Додаткові відомості

Освіта
1995 рр. Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка,
2003 рр. Харківський регіональний інститут  Української академії державного управління при Президентові України
Перелік місць роботи

1995-2001- вчитель математики, інформатики Свердловського ліцею №1 Луганської області

2006- 2013 рр. Завідувач Центру дистанційного навчання, старший викладач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання.

 2013 -2014 року.завідувач кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Листопад 2014 р. - червень 2020 доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка

За суміщенням старший науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій

червень 2029- донині завідувач кафедри природничо-математичної освіти і технологій
Теми дисертацій (захищених)
Індивідуалізація професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломній освіті
Громадська активність
координатор проекту Столичний центр відкритої освіти."Дистанційний екстернат для учнів із неконтрольованої території України"(з 2014 - донині)
координатор українсько-естонського проекту "Міксіке в Україні" в м. Київ та Київській області (2017-2019 рр)

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
4 16 3 2024.07.22 06:00:39 Перейти до Scopus link

Індекс цитування у НМБ Web of Science (за афільованими публікаціями) (3)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс Рік Посилання
5 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій K-4386-2016 8 2 2021 https://publons.com/researcher/1649265/vorotnykova-iryna/
311 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій K-4386-2016 8 2 2022 https://www.webofscience.com/wos/author/record/K-4386-2016
489 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій K-4386-2016 8 3 2023 https://www.webofscience.com/wos/author/record/K-4386-2016

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 605 14 19 2024.07.16 10:39:03 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 503 11 12

Індекс цитування в Research Gate (4)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
322 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 93.9 2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Vorotnykova
708 136 68 2021 https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Vorotnykova
830 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 239.4 4 2022 https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Vorotnykova
1043 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 285.5 5 2023 https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Vorotnykova

Конференції (23)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
9614 ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти» Інформаційно-освітнє середовище післядипломної освіти в умовах воєнного стану Київ document.pdf
8527 II Всеукраїнська науково-практична конференція (онлайн) «Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога» VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: виклики та пріоритети» Досвід підготовки вчителів до впровадження дистанційного та змішаного навчання онлайн document
8526 STEM-освіта: досвід, виклики, ідеї та рішення Ресурси ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка для професійного розвитку вчителів зі STEM-освіти онлайн document
7663 V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ, ІННОВАЦІЇ» Вебінар «STEM лабораторія вчителя: онлайн навчання» онлайн document
7060 IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні аспекти розвитку STEM освіти у навчанні природнио-наукових дисциплін ктуа STEM освіта у навчанні природнио-математичних дисциплін Київ document.pdf
6668 «Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога» Моделі запровадження дистанційного та змішаного навчання в післядипломній освіті. Київ document
5453 Project approach in the didactic process of universities - international dimension Project Distance learning Польща document
5214 14 th International Technology, Education and Development Conference Design and implementation of e-learning in postgraduate teacher Spain, Valencia document
5213 14 th International Technology, Education and Development Conference Preparing teachers for use interacrive e-learning exercises Spain, Valencia document
4401 НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ В STEAM ОСВІТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКІВ GO-LAB ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОННОЇ СПІВПРАЦІ ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ Київ document
4025 Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Підготовка вчителів математики до використання ІКТ для професійного розвитку та в професійній діяльності Іванофранківськ document.pdf
3221 II International Scientific and Practical Conference \ Use of ICT to monitor and evaluat knowledg in e-learning Warsaw, Poland document.pdf
3090 Професійний розвиток педагогів в умовах реформування освіти: можливості, виклики, перспективи Моделі професійного розвитку вчителів в умовах реформування післядипломної освіти Львів document
3003 Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті Проект міського центру дистанційного навчання та самоосвіти Київ document
1792 Open Educational e-Enviroment of the modern university LMS Moodle tools inventory implementation to assure quality in service teacher trening Kyiv document
1227 8 Міжнародний форум "Інноватика в освіті" Методика використання інтерактивних он-лайн вправа для формування медіа грамотності учнів Київ document
1226 Міжнародна науково-практична конференція \ Взаємодія суб'єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з використанням ІКТ Київ document
1084 ?odern scientific reserches and developments: theoretical value and practical reslts Модель перевернутого класу для навчання вчителів Bratislava, Slovak Republic document
1085 Міжнародний форум Гугл ' Цифрове перетворення в освіті' Дистанційне нвчання учнів із зони АТО та неконтрольосваних територій Київ document
1088 V Міжнародний фестиваль 'Світ психології' Тренінг Марафон 'Навчання Участь у тренінгу Київ document
1087 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти Форми індивідуалізації професійного розвитку вчителів у післядипломній педагогічній освіті Київ document
1089 Перший міжнародний фестиваль неформальної освіти 'Insight' Дискусійні панелі на тему сучасної освіти Київ
1086 'Інноваційний потенціал світової науки XXI сторіччя' Впровадження технологій змішаного навчання для створення відкритої післядипломної педагогічної освіти Запоріжжя document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
41018 Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога
38542 Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія
31740 Підготовка вчителів до використання дистанційних технологій у післядипломній освіті
36049 IT tools - Good Practice of Effective Use in Education. Teachers’ professional development networks

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (10)

ID Назва Рік
47025 Digital transformation of secondary education of Ukraine and the quality of teaching natural and mathematical sciences in the conditions of war
36351 Teachers' readiness to use e-portfolios
32233 Design and implementation of e-learning in postgraduate teacher education
32229 Preparing teachers for the use of interactive e-learning exercises
27745 Organizational, psychological and pedagogical conditions for the use of e-books and e-textbooks at school
27746 Досвід використання е-підручників і електронних засобів навчального призначення в умовах цифровізації загальної середньої освіти України
24404 E-learning of teachers’ assistants in postgraduate pedagogical education
19891 E-coaching, e-mentoring for lifelong professional development of teachers within the system of post-graduate pedagogical education
19666 E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
20285 Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (17)

ID Назва Рік
48176 Професійний розвиток вчителів для забезпечення якісної природничо-математичної освіти в умовах війни в Україні
47741 Професійний розвиток вчителів природничої та математичної галузей з використання штучного інтелекту
27895 Використання додатків Go-Lab для організації дослідження в умовах електронної співпраці вчителів та учнів
27905 Опис цифрової компетентності педагогічного працівника
27327 Умови формування цифрової компетентності вчителя у післядипломній освіті
24404 E-learning of teachers’ assistants in postgraduate pedagogical education
24090 Використання ІКТ для моніторингу і оцінювання знань в е-навчанні
25993 Моделі професійного розвитку вчителя в умовах реформи післядипломної педагогічної освіти
23975 Модель методичного центру відкритої освіти з інформатики для навчання обдарованих учнів
20113 Використання інструментів LMS MOODLE для забезпечення якісної післядипломної освіти вчителів
24111 E-learning Specialists Training for IT Infrastructure of an Educational Institution Management
20285 Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі
18496 Взаємодія суб'єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з використанням ІКТ
15412 Модель ІКТ компетентності вчителів
36049 IT tools - Good Practice of Effective Use in Education. Teachers’ professional development networks
10653 Перспективи впровадження різних моделей змішаного навчання у післядипломній педагогічній освіті
3970 Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів природничо-наукових дисциплін засобами інформаційно- комунікаційних технологій

Фахові видання, що затверджені МОН (20)

ID Назва Рік
48176 Професійний розвиток вчителів для забезпечення якісної природничо-математичної освіти в умовах війни в Україні
47741 Професійний розвиток вчителів природничої та математичної галузей з використання штучного інтелекту
36351 Teachers' readiness to use e-portfolios
27895 Використання додатків Go-Lab для організації дослідження в умовах електронної співпраці вчителів та учнів
27746 Досвід використання е-підручників і електронних засобів навчального призначення в умовах цифровізації загальної середньої освіти України
27905 Опис цифрової компетентності педагогічного працівника
24404 E-learning of teachers’ assistants in postgraduate pedagogical education
25993 Моделі професійного розвитку вчителя в умовах реформи післядипломної педагогічної освіти
20285 Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі
19820 Освітня політика впровадження ІКТ для професійного розвитку вчителів
15412 Модель ІКТ компетентності вчителів
14541 Умови впровадження відкритого он-лайн навчання в післядипломній педагогічній освіті
10718 Професійні мережі для професійного розвитку вчителів
13139 Впровадження технологій змішаного навчання для створення відкритої післядипломної педагогічної освіти
12430 Мобільні технології у післядипломній педагогічній освіті
8546 Інформаційно-освітнє середовище для реалізації різних форм навчання у сучасній школі
4549 Створення освітніх електронних ресурсів
13141 Індивідуальне навчання та професійний розвиток педагогічних кадрів за кредитно-модульною організацією підвищення кваліфікації засобами інформаційно-комунікаційних технологій
3970 Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів природничо-наукових дисциплін засобами інформаційно- комунікаційних технологій
10255 Психолого-педагогічні основи адаптації вчителів до використання інформаційних технологій

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (21)

ID Назва Рік
31232 Дидактичні аспекти використання цифрових засобів навчання в шкільній освіті
38425 Підготовка вчителів до дистанційного навчання в умовах карантину
26536 Підготовка вчителів математики до використання ІКТ для професійного розвитку та в професійній діяльності
23698 Проект міського ресурсного центру дистанційного навчання та самоосвіти вчителів
23066 Моделі відкритої освіти та соціальної комунікації школи
20276 Використання ІКТ для організації освітньої співпраці.
15677 Методика використання інтерактивних он-лайн вправ для формування медіаграмотності учнів
18496 Взаємодія суб'єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з використанням ІКТ
14400 Модель перевернутого класу для навчання вчителів
14098 Формування ІКТ компетентності вчителів на індивідуальному, суспільному, державному рівнях
12919 Дистанционный экстернат для учащихся 5-11 классов, проживающих в зоне АТО и неконтролируемой территории Украины
14426 Упровадження е-навчання в післядипломній педагогічній освіті
12434 Форми індивідуалізації професійного розвитку вчителів у післядипломній педагогічній освіті
13143 Змішані моделі навчання у післядипломній педагогічній освіті
6555 Использование Интернет для профессионального развития учителей и обучения одаренной молодежи
6558 Професійні мережі для професійного розвитку вчителів
8840 Создание сетевых сообществ для профессионального развития педагогов
3976 Удосконалення післядипломної педагогічної освіти на основі впровадження ІКТ
3977 Професійні мережі для професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін
10254 Освітній портал як складова освітньо-інформаційного середовища післядипломної педагогічної освіти регіону
3965 Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
7 Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20285/ 2018

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
35 E-learning Specialists Training for IT Infrastructure of an Educational Institution Management наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24111/ 2018

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
205 Університет суспільних наук (м.Лодзь, Польща) Наукове стажування березень-серпень 2020 р. Микола Смолинський Учасник програми document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (3)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
19 Сьома рамкова програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange) PIRSES-GA-2013-612536 Європейська комісія Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК 1/01/2014 – 31/12/2017 Учасник проекту
47 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту
75 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (2)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
421 Digital Citizenship Erasmus+KA2 Коллективний - 2020
841 SCAFFOLD Erasmus KA220 Коллективний - 2024

Індивідуальні гранти (2)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
94 STEM лбораторія вчителя: оналайн навчання House of Europe Виграно Grant agreement Vorotnykova.pdf 2021
261 Наукове дослідження EURIZON Fellowship Programme: Remote Research Grants for Ukrainian Researchers Подано Документ відсутній 2023

Дослідно-експериментальна робота (12)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
12 Модель методичного Центру відкритої освіти з програмування та веб-дизайну в середній школі гімназія № 39, СШ № 207, СЗШ № 249, СШ № 250, СЗШ №263 імені Євгена Коновальця, СШ № 313 - Reestr.pdf
13 Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи Вечірня (змінна) спеціальна школа І-ІІ ступенів № 27 - Reestr.pdf
14 Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі 13 ЗНЗ - Reestr.pdf
49 «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток». СЗШ №104 імені Олега Ольжича - Реєстр_Шапаренко.pdf
50 «Упровадження мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва». СЗШ № 66 - Реєстр_Шапаренко.pdf
72 «Використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності школи» КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області - document
121 Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи Вечірня (змінна) спеціальна школа І-ІІ ступенів № 27 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2015-2019
122 Модель Столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства СЗШ № 81 Науковий консультант Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2014-2021
123 Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі гімназія №179, спеціальна загальноосвітня школа­інтернат №11, гімназія № 290, спеціалізована школа № 264, спеціалізована школа № 234, гімназія № 143, спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 4, Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», спеціалізована шк Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2016 - 2021
141 Модель методичного Центру відкритої освіти з програмування та веб-дизайну в середній школі гімназія № 39, СШ № 207, СЗШ № 249, СШ № 250, СЗШ №263 імені Євгена Коновальця, СШ № 313 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2014-2018
142 Модель Столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства Вечірня (змінна) спеціальна школа І-ІІ ступенів № 27 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2014-2021
143 Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі гімназія №179, спеціальна загальноосвітня школа­інтернат №11, гімназія № 290, спеціалізована школа № 264, спеціалізована школа № 234, гімназія № 143, спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 4, Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», спеціалізована шк Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2016 - 2021

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
132 «Освіта Києва: 30 років Незалежності» Україна, Київ document 27.08.2021

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
31 Проектування та застосування електронного навчання вчителів у післядипломній освіті Етап дослідження 11.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6224-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-proiektuvannia-ta-zastosuvannia-elektronnoho-navchannia-vchyteliv-u-pisliadyplomnii-osviti-u-ramkakh-naukovoi-temy-ippo.html
253 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Міжнародні, всеукраїнські, регіональні освітні проєкти, програми, педагогічні експерименти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Рівень Роль Рік
1 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Регіональний рівень Науковий консультант 2023

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (35)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
342 Дидактичний модуль - document 23.06.2015
431 Лідерський модуль - document 28.04.2015
1047 Фаховий модуль (стажування) - document 21.11.2013
1660 Інше - document 01.03.2017
1675 Модуль з ІКТ - document 23.03.2017
1676 Інше - document 26.05.2017
1855 Інше - document 10.06.2017
1924 Інше - document 06.12.2017
2692 Інше Інший модуль document 14.12.2018
2693 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 14.12.2018
2850 Модуль з ІКТ Інший модуль Microsoft Innovative Educator Expert 2018-2019.pdf 24.08.2018
3055 Інше Інший модуль document 14.03.2019
3370 Інше Інший модуль document 24.04.2019
3371 Інше Інший модуль document 01.07.2019
3373 Інше Інший модуль document 04.11.2019
3374 Інше Інший модуль document 24.05.2019
3375 Інше Інший модуль document 16.08.2019
3665 Інше Інший модуль document 16.05.2019
3935 інше Інший модуль document 28.04.2020
4168 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) DocAug262020.pdf 07.08.2020
4170 Інше Інший модуль document 30.06.2020
5355 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5397 інше Інший модуль document 12.02.2021
5546 інше Інший модуль document 14.10.2021
5569 інше Інший модуль document 26.10.2021
5570 інше Інший модуль document 27.10.2021
6456 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6510 інше Інший модуль document 17.06.2022
6840 інше Інший модуль document 31.10.2022
6924 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 01.12.2022
7585 "Stem-школа" за дистанційною формою навчання Інший модуль document 02.03.2023
7704 Професійно-орієнтований курс для науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів вищої освіти Інший модуль document 01.03.2023
7786 Basic Servant Leadership Principles in Educational Context Інший модуль document 01.03.2023
8126 Цифровий модуль Інший модуль №5 Витяг Варотникова І.П. 1..docx.pdf 01.05.2023
8136 Teachers’ Talking Time Інший модуль document 20.06.2023

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
693 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 10
1286 Освітній форум «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – 2017-2018 Н.Р. СТАРТ ЧИ ПРОДОВЖЕННЯ ПОСТУПУ» майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 21.08.2017 3

Реалізація проєктів, спрямованих на висвітлення історії Університету і грінченкознавства (1)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Назва проєкту Рік
9 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Фільм «Разом до перемоги: діяльність ІПО Університету Грінченка в умовах воєнного стану» 2022

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
35888 Інноваційні педагогічні методи в цифрову епоху
37057 Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи: Порадник ІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва
32856 Iнновацiйнi педагогiчнi методики в цифрову епоху

Навчальні та методичні матеріали (10)

ID Назва Рік
46236 Моніторинг навчальних досягнень з математики як інструмент оцінювання якості освіти в умовах війни.
46232 Результати опитування педагогів щодо якості природничо-математичної, технологічної та інформатичної освіти в умовах воєнного стану
41680 Методичні рекомендації і приклади реалізації НУШ у 5-6 класах на основі досвіду освітян столиці: природнича, математична,інформатична, технологічна, соціальна і здоров'язбережувальна галузі
31742 Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва
31741 Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник
19555 Упровадження дистанційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
6572 Використання Інтернет сервісів
6581 Впровадження електронних засобів навчального призначення
8296 Навчально-методичний посібник дистанційних курсів за моделлю навчання «Один учень – один комп’ютер»
6686 Упроваждення інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
268 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою (5 курс) Магістр Денна 10 5 не враховується 26.11.2016
283 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою (6 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується 25.11.2016

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2447 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4,8 25.11.2019
3319 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4,9 30.11.2020
4207 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.7 06.12.2021
5140 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.9 30.11.2022

Рейтинг викладача за проведення очних занять для педколективів закладів освіти (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Кількість занять Рік
1 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 17 2023

Рейтинг викладачів серед педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Оцінка Рік
12 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 47 2023

Нові освітні програми (ІПО) (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
1 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Розробник 2023

Заходи для учнів та педагогів (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Роль Рік
3 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій Член журі 2023