити і потреби
26772 Супервізія в діяльності освітнього тренера
14748 Технологія розвитку педагогічного артистизму
14519 Консалтинг, коучинг та тренінг: реалізація міжнародного досвіду в українській післядипломній педагогічній освіті
21621 Професійна діяльність педагога: проблеми і шляхи їх вирішення
9837 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕННОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
10365 Визначення критеріїв професійної компетентності педагогічних працівників

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (13)

ID Назва Рік
28948 How to develop the professional competence of teachers? Research of the school oriented model
23971 Освітні запити та потреби вчителів у контексті професійного розвитку
18595 Концептуальні підходи в наукових дослідженнях Миколи Олександровича Бернштейна: сучасний вимір
10966 Розвиток іншомовної професійної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти
10805 Розвиток іншомовної професійної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти
9985 ЭКСПЕРТНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ: ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ВЕРБАЛЬНЫХ ОЦЕНОК
9839 Выбор курсов повышения квалификации работниками образования
6484 Індивідуалізація підвищення кваліфікації та групові форми навчання: узгодження суперечностей
6479 ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
6266 Демонополізація післядипломної педагогічної освіти в Україні: перспективи і ризики
6261 Возможности использования краудсорсинга в системе повышения квалификации педагогических работников
6345 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ НЕЧЕТКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
6264 Model of professional educator competency formalization

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
86 Супервізія в діяльності освітнього тренера фахове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/26772/ 2019

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
46 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту

Участь у державних науково-дослідних проєктах (1)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
12 «Початкова школа: освіта для життя» Наказ МОН України №1180 від 16.08.17 Київський університет імені Бориса Грінченка Всеукраїнський педагогічний експеримент «Початкова школа: освіта для життя» 2017-2022 член науково-методичної ради

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
254 Зимова школа 2019 DIPF – Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation Індивідуальний - 2019

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
203 Professional development of teachers in the conditions of war and the post-war period Institute for Human Sciences (IWM), Австрія Подано Документ відсутній 2022

Дослідно-експериментальна робота (7)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
9 Розвиток проектної компетентності учнів засобами інтерактивного навчання СШ № 98 Науковий консультант Reestr.pdf 2014-2018
10 Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу Загальноосвітній навчальний заклад «Київський спортивний ліцей-інтернат» Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №23 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району м. Києва Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №104 ім. О.Ольжича Оболонськ Науковий консультант Reestr.pdf 2017-2022
11 Інноваційна модель професійного розвитку педагогічних кадрів міста Києва ІППО Науковий консультант Reestr.pdf 2015-2020
119 Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу СШ № 80, СЗШ № 192, СЗШ № 215 ліцей № 157, Київський спортивний ліцей-інтернат, медична гімназія № 33, гімназія № 48, СШ № 23, СШ № 98, СЗШ № 104 ім. О. Ольжича, СЗШ № 258, ліцей № 241 "Голосіївський", СЗШ № 182, гімназія № 107 "Введенська", СЗШ №2 Науковий консультант Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2016-2022
120 Інноваційна модель професійного розвитку педагогічних кадрів міста Києва ІППО Науковий консультант Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2015-2020
139 Програма розвитку професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу СШ № 80, СЗШ № 192, СЗШ № 215 ліцей № 157, Київський спортивний ліцей-інтернат, медична гімназія № 33, гімназія № 48, СШ № 23, СШ № 98, СЗШ № 104 ім. О. Ольжича, СЗШ № 258, ліцей № 241 "Голосіївський", СЗШ № 182, гімназія № 107 "Введенська", СЗШ №2 Науковий консультант Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2016 - 2021
140 Інноваційна модель професійного розвитку педагогічних кадрів міста Києва ІППО Науковий консультант Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2015 - 2020

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
116 «Освіта Києва: 30 років Незалежності» Україна, Київ document 27.08.2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
259 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (8)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
1386 Фаховий модуль (стажування) - Doc - 16.09.16, 14-44.pdf 16.09.2016
2130 Дидактичний модуль Інший модуль document 13.04.2018
2685 Інше Фаховий модуль (за кордоном) Сертифікат.pdf 25.10.2018
3177 Інше Інший модуль Івашньова.pdf 12.06.2019
3187 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) Doc - 8-19-19 - 2-24 PM.pdf 30.04.2019
3457 Інше Інший модуль ІвашньоваС.pdf 16.11.2019
4800 Інше Інший модуль document 08.12.2020
6098 Лідерський модуль Інший модуль document 08.12.2021

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (6)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1280 Освітній форум «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – 2017-2018 Н.Р. СТАРТ ЧИ ПРОДОВЖЕННЯ ПОСТУПУ» постійно діючий Київський університет імені Бориса Грінченка 21.08.2017 3
1293 Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби» конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 30.05.2017 3
1299 ІІ КИЇВСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОРУМ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА: РАЗОМ ДО УСПІХУ» постійно діючий Kiev 23.08.2018 10
1338 "Нова українська школа - новий дитячий садок" конференція Університет імені Бориса Грінченка, навчальний корпус № 1 20.11.2018 10
1348 «Оновлюємо методичні служби для потреб учительства Нової школи» конференція Олександрія 26.02.2018 5
1351 Всеукраїнський семінар «Освітня програма «Початкова школа: освіта для життя» та результати її впровадження» семінар Київ 17.05.2018 3

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (2)

ID Назва Рік
31039 Як провести супервізію тренерської роботи
23318 Закони шкільної країни: зошит-посібник № 7 для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл.

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
37057 Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи: Порадник ІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва
21462 Завучу початкової школи

Навчальні та методичні матеріали (2)

ID Назва Рік
40007 Професійний стандарт учителя нового покоління
27583 Як підготувати та провести ефективний тренінг: практичний порадник

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2446 Кафедра мовно-літературної освіти 4,7 25.11.2019
3335 Кафедра мовно-літературної освіти 4,9 30.11.2020
4254 Кафедра мовно-літературної освіти 4.9 06.12.2021
5135 Кафедра мовно-літературної освіти 4.9 29.11.2022