Додаткові відомості

Освіта
1995 рр. Луганський державний педагогічний інститут імені Тараса Шевченка,
2003 рр. Харківський регіональний інститут  Української академії державного управління при Президентові України
Перелік місць роботи

1995-2001- вчитель математики, інформатики Свердловського ліцею №1 Луганської області

2006- 2013 рр. Завідувач Центру дистанційного навчання, старший викладач кафедри природничо-наукових дисциплін та методики їх викладання.

 2013 -2014 року.завідувач кафедри інформаційних технологій Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Листопад 2014 р. - доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка

За суміщенням старший науковий співробітник НДЛ експериментальної педагогіки та педагогічних інновацій
Теми дисертацій (захищених)
Індивідуалізація професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій у післядипломній освіті
Громадська активність
координатор проекту Столичний центр відкритої освіти."Дистанційний екстернат для учнів із неконтрольованої території України",
координатор українсько-естонського проекту "Міксіке в Україні" в м. Київ та Київській області

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекси цитування Google Академії

Індекси цитування в профілі в Google Академії за останні 5 років

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
321 10 10 2022.11.30 14:12:28 Перейти на сторінку link

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
3 10 2 2022.12.03 23:36:11 Перейти до Scopus link

Конференції (22)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
8527 II Всеукраїнська науково-практична конференція (онлайн) «Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога» VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: виклики та пріоритети» Досвід підготовки вчителів до впровадження дистанційного та змішаного навчання онлайн document
8526 STEM-освіта: досвід, виклики, ідеї та рішення Ресурси ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка для професійного розвитку вчителів зі STEM-освіти онлайн document
7663 V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ: РЕАЛІЇ, ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ, ІННОВАЦІЇ» Вебінар «STEM лабораторія вчителя: онлайн навчання» онлайн document
7060 IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні аспекти розвитку STEM освіти у навчанні природнио-наукових дисциплін ктуа STEM освіта у навчанні природнио-математичних дисциплін Київ document.pdf
6668 «Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога» Моделі запровадження дистанційного та змішаного навчання в післядипломній освіті. Київ document
5453 Project approach in the didactic process of universities - international dimension Project Distance learning Польща document
5214 14 th International Technology, Education and Development Conference Design and implementation of e-learning in postgraduate teacher Spain, Valencia document
5213 14 th International Technology, Education and Development Conference Preparing teachers for use interacrive e-learning exercises Spain, Valencia document
4401 НОВІ ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ В STEAM ОСВІТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКІВ GO-LAB ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ЕЛЕКТРОННОЇ СПІВПРАЦІ ВЧИТЕЛІВ ТА УЧНІВ Київ document
4025 Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті Підготовка вчителів математики до використання ІКТ для професійного розвитку та в професійній діяльності Іванофранківськ document.pdf
3221 II International Scientific and Practical Conference \ Use of ICT to monitor and evaluat knowledg in e-learning Warsaw, Poland document.pdf
3090 Професійний розвиток педагогів в умовах реформування освіти: можливості, виклики, перспективи Моделі професійного розвитку вчителів в умовах реформування післядипломної освіти Львів document
3003 Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті Проект міського центру дистанційного навчання та самоосвіти Київ document
1792 Open Educational e-Enviroment of the modern university LMS Moodle tools inventory implementation to assure quality in service teacher trening Kyiv document
1227 8 Міжнародний форум "Інноватика в освіті" Методика використання інтерактивних он-лайн вправа для формування медіа грамотності учнів Київ document
1226 Міжнародна науково-практична конференція \ Взаємодія суб'єктів у відкритому освітньому середовищі післядипломної педагогічної освіти для професійного розвитку вчителів на основі теорій коннективізму та конструктивізму з використанням ІКТ Київ document
1084 ?odern scientific reserches and developments: theoretical value and practical reslts Модель перевернутого класу для навчання вчителів Bratislava, Slovak Republic document
1085 Міжнародний форум Гугл ' Цифрове перетворення в освіті' Дистанційне нвчання учнів із зони АТО та неконтрольосваних територій Київ document
1088 V Міжнародний фестиваль 'Світ психології' Тренінг Марафон 'Навчання Участь у тренінгу Київ document
1087 Всеукраїнська науково-практична конференція 'Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти Форми індивідуалізації професійного розвитку вчителів у післядипломній педагогічній освіті Київ document
1089 Перший міжнародний фестиваль неформальної освіти 'Insight' Дискусійні панелі на тему сучасної освіти Київ
1086 'Інноваційний потенціал світової науки XXI сторіччя' Впровадження технологій змішаного навчання для створення відкритої післядипломної педагогічної освіти Запоріжжя document

Монографії (колективні) (4)

ID Назва Рік
41018 Distance and blended learning as a means of implementing the individual trajectory of professional growth of a teacher
38542 Модернізація освіти в цифровому вимірі: монографія
31740 Preparation of teachers for the use of remote technologies in postgraduate education
36049 IT tools - Good Practice of Effective Use in Education. Teachers’ professional development networks

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (9)

ID Назва Рік
36351 Teachers' readiness to use e-portfolios
32233 Design and implementation of e-learning in postgraduate teacher education
32229 Preparing teachers for the use of interactive e-learning exercises
27745 Organizational, psychological and pedagogical conditions for the use of e-books and e-textbooks at school
27746 Experience of using e-textbooks and electronic educational means in school within the framework of general secondary education digitalization in Ukraine
24404 E-learning of teachers’ assistants in postgraduate pedagogical education
19891 E-coaching, e-mentoring for lifelong professional development of teachers within the system of post-graduate pedagogical education
19666 E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators
20285 Models of the use of distance learning elements in school

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (15)

ID Назва Рік
27905 Description of educator’s digital competence
27895 Using the Go-Lab software for the electronic collaboration of teachers and students in the research environment
27327 Сonditions for forming the teacher's digital competency in the postgraduate education
24404 E-learning of teachers’ assistants in postgraduate pedagogical education
24090 Using ICT to monitor and evaluate knowledge in e-learning
23975 Model of the methodical center of open education in computer science for the teaching of gifted students
25993 Models of professional development of teachers in the conditions of the reform of the postgraduate education
20113 LMS MOODLE TOOLS INVENTORY IMPLEMENTATION TO ASSURE QUALITY IN-SERVICE TEACHER TRAINING
24111 E-learning Specialists Training for IT Infrastructure of an Educational Institution Management
20285 Models of the use of distance learning elements in school
18496 INTERACTION OF BUSINESS IN OPEN EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF POSTGRADUATE EDUCATION FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS ON THE BASIS THEORIES KONNEKTYVISM AND CONSTRUCTIVISM USING ICT
15412 THE MODEL OF ICT-COMPETENCIES OF THE TEACHERS
36049 IT tools - Good Practice of Effective Use in Education. Teachers’ professional development networks
10653 Prospects for the introduction of different models of blended learning Postgraduate Education
3970 Andragogical principles of professional development of naturally scientific disciplines teachers by means of ICT

Фахові видання, що затверджені МОН (18)

ID Назва Рік
36351 Teachers' readiness to use e-portfolios
27905 Description of educator’s digital competence
27746 Experience of using e-textbooks and electronic educational means in school within the framework of general secondary education digitalization in Ukraine
27895 Using the Go-Lab software for the electronic collaboration of teachers and students in the research environment
24404 E-learning of teachers’ assistants in postgraduate pedagogical education
25993 Models of professional development of teachers in the conditions of the reform of the postgraduate education
19820 Education policy ICT for professional development of teachers
20285 Models of the use of distance learning elements in school
14541 Terms implementing open online learning in Postgraduate Education
15412 THE MODEL OF ICT-COMPETENCIES OF THE TEACHERS
10718 The Professional networks for professional development of teachers
13139 Implementation of Blended Learning Technologies to create an open-Service Teacher Training
12430 Mobile Technologies in Postgraduate Education
8546 Information and educational environment for various forms of education in modern school
4549 Creation of educational electronic resources
3970 Andragogical principles of professional development of naturally scientific disciplines teachers by means of ICT
13141 Індивідуальне навчання та професійний розвиток педагогічних кадрів за кредитно-модульною організацією підвищення кваліфікації засобами інформаційно-комунікаційних технологій
10255 Psycho-pedagogical foundations adaptation of teachers the use of information technology

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (21)

ID Назва Рік
31232 Didactic aspects of the use of digital learning tools in school education
38425 Preparing teachers for distance learning in quarantine
26536 Тraining of mathematics matters to ICT for professional development and professional development
23698 City Resource Centre of Distance Learning and Self-Education Project
23066 Models of Open Education and Social Communication School
20276 The use of ICT for the organization of educational collaboration
15677 Methods of interactive online exercises to build students' media literacy
18496 INTERACTION OF BUSINESS IN OPEN EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF POSTGRADUATE EDUCATION FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHERS ON THE BASIS THEORIES KONNEKTYVISM AND CONSTRUCTIVISM USING ICT
14400 Model flipped classroom for teacher training
14098 Formation of ICT competence of teachers at the individual, social, national levels
12919 Remote externship for students in grades 5-11 residing in the area of the ATO and uncontrolled territory of Ukraine
14426 The introduction of e-learning in Postgraduate Education
12434 Forms individualization Professional Development Teachers in Postgraduate Education
13143 Mixed model of learning in postgraduate teacher education
6555 Using the Internet for professional development of teachers and teaching gifted young people
6558 Профессиональные сети для профессионального развития учителей
8840 The creation of online communities for professional development of teachers
3976
3977 Професійні мережі для професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін
10254 Educational portal as a part of educational information environment of the region postgraduate Education
3965 Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Індексування публікацій у Scopus, WoS (1)

ID Назва статті Посилання Дата індексації
7 Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/20285/ 2018

Індекс цитування у НМБ Scopus (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Scopus ID К-сть публікацій h-індекс (2021) Посилання на Scopus
70 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 57194525101 3 2 https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57194525101&zone=

Індекс цитування у НМБ Web of Science (1)

ID Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Researcher ID К-сть публікацій h-індекс (2021) h-індекс (2022) Посилання
5 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій K-4386-2016 8 2 0 https://publons.com/researcher/1649265/vorotnykova-iryna/

Індекс цитування в Research Gate (3)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
322 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 93.9 2 2020 https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Vorotnykova
708 136 68 2021 https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Vorotnykova
830 Інститут післядипломної освіти Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 233.7 4 2022 https://www.researchgate.net/profile/Iryna-Vorotnykova

Реєстр наукових публікацій (1)

ID Назва статті Тип видання Посилання Рік випуску
35 E-learning Specialists Training for IT Infrastructure of an Educational Institution Management наукове http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24111/ 2018

Участь у міжнародних програмах академічної мобільності (1)

ID Назва організації Назва проєкту Період реалізації Координатор проєкту Роль учасника Документ, що засвідчує
205 Університет суспільних наук (м.Лодзь, Польща) Наукове стажування березень-серпень 2020 р. Микола Смолинський Учасник програми document

Рамкові міжнародні науково-дослідні проєкти (3)

ID Назва програми Номер проєкту Організація грант-холдер Назва проєкту Період реалізації Роль учасника Додано
19 Сьома рамкова програма (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange) PIRSES-GA-2013-612536 Європейська комісія Міжнародна науково-дослідницька мережа з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК 1/01/2014 – 31/12/2017 Учасник проекту
47 Еразмус К2 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP Європейська Комісія «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) 1.10.2017-14.04.2021 р. Учасник проекту
75 Eurasia 2019 CPEA-ST-2019/10067 Університет Агдера (NO-UiA) Розвиток математичних компетенцій студентів за допомогою цифрового математичного моделювання DeDiMaMo 01.06.2019 – 01.06.2021 Учасник проєкту

Заявки на колективні гранти (1)

ID Назва проєкту Грантодавач Вид гранту Документ, що засвідчує Рік
421 Digital Citizenship Erasmus+KA2 Коллективний - 2020

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
94 STEM лбораторія вчителя: оналайн навчання House of Europe Виграно Grant agreement Vorotnykova.pdf 2021

Дослідно-експериментальна робота (12)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
12 Модель методичного Центру відкритої освіти з програмування та веб-дизайну в середній школі гімназія № 39, СШ № 207, СЗШ № 249, СШ № 250, СЗШ №263 імені Євгена Коновальця, СШ № 313 - Reestr.pdf
13 Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи Вечірня (змінна) спеціальна школа І-ІІ ступенів № 27 - Reestr.pdf
14 Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі 13 ЗНЗ - Reestr.pdf
49 «Формування загальнонавчальних компетентностей учнів на засадах інтегративно-діяльнісного підходу за науково-педагогічним проектом «Росток». СЗШ №104 імені Олега Ольжича - Реєстр_Шапаренко.pdf
50 «Упровадження мультипрофільного навчання в старших класах загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва». СЗШ № 66 - Реєстр_Шапаренко.pdf
72 «Використання сервісів Web 2.0 в освітній діяльності школи» КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області - document
121 Упровадження відкритої освіти у навчально-виховний процес вечірньої спеціальної школи Вечірня (змінна) спеціальна школа І-ІІ ступенів № 27 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2015-2019
122 Модель Столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства СЗШ № 81 Науковий консультант Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2014-2021
123 Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі гімназія №179, спеціальна загальноосвітня школа­інтернат №11, гімназія № 290, спеціалізована школа № 264, спеціалізована школа № 234, гімназія № 143, спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 4, Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», спеціалізована шк Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2016 - 2021
141 Модель методичного Центру відкритої освіти з програмування та веб-дизайну в середній школі гімназія № 39, СШ № 207, СЗШ № 249, СШ № 250, СЗШ №263 імені Євгена Коновальця, СШ № 313 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2014-2018
142 Модель Столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства Вечірня (змінна) спеціальна школа І-ІІ ступенів № 27 Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2014-2021
143 Організаційні, психолого-педагогічні умови впровадження елементів е-навчання в школі гімназія №179, спеціальна загальноосвітня школа­інтернат №11, гімназія № 290, спеціалізована школа № 264, спеціалізована школа № 234, гімназія № 143, спеціальна загальноосвітня школа-інтернат № 4, Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер», спеціалізована шк Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2016 - 2021

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
132 «Освіта Києва: 30 років Незалежності» Україна, Київ document 27.08.2021

Завершені наукові дослідження (2)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання Нарахований бал
31 Проектування та застосування електронного навчання вчителів у післядипломній освіті Етап дослідження 11.2019 http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6224-realizatsiia-naukovoho-doslidzhennia-proiektuvannia-ta-zastosuvannia-elektronnoho-navchannia-vchyteliv-u-pisliadyplomnii-osviti-u-ramkakh-naukovoi-temy-ippo.html 75
253 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022 100

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (30)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
342 Дидактичний модуль - document 23.06.2015
431 Лідерський модуль - document 28.04.2015
1047 Фаховий модуль (стажування) - document 21.11.2013
1660 Інше - document 01.03.2017
1675 Модуль з ІКТ - document 23.03.2017
1676 Інше - document 26.05.2017
1855 Інше - document 10.06.2017
1924 Інше - document 06.12.2017
2692 Інше Інший модуль document 14.12.2018
2693 Інше Фаховий модуль (за кордоном) document 14.12.2018
2850 Модуль з ІКТ Інший модуль Microsoft Innovative Educator Expert 2018-2019.pdf 24.08.2018
3055 Інше Інший модуль document 14.03.2019
3370 Інше Інший модуль document 24.04.2019
3371 Інше Інший модуль document 01.07.2019
3373 Інше Інший модуль document 04.11.2019
3374 Інше Інший модуль document 24.05.2019
3375 Інше Інший модуль document 16.08.2019
3665 Інше Інший модуль document 16.05.2019
3935 інше Інший модуль document 28.04.2020
4168 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) DocAug262020.pdf 07.08.2020
4170 Інше Інший модуль document 30.06.2020
5355 Дослідницький модуль Інший модуль наказ № 356.pdf 24.05.2021
5397 інше Інший модуль document 12.02.2021
5546 інше Інший модуль document 14.10.2021
5569 інше Інший модуль document 26.10.2021
5570 інше Інший модуль document 27.10.2021
6456 Лідерський модуль Інший модуль document 07.06.2022
6510 інше Інший модуль document 17.06.2022
6840 інше Інший модуль document 31.10.2022
6924 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (за кордоном) document 01.12.2022

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (2)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
693 Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету Міжнародна науково-практична конференція Київський університет імені Бориса Грінченка 09.09.2016 10
1286 Освітній форум «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – 2017-2018 Н.Р. СТАРТ ЧИ ПРОДОВЖЕННЯ ПОСТУПУ» майстер-клас Київський університет імені Бориса Грінченка 21.08.2017 3

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (колективні) (3)

ID Назва Рік
35888 Innovative pedagogical methods in the digital age
37057 Distance learning: challenges, results and prospects: Guide II. From the experience of educators in Kyiv
32856 Iнновацiйнi педагогiчнi методики в цифрову епоху

Навчальні та методичні матеріали (8)

ID Назва Рік
41680 Methodological recommendations and examples of implementation of NUS in grades 5-6 based on the experience of educators in the capital: natural, mathematical, informatics, technological, social and health care fields
31741 Distance and blended learning at school. Guidebook
31742 Distance learning: challenges, results and prospects. Adviser. From the experience of educators of the city of Kyiv
19555 The introduction of distance learning in the educational process of secondary schools
8296 Instructor's Manual distance courses the model of learning "One student - one computer"
6581 The introduction of electronic educational purposes
6572 The use of Internet services
6686 Information and communication technologies in the educational process of secondary schools

Використання ЕНК (2)

ID Інститут \ факультет ЕНК ОКР Форма навчання Оцінка активності Ведення журналу оцінювання в ЕНК Оцінка студентів Оцінка за авторство Дата оцінювання
268 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою (5 курс) Магістр Денна 10 не враховується 5 не враховується 26.11.2016
283 Факультет інформаційних технологій та управління Управління ІТ-інфраструктурою (6 курс, з.ф.н.) Магістр Заочна 9 не враховується не враховується не враховується 25.11.2016

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2447 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4,8 25.11.2019
3319 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4,9 30.11.2020
4207 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.7 06.12.2021
5140 Кафедра природничо-математичної освіти та технологій 4.9 30.11.2022

Кураторство академічною групою (4)

ID Група Курс Оцінка заступника із соціально-гуманітарної роботи Оцінка студентів Рік оцінювання
264 вчителі математики I 2 3 2015-2016
265 вчителі математики I 2 3 2016-2017
432 ПМ01-02, ПМ01-04, ПМ01-06 I 2 3 2017-2018
643 Учителі математики I 2 3 2018-2019