Додаткові відомості

Освіта
Київське міське педагогічне училище №1, 1986 р.; Київський державний педагогічний інститут ім. О.М.Горького, 1992 р.; Київський міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Д.Грінченка, 1994 р.
Перелік місць роботи
Військова частина 08813  (1982 -1984) - радіо-механік ; Середня школа № 66 м.Києва - вчитель початкових класів (1986 -1994); з 1993 року Київській міжрегіональний інститут удосконалення вчителів імені Б.Д.Грінченка.
Теми дисертацій (захищених)
Взаємозв'язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини
Громадська активність
не встановлено

Науково-дослідна та міжнародна діяльність

Індекс цитування у НМБ Scopus (за афільованими публікаціями)

Індекси цитування публікацій, афільованих до облікового запису Borys Grinchenko Kyiv University

К-сть публікацій К-сть цитувань h-index Дата оновлення
1 1 1 2024.05.27 06:02:51 Перейти до Scopus link

Індекси цитування Google Академії

Цитування h-індекс i10-індекс Дата оновлення
За весь період 343 11 14 2024.05.21 10:35:52 Перейти на сторінку link
За останні 5 років 156 8 6

Індекс цитування в Research Gate (2)

ID Підрозділ Кафедра/НДЛ/НМЦ/ЦК Research Interest Score h-індекс (без самоцитування) Рік Посилання
315 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 3 0 2020 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr_Kocherha
677 Інститут післядипломної освіти Кафедра дошкільної та початкової освіти 3.6 0 2022 https://www.researchgate.net/profile/Oleksandr-Kocherha

Конференції (6)

ID Назва Тема доповіді Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
7734 СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ: НОВІ МОЖЛИВОСТІ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ Підвищення кваліфікації вчителів для Нової української школи Київ document.pdf
7736 ІІ Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Обдаровані діти – скарб нації» Феномен чутливості людини: психофізіологічний аспект м. Київ document.pdf
7737 ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової Української Школи СПРЯМУВАННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Психологічні чинники в формуванні життєвої компетентності м. Київ document.docx
7738 Профорієнтація: стан і перспективи розвитку: Х ювілейні Всеукраїнські психолого-педагогічні читання, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича Психофізіологічні аспекти готовності людини до дії м. Київ document.pdf
7739 Сучасний рух науки: IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Механізми чутливості психофізіологічних систем людини м. Дніпро document.pdf
7740 Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція Психофізіологічні особливості потенціалу особистості в досягненні професійного успіху м. Київ document.pdf

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus, WOS (1)

ID Назва Рік
36473 Alacrity of Preschool Education Teachers to Work with Children in Inclusive Groups

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних (окрім Scopus, WOS) (3)

ID Назва Рік
23578 Чутливість сенсорних систем у діях особистості учня
10729 Наступність і неперервність у формуванні змісту освіти у контексті її профілізації
7222 Етапи становлення чутливості людини

Фахові видання, що затверджені МОН (33)

ID Назва Рік
19088 Чутливість психофізіологічних систем та їх вплив на навчання учнів
23578 Чутливість сенсорних систем у діях особистості учня
15155 Чутливість сенсорних систем і активність дій учня
14464 Як навчання письма впливає на психічне здоров'я учнів початкової школи
9820 Вплив психофізіологічних можливостей учня на результат навчання
10530 Операційна компетентність практичного психолога як механізм побудови розвивального освітнього середовища у початковій школі
345 Sensitiveness as a Special Psycho physiological Human Condition
848 Sensitiveness as a Special Psycho[physiological Human Condition
3414 Психофізіологічні аспекти сенситивного стану учнів початкової школи та творчість
3430 Психофізіологічний розвиток дитини перед школою
3428 Психофізіологія становлення мислення дитини
19955 Інноваційні підходи до організації навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації педагогів
3445 Психофізіологічні особливості сприймання навчальної інформації
3432 Психофізіологічні особливості сприймання навчальної інформації молодшими школярами
3443 Психофізіологія дозвілля дитини
3447 Способи пізнання, якими користуються діти
3449 Дівчатка: які вони? (Психофізіологічні особливості)
3459 Особливості психофізіологічного розвитку молодших школярів (Прикладні аспекти)
3456 Психофізіологія дитячої поведінки (шестилітніх першокласників)
3458 Психофізіологія учнів початкової школи (Прикладні аспекти)
3450 Хлопчики: які вони? (Психофізіологічні особливості)
3479 Значення курсу «Логіка» у психічному розвитку дитини
3467 Психофізіологічні основи дій молодших школярів
3228 Врахування психофізіологічних особливостей дитини у підготовці педагогів
3480 Психофізіологічний розвиток дитини і становлення мислення у віці 6–10 років
3487 Психофізіологія навчання та здоров’я молодших школярів
3413 Хлопчики: які вони? Психофізіологічні особливості
3227 Психолого-педагогічні та психофізіологічні проблеми дошкільної і початкової освіти
3488 Психофізіологічні особливості діяльності дівчаток і хлопчиків (Чому дівчатка і хлопчики сприймають світ по-різному)
3524 Психофізіологічні особливості діяльності мозку дитини (Розподіл функцій між лівою і правою півкулями головного мозку)
3523 Психофізіологічні особливості діяльності мозку дитини (Розподіл функцій між лівою і правою півкулями головного мозку)
3535 Психофізіологічні особливості діяльності першокласників
3536 Психічне здоров’я і творчість

Інші статті (не входять ні до фахових, ні до наукових) (92)

ID Назва Рік
45448 Стимулювання творчих дій дитини: психофізіологічний аспект
46408 Чутливість і гармонія дій людини: психофізіологічний аспект
43041 Чутливість психофізіологічних систем людини: передумова якісної освіти
42884 Чутливість психофізіологічних систем і інклюзивність людини в освітньому процесі
37172 Феномен чутливості людини: психофізіологичний аспект
40786 Рівновага в інклюзивному освітньому просторі: психофізіологічний аспект
36972 Психологічні чинники в формуванні життєвої компетентності
31429 Психофізіологічні аспекти чутливості до сприйняття мови
31400 Психофізіологічні аспекти готовності людини до дії
30454 Механізми чутливості психофізіологічних систем людини
26868 Психофізіологічний аспект народження партнерства
26558 Дошкільник у мегаполісі: особливості життя
23504 Становлення позиції свідомого читача в учнів початкової школи: психофізіологічний аспект (Чутливість до читацької компетентності)
24075 Психофізіологічні акценти в психолого-педагогічній компетентності педагога
24025 Психофізіологічні аспекти становлення мовної особистості
23896 Психофізіологічні особливості потенціалу особистості в досягненні професійного успіху
22924 Психофізіологія чутливості емоційно-почуттєвої сфери учнів початкової школи
20333 Бар'єри адаптації. Міфи, що ламають крила майбутнього першокласника
20334 Дошкільник на порозі школи
22101 Любов - це насамперед захищеність
13707 Психофізіологічні чинники інноваційного потенціалу педагога
10463 Перший клас: синдром радості чи суму? (Психофізіологічний погляд)
12611 Психофізіологічні чинники розвитку інноваційного потенціалу педагога
10456 Психофізіологічі механізми чутливості сприймання інформації учнями початкової школи
10460 Чутливість у сприйманні навчальної інформації в учнів початкової школи
8083 Психофізіологічні можливості учня початкової школи і результат його навчання
19074 Дитяча гра як інструмент підготовки до життя
9818 Навчання дитини в контексті психофізіологічної діяльності мозку
9819 Професійне самовдосконалення педагога
9817 Психолого-педагогічні умови розвитку дитячої творчості в навчально-виховному процесі
8122 Психофізіологічна діяльність мозку дитини під час навчання
12364 Розвиток загальної чутливості дитини
8114 Рухова активність і письмо як фактори розвитку чутливості психофізіологічних механізмів учнів
8105 Рухова активність і письмо як фактори розвитку чутливості психофізіологічних механізмів учнів (продовження)
3247 Розвиток психологічної компетентності вчителя початкової школи
23679 Психофізіологічні механізми чутливості людини: способи розвитку
9823 Психофізіологічні механізми чутливості дій учнів початкових класів
3398 Психофізіологічні особливості діяльності учениць початкової школи
3540 Психофізіологічні особливості діяльності учнів початкової школи
1687 Сензитивність у становленні творчості дошкільника
1679 Сензитивний стан і професійна компетентність педагога
31944 Психофізіологія мозку дитини: асиметрія півкуль
14243 Вступ до школи, або психофізіологія дозвілля дошкільника
3404 Коли дитина готова до школи?
3385 Психіка дошкільника. Обстежуємо граючись
3400 Психофізіологічний портрет шестирічного першокласника
2460 Психофізіологія когнітивно-особистісного забезпечення творчості дошкільника
3387 Ритми життя дитини
14241 Світ сну
2003 Сензитивність як передумова творчості людини
14304 Де зберігається енергопотенціал людини
3383 Енергопотенціал - природний генератор творчості
14306 Безпека у сприйнятті сенсорних образів дитини
2958 Психологія дитини до народження і розвиток творчості
2511 Психофізіологічні умови розвитку творчості у дітей
4546 Психофізіологія шестирічних першокласників і адаптація до школи
8889 Взаємодія батьків і дітей у родині
8885 Взаємодія батьків і дітей у родині
8874 Взаємодія батьків і дітей у родині
8871 Взаємодія батьків і дітей у родині
8862 Взаємодія батьків і дітей у родині
8860 Взаємодія батьків і дітей у родині
8856 Взаємодія батьків і дітей у родині
9822 Такі різні хлопчики й дівчатка
3412 Дівчатка: які вони? Психофізіологічні особливості
1864 Психофізіологічні чинники і розвиток дитини у працях С.Ф.Русової
31725 Напрями функціонування і розвитку дошкільної та початкової освіти
3539 Вплив першого вчителя
3542 Сходинки до творчості
3546 Дезадаптованість
3550 Все пізнається в порівнянні
3551 Все пізнається в порівнянні (продовження)
3544 Дезадаптивна поведінка дітей
3541 Дитячі страхи, неврози, темперамент
3554 Умови синтезу мислення, почуттів та уяви в навчанні для розвитку критичності людини
3547 Фактори психічного здоров’я і розвиток таланту молодшого школяра
3562 Сходинки до творчості в шість років
3561 Біографічний словничок-довідничок: від творчості письменника до творчості учня
3559 Критичне мислення в навчальній діяльності
4339 Критичне мислення – синтез взаємозв’язку психічних процесів
3560 Трудове навчання і розвиток творчих здібностей дитини
3840 Фактори психічного здоров’я і розвиток таланту молодшого школяра
3563 Взаємозв’язок мислення, почуттів, уяви у людини
3564 Фактори психічного здоров’я молодших школярів
3842 Початкова освіта та здібності учня
3841 Спостереження - шлях до душі дитини
3565 Шкільне навантаження та здоров'я
3843 Підручник і творчі здібності учнів
3909 Взаємозв’язок психічних процесів – фундамент гармонії душі
3908 Розвиток здібностей вчителя в системі післядипломної освіти
4285 Мислення у механізмі таланту дитини
4333 Шляхи психологізації підготовки вчителя для початкової школи

Індивідуальні гранти (1)

ID Назва гранту Грантодавач Статус Документ, що засвідчує Рік
204 Mechanisms of sensitivity of the vestibular apparatus in the development of a child's cognitive activity Institute for Human Sciences (IWM), Австрія Подано Документ відсутній 2022

Дослідно-експериментальна робота (4)

ID Назва дослідно-експериментальної роботи База (навчальний заклад) Вид участі Документ, що засвідчує Період реалізації
20 Вплив вправ на баламетричній дошці на успішність дітей у навчанні гімназія «Потенціал» - Reestr.pdf
33 Виховуємо киянина на основі впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Я-киянин" ДНЗ 565, 17, 107, 688. 762, 810, НВК "Оріана", 696 - 84-050216.pdf
129 Вплив вправ на баламетричній дошці на успішність дітей у навчанні гімназія «Потенціал» Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2016 - 2021
147 Вплив вправ на баламетричній дошці на успішність дітей у навчанні гімназія «Потенціал» Науковий керівник Реєстр наукових кер і конс ДЕР 2018.pdf 2016 - 2021

Реалізація інноваційних та творчих проєктів (1)

ID Назва заходу Місце проведення Документ, що засвідчує Дата проведення
114 «Освіта Києва: 30 років Незалежності» Україна, Київ document 25.08.2021

Завершені наукові дослідження (1)

ID Назва дослідження Тип дослідження Дата презентації результатів Посилання
261 Забезпечення якості професійної діяльності педагогічних працівників міста Києва в системі неперервної педагогічної освіти Повноцінне дослідження 09.2022

Словники, енциклопедії (1)

ID Назва Рік
44425 Молодший шкільний вік

Професійний розвиток

Підвищення кваліфікації (6)

ID Назва модулю Тип модулю Документ, що засвідчує Дата видачі довідки / сертифікату
728 Фаховий модуль (стажування) - document 27.06.2013
2975 Фаховий модуль (стажування) Фаховий модуль (в Україні) document 08.06.2018
5878 інше Інший модуль document 01.09.2021
5879 інше Інший модуль document 27.09.2021
5880 інше Інший модуль document 01.10.2021
9714 Командна взаємодія як основа освітнього лідерства в Університеті Лідерський модуль document 15.04.2024

Проведення інноваційних заходів в Університеті чи під його брендом (1)

ID Назва заходу Тип заходу Місце проведення Дата проведення Нарахований бал
1284 Освітній форум «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – 2017-2018 Н.Р. СТАРТ ЧИ ПРОДОВЖЕННЯ ПОСТУПУ» постійно діючий Київський університет імені Бориса Грінченка 21.08.2017 3

Викладацька діяльність

Підручники, навчальні посібники (одноосібні) (4)

ID Назва Рік
23876 Розвиток загальної чутливості в учнів початкової школи
19087 Фактори психічного здоров’я і творчий розвиток дитини
19080 Початок життя – становлення творчості
19075 Розвиток творчих здібностей дитини

Підручники, навчальні посібники (колективні) (2)

ID Назва Рік
27983 Термомозаїка - гра зі строкатої суміші різнокольорових елементів
12305 Я – киянин: регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку

Навчальні та методичні матеріали (14)

ID Назва Рік
42858 Модульна варіативна програма «Управління школою в умовах автономії»
29611 Я - киянин
25338 Я-Киянин : регіональна парціальна програма розвитку дітей старшого дошкільного віку
20989 «Hama»-мозаїка: програма та методичне забезпечення художньо-продуктивної діяльності дітей дошкільного віку
19663 Протидія торгівлі людьми в Україні: навчально-методичний посібник до спецкурсу
12324 Використання балансувальної дошки доктора Френка Белгау в навчально-корекційній роботі з учнями 1-4 класів із порушеннями психофізичного розвитку
4682 Психофізіологія дітей з особливими потребами
4539 Психофізіологія творчості дітей
4534 Психофізіологія дітей 4-5 років
4532 Психофізіологія дітей 6 року життя
4533 Психофізіологія дітей 1-3 років
4750 Психофізіологія раннього дитинства
3901 Попередження дитячих страхів у процесі початкового навчання
3907 Молодша школа і розвиток творчих здібностей учнів

Рейтинг викладачів серед студентів (4)

ID Інститут \ факультет Оцінка студентів Дата оцінювання
2441 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,8 25.11.2019
3302 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4,9 30.11.2020
4244 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.9 06.12.2021
5111 Кафедра дошкільної та початкової освіти 4.8 29.11.2022

Проведення учнівських олімпіад, конкурсів, змагань (1)

ID Предмет з якого проводиться олімпіада База (навчальний заклад) Вид участі Наказ ДОНМС/ МОН Дата проведення
28 з педагогіки і психології Інститут післядипломної педагогічної освіти - org_komitet_pedagogika_i_psyhologia.pdf 21.02.2017